Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diplomka - Zamestnávanie ohrozených osôb trhu práce

Diplomka - Zamestnávanie ohrozených osôb trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:romana potuckova
Šetření:02. 02. 2010 - 01. 03. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník vytváram za účelom porovnania situácie zamestnávania ohrozených osôb trhu práce v Slovenskej republike a v Českej republike.

Odpovědi respondentů

1. Máte predstavu, ktoré osoby sú zaraďované do skupiny znevýhodnených alebo ohrozených osôb trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano888,89 %88,89 %  
ne111,11 %11,11 %  

Graf

2. Zamestnávate zamestnanca/-ov, ktorí sú považovaní za ohrozených/znevýhodnených účastníkov trhu práce (staršie osoby nad 50 rokov, absolventi, ZŤP, dlhodobo nezamestnaní a pod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

3. Ak áno, koľko takých osôb, a v akom zložení (štruktúre) zamestnávate?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 muž 125 %11,11 %  
10125 %11,11 %  
3125 %11,11 %  
6 ZPS, 10 nad 50125 %11,11 %  

Graf

4. Aký je Váš názor na zamestnávanie osôb starších ako 50r.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sú určite veľkým prínosom pre firmu, majú dlhoročné skúsenosti, sú stabilní, nemajú potrebu často meniť zamestnanie, vedia presne, čo chcú, riziko odchodu na materskú alebo rodičovskú dovolenku je nižšie ako u mladých ľudí;555,56 %55,56 %  
Berieme ich v našej firme ako každého iného zamestnanca, nevidíme rozdiel v prínose, nepociťujeme žiadne výrazné výhody, ani nevýhody;333,33 %33,33 %  
Určite je pre nás skôr nevýhodou zamestnávať takýchto ľudí, sú pre našu spoločnosť málo flexibilní, menej ochotní učiť sa nové veci, technicky a počítačovo negramotní (resp. menej gramotní ako mladí zamestnanci);111,11 %11,11 %  

Graf

5. Aký je Váš názor na zamestnávanie absolventov škôl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vidíme viac výhod ako nevýhod, sú flexibilní, schopní rýchlo sa učiť, vo väčšine prípadov ovládajú lepšie a/alebo viac cudzích jazykov, sú ochotní presťahovať sa za prácou a často cestovať, majú dobré počítačové zručnosti;444,44 %44,44 %  
So zamestnávaním absolventov škôl sa nám spájajú skôr nevýhody a riziká. Sú nestabilní, nevedia presne čo chcú, nemajú prax ani potrebné skúsenosti, často striedajú zamestnanie a nemôžeme sa teda spoľahnúť na dlhodobú spoluprácu s nimi;333,33 %33,33 %  
Berieme ich v našej firme ako každého iného zamestnanca, nevidíme rozdiel v prínose, nepociťujeme žiadne výrazné výhody, ani nevýhody;222,22 %22,22 %  

Graf

6. Aký je Váš názor na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pociťujeme to skôr ako nevýhodu pre našu firmu, pretože (aj napriek tomu, že by určite mohli byť prínosom pre našu firmu) ich zamestnávanie sa spája s príliš vysokými dodatočnými nákladmi (bezbariérový prístup, zabezpečenie dodatočných špeciálnych prís555,56 %55,56 %  
Nemáme skúsenosti so zamestnávaním týchto členov spoločnosti, preto nevieme odpovedať na otázku;333,33 %33,33 %  
Určite môžu byť vo veľkej miere prínosom pre našu firmu aj pre celú spoločnosť, máme len dobré skúsenosti so zamestnávaním zdravotne postihnutých osôb;111,11 %11,11 %  

Graf

7. Akého zamestnanca by ste si vybrali skôr – osobu staršiu ako 50 r., alebo mladého absolventa školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Absolventa školy555,56 %55,56 %  
Osobu nad 50 rokov444,44 %44,44 %  

Graf

8. Myslíte si, že ženy skutočne podliehajú diskriminácií na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno, myslím si, že ženy podliehajú diskriminácií. Už som sa s tým minimálne raz vo svojom okolí stretol/-la;777,78 %77,78 %  
Nie, myslím si, že ženy majú na našom trhu práce rovnaké podmienky, ako muži. Nestretol /-la som sa vo svojom okolí so žiadnym náznakom diskriminácie žien. 222,22 %22,22 %  

Graf

9. Ak by sa Vám na určitú pracovnú pozíciu hlásili dvaja uchádzači – muž a žena – ktorého by ste prijali skôr, ak by obaja boli rovnakého veku, obaja by mali rovnaké vzdelanie a približne rovnakú prax (čo do počtu rokov a kvalitatívnej úrovne)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je nám to jedno, asi by pri výbere zohrali najväčšiu rolu sympatie888,89 %88,89 %  
ŽENU,111,11 %11,11 %  

Graf

10. Poznáte legislatívne úpravy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
ano333,33 %33,33 %  

Graf

11. Zo zákona sú tri alternatívy podpory alebo integrácie zdravotne postihnutých (uvedené nižšie). Ktorú z týchto možností realizujete Vy? V prípade, že ani jednu, ku ktorej alternatíve by ste sa priklonili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnosť odoberania výrobkov alebo služieb od chránenej dielne, prípadne zadanie zákazky živnostníkovi so zdravotným postihnutím.444,44 %44,44 %  
povinnosť zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 25 zamestnancov, zamestnávať zdravotne postihnutých v určitom percente;444,44 %44,44 %  
pokuty, ktoré sú platené štátu ako odvody 111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

potuckova, r.Diplomka - Zamestnávanie ohrozených osôb trhu práce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://diplomka-zamestnavanie-ohrozenych-osob-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.