Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Direct marketing ve společnosti H&M

Direct marketing ve společnosti H&M

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Neumannová
Šetření:29. 03. 2012 - 30. 03. 2012
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vyplněním tohoto dotazníku mi pomůžete s mou bakalářskou prací. Ve které hodnotím, jak firma H&M využívá direct marketingových nástrojů v komunikaci se svým zákazníkem. Předem Vám děkuji za pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6060 %60 %  
Muž4040 %40 %  

Graf

2. Je Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-256262 %62 %  
26-302727 %27 %  
37-4544 %4 %  
15-1833 %3 %  
31-3633 %3 %  
46-a víc11 %1 %  

Graf

3. Znáte obchod s oblečením H&M?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9999 %99 %  
ne11 %1 %  

Graf

4. Nakupujete v obchodě H&M často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou měsíčně6969 %69 %  
Maximálně jednou do roka1717 %17 %  
Jednou měsíčně99 %9 %  
Jednou za 14 dní55 %5 %  

Graf

5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dámské5656 %56 %  
Pánské2929 %29 %  
Žádné1414 %14 %  
Dětské66 %6 %  
Všechny oddělení66 %6 %  

Graf

6. Přijdete si dostatečně informováni o nových produktech a kampaních H&M?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3535 %35 %  
Spíš ano3232 %32 %  
Spíš ne2121 %21 %  
Ano1212 %12 %  

Graf

7. Jak jste se o nových produktech nebo o kampani dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Venkovní reklama (plakat v metru, bildborad3737 %37 %  
Nebyl/a jsem informován/a (nevšiml/a jsem si)3333 %33 %  
Na prodejně3232 %32 %  
Reklama v televizi2828 %28 %  
Z jiného časopisu99 %9 %  
Z časopisu H&M88 %8 %  
Letak ve schránce33 %3 %  

Graf

8. Víte, že má společnost H&M svou stárnáku na sociální síti Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE6868 %68 %  
Ano2828 %28 %  
Nepoužívám Facebook44 %4 %  

Graf

9. Uvítali byste ve společnosti H&M:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e-shop pro Českou republiku3748,68 %37 %  
Zákaznickou kartu3647,37 %36 %  
elektronický katalog3039,47 %30 %  
katalog zasílaný poštou1722,37 %17 %  
Letak do schranky79,21 %7 %  
Zasílání novinek na e-mail79,21 %7 %  

Graf

10. Ovlivnila by Vás informovanost o produktech a kampaních v nakupování u této společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3434 %34 %  
ano3434 %34 %  
ne3232 %32 %  

Graf

11. Navštívili jste někdy webové stránky této společnosti (obchodu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5353 %53 %  
ano4747 %47 %  

Graf

12. Jste spokojeni se zákaznickým servisem, který je vám poskytován při nákupech u této společnosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34860 %48 %  
22126,25 %21 %  
467,5 %6 %  
533,75 %3 %  
122,5 %2 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.81
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.3
Směrodatná odchylka:0.55
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste?

 • odpověď Muž:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?
 • odpověď Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dámské na otázku 5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi katalog zasílaný poštou na otázku 9. Uvítali byste ve společnosti H&M:

5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

 • odpověď Dámské:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi katalog zasílaný poštou na otázku 9. Uvítali byste ve společnosti H&M:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 1. Jste?

10. Ovlivnila by Vás informovanost o produktech a kampaních v nakupování u této společnosti?

 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

11. Navštívili jste někdy webové stránky této společnosti (obchodu)?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Je Vám?

3. Znáte obchod s oblečením H&M?

4. Nakupujete v obchodě H&M často?

5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

6. Přijdete si dostatečně informováni o nových produktech a kampaních H&M?

7. Jak jste se o nových produktech nebo o kampani dozvěděli?

8. Víte, že má společnost H&M svou stárnáku na sociální síti Facebook?

9. Uvítali byste ve společnosti H&M:

10. Ovlivnila by Vás informovanost o produktech a kampaních v nakupování u této společnosti?

11. Navštívili jste někdy webové stránky této společnosti (obchodu)?

12. Jste spokojeni se zákaznickým servisem, který je vám poskytován při nákupech u této společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Je Vám?

3. Znáte obchod s oblečením H&M?

4. Nakupujete v obchodě H&M často?

5. Jaké odděleníi v H&M navštěvujete?

6. Přijdete si dostatečně informováni o nových produktech a kampaních H&M?

7. Jak jste se o nových produktech nebo o kampani dozvěděli?

8. Víte, že má společnost H&M svou stárnáku na sociální síti Facebook?

9. Uvítali byste ve společnosti H&M:

10. Ovlivnila by Vás informovanost o produktech a kampaních v nakupování u této společnosti?

11. Navštívili jste někdy webové stránky této společnosti (obchodu)?

12. Jste spokojeni se zákaznickým servisem, který je vám poskytován při nákupech u této společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Neumannová, P.Direct marketing ve společnosti H&M (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://direct-marketing-ve-spolecno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.