Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Digitalizácia kultúrneho dedičstva

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Turčanová
Šetření:19. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):20 / 13.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cieľom tohto dotazníka je zistiť vnímanie kultúrneho dedičstva a jeho digitalizáciu širokou verejnosťou, a zistiť stupeň informovanosti o tejto problematike.

Odpovědi respondentů

1. Pohlavie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6376,83 %76,83 %  
muž1923,17 %23,17 %  

Graf

2. Váš vek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 264959,76 %59,76 %  
viac ako 402024,39 %24,39 %  
27 - 401315,85 %15,85 %  

Graf

3. Dosiahnuté vzdelanie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5465,85 %65,85 %  
VŠ (Mgr, Ing)2226,83 %26,83 %  
VŠ (Bc)44,88 %4,88 %  
PhDr.11,22 %1,22 %  
VŠ (PhD. a vyššie)11,22 %1,22 %  

Graf

4. Hlavné zameranie Vášho študijného odboru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitné3340,24 %40,24 %  
technické1417,07 %17,07 %  
ekonomické910,98 %10,98 %  
právnické78,54 %8,54 %  
prírodovedné56,1 %6,1 %  
lekárske33,66 %3,66 %  
pedagogické22,44 %2,44 %  
veterinárne22,44 %2,44 %  
gymnázium11,22 %1,22 %  
ekonomicke + technicke11,22 %1,22 %  
zdravotnictvo, technika11,22 %1,22 %  
mediamatika11,22 %1,22 %  
umelecké11,22 %1,22 %  
všeobecné11,22 %1,22 %  
poľnohospodárske11,22 %1,22 %  

Graf

5. Aký je Váš vzťah ku kultúrnemu dedičstvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o kultúrne dedičstvo sa zaujímam len sporadicky (formou fakultatívnych výletov v rámci letnej/zimnej dovolenky, poznávacích zájazdov)5769,51 %69,51 %  
o kultúrne dedičstvo sa zaujímam intenzívne (pravidelne navštevujem miesta výskytu kultúrneho dedičstva, napríklad galérie, múzeá)1619,51 %19,51 %  
o kultúrne dedičstvo sa nezaujímam, táto oblasť je pre mňa úplne cudzia910,98 %10,98 %  

Graf

6. Myslíte si, že sa o kultúrne dedičstvo zaujímajú viac ľudia vyššej vekovej kategórie, alebo je to aj doména mladšej vekovej kategórie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že veková kategória vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu nezohráva žiadnu úlohu5060,98 %60,98 %  
myslím si, že kultúrne dedičstvo je skôr záujmom ľudí vyššej vekovej kategórie 2125,61 %25,61 %  
neviem posúdiť1113,41 %13,41 %  

Graf

7. Myslíte si, že je v médiách na Slovensku venovaný dostatočný priestor problematike kultúrneho dedičstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, tejto problematike by mohol byť venovaný aj väčší priestor4757,32 %57,32 %  
neviem posúdiť2530,49 %30,49 %  
áno, problematika kultúrneho dedičstva je v médiách propagovaná dostatočne1012,2 %12,2 %  

Graf

8. Viete čo je digitalizácia kultúrneho dedičstva? ( v krátkosti popíšte čo si myslíte, že by to mohlo byť)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Zmena klasických kultúrnych inštitúcií na digitálne, čím sa docieli zjednodušenie a zefektívnenie prístupu ku kultúrnym objektom a ich sprostredkovanie laickej a odbornej verejnosti.

-

- archivacia dokumentov v elektronickej forme - vyhotovovanie fotografii urcitych (napr. historickych) predmetov a pod.

