Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Digitální gramotnost lektora - dotazníkové šetření k DP

Digitální gramotnost lektora - dotazníkové šetření k DP

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Lánská
Šetření:04. 05. 2021 - 09. 05. 2021
Počet respondentů:189
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou navazujícího magisterského studia Andragogiky na Univerzitě J. A. Komenského. V rámci své diplomové práce Digitální gramotnost lektora ve vzdělávání dospělých se zaobírám digitálními kompetencemi a jejich využitím ve vzdělávání dospělých. 

Budu ráda, za vyplnění dotazníku. Dotazník je určen lektorům a vzdělavatelům v oboru se zaměřením na vzdělávání dospělých.

Odhadovaný čas vyplnění 4-5 minut. Dotazníkové šetření je anonymní. 

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k digitálním technologiím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní10756,61 %56,61 %  
spíše pozitivní5629,63 %29,63 %  
neutrální1910,05 %10,05 %  
spíše negativní52,65 %2,65 %  
negativní21,06 %1,06 %  

Graf

2. Na jaké úrovni jsou Vaše digitální kompetence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně pokročilý8243,39 %43,39 %  
průměrný uživatel6132,28 %32,28 %  
na vysoké úrovni4322,75 %22,75 %  
mám značné mezery v digitálních kompetencích31,59 %1,59 %  

Graf

3. Zvýšila současná situace (pandemie) Vaši potřebu zlepšit se v ovládání digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano11761,9 %61,9 %  
spíše ano6031,75 %31,75 %  
spíše ne105,29 %5,29 %  
určitě ne10,53 %0,53 %  
nedokážu posoudit10,53 %0,53 %  

Graf

4. Cítíte potřebu zdokonalit své technické dovednosti v oblasti digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano9449,74 %49,74 %  
spíše ano7137,57 %37,57 %  
spíše ne1910,05 %10,05 %  
nedokážu posoudit31,59 %1,59 %  
určitě ne21,06 %1,06 %  

Graf

5. Jaká je Vaše motivace ke zlepšení digitálních kompetencí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přínos do pracovního života9349,21 %49,21 %  
nutnost k vykonávání své profese5026,46 %26,46 %  
součást seberozvoje4222,22 %22,22 %  
přínos do osobního života42,12 %2,12 %  

Graf

6. Jaký vztah má Vaše pracovní okolí k digitálním technologiím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivní10756,61 %56,61 %  
nedokážu posoudit5328,04 %28,04 %  
mimořádně pozitivní2111,11 %11,11 %  
spíše negativní84,23 %4,23 %  

Graf

7. Které z uvedených moderních technických prostředků využíváte ve své praxi nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač nebo notebook18698,41 %98,41 %  
chytrý telefon13370,37 %70,37 %  
mikrofon, reproduktor9550,26 %50,26 %  
kamera nebo fotoaparát7137,57 %37,57 %  
interaktivní tabule5529,1 %29,1 %  
tablet3820,11 %20,11 %  
projektor/ projekční plátno2814,81 %14,81 %  
záznamová technika2111,11 %11,11 %  
LCD monitor2010,58 %10,58 %  
grafický tablet147,41 %7,41 %  
technika pro ozvučení115,82 %5,82 %  
vizualizér63,17 %3,17 %  
interaktivní displej63,17 %3,17 %  
Osvětlení - light ring10,53 %0,53 %  

Graf

8. Které další moderní prostředky používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
audio a video záznamy15481,48 %81,48 %  
tištěné materiály (brožury, handouty aj. materiál sloužící jako opora pro studenty)12365,08 %65,08 %  
lektorské pomůcky (časovač, losovátka, karty, kostky aj.)10253,97 %53,97 %  
výukové počítačové programy9047,62 %47,62 %  
vizuální pomůcky, předměty a modely8444,44 %44,44 %  
popisovatelná (magnetická) tabule5328,04 %28,04 %  
flipchart3619,05 %19,05 %  
nástěnné plakáty2312,17 %12,17 %  
nic z výše uvedeného nevyužívám84,23 %4,23 %  
výukové aplikace a online nástroje10,53 %0,53 %  
Online platformy s výukovými materiály a k vytváření zábavných aktivit 10,53 %0,53 %  
online jazykové aplikace, stránky, videa10,53 %0,53 %  
Všechny výše zmíněné používám aktuálně v online verzích10,53 %0,53 %  

