Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diktáty ve výuce cizích jazyků - verze pro vyučující

Diktáty ve výuce cizích jazyků - verze pro vyučující

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Dedková
Šetření:16. 07. 2013 - 14. 08. 2013
Počet respondentů:52
Počet otázek (max/průměr):20 / 16.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,
ráda bych poprosila vyučující cizích jazyků o vyplnění mého dotazníku. Výsledky použiji při přípravě konferenčního příspěvku.
Mnohokrát děkuji.
Iva Dedková
 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho působíte ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10 let2955,77 %55,77 %  
11-20 let1325 %25 %  
21-30 let611,54 %11,54 %  
31 a více47,69 %7,69 %  

Graf

2. Na jakém typu školy pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na gymnáziu (4, 6 nebo 8leté)1936,54 %36,54 %  
na střední odborné škole (OA, SPŠ atd.)1325 %25 %  
na jazykové škole1223,08 %23,08 %  
na vysoké škole917,31 %17,31 %  
na základní škole611,54 %11,54 %  
na vyšší odborné škole23,85 %3,85 %  

Graf

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky vyučujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
anglický jazyk3159,62 %59,62 %  
francouzský jazyk2140,38 %40,38 %  
německý jazyk1019,23 %19,23 %  
ruský jazyk47,69 %7,69 %  
španělský jazyk35,77 %5,77 %  
italský jazyk23,85 %3,85 %  
portugalský11,92 %1,92 %  
polský jazyk11,92 %1,92 %  
svahilština11,92 %1,92 %  

Graf

4. Jaká je průměrná hodinová dotace týdně u výuky cizích jazyků na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 hodiny2853,85 %53,85 %  
4 hodiny917,31 %17,31 %  
2 hodiny815,38 %15,38 %  
5 hodin35,77 %5,77 %  
1. jazyk 4h (4-4-4-4), 2. jazyk 3h nebo 2h (3-3-2-2)11,92 %1,92 %  
20hodin11,92 %1,92 %  
Dle zájmu klienta, průměrně 2 vyučovací hodiny týdně11,92 %1,92 %  
1511,92 %1,92 %  

Graf

5. Jaká je průměrná VSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A0 (úplní začátečníci)2344,23 %44,23 %  
A21325 %25 %  
A1917,31 %17,31 %  
B1611,54 %11,54 %  
C211,92 %1,92 %  

Graf

6. Jaká je průměrná VÝSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B12751,92 %51,92 %  
B21528,85 %28,85 %  
A247,69 %7,69 %  
C235,77 %5,77 %  
A123,85 %3,85 %  
C111,92 %1,92 %  

Graf

7. Jaký je Váš názor na diktáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je užitečné napsat si čas od času diktát3159,62 %59,62 %  
diktáty jsou stále aktuální a ve výuce cizích jazyků by měly být zastoupeny1019,23 %19,23 %  
diktáty žáky jen stresují47,69 %7,69 %  
jedná se o zastaralou metodu23,85 %3,85 %  
jedná se o zbytečné cvičení23,85 %3,85 %  
vzhledem k vyucovanemu jazyku jsou nepotrebne11,92 %1,92 %  
v hodinách na diktáty není dostatek času, ale domnívám se, že jsou užitečné11,92 %1,92 %  
mohou sloužit jako zpestření výuky11,92 %1,92 %  

Graf

8. Vyskytují se v základních učebnicích, které používáte při výuce, též diktáty (tj. cvičení nazvaná diktáty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4484,62 %84,62 %  
ano815,38 %15,38 %  

Graf

9. Zařazujete někdy diktáty (jakékoli) do výuky?

Pokud jste na otázku č. 9 odpověděli NE, vyplňování dotazníku pro Vás končí. Pokud jste na otázku č. 9 odpověděli ANO, pokračujte prosím dále otázkami č. 10-20.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3567,31 %67,31 %  
ne1732,69 %32,69 %  

Graf

10. Který typ diktátů používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tradiční diktáty1440 %26,92 %  
jak tradiční, tak zábavné diktáty1131,43 %21,15 %  
varianty tradičních diktátů (např. diktáty na doplňování, diktáty s výběrem odpovědí z více možností, komentované diktáty atd.)720 %13,46 %  
zábavné diktáty (např. obrázkové diktáty)25,71 %3,85 %  
diktaty s novo-znamymi slovy12,86 %1,92 %  

Graf

11. Jak často zařazujete diktáty do výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň 1x měsíčně1337,14 %25 %  
alespoň 1x za čtvrtletí1131,43 %21,15 %  
alespoň 1x týdně411,43 %7,69 %  
alespoň 1x za 14 dní38,57 %5,77 %  
alespoň 1x za pololetí25,71 %3,85 %  
alespoň 1x ročně25,71 %3,85 %  

Graf

12. Za jakým účelem diktáty používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za více účely (ověřování znalostí, opakování a procvičování, zpestření výuky)1542,86 %28,85 %  
především v rámci opakování a procvičování1131,43 %21,15 %  
především pro zpestření výuky617,14 %11,54 %  
především v rámci ověřování znalostí38,57 %5,77 %  