ä

absolútne netuším

ani moc nie

ano. subor casti kult. dedicstva ktory by bol archivovany, resp. online dostupny

archivovanie dokumentov

asi viem, hmotne umelecke diela (knihy, fotky, casopisy) sa digitalizuju a tak sa predlzuje ich dlzka "zivotnosti" (uchovania) pre dalsie generacie ;)

Databáza všetkých informácií, ktoré o KD máme do elektronickej podoby - texty, fotky, videá a pod. - moderná knižnica

digitalizácia kultúrneho dedičstva pre mňa predstavuje novú formu sprostredkovania kultúry prostredníctvom elektronických médií alebo výpočtvovej techniky

digitalizacia pamiatok na zachovanie kulturneho dedicstva

Digtalizacia knih atd...

Domnievam sa, ze ide o ukladanie, archivovanie na elektronicke media,

Elektornické spracovanie umeleckých diel a následná archivácia.

ide o uchovávanie pamiatok a ich sprístupňovanie

informácie o kultúre v elektronickej podobe. prístupné pre všetkých

je to digitalizovanie kníh zbierok a všetkého do elektronickej podoby

Je to projekt zameraný na uchovanie kultúrneho dedičstva v digitálnej podobe.

Je to projekt, ktorý by mal viac sprístupniť naše kultúrne dedičstvo nie len nám, ale aj ľuďom z celej Európy

je to skenovanie resp. fotenie dokumentov ainých predmetov a ich prevedenia azaznamenanie do digitálenj podoby/formy

je to zoskenovanie knih do digitalnej podoby aby sa uchovali aj pre dalsie generacie

Je to zosnimanie, uchovanie objektov kulturneho dedicstva metodami a prostredkami vypoctovej techniky (audio, video, 3d modely, ... ) a ich sprosrednictvom verejnosti prostrednictvom elektornickych medii (interneteove media, digitalne kniznice, ...).

Mohla by to byť propagácia kultúrneho dedičstva prostredníctvom médií, t.j. televízie, rozhlasu, internetu.

moznost navstevy cez inetrnet

myslim si, ze by malo ist o spracovanie kulturnych pamiatok napr pisomneho formatu do digitalnych formatov

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem

neviem čo to je

neviem čo to je, nepočula som o tom

Neviem, čo to je. Predstavujem si, že ide o digitálne zosnímanie napr. historických listín a uloženie kópií, digitálna kópia archívov.

neviem,ale zaujímalo by ma to

nevím

nevím

Nevím, tuším, že bychom potom mohli vidět staré archivy online.

nie

prenesenie informacii o kulturnom dedicstve na nove druhy nosicov,

prenesienie informacii na nove nosice

pretvaradnie kultúrneho dedictva do elektronickej podoby.

prevedenie do digitalneho formatu

prevedenie kníh, pamiatok, zvukových náhrívok a iné formy kultúrneho dedičstva do digitálnej podoby

prevod archivnych analogovych dokumentov do digitalnej podoby pre uchovanie buducim a generacia a lahsiu dostupnost

proces transformácie fyzickej formy určitej pamätihodnnosti do formy digitálnej

Prohlížení kultury digitálně - fotky, video...

Prorebenie kulturneho dedicstva (hradov, zamkov...) do digitálnej podoby, napr virtualnej reality.

přeměna písemných záznamů do digitální podoby?

převedení do digitální podoby (popř. jenom informací o k. d. do digitální podoby)

převod současného stavu kd do digitální podoby - dokumentarizace

scannovanie kníh a ich uchovávanie v elektronickej podobe

Skenování dokumentů, knih a obrazů; audio/video záznamy (+převod existujících starých záznamů do digitální podoby) nějakých akcí, tradic,...; 3D modely předmětů, památek, krajiny nebo prostředí... Prostě všechno, co mi umožní vnímání tohoto "dědictví" zprostředkovaně skrze počítač :-)

skenovanie kultúrneho dedičstva tj. kníh, novín, zvukových a obrazových materiálov do digitálnej podoby

Spracovanie kultúrneho dedičstva do elektronickej podoby za účelom archivácie a sprístupnenia dokumentov verejnosti.

spracovanie kultúrneho dedičstva do modernejšej podoby, lepšie zachovanie pre ďalšie generácie

spracovanie podrobnej dokumentacie v el. forme?

