Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Digitální život v oblacích

Digitální život v oblacích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Silvie Sigmundová
Šetření:24. 05. 2010 - 27. 05. 2010
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce, jež momentálně píši. Prosím, vyplňte jej s nejlepším svědomím. Jedná se o pár otázek, které nezaberou moc času.

Děkuji a přeji hezký den.


Silvie Sigmundová

Odpovědi respondentů

1. Říká Vám něco pojem “cloud-computing”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6276,54 %78,48 %  
ano, znám jej a vím, co znamená1012,35 %12,66 %  
ano, již jsem tento pojem slyšel/a, ale nevím, o co se konkrétně jedná911,11 %11,39 %  

Graf

2. Cloud-computing je poskytování služeb a programů na dálku pomocí připojení na Internet. Existují datová centra, u kterých si můžete zakoupit například přístup k velké škále aplikací bez toho, abyste je museli instalovat na svůj počítač. Nebo si můžete u nich ukládat data, ke kterým budete mít přístup odkudkoliv, či vám propůjčí svoje hardwarové vybavení, takže bude váš (virtuální) počítač výkonnější. Je toto pro Vás zajímavé? Byli byste ochotni za takové služby zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to pro mne sice zajímavé, ale neplatil/a bych za to4353,09 %54,43 %  
ne2328,4 %29,11 %  
ano, je to pro mne zajímavé a byl/a bych ochoten/ochotna za ně i zaplatit1518,52 %18,99 %  

Graf

3. Používáte některou z těchto (většinou neplacených) služeb pracujících na bázi cloud-computingu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-mail (Seznam, Google, Yahoo, Centrum, Hotmail, Atlas ...)7997,53 %100 %  
Instant messaging (ICQ, Jabber, GoogleTalk, Yahoo messenger, AOL, Facebook chat, Meebo, iChat, MySpace IM, Lotus Sametime, Nowell Groupwise, QQ...)5770,37 %72,15 %  
sdílení fotek, videí, dat (Picasa, Flicker, Facebook, Youtube, Vimeo, Stream..)5567,9 %69,62 %  
Google Apps (placená služba pro firmy, obsahuje Gmail, Google Calendar, GTalk, Docs a Sites89,88 %10,13 %  
používám cloud-computing v jiné, již placené, formě (mám pronajaté místo pro svá data v datových centrech, využívám “propůjčeného” hardwaru, používám aplikace datových center,...)22,47 %2,53 %  
nepoužívám žádnou z těchto forem "cloud-computingu"22,47 %2,53 %  

Graf

4. Pokud využíváte těchto služeb, věděli jste, že pracují na principu “cloud-computingu”?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6681,48 %83,54 %  
ano78,64 %8,86 %  
ano, ale jen u některých78,64 %8,86 %  
ano, ale jen u některých - u kterých?11,23 %1,27 %  

Graf

5. Spatřujete v “cloud-computingu” přínos v oblasti informačních technologií?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5871,6 %73,42 %  
nevím2125,93 %26,58 %  
ne22,47 %2,53 %  

Graf

6. Nebojíte se svěřit svá soukromá data třetí straně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, bojím5466,67 %68,35 %  
ne, nebojím2733,33 %34,18 %  

Graf

7. Myslíte si, že jsou vaše data bezpečnější ve vzdálených datových centrech nebo na vašem počítači?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na mém počítači (stolním, přenosném)7086,42 %88,61 %  
v datových centrech1113,58 %13,92 %  

Graf

8. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5061,73 %63,29 %  
muž3138,27 %39,24 %  

Graf

9. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let5365,43 %67,09 %  
31 - 40 let1417,28 %17,72 %  
do 20 let89,88 %10,13 %  
41 - 50 let67,41 %7,59 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3441,98 %43,04 %  
vysokoškolské3239,51 %40,51 %  
vyšší odborné67,41 %7,59 %  
střední odborné - učiliště56,17 %6,33 %  
základní44,94 %5,06 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3441,98 %43,04 %  
pracující ve firmě nad 50 zaměstnanců2024,69 %25,32 %  
pracující v malé firmě do 50 zaměstnanců911,11 %11,39 %  
na mateřské dovolené911,11 %11,39 %  
živnostník33,7 %3,8 %  
nezaměstnaný/á33,7 %3,8 %  
ve zkušební době11,23 %1,27 %  
Na volné noze11,23 %1,27 %  
VŠ asistent11,23 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Říká Vám něco pojem “cloud-computing”?

2. Cloud-computing je poskytování služeb a programů na dálku pomocí připojení na Internet. Existují datová centra, u kterých si můžete zakoupit například přístup k velké škále aplikací bez toho, abyste je museli instalovat na svůj počítač. Nebo si můžete u nich ukládat data, ke kterým budete mít přístup odkudkoliv, či vám propůjčí svoje hardwarové vybavení, takže bude váš (virtuální) počítač výkonnější. Je toto pro Vás zajímavé? Byli byste ochotni za takové služby zaplatit?

3. Používáte některou z těchto (většinou neplacených) služeb pracujících na bázi cloud-computingu?

4. Pokud využíváte těchto služeb, věděli jste, že pracují na principu “cloud-computingu”?

5. Spatřujete v “cloud-computingu” přínos v oblasti informačních technologií?

6. Nebojíte se svěřit svá soukromá data třetí straně?

7. Myslíte si, že jsou vaše data bezpečnější ve vzdálených datových centrech nebo na vašem počítači?

8. Jste

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

11. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Říká Vám něco pojem “cloud-computing”?

2. Cloud-computing je poskytování služeb a programů na dálku pomocí připojení na Internet. Existují datová centra, u kterých si můžete zakoupit například přístup k velké škále aplikací bez toho, abyste je museli instalovat na svůj počítač. Nebo si můžete u nich ukládat data, ke kterým budete mít přístup odkudkoliv, či vám propůjčí svoje hardwarové vybavení, takže bude váš (virtuální) počítač výkonnější. Je toto pro Vás zajímavé? Byli byste ochotni za takové služby zaplatit?

3. Používáte některou z těchto (většinou neplacených) služeb pracujících na bázi cloud-computingu?

4. Pokud využíváte těchto služeb, věděli jste, že pracují na principu “cloud-computingu”?

5. Spatřujete v “cloud-computingu” přínos v oblasti informačních technologií?

6. Nebojíte se svěřit svá soukromá data třetí straně?

7. Myslíte si, že jsou vaše data bezpečnější ve vzdálených datových centrech nebo na vašem počítači?

8. Jste

9. Kolik je Vám let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

11. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sigmundová, S.Digitální život v oblacích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://digitalni-zivot-v-oblacich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.