Graf

9. K vedení Vašich kurzů/lekcí využíváte on-line prostředí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MS Teams9047,62 %47,62 %  
Zoom8142,86 %42,86 %  
Skype6232,8 %32,8 %  
Google Classroon4925,93 %25,93 %  
Google Hangouts Meet2915,34 %15,34 %  
Nevyužívám nic31,59 %1,59 %  
WebEx31,59 %1,59 %  
Discord21,06 %1,06 %  
Messenger21,06 %1,06 %  
Zoom, Skype, Google Classroom10,53 %0,53 %  
Zoom v kombinaci s Google Classroom10,53 %0,53 %  
MS Teams, Skype, Zoom- záleží na studentech co preferují10,53 %0,53 %  
Více z nabízených možnsostí. Meet, Teams, Webex10,53 %0,53 %  
Skype, Zoom, whereby, gathertown10,53 %0,53 %  
Zoom, Skype, G Meet, G Classroom10,53 %0,53 %  
MS Teams, Skype, Skype Business, Zoom10,53 %0,53 %  
Zoom i MS Teams10,53 %0,53 %  
MS Teams, Classroom, Meet, Skype, Messenger10,53 %0,53 %  
Messenger, whatsapp10,53 %0,53 %  
Moodle10,53 %0,53 %  
Messengee10,53 %0,53 %  
platforma DINA10,53 %0,53 %  
Facebook10,53 %0,53 %  
google meet10,53 %0,53 %  
Jitsy meet, Whereby10,53 %0,53 %  
WhatsUp10,53 %0,53 %  
Momentálně jsem na mateřské, nyni pouze doucuji přes Skype 10,53 %0,53 %  
youtube 10,53 %0,53 %  

Graf

10. Využíváte nějaké výukové aplikace nebo výukový software při své lektorské činnosti? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Google aplikace (Jamboard, Prezentace, Dokumenty, …)12867,72 %67,72 %  
Wordwall9952,38 %52,38 %  
Quizlet8846,56 %46,56 %  
Kahoot6132,28 %32,28 %  
Padlet3619,05 %19,05 %  
Mentimeter2814,81 %14,81 %  
Nevyužívám1910,05 %10,05 %  
Quizizz178,99 %8,99 %  
SMART Notebook168,47 %8,47 %  
LearningApps42,12 %2,12 %  
Toglic31,59 %1,59 %  
Miro21,06 %1,06 %  
Skoro všechny +další 10,53 %0,53 %  
FlipGrid, TeacherMade, LearingApps10,53 %0,53 %  
Learningapps, Collboard10,53 %0,53 %  
Miro tabuke10,53 %0,53 %  
Ruzne-zumpad,onenote apod.10,53 %0,53 %  
learningapps, genially10,53 %0,53 %  
learning apps10,53 %0,53 %  
liveworksheets, iSLCollective (videolekce)10,53 %0,53 %  
EdPuzzle10,53 %0,53 %  
nejvíce LearningApps a Flippity, občas ještě AnswerGarden10,53 %0,53 %  
Wizer.me10,53 %0,53 %  
Learningapps, liveworksheets, bamboozle, dál 10,53 %0,53 %  
learningapps.org10,53 %0,53 %  
Memrise10,53 %0,53 %  
Wizer, Teachermade10,53 %0,53 %  
Liveworksheets, coolenglish10,53 %0,53 %  
learning apps, living worksheets, 10,53 %0,53 %  
Moodle10,53 %0,53 %  
Nearpod; Liveworksheets; Spatial Chat10,53 %0,53 %  
Learnngapps10,53 %0,53 %  
Cram, Collboard, Miro, Flippity10,53 %0,53 %  
Liveworksheets10,53 %0,53 %  
Learnigapps, livesheets10,53 %0,53 %  
Nearpod10,53 %0,53 %  
Landigo10,53 %0,53 %  
Collboard10,53 %0,53 %  
isl collective10,53 %0,53 %  
Zumpad, liveworsheets, jeopardy online10,53 %0,53 %  
Powerpoint 10,53 %0,53 %  
Canva10,53 %0,53 %  

Graf

11. Shledáváte digitální prostředky výuky přínosné – v relaci k pochopení látky, snadnost výkladu apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano10656,08 %56,08 %  
spíše ano7037,04 %37,04 %  
nedokážu posoudit84,23 %4,23 %  
spíše ne52,65 %2,65 %  

