Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diferenciace trávení volného času u studentů různých generací

Diferenciace trávení volného času u studentů různých generací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Novák
Šetření:07. 04. 2011 - 09. 04. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, můj výzkum je zaměřen na (nejlépe vysokoškolské) studenty, kteří stále studují, či již dávno dostudovali. Zabývá se porovnáváním způsobů trávení volného času u studentů různých generací. Předem děkuji za případnou pomoc formou vyplnění tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-244072,73 %72,73 %  
25-341120 %20 %  
35-5435,45 %5,45 %  
55+11,82 %1,82 %  

Graf

2. Pracujete (pracoval/a jste) během studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3767,27 %67,27 %  
Ne1832,73 %32,73 %  

Graf

3. Kolik hodin týdně jste věnovali (věnujete) práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21+1129,73 %20 %  
11-201027,03 %18,18 %  
1-51027,03 %18,18 %  
6-10616,22 %10,91 %  

Graf

4. Pil/a jste během studia pravidelně alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3461,82 %61,82 %  
Ne2138,18 %38,18 %  

Graf

5. Jak často jste pil/a alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2x týdně2058,82 %36,36 %  
3-6x týdne926,47 %16,36 %  
1x za 1-2 týdny38,82 %5,45 %  
Denně25,88 %3,64 %  

Graf

6. Ukončil/a jste úspěšně studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stál.e studuji - úspešně2749,09 %49,09 %  
Ano - ve standartní době1629,09 %29,09 %  
Stále studuji - ne moc úspěšně712,73 %12,73 %  
Ne47,27 %7,27 %  
Ano - studoval/a jsem déle, než je obvyklé11,82 %1,82 %  

Graf

7. Jakým způsobem jste při studiu trávili volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátelé4378,18 %78,18 %  
Kultura (hudba, kino, výstavy, ...)3360 %60 %  
Četba2749,09 %49,09 %  
Sport2647,27 %47,27 %  
Nicnedělání2545,45 %45,45 %  
Studium2341,82 %41,82 %  
Jinak916,36 %16,36 %  
Nic z výše uvedeného23,64 %3,64 %  

Graf

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (popř. akademický titulú

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3461,82 %61,82 %  
Bc.1425,45 %25,45 %  
Mgr./Ing.59,09 %9,09 %  
Dr.23,64 %3,64 %  

Graf

9. Jaký typ VŠ jste studoval/a? (v případě více studovaných škol uveďte všechny)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomického zaměření (VŠE, IES, ....)2036,36 %36,36 %  
Technického zaměření (ČVUT, VUT, VŠCHT, ...)916,36 %16,36 %  
Pedagogického zaměření916,36 %16,36 %  
Jinou814,55 %14,55 %  
Humanitního zaměření (FF UK, FF MU, FSV, ....)610,91 %10,91 %  
Jazykového zaměření 23,64 %3,64 %  
Uměleckého zaměření (FAVU, DAMU, FAMU, ....)23,64 %3,64 %  
Práva23,64 %3,64 %  
Medicína23,64 %3,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Pil/a jste během studia pravidelně alkohol?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2x týdně na otázku 5. Jak často jste pil/a alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Pracujete (pracoval/a jste) během studia?

3. Kolik hodin týdně jste věnovali (věnujete) práci?

4. Pil/a jste během studia pravidelně alkohol?

5. Jak často jste pil/a alkohol?

6. Ukončil/a jste úspěšně studium?

7. Jakým způsobem jste při studiu trávili volný čas?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (popř. akademický titulú

9. Jaký typ VŠ jste studoval/a? (v případě více studovaných škol uveďte všechny)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Pracujete (pracoval/a jste) během studia?

3. Kolik hodin týdně jste věnovali (věnujete) práci?

4. Pil/a jste během studia pravidelně alkohol?

5. Jak často jste pil/a alkohol?

6. Ukončil/a jste úspěšně studium?

7. Jakým způsobem jste při studiu trávili volný čas?

8. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání (popř. akademický titulú

9. Jaký typ VŠ jste studoval/a? (v případě více studovaných škol uveďte všechny)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novák, O.Diferenciace trávení volného času u studentů různých generací (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://diferenciace-traveni-volneho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.