Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Didaktická hra na ZŠ

Didaktická hra na ZŠ

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdenka Kolářová
Šetření:09. 02. 2011 - 09. 03. 2011
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.36
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:8,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Na základě tohoto dotazníku chci zjist, jak učitelé na záklandích školách používají didaktickou hru, jak často a jakýmzpůsobem. Údaje budou využity pro moji diplomovou práci na téma: Využití didaktické hry ve výuce čtení a psaní v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Předem děkuji za ochotu a čas, který strávíte vyplňováním.

Odpovědi respondentů

1. Jak byste definoval/definovala pojem didaktická hra?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Děkuji

didaktická hra je hra, která má za cíl něco děti naučit. Jedná se o hru, do níž učitel vpojil určitý okruh látyk, kterou potřebuje naučit.

Hra za účelem vzdělávání žáků.

hra ze slovama

hra, která vede k vzdělávání a vývoji

je to hra určená pro výuku dětí, má výukový charaktér

je to hra, ktora ma svoj ciel a je viazana na vzdelavaciu temu z konkretneho predmetu

nevim

Učení zábavnou formou

Vyučovací metoda, která navozuje pokusné jednání, otevírá prostor pro projevování iniciativy a tvořivosti.

2. Jak často ve své školní praxi využíváte didaktickou hru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než jednou za týden763,64 %63,64 %  
dvakrát týdně218,18 %18,18 %  
každý den19,09 %9,09 %  
každou vyučovací hodinu19,09 %9,09 %  

Graf

3. Kde převážně čerpáte didaktické hry do výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně používám hry z učebnice, které různě upravuji a obměňuji.545,45 %45,45 %  
Převážně vymýšlím vlastní hry.218,18 %18,18 %  
Převážně čerpám didaktické hry z odborných publikací218,18 %18,18 %  
Převážně vyhledávám didaktické hry na internetu.19,09 %9,09 %  
Převážně používám hry z učebnice.19,09 %9,09 %  

Graf

4. Vedete si vlastní kartotéku her?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne981,82 %81,82 %  
ano218,18 %18,18 %  

Graf

5. Kolik her obsahuje přibližně vaše kartotéka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-20654,55 %54,55 %  
20-40327,27 %27,27 %  
více jak 10019,09 %9,09 %  
40-6019,09 %9,09 %  

Graf

6. Jak velká část her ve Vaší kartotéce se týká výuky čtení a psaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádná nebo téměř žádná872,73 %72,73 %  
30-40%218,18 %18,18 %  
10-20%19,09 %9,09 %  

Graf

7. Jakou funkci mají didaktické hry, které používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou primárně určeny pro získávání vědomostí a dovedností.872,73 %72,73 %  
Jsou odměna dětem, například za vzorné chování, dobré výsledky…218,18 %18,18 %  
Slouží k vyplnění časového prostoru (např. na konci vyučovací hodiny, na konci školního roku).19,09 %9,09 %  

Graf

8. Je podle Vás používání didaktických her ve výuce efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano. 981,82 %81,82 %  
Ne, děti se zbytečně rozptylují a později nedávají pozor.19,09 %9,09 %  
Ne, děti si pamatují stejně jako při použití klasických metod.19,09 %9,09 %  

Graf

9. Používáte didaktickou v hodinách čtení a psaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne763,64 %63,64 %  
ano436,36 %36,36 %  

Graf

10. Pokud ano, jak často využíváte didaktickou hru v hodinách čtení a psaní?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak každou druhou vyučovací hodinu250 %18,18 %  
jednu hru za vyučovací hodinu125 %9,09 %  
každou druhou vyučovací hodinu125 %9,09 %  

Graf

11. Je podle Vás používání didaktických her ve vyučování v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano981,82 %81,82 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

12. S nástupem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání využíváte didaktickou hru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji436,36 %36,36 %  
méně často436,36 %36,36 %  
stejně často327,27 %27,27 %  

Graf

13. Dochází podle Vašeho názoru pomocí didaktické hry k naplňování klíčových kompetencí formulovaných v RVP ZV?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano763,64 %63,64 %  
nevím436,36 %36,36 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena981,82 %81,82 %  
muž218,18 %18,18 %  

Graf

15. Počet let pedagogické praxe:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10218,18 %18,18 %  
3218,18 %18,18 %  
2218,18 %18,18 %  
819,09 %9,09 %  
419,09 %9,09 %  
019,09 %9,09 %  
119,09 %9,09 %  
1519,09 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.78
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:12.69
Směrodatná odchylka:3.56
Medián:3
Modus:10

Graf

16. Na závěr, prosím, napište jednu didaktickou hru, kterou využíváte ve čtení a psaní nejčastěji.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Čtení a psaní nevyučuji

Děkuji.

ententyky

n

na rybicky, neposlusne pismena, pismenkove pexeso...

nepoužívám

nepoužívám k čtení a psaní, ale pokud ano, tak se jedná o hry uvolnění zápěstí a učení čtení zajímavých věcí - vzhledem k tomu, že působím i jako terapeut u koní - áme například hry, kdy děti uvolňují zápěstí čištěním koní, psaní písmen do srsti, popřípadě se učí nějaké základní informace o nich - lze převést i na jiná zvířata a zájmové činnosti

Neučím čtení a psaní.

nevim co to je

Slovny had

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolářová, Z.Didaktická hra na ZŠ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://didakticka-hra-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.