Graf

12. Budete využívat e-technologie i po pandemii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano13873,02 %73,02 %  
spíše ano3920,63 %20,63 %  
spíše ne84,23 %4,23 %  
nedokážu posoudit42,12 %2,12 %  

Graf

13. Důvody, proč budete e-technologie používat jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obohacení výuky11962,96 %62,96 %  
snadné využití4222,22 %22,22 %  
efektivnost výuky4222,22 %22,22 %  
zábavnost výuky3920,63 %20,63 %  
digitální technologie do vzdělávání nehodlám zařadit42,12 %2,12 %  

Graf

14. Jaké moderní metody vzdělávání dospělých používáte v on-line prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výklad/prezentace13772,49 %72,49 %  
diskuze12666,67 %66,67 %  
sdílení9047,62 %47,62 %  
virtuální spolupráce5428,57 %28,57 %  
myšlenkové mapy4624,34 %24,34 %  
workshop3619,05 %19,05 %  
instruktáž115,82 %5,82 %  

Graf

15. Jaké moderní učební pomůcky používáte v on-line prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interaktivní cvičení13269,84 %69,84 %  
kvízy11661,38 %61,38 %  
hry (gamifikace)8444,44 %44,44 %  
on-line testy7338,62 %38,62 %  
alternativní učebnice a vzdělávací materiály6232,8 %32,8 %  
anonymní hlasování189,52 %9,52 %  
Všechny 10,53 %0,53 %  
interaktivní cvičení, kvízy, online testy i hry10,53 %0,53 %  
Bohužel nemůžu vybrat pouze 3, používám jich víc i nad rámec nabízených možností 10,53 %0,53 %  
whiteboard v MS Teams10,53 %0,53 %  
Doplňkové diskusní fórum 10,53 %0,53 %  

Graf

16. V čem spatřujete pozitiva digitálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
časoprostorová neomezenost (mohu studovat kdykoliv a odkudkoliv)15984,13 %84,13 %  
snadná dostupnost (finanční důvod, nemoc, postižení, vzdálenost, …)9248,68 %48,68 %  
velká míra interaktivity6433,86 %33,86 %  
osobní komfort5529,1 %29,1 %  
jednoduchost studia (jednoduché přihlášení, webový odkaz, aplikace)5227,51 %27,51 %  
efektivita výuky3920,63 %20,63 %  
možnost volby úrovně vzdělávání (např. u jazyku)2412,7 %12,7 %  
snížení stresu84,23 %4,23 %  
nízká cena52,65 %2,65 %  
snadná dostupnost (z finanční důvod, nemoc, postižení, vzdálenost, …)10,53 %0,53 %  
Vše, kromě nízké ceny!10,53 %0,53 %  
Jak to myslíte, nízká cena? Moje cena je určitě stejná i online - stojí mě to stejně příprav.10,53 %0,53 %  
Obecně si moc nemyslím, že by on-line výuka měla pozitiva. Až na speciální případy (nemoc, izolace,...) je to taková z nouze ctnost. 10,53 %0,53 %  
Kontakt se studenty z celeho sveta10,53 %0,53 %  
úplně pozitivum v tom nespatřuji - není nad to být s dětmi tváří v tvář ve škole....10,53 %0,53 %  

Graf

17. V čem spatřujete negativa digitálního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
absence kontaktu s lektorem a kolegy14174,6 %74,6 %  
připojení k internetu7941,8 %41,8 %  
obava a neznalost užití technologií6132,28 %32,28 %  
malá motivace ke studiu3719,58 %19,58 %  
nutnost zvládnutí minimální úrovně práce na počítači3619,05 %19,05 %  
finanční náklady s výukou spojené (počítač nebo tablet, kurzovné, internet)2412,7 %12,7 %  
připojení k internetu je pomalé obzvláště na práci v mikrotýmech a při používání výukového videa10,53 %0,53 %  
Nespatruji10,53 %0,53 %  
Odpovídám z pohledu hypotetického studenta. Za sebe žádná negativa nevidím. Naopak na možnost učit on-line jsem “čekala celý život”. Pevně věřím, že budu moci učit převážně on-line i nadále.10,53 %0,53 %  
Nic10,53 %0,53 %  
možnost příliš si ulehčovat vzdělávání 10,53 %0,53 %  
Vlastně všechno10,53 %0,53 %  
Možná jistá míra sterility, nedostatek osobního kontaktu 10,53 %0,53 %  
dlouhé sezení u počítače10,53 %0,53 %  
Technické potíže spojené s kvalitou internetu apod. 10,53 %0,53 %  
není až tak efektivní10,53 %0,53 %  
obrazovka více unavuje10,53 %0,53 %  
technicke obtize (napr. vypadek internetu)10,53 %0,53 %  
absence vzájemné interakce spojené s očním kontaktem a fyzickou přítomností ostatních - celkově naopak vnímám velmi malou míru interaktivity10,53 %0,53 %  
technické problémy 10,53 %0,53 %  
prokazatelně horší výsledky u dlouhodobých kurzů10,53 %0,53 %  

