Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Digitální technologie

Digitální technologie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šimon Dušek
Šetření:10. 12. 2015 - 11. 12. 2015
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Výsledky budou použity pro seminární práci z psychologie. 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 232450 %51,06 %  
24 - 401939,58 %40,43 %  
40 a více510,42 %10,64 %  

Graf

2. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující1837,5 %38,3 %  
Pracující student1531,25 %31,91 %  
Student1327,08 %27,66 %  
Nezaměstnaný24,17 %4,26 %  

Graf

3. Jaké máte doma digitální technologie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počítač (notebook)48100 %102,13 %  
Mobilní telefon48100 %102,13 %  
Televize3470,83 %72,34 %  
Rádio2654,17 %55,32 %  
Tablet1429,17 %29,79 %  

Graf

4. Kolik hodin strávíte denně u počítače (přibližně) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 hodin a více2245,83 %46,81 %  
3 - 6 hodin1531,25 %31,91 %  
1 - 3 hodiny816,67 %17,02 %  
max. 1 hodinu24,17 %4,26 %  
Počítač nepoužívám12,08 %2,13 %  

Graf

5. Kolik hodin denně používáte mobilní telefon (přibližně) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. 1 hodinu1939,58 %40,43 %  
6 hodin a více1327,08 %27,66 %  
3 - 6 hodin816,67 %17,02 %  
1 - 3 hodiny714,58 %14,89 %  
Mobilní telefon nepoužívám12,08 %2,13 %  

Graf

6. Kolik hodin strávíte denně u televize (přibližně) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 hodiny2041,67 %42,55 %  
Televizi nepoužívám2041,67 %42,55 %  
max. 1 hodinu714,58 %14,89 %  
6 hodin a více12,08 %2,13 %  

Graf

7. Kolik hodin strávíte denně poslechem rádia (přibližně) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rádio nepoužívám2858,33 %59,57 %  
max. 1 hodinu1327,08 %27,66 %  
3 - 6 hodin36,25 %6,38 %  
1 - 3 hodiny24,17 %4,26 %  
6 hodin a více24,17 %4,26 %  

Graf

8. Kolik hodin denně používáte tablet (přibližně) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tablet nepoužívám4083,33 %85,11 %  
max. 1 hodinu612,5 %12,77 %  
1 - 3 hodiny12,08 %2,13 %  
3 - 6 hodin12,08 %2,13 %  

Graf

9. Jste-li student, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro tyto účely počítač nepoužívámotázka č. 10, max. 1 hodinuotázka č. 10, 1 - 3 hodinyotázka č. 10, 3 - 6 hodinotázka č. 10, 6 hodin a víceotázka č. 10, Nejsem student → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro tyto účely počítač nepoužívám1429,17 %29,79 %  
max. 1 hodinu918,75 %19,15 %  
3 - 6 hodin918,75 %19,15 %  
1 - 3 hodiny816,67 %17,02 %  
Nejsem student714,58 %14,89 %  
6 hodin a více12,08 %2,13 %  

Graf

10. Pracujete-li, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro vyřizování pracovních záležitostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pro tyto účely počítač nepoužívámotázka č. 11, max. 1 hodinuotázka č. 11, 1 - 3 hodinyotázka č. 11, 3 - 6 hodinotázka č. 11, 6 hodin a víceotázka č. 11, Nejsem zaměstnaný → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6 hodin a více1536,59 %31,91 %  
Pro tyto účely počítač nepoužívám1434,15 %29,79 %  
max. 1 hodinu512,2 %10,64 %  
Nejsem zaměstnaný512,2 %10,64 %  
1 - 3 hodiny12,44 %2,13 %  
3 - 6 hodin12,44 %2,13 %  

Graf

11. S kolika lidmi, se kterými aktivně komunikujete skrz digitální technologie (sociální sítě, e-mail, SMS) si udržujete reálný styk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S více než polovinou1438,89 %29,79 %  
Se všemi1336,11 %27,66 %  
S méně než polovinou925 %19,15 %  

Graf

12. Jaký podle Vás mají vliv digitální technologie na celosvětový rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivní2363,89 %48,94 %  
Spíše negativní1336,11 %27,66 %  

Graf

13. Jaký mají podle Vás vliv digitální technologie na mezilidské vztahy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nelze jednoznačně určit1850 %38,3 %  
Negativní1438,89 %29,79 %  
Pozitivní411,11 %8,51 %  

Graf

14. Dokážete si představit Váš každodenní život bez digitálních technologií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1541,67 %31,91 %  
Nejsem si jistý1233,33 %25,53 %  
Ne925 %19,15 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste?

3. Jaké máte doma digitální technologie?

4. Kolik hodin strávíte denně u počítače (přibližně) ?

5. Kolik hodin denně používáte mobilní telefon (přibližně) ?

6. Kolik hodin strávíte denně u televize (přibližně) ?

7. Kolik hodin strávíte denně poslechem rádia (přibližně) ?

8. Kolik hodin denně používáte tablet (přibližně) ?

9. Jste-li student, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro studium?

10. Pracujete-li, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro vyřizování pracovních záležitostí?

11. S kolika lidmi, se kterými aktivně komunikujete skrz digitální technologie (sociální sítě, e-mail, SMS) si udržujete reálný styk?

12. Jaký podle Vás mají vliv digitální technologie na celosvětový rozvoj?

13. Jaký mají podle Vás vliv digitální technologie na mezilidské vztahy

14. Dokážete si představit Váš každodenní život bez digitálních technologií?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jste?

3. Jaké máte doma digitální technologie?

4. Kolik hodin strávíte denně u počítače (přibližně) ?

5. Kolik hodin denně používáte mobilní telefon (přibližně) ?

6. Kolik hodin strávíte denně u televize (přibližně) ?

7. Kolik hodin strávíte denně poslechem rádia (přibližně) ?

8. Kolik hodin denně používáte tablet (přibližně) ?

9. Jste-li student, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro studium?

10. Pracujete-li, kolik hodin denně používáte počítač (notebook) pro vyřizování pracovních záležitostí?

11. S kolika lidmi, se kterými aktivně komunikujete skrz digitální technologie (sociální sítě, e-mail, SMS) si udržujete reálný styk?

12. Jaký podle Vás mají vliv digitální technologie na celosvětový rozvoj?

13. Jaký mají podle Vás vliv digitální technologie na mezilidské vztahy

14. Dokážete si představit Váš každodenní život bez digitálních technologií?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dušek, Š.Digitální technologie (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://digitalni-technologie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.