Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diplomka - komunikace s veřejnou správou

Diplomka - komunikace s veřejnou správou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Nováková
Šetření:01. 02. 2010 - 01. 03. 2010
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):25 / 14.19
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Anna Nováková a píši diplomovou práci na téma komunikace s úřady veřejné správy. Součástí je i výzkum mezi obyvateli a jejich vztah především k elektronické komunikaci s úřady. Byla bych vám velice vděčná, kdybyste si našli chvilku a vyplnili následující dotazník. Svými názory můžete přispět ke zkvalitnění výše zmíněné komunikace s úřady.

Dotazník vám zabere max. 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. S Českou /Pražskou správou sociálního zabezpečení komunikujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne1550 %48,39 %  
poštou723,33 %22,58 %  
e-mailem620 %19,35 %  
osobně620 %19,35 %  
telefonicky516,67 %16,13 %  
e-podatelna13,33 %3,23 %  

Graf

2. Pokud používáte el. komunikaci, jak často s tímto úřadem komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x ročně1368,42 %41,94 %  
1x ročně210,53 %6,45 %  
1x za 6 měsíců210,53 %6,45 %  
1x týdně15,26 %3,23 %  
1x měsíčně15,26 %3,23 %  

Graf

3. Jak hodnotíte el. komunikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný635,29 %19,35 %  
dobrý529,41 %16,13 %  
výborný317,65 %9,68 %  
dostatečný211,76 %6,45 %  
chvalitebný15,88 %3,23 %  

Graf

4. Pokud nekomunikujete elektronickou cestou popř. vůbec nekomunikujete s tímto úřadem, uveďte prosím důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jsem státní zaměstnanec - zatím

Jsem taktéž student a neměl jsem potřebu s OSSZ komunikovat.

naposledy jsem jim psala prostřednictvím České pošty doporučeně, abych měla doklad, že jsem jim psala

Nemám potřebu komunikovat s tímto úřadem.

nemám s nimi co řešit

neměl jsem důvod

není proč

není to možné

studuji, nepotřebuji komunikovat s ČSSZ

Vše vyřuzuji osobně - danou věc vyřídím během jednoho den a když nevím co mám vyplnit nebo nerozumím jak mám co vyplnit, zeptám se rovnou a nemusím čekat na odpověd

zatím jsem s nimi nepotřebovala osobně nic řešit

zatím to nepotřebuji

Žádost o zaslání informačního listu zasílají jen poštou.

5. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit nebo co se vám naopak líbí na komuinikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dlouhá doba na odpověď

nemám ponětí

Občas jsou úředníci nepříjemní a myslí si, že když vědí oni, co se má v daných situacích dělat, musí to vědět každý a tak nejsou moc ochodní něco vysvětlovat. Ale v poslední době jsem narazila spíše na dobře naladěné úřednice.

Provázanost poboček.

všude je přeúředníkováno

Vždy jsem ke komunikaci používala telefon, ale bylo velmi složité na jejich www stránkách najít telefonní číslo. Když už jsem nějaké našla, bylo obsazeno nebo mě stějně museli přepojit. Informační linka slouží pouze pro vyřizování důchodů, pro jiné služby (mateřská) žádná informační linka neexistuje, škoda.

zjednodušení administrativní zátěže

Zlepšit výši znalosti úředníků problematiky o kterou se starají a torsku více ochoty řešit situace, na které nemají "tabulky jak je řešit".

6. S (okresním,...) soudem komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne2482,76 %77,42 %  
poštou310,34 %9,68 %  
datová schránka13,45 %3,23 %  
osobně13,45 %3,23 %  
telefonicky13,45 %3,23 %  
nic13,45 %3,23 %  

Graf

7. Pokud používáte el. komunikaci, jak často s tímto úřadem komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x ročně8100 %25,81 %  

Graf

8. Jak hodnotíte el. komunikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný466,67 %12,9 %  
dostatečný116,67 %3,23 %  
dobrý116,67 %3,23 %  

Graf

9. Pokud nekomunikujete elektronickou cestou popř. vůbec nekomunikujete s tímto úřadem, uveďte prosím důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nebyl důvod ke komunikaci.

Nemám důvod ke komunikaci

nemám naštěstí důvod

Nemám potřebu komunikovat s tímto úřadem.

neměl jsem důvod

není důvod

není důvod ke komunikaci

není proč

nevěřím v nezávislost soudů

Se soudy nekomunikuju. Nikdy po mě nic nechtěly a já po nich taky ne.

stejný důvod jako se Správou sociálního zabezpečení - zatím jsem s nimi nepotřebovala osobně nic řešit

studuji, nemám zatím potřebu komunikovat s jakýmkoli soudem

Šak sa nesúdím

Zatím jsem soud nepotřebovala a on nepotřeboval mě.

zatím nebyl důvod

10. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit nebo co se vám naopak líbí na komuinikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

nevím

responční čas je příliš dlouhý

viz odpověď č. 9

11. S Policií ČR komunikujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne1657,14 %51,61 %  
osobně1242,86 %38,71 %  
telefonicky621,43 %19,35 %  
poštou517,86 %16,13 %  
e-mailem13,57 %3,23 %  
e-podatelna13,57 %3,23 %  

