Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diabetes jako hendikep na trhu práce

Diabetes jako hendikep na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Šifnerová
Šetření:28. 12. 2015 - 20. 01. 2016
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro diabetiky všech typů.  Byl vytvořen za účelem získání informací jako podklad pro připravovanou bakalářskou práci. Autor práce si chce na základě tohoto šetření ověřit, zda se diabetici cítí být hendikepovaní a jaké je jejich postavení na trhu práce.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 let a víc2852,83 %52,83 %  
26 - 40 let1833,96 %33,96 %  
18 - 26 let59,43 %9,43 %  
15 - 18 let23,77 %3,77 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou2241,51 %41,51 %  
vysokoškolské1935,85 %35,85 %  
vyšší odborné611,32 %11,32 %  
středoškolské bez maturity/vyučen59,43 %9,43 %  
základní11,89 %1,89 %  

Graf

3. Jaký je typ vašeho diabetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1. typ2954,72 %54,72 %  
2. typ1222,64 %22,64 %  
gestační (těhotenský)713,21 %13,21 %  
jiný specifický typ diabetu59,43 %9,43 %  

Graf

4. Jaký je typ vaší léčby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
inzulin (inzulinové pero)2750,94 %50,94 %  
dieta a pravidelná životospráva1426,42 %26,42 %  
inzulinová pumpa713,21 %13,21 %  
perorální antidiabetika (léky)59,43 %9,43 %  

Graf

5. Jak často míváte silnější hypoglykémie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídkakdy3769,81 %69,81 %  
několikrát za měsíc1120,75 %20,75 %  
několikrát za týden47,55 %7,55 %  
denně11,89 %1,89 %  

Graf

6. Cítil/a jste se někdy svojí nemocí hendikepován/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne, jen zřídkakdy1935,85 %35,85 %  
spíš ano, někdy to pociťuji1732,08 %32,08 %  
ne1324,53 %24,53 %  
ano, často47,55 %7,55 %  

Graf

7. Omezuje Vás diabetes při výkonu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne, jen minimálně2547,17 %47,17 %  
ne1630,19 %30,19 %  
spíš ano, poměrně často1018,87 %18,87 %  
ano, denně23,77 %3,77 %  

Graf

8. Musel/a jste kvůli diabetu někdy změnit práci, brigádu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám se zaměstnavatelem problém3260,38 %60,38 %  
spíš ne, i když už problémy byly1222,64 %22,64 %  
spíš ano, udržel jsem se u zaměstnavatele, ale na nižší pozici611,32 %11,32 %  
ano, již několikrát35,66 %5,66 %  

Graf

9. Musel/a jste si vybírat práci či brigádu s ohledem na Vaší nemoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ne, potřebuji jen pravidelnou stravu2037,74 %37,74 %  
ne1833,96 %33,96 %  
spíš ano, protože potřebuji jistá omezení1426,42 %26,42 %  
ano, neboť cítím svou nemoc jako velkou překážku pro zaměstnání11,89 %1,89 %  

Graf

10. Když jste se ucházel/a o zaměstnání oznamoval/a jste skutečnost že jste diabetik zaměstnavateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, ale jen proto že se zaměstnavatel nezeptal3667,92 %67,92 %  
ano i když to zaměstnavatel nevyžadoval1120,75 %20,75 %  
ano, ale jen protože se zaměstnavatel přímo zeptal59,43 %9,43 %  
ne , i když se mě zaměstnavatel se ptal, ale já neuvedl(a) pravdu11,89 %1,89 %  

Graf

11. Věděl/a jste že ze zákona nejste povinen/a skutečnost že jste diabetik oznamovat zaměstnavateli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2954,72 %54,72 %  
ano2445,28 %45,28 %  

Graf

12. Byl byste ochotný/á jako zaměstnavatel přijmout diabetika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4075,47 %75,47 %  
spíš ano, pokud by to byl velmi dobře kvalifikovaný uchazeč1018,87 %18,87 %  
ne23,77 %3,77 %  
spíš ne, raději bych zaměstnal/a jiného, zdravého uchazeče11,89 %1,89 %  