Graf

18. Jaké kompetetence by měl ovládat dobrý lektor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umět motivovat14777,78 %77,78 %  
komunikativní10354,5 %54,5 %  
předávat potřebné informace8544,97 %44,97 %  
tvořivý7238,1 %38,1 %  
být flexibilní4121,69 %21,69 %  
psychicky odolný3719,58 %19,58 %  
digitálně kompetentní2613,76 %13,76 %  
vzbuzovat přirozenou autoritu2111,11 %11,11 %  
manažersky schopný168,47 %8,47 %  

Graf

19. Jak bude podle Vás vypadat lektor v roce 2040?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bude to člověk s řadou nových lektorských kompetencí.7238,1 %38,1 %  
Lektor bude pouze mentor (průvodce) školením nebo kurzem.5126,98 %26,98 %  
Bude to člověk, ale velké množství informací bude zprostředkovávat umělá inteligence.3417,99 %17,99 %  
Nedokážu si představit.2915,34 %15,34 %  
Bude to robot nebo umělá inteligence.31,59 %1,59 %  

Graf

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40 let7640,21 %40,21 %  
41-50 let5126,98 %26,98 %  
21-30 let4523,81 %23,81 %  
51-60 let157,94 %7,94 %  
nad 60 let10,53 %0,53 %  
do 20 let10,53 %0,53 %  

Graf

21. Pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lektor16386,24 %86,24 %  
školitel115,82 %5,82 %  
trenér63,17 %3,17 %  
tutor52,65 %2,65 %  
kouč42,12 %2,12 %  

Graf

22. Výše zmíněnou práci vykonáváte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OSVČ7338,62 %38,62 %  
hlavní pracovní činnost5529,1 %29,1 %  
vedlejší pracovní činnost3619,05 %19,05 %  
dobrovolná činnost ve volném čase2111,11 %11,11 %  
koordinátorka jazykových kurzů a lektorka češtiny pro cizince10,53 %0,53 %  
OSVČ, ale v současné době na rodičovské dovolené10,53 %0,53 %  
Brigádu 10,53 %0,53 %  
v rámci doktorského studia10,53 %0,53 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské vzdělání (Mgr., Ing. a vyšší)12867,72 %67,72 %  
vysokoškolské vzdělání (Bc.)3920,63 %20,63 %  
střední škola168,47 %8,47 %  
vyšší odborná škola63,17 %3,17 %  

Graf

24. Jak dlouhá je Vaše doba praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-5 let5026,46 %26,46 %  
6-10 let4523,81 %23,81 %  
11-20 let4423,28 %23,28 %  
20 a více let3820,11 %20,11 %  
0-1 rok126,35 %6,35 %  

Graf

25. Svou pracovní činnost provozujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
formou kurzů a školení on-line10253,97 %53,97 %  
formou kurzů a školení8243,39 %43,39 %  
používám hybridní styl lektorské činnosti4021,16 %21,16 %  
videokonference3820,11 %20,11 %  
formou webinářů1910,05 %10,05 %  
Škola10,53 %0,53 %  
individuální lekce podle požadavků klienta10,53 %0,53 %  
převážně prezenčně, část online z důvodu koronaviru 10,53 %0,53 %  
Doucuji pres Skype10,53 %0,53 %  
Učím na 2. stupni ZŠ, běžné výukové hodiny10,53 %0,53 %  
normálně učím ve škole - nejsem si jistá, že je tento dotazník pro mě...10,53 %0,53 %  
online i osobní kurzy10,53 %0,53 %  

Graf

26. Ke svému dalšímu vzdělávání využíváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
on-line školení a kurzy14677,25 %77,25 %  
webináře14476,19 %76,19 %  
sebevzdělávám se jinak7338,62 %38,62 %  
nevzdělávám se online, ale formou seminářů, školení nebo kurzů „naživo“2010,58 %10,58 %  
nevzdělávám se vůbec10,53 %0,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaký je Váš vztah k digitálním technologiím?