spristupnenie dedicstva, napr. knih aj v elektronickej podobe

spristupnenie kulurneho dedicstva prostrednictvom internetu (online)

sprístupnenie pamiatok v e-forme

tvorenie webových stránok na zviditeľnenie kultúrneho dedičstva, viac informáci zdielaných na internete ohľadom kultúrneho dedičstva, materiálne pramene sa postupne digitalizujú (knihy, archívy...)

uchování digitálních kopií (fotografii, dokumentů)

uchovávanie pamiatok

uchovávanie pamiatok napr. na CD nosičoch

uchovávanie pamiatok pre ľudí a dalšie generácie

uchovávanie záznamov (aj obrazových) kultúrnych pamiatok v digitalizovanej forme v počítačových systémoch

už som to počula, ale niesom si celkom istá niečo v zmyslel prepracovania niektorých dokumentov do elektronickej podoby aby sa dlhšie zachovali

veci, ktoré sa týkajú kultúrneho dedičstva digitálne spracované - teda: fotografie, filmy, zvukové záznamy....

Vůbec nemám tušení.

vytvorenie digitalizovanej formy (DVD, 3D modely, prepisovanie kníh do PC) našich kultúrnych pamiatok na výučbu, zachránenie pamiatok, alebo pre prístup iným národom.

Využívanie modernej počítačovej techniky na uchovanie cenných historickýxch diel.

zachovanie a ochrana dedicstva pomocou digitalizacie - napr skenovanie alebo podobne

Zachovanie pamiatok prostredníctvom digitálnych záznamov?

Zámerom je spracovanie, ochrana obsahu a archivovanie výsledkov digitalizácie, modernizácia a dobudovanie potrebnej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a sprístupnenie kultúrneho dedičstva Slovenska nielen pre našich obyvateľov, ale pre Európu, či celý svet.

Zámerom je spracovanie, ochrana obsahu a archivovanie výsledkov digitalizácie, modernizácia a dobudovanie potrebnej infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni a sprístupnenie kultúrneho dedičstva Slovenska nielen pre našich obyvateľov, ale pre Európu, či celý svet.

zaznamenavanie roznych ulturnych artefaktov prostrednictvom digitalnych medii

záznamy o kultúrnych pamiatkach v digitálnej forme

Zhrnutie kulteurneho dedicva pod jednu stranku kde clovek o danej oblasti ktorej chce najde viac infrnacii.

9. Máte znalosti/informácie o projektoch digitalizácie kultúrneho dedičstva na území SR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie, o danej problematike som nepočul5060,98 %60,98 %  
áno, vedel by som sa stručne k tejto problematike vyjadriť, ale neviem či by moje znalosti boli postačujúce2530,49 %30,49 %  
nie, o danej problematike som nepočul a ani ma to nezaujíma44,88 %4,88 %  
áno, mám aktuálny prehľad o danej problematike a viem, ktoré projekty sa práve realizujú v tejto oblasti33,66 %3,66 %  

Graf

10. Myslíte si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má význam pre budúce generácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno, myslím si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má veľký význam, pretože prostredníctvom nej sa zachovávajú významné objekty3643,9 %43,9 %  
áno, myslím si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má význam, pretože dané objekty alebo pamiatky ostanú aspoň v takejto podobe zachované ak raz zaniknú vo svojej primárnej podstate2024,39 %24,39 %  
áno, myslím si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má význam hlavne pre ľudí, ktorí nemajú šancu prísť na dané miesto a vidieť objekt naživo1821,95 %21,95 %  
neviem posúdiť89,76 %9,76 %  

Graf

11. Navštevujete webové stránky zamerané na problematiku kultúrneho dedičstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ánootázka č. 12, nieotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie6579,27 %79,27 %  
áno1720,73 %20,73 %  

Graf

12. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, z nasledujúcich možností vyberte ako často navštevujete tieto stránky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raz za mesiac1164,71 %13,41 %  
neviem presne odpovedať317,65 %3,66 %  
menej ako raz za rok211,76 %2,44 %  
denne15,88 %1,22 %  