Graf

13. Domníváte se že vyšší kvalifikace by Vám jako diabetikovi výrazněji pomohla k získání lepšího zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, vůbec toto neřeším1833,96 %33,96 %  
spíš ano, zvažuji další studium1222,64 %22,64 %  
ano určitě1222,64 %22,64 %  
spíš ne, má kvalifikace mi stačí1120,75 %20,75 %  

Graf

14. Cítíte se jako diabetik na trhu práce znevýhodněný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2139,62 %39,62 %  
spíše ne, ale rozdíl už jsem pocítil/a1732,08 %32,08 %  
ano, nemohu přijmout některá zaměstnání1324,53 %24,53 %  
ano23,77 %3,77 %  

Graf

15. Jste ochotní si nadále zvyšovat kvalifikaci kvůli svému dalšímu, lepšímu uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš ano, a zvažuji kde a jak si kvalifikaci zvýšit1833,96 %33,96 %  
ano a právě si kvalifikaci zvyšuji1732,08 %32,08 %  
spíš ne, už nechci do žádné školy916,98 %16,98 %  
ne, nijak by mi to nepomohlo916,98 %16,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Váš věk?

  • odpověď 40 let a víc:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2. typ na otázku 3. Jaký je typ vašeho diabetu?

8. Musel/a jste kvůli diabetu někdy změnit práci, brigádu?

  • odpověď ne, nemám se zaměstnavatelem problém:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Omezuje Vás diabetes při výkonu zaměstnání?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Cítil/a jste se někdy svojí nemocí hendikepován/a ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je typ vašeho diabetu?

4. Jaký je typ vaší léčby?

5. Jak často míváte silnější hypoglykémie?

6. Cítil/a jste se někdy svojí nemocí hendikepován/a ?

7. Omezuje Vás diabetes při výkonu zaměstnání?

8. Musel/a jste kvůli diabetu někdy změnit práci, brigádu?

9. Musel/a jste si vybírat práci či brigádu s ohledem na Vaší nemoc?

10. Když jste se ucházel/a o zaměstnání oznamoval/a jste skutečnost že jste diabetik zaměstnavateli?

11. Věděl/a jste že ze zákona nejste povinen/a skutečnost že jste diabetik oznamovat zaměstnavateli?

12. Byl byste ochotný/á jako zaměstnavatel přijmout diabetika?

13. Domníváte se že vyšší kvalifikace by Vám jako diabetikovi výrazněji pomohla k získání lepšího zaměstnání?

14. Cítíte se jako diabetik na trhu práce znevýhodněný?

15. Jste ochotní si nadále zvyšovat kvalifikaci kvůli svému dalšímu, lepšímu uplatnění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Jaký je typ vašeho diabetu?

4. Jaký je typ vaší léčby?

5. Jak často míváte silnější hypoglykémie?

6. Cítil/a jste se někdy svojí nemocí hendikepován/a ?

7. Omezuje Vás diabetes při výkonu zaměstnání?

8. Musel/a jste kvůli diabetu někdy změnit práci, brigádu?

9. Musel/a jste si vybírat práci či brigádu s ohledem na Vaší nemoc?

10. Když jste se ucházel/a o zaměstnání oznamoval/a jste skutečnost že jste diabetik zaměstnavateli?

11. Věděl/a jste že ze zákona nejste povinen/a skutečnost že jste diabetik oznamovat zaměstnavateli?

12. Byl byste ochotný/á jako zaměstnavatel přijmout diabetika?

13. Domníváte se že vyšší kvalifikace by Vám jako diabetikovi výrazněji pomohla k získání lepšího zaměstnání?

14. Cítíte se jako diabetik na trhu práce znevýhodněný?

15. Jste ochotní si nadále zvyšovat kvalifikaci kvůli svému dalšímu, lepšímu uplatnění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šifnerová, A.Diabetes jako hendikep na trhu práce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://diabetes-jako-hendikep-na-tr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.