  • odpověď pozitivní:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mimořádně pozitivní na otázku 6. Jaký vztah má Vaše pracovní okolí k digitálním technologiím?

24. Jak dlouhá je Vaše doba praxe?

  • odpověď 20 a více let:
    • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51-60 let na otázku 20. Do jaké věkové kategorie patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k digitálním technologiím?

2. Na jaké úrovni jsou Vaše digitální kompetence?

3. Zvýšila současná situace (pandemie) Vaši potřebu zlepšit se v ovládání digitálních technologií?

4. Cítíte potřebu zdokonalit své technické dovednosti v oblasti digitálních technologií?

5. Jaká je Vaše motivace ke zlepšení digitálních kompetencí?

6. Jaký vztah má Vaše pracovní okolí k digitálním technologiím?

7. Které z uvedených moderních technických prostředků využíváte ve své praxi nejvíce?

8. Které další moderní prostředky používáte?

9. K vedení Vašich kurzů/lekcí využíváte on-line prostředí:

10. Využíváte nějaké výukové aplikace nebo výukový software při své lektorské činnosti? Pokud ano, jaké?

11. Shledáváte digitální prostředky výuky přínosné – v relaci k pochopení látky, snadnost výkladu apod.?

12. Budete využívat e-technologie i po pandemii?

13. Důvody, proč budete e-technologie používat jsou:

14. Jaké moderní metody vzdělávání dospělých používáte v on-line prostředí?

15. Jaké moderní učební pomůcky používáte v on-line prostředí?

16. V čem spatřujete pozitiva digitálního vzdělávání?

17. V čem spatřujete negativa digitálního vzdělávání?

18. Jaké kompetetence by měl ovládat dobrý lektor?

19. Jak bude podle Vás vypadat lektor v roce 2040?

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

21. Pracovní zařazení

22. Výše zmíněnou práci vykonáváte jako:

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. Jak dlouhá je Vaše doba praxe?

25. Svou pracovní činnost provozujete:

26. Ke svému dalšímu vzdělávání využíváte:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k digitálním technologiím?

2. Na jaké úrovni jsou Vaše digitální kompetence?

3. Zvýšila současná situace (pandemie) Vaši potřebu zlepšit se v ovládání digitálních technologií?

4. Cítíte potřebu zdokonalit své technické dovednosti v oblasti digitálních technologií?

5. Jaká je Vaše motivace ke zlepšení digitálních kompetencí?

6. Jaký vztah má Vaše pracovní okolí k digitálním technologiím?

7. Které z uvedených moderních technických prostředků využíváte ve své praxi nejvíce?

8. Které další moderní prostředky používáte?

9. K vedení Vašich kurzů/lekcí využíváte on-line prostředí:

10. Využíváte nějaké výukové aplikace nebo výukový software při své lektorské činnosti? Pokud ano, jaké?

11. Shledáváte digitální prostředky výuky přínosné – v relaci k pochopení látky, snadnost výkladu apod.?

12. Budete využívat e-technologie i po pandemii?

13. Důvody, proč budete e-technologie používat jsou:

14. Jaké moderní metody vzdělávání dospělých používáte v on-line prostředí?

15. Jaké moderní učební pomůcky používáte v on-line prostředí?

16. V čem spatřujete pozitiva digitálního vzdělávání?

17. V čem spatřujete negativa digitálního vzdělávání?

18. Jaké kompetetence by měl ovládat dobrý lektor?

19. Jak bude podle Vás vypadat lektor v roce 2040?

20. Do jaké věkové kategorie patříte?

21. Pracovní zařazení

22. Výše zmíněnou práci vykonáváte jako:

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. Jak dlouhá je Vaše doba praxe?

25. Svou pracovní činnost provozujete:

26. Ke svému dalšímu vzdělávání využíváte:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Lánská, J.Digitální gramotnost lektora - dotazníkové šetření k DP (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://digitalni-gramotnost-lektora.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.