Graf

13. Aký je Váš dôvod návštevy týchto webových stránok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhľadávanie informácií pred návštevou objektu kultúrneho dedičstva741,18 %8,54 %  
na základe inšpirácie (TV/Rozhlas) 529,41 %6,1 %  
aktívne sa zaujímam o kultúrne dedičstvo a preto cielene vyhľadávam tieto webové lokality423,53 %4,88 %  
len zo zvedavosti o čom daná webová stránka vlastne je15,88 %1,22 %  

Graf

14. Je podľa Vás dostatok kvalitných webových stránok poskytujúcich relevantné informácie o kultúrnom dedičstve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že áno, ale neviem o nich847,06 %9,76 %  
myslím, že nie635,29 %7,32 %  
myslím, že áno, pretože odborníci chcú informovať verejnosť o stave kultúrneho dedičstva317,65 %3,66 %  

Graf

15. Ktorú z týchto webových stránok poznáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
www.snk.sk847,06 %9,76 %  
www.culture.gov.sk741,18 %8,54 %  
www.europeana.eu635,29 %7,32 %  
nepoznám ani jednu z vyššie uvedených webových stránok 529,41 %6,1 %  
www.infolib.sk317,65 %3,66 %  

Graf

16. Viete o nejakom zdigitalizovanom objekte vo Vašom okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím, že viem, ale nespomeniem si na jeho názov1058,82 %12,2 %  
naozaj neviem a ani ma to nezaujíma423,53 %4,88 %  
áno a viem aj jeho názov317,65 %3,66 %  

Graf

17. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno a viete aj názov objektu, tak ho napíšte prosím tu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem211,76 %2,44 %  
sdfadsf15,88 %1,22 %  
hrad Strečno15,88 %1,22 %  
ne15,88 %1,22 %  
predchadzajuca otazka je zle polozena. Neviem, co bolo v okoli zdigitalizovane. Ale nevravim, ze ma to nezaujima15,88 %1,22 %  
otazka 16 je zle formulovana. Nie... neznamena, ze ma to nezaujima15,88 %1,22 %  
Odpovedala som nie, lebo o ničom neviem, ale nie je pravda, že ma to nezaujíma. Zle položené odpovede. Mali byť dve možnosti. Jedna NIE a druhá NIE, NEZAUJÍMA MA TO15,88 %1,22 %  
neviem názov objektu15,88 %1,22 %  
Mali byť dve možnosti na NIE. Mňa problematika zaujíma, ale neviem15,88 %1,22 %  
Digitalizácia literárnych dokumentov v snk15,88 %1,22 %  
ostatní odpovědi Bojnicky zamok, Budatinsky zamok, hrad Strecno
Narodna knizniaca?
strečno
-
Kostol sv. Barbory v ZA
nespomeniem si
635,29 %7,32 % 

Graf

18. Keby bolo možné vidieť proces digitalizácie naživo v blízkosti Vášho bydliska, išli by ste sa pozrieť ako to všetko prebieha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno išiel, môže to byť zaujímavé1164,71 %13,41 %  
nie nešiel, pretože si to môžem pozrieť aj na internete v pohodlí domova, ak by bol z toho urobený záznam423,53 %4,88 %  
nie nešiel, pretože je to strata času a zaujíma ma len hotový výsledok15,88 %1,22 %  
áno išiel, aj keď som to už videl15,88 %1,22 %  

Graf

19. Myslíte si, že na Slovensku je digitalizácia kultúrneho dedičstva na dostatočne vysokej úrovni v porovnaní s Českou republikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem posúdiť, pretože nemám o tom vôbec prehľad1270,59 %14,63 %  
nie, myslím si, že v tejto oblasti sme na podstatne nižšej úrovni ako Česká republika317,65 %3,66 %  
áno, v tejto oblasti sme na tom rovnako ako Česká republika211,76 %2,44 %  

Graf

20. Ste názoru, že digitalizácia kultúrneho dedičstva je dostatočne finančne podporovaná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neviem odpovedať4959,76 %59,76 %  
myslím si, že by mohla byť viac finančne dotovaná2834,15 %34,15 %  
myslím si, že je dostatočne finančne zabezpečovaná56,1 %6,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Navštevujete webové stránky zamerané na problematiku kultúrneho dedičstva?