Graf

13. Odkud diktáty čerpáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z různých jazykových publikací1440 %26,92 %  
diktáty si sestavujete sami1131,43 %21,15 %  
ze základní učebnice používané při výuce514,29 %9,62 %  
z internetu12,86 %1,92 %  
kombinace toho všeho :-)12,86 %1,92 %  
ze základní učebnice pro ověření správného psaní slov vyskytujících se v lekcích, které probíráme12,86 %1,92 %  
mix vyse uvedeneho12,86 %1,92 %  
Kombinace předchozího12,86 %1,92 %  

Graf

14. Pouštíte někdy diktáty z nahrávek, které namluvili rodilí mluvčí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2365,71 %44,23 %  
ne1234,29 %23,08 %  

Graf

15. Kdo opravuje a hodnotí tradiční diktáty (a jejich varianty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na situaci - někdy vyučující, jindy žáci1645,71 %30,77 %  
vyučující1131,43 %21,15 %  
žáci a vyučující společně514,29 %9,62 %  
žáci (např. v rámci autoevaluace)25,71 %3,85 %  
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám12,86 %1,92 %  

Graf

16. Známkujete tradiční diktáty (a jejich varianty)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží na situaci - někdy ano, jindy ne2468,57 %46,15 %  
ne617,14 %11,54 %  
ano411,43 %7,69 %  
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám12,86 %1,92 %  

Graf

17. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle potřeby - někdy ano, jindy ne1954,29 %36,54 %  
ne1234,29 %23,08 %  
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám25,71 %3,85 %  
ano25,71 %3,85 %  

Graf

18. Kdo opravuje a hodnotí zábavné diktáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám1440 %26,92 %  
žáci a vyučující společně720 %13,46 %  
žáci (např. v rámci autoevaluace)514,29 %9,62 %  
záleží na situaci - někdy vyučující, jindy žáci514,29 %9,62 %  
vyučující411,43 %7,69 %  

Graf

19. Známkujete zábavné diktáty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám1440 %26,92 %  
ne1028,57 %19,23 %  
záleží na situaci - někdy ano, jindy ne1028,57 %19,23 %  
ano12,86 %1,92 %  

Graf

20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle potřeby - někdy ano, jindy ne1440 %26,92 %  
nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám1131,43 %21,15 %  
ne925,71 %17,31 %  
ano12,86 %1,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky vyučujete?

 • odpověď anglický jazyk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučující na otázku 15. Kdo opravuje a hodnotí tradiční diktáty (a jejich varianty)?

17. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

 • odpověď dle potřeby - někdy ano, jindy ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dle potřeby - někdy ano, jindy ne na otázku 20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

18. Kdo opravuje a hodnotí zábavné diktáty?

 • odpověď nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám na otázku 19. Známkujete zábavné diktáty?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám na otázku 20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

19. Známkujete zábavné diktáty?

 • odpověď nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám na otázku 18. Kdo opravuje a hodnotí zábavné diktáty?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemohu odpovědět, neboť tento typ diktátů neužívám na otázku 20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho působíte ve školství?

2. Na jakém typu školy pracujete?

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky vyučujete?

4. Jaká je průměrná hodinová dotace týdně u výuky cizích jazyků na Vaší škole?

5. Jaká je průměrná VSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

6. Jaká je průměrná VÝSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

7. Jaký je Váš názor na diktáty?

8. Vyskytují se v základních učebnicích, které používáte při výuce, též diktáty (tj. cvičení nazvaná diktáty)?

9. Zařazujete někdy diktáty (jakékoli) do výuky?

10. Který typ diktátů používáte?

11. Jak často zařazujete diktáty do výuky?

12. Za jakým účelem diktáty používáte?

13. Odkud diktáty čerpáte?

14. Pouštíte někdy diktáty z nahrávek, které namluvili rodilí mluvčí?

15. Kdo opravuje a hodnotí tradiční diktáty (a jejich varianty)?

16. Známkujete tradiční diktáty (a jejich varianty)?

17. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

18. Kdo opravuje a hodnotí zábavné diktáty?

19. Známkujete zábavné diktáty?

20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho působíte ve školství?

2. Na jakém typu školy pracujete?

3. Který cizí jazyk/Které cizí jazyky vyučujete?

4. Jaká je průměrná hodinová dotace týdně u výuky cizích jazyků na Vaší škole?

5. Jaká je průměrná VSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

6. Jaká je průměrná VÝSTUPNÍ jazyková úroveň Vašich žáků?

7. Jaký je Váš názor na diktáty?

8. Vyskytují se v základních učebnicích, které používáte při výuce, též diktáty (tj. cvičení nazvaná diktáty)?

9. Zařazujete někdy diktáty (jakékoli) do výuky?

10. Který typ diktátů používáte?

11. Jak často zařazujete diktáty do výuky?

12. Za jakým účelem diktáty používáte?

13. Odkud diktáty čerpáte?

14. Pouštíte někdy diktáty z nahrávek, které namluvili rodilí mluvčí?

15. Kdo opravuje a hodnotí tradiční diktáty (a jejich varianty)?

16. Známkujete tradiční diktáty (a jejich varianty)?

17. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

18. Kdo opravuje a hodnotí zábavné diktáty?

19. Známkujete zábavné diktáty?

20. Připojujete k známce i slovní hodnocení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dedková, I.Diktáty ve výuce cizích jazyků - verze pro vyučující (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://diktaty-ve-vyuce-cizich-jazy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.