Graf

12. Pokud používáte el. komunikaci, jak často s tímto úřadem komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x ročně555,56 %16,13 %  
denně111,11 %3,23 %  
1x za 6 měsíců111,11 %3,23 %  
1x ročně111,11 %3,23 %  
1x týdně111,11 %3,23 %  

Graf

13. Jak hodnotíte el. komunikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný330 %9,68 %  
dobrý220 %6,45 %  
nedostatečný220 %6,45 %  
dostatečný220 %6,45 %  
výborný110 %3,23 %  

Graf

14. Pokud nekomunikujete elektronickou cestou popř. vůbec nekomunikujete s tímto úřadem, uveďte prosím důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

lepší je osobní jednání

Mám tam známé, proto komunikuji osobně. Jednou jsem jim psal dopis (stížnost na postup PČR) a ten mi pro neodůvodněnost zamítli.

nemám důvod

Nemám důvod ke komunikaci a kdyby byl, vyřídila bych to osobně

neměl jsem důvod

není důvod

Není důvod

není to možné

opět ten samý důvod - zatím jsem s nimi nepotřebovala osobně nic řešit

Policii ČR většinou potřebuji akutně, tedy volím telefon, případně osobní návštěvu. Záleží na situaci.

zatím nebyl důvod

15. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit nebo co se vám naopak líbí na komuinikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

líbí se mi jejich nová strategie "poznej svého policistu"

nevím

Poslední dobou mám pocit, že se policisté v běžné komunikaci profesionalizuj, mám z toho radost. Možná je to ale jenom pocit způsobený změnou image (nový design aut, služeben a nové uniformy).

přístup policejních zaměstnanců a větší otevřenost občanům

Snížit aroganci, zvýšit ochotu "pomáhat".

16. S Městským /Obecním úřadem komunikujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně2068,97 %64,52 %  
telefonicky827,59 %25,81 %  
e-mailem724,14 %22,58 %  
poštou517,24 %16,13 %  
vůbec ne413,79 %12,9 %  
e-podatelna13,45 %3,23 %  

Graf

17. Pokud používáte el. komunikaci, jak často s tímto úřadem komunikujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x ročně743,75 %22,58 %  
1x za 6 měsíců425 %12,9 %  
1x ročně212,5 %6,45 %  
1x měsíčně212,5 %6,45 %  
denně16,25 %3,23 %  

Graf

18. Jak hodnotíte el. komunikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý850 %25,81 %  
chvalitebný425 %12,9 %  
nedostatečný212,5 %6,45 %  
výborný212,5 %6,45 %  

Graf

19. Pokud nekomunikujete elektronickou cestou popř. vůbec nekomunikujete s tímto úřadem, uveďte prosím důvod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dlouhá prodleva odpovědí, osobně je to rychlejší

je to neosobní a málo konstruktivní

Když něco potřebuji, zastavím se tam osobně.

nelze

Nemám důvod ke komunikaci a pokud by byl, vyřídila bych to osobně nebo po telefonu

není proč, většína věcí na vyřízení je formou osobního kontaktu

nevím co mají v rámci tohoto způsobu komunikace zařízeno

osobně to bylo nejjistější, nejpřesnější a nejrychlejší

Při elektronické komunikaci jsem se často setkala s negativním přístupem. Proto potřebuji-li skutečně něco spíše kladně vyřídit a je to v moci daného úřadu, volím raději osobní kontakt na základě telefonicky sjednané schůzky.

20. Co si myslíte, že by se dalo zlepšit nebo co se vám naopak líbí na komuinikaci s tímto úřadem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

náš úřad je malý a všichni se tam znají, rádi vám poradí

Možná by prospělo, kdyby dané funkce vykonávali lidé s odpovídajícím vzděláním, což se často bohužel neděje, zejména v menších městech.

nevím

Rozšířit uř. hodiny

21. Váš věk je v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let1754,84 %54,84 %  
31 - 40 let929,03 %29,03 %  
41 - 50 let39,68 %9,68 %  
do 20 let26,45 %6,45 %  

Graf

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1961,29 %61,29 %  
muž1238,71 %38,71 %  

Graf

23. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1548,39 %48,39 %  
středoškolské1135,48 %35,48 %  
vyšší odborné26,45 %6,45 %  
vyučen26,45 %6,45 %  
základní13,23 %3,23 %  

Graf

24. Vaše bydliště je v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1032,26 %32,26 %  
obec / město do 5 000 obyvatel825,81 %25,81 %  
město do 15 000 obyvatel412,9 %12,9 %  
město nad 100 000 obyvatel412,9 %12,9 %  
město do 100 000 obyvatel412,9 %12,9 %  
město do 50 000 obyvatel13,23 %3,23 %  

Graf

25. Elektronický podpis mám zřízen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2580,65 %80,65 %  
ano619,35 %19,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nováková, A.Diplomka - komunikace s veřejnou správou (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://diplomka-komunikace-s-verejnou-spravou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.