 • odpověď áno:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi raz za mesiac na otázku 12. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, z nasledujúcich možností vyberte ako často navštevujete tieto stránky:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi myslím, že viem, ale nespomeniem si na jeho názov na otázku 16. Viete o nejakom zdigitalizovanom objekte vo Vašom okolí?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi áno išiel, môže to byť zaujímavé na otázku 18. Keby bolo možné vidieť proces digitalizácie naživo v blízkosti Vášho bydliska, išli by ste sa pozrieť ako to všetko prebieha?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neviem posúdiť, pretože nemám o tom vôbec prehľad na otázku 19. Myslíte si, že na Slovensku je digitalizácia kultúrneho dedičstva na dostatočne vysokej úrovni v porovnaní s Českou republikou?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlavie:

2. Váš vek:

3. Dosiahnuté vzdelanie:

4. Hlavné zameranie Vášho študijného odboru:

5. Aký je Váš vzťah ku kultúrnemu dedičstvu?

6. Myslíte si, že sa o kultúrne dedičstvo zaujímajú viac ľudia vyššej vekovej kategórie, alebo je to aj doména mladšej vekovej kategórie?

7. Myslíte si, že je v médiách na Slovensku venovaný dostatočný priestor problematike kultúrneho dedičstva?

9. Máte znalosti/informácie o projektoch digitalizácie kultúrneho dedičstva na území SR?

10. Myslíte si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má význam pre budúce generácie?

11. Navštevujete webové stránky zamerané na problematiku kultúrneho dedičstva?

12. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, z nasledujúcich možností vyberte ako často navštevujete tieto stránky:

16. Viete o nejakom zdigitalizovanom objekte vo Vašom okolí?

18. Keby bolo možné vidieť proces digitalizácie naživo v blízkosti Vášho bydliska, išli by ste sa pozrieť ako to všetko prebieha?

19. Myslíte si, že na Slovensku je digitalizácia kultúrneho dedičstva na dostatočne vysokej úrovni v porovnaní s Českou republikou?

20. Ste názoru, že digitalizácia kultúrneho dedičstva je dostatočne finančne podporovaná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlavie:

2. Váš vek:

3. Dosiahnuté vzdelanie:

4. Hlavné zameranie Vášho študijného odboru:

5. Aký je Váš vzťah ku kultúrnemu dedičstvu?

6. Myslíte si, že sa o kultúrne dedičstvo zaujímajú viac ľudia vyššej vekovej kategórie, alebo je to aj doména mladšej vekovej kategórie?

7. Myslíte si, že je v médiách na Slovensku venovaný dostatočný priestor problematike kultúrneho dedičstva?

9. Máte znalosti/informácie o projektoch digitalizácie kultúrneho dedičstva na území SR?

10. Myslíte si, že digitalizácia kultúrneho dedičstva má význam pre budúce generácie?

11. Navštevujete webové stránky zamerané na problematiku kultúrneho dedičstva?

12. Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, z nasledujúcich možností vyberte ako často navštevujete tieto stránky:

16. Viete o nejakom zdigitalizovanom objekte vo Vašom okolí?

18. Keby bolo možné vidieť proces digitalizácie naživo v blízkosti Vášho bydliska, išli by ste sa pozrieť ako to všetko prebieha?

19. Myslíte si, že na Slovensku je digitalizácia kultúrneho dedičstva na dostatočne vysokej úrovni v porovnaní s Českou republikou?

20. Ste názoru, že digitalizácia kultúrneho dedičstva je dostatočne finančne podporovaná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turčanová, L.Digitalizácia kultúrneho dedičstva (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://digitalizacia-kultuneho-dedi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.