Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace a mzdové rozdíly

Diskriminace a mzdové rozdíly

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Bílíková
Šetření:29. 04. 2011 - 13. 05. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):19 / 15.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který vám zabere jen 3 minuty. Výsledky průzkumu mi pomohou při zpracování bakalářské práce.

Děkuji za vaši ochotu a čas

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy v zaměstnání s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4946,23 %46,23 %  
Vícekrát3734,91 %34,91 %  
Jednou2018,87 %18,87 %  

Graf

2. Pokud ano, jaký byl důvod diskriminace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohlaví2134,43 %19,81 %  
Věk2134,43 %19,81 %  
Mateřství, těhotenství2134,43 %19,81 %  
Jiné1016,39 %9,43 %  
Zdravotní stav, postižení69,84 %5,66 %  
nic23,28 %1,89 %  
Rasa, etnický původ23,28 %1,89 %  
Národnost11,64 %0,94 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy diskriminován/a vzhledem k Vašemu pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy 7469,81 %69,81 %  
Jednou2321,7 %21,7 %  
Vícekrát98,49 %8,49 %  

Graf

4. Pokud ano, jak se diskriminace projevovala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřijetím do zaměstnání 1330,23 %12,26 %  
Jiné1227,91 %11,32 %  
Nižším platovým ohodnocením1125,58 %10,38 %  
Zhoršenými pracovními podmínkami1023,26 %9,43 %  
nic24,65 %1,89 %  

Graf

5. Řešila se vzniklá diskriminace nějakým způsobem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4491,67 %41,51 %  
Ano, s nadřízeným24,17 %1,89 %  
Jiné12,08 %0,94 %  
nic12,08 %0,94 %  

Graf

6. Myslíte si, že ženy pobírají stejnou mzdu za srovnatelnou práci v porovnání s muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7671,7 %71,7 %  
ano1615,09 %15,09 %  
nevím1413,21 %13,21 %  

Graf

7. Pokud si myslíte, že ženy obecně pobírají nižší plat než muži, jak velký je podle Vás rozdíl?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 20 %4852,75 %45,28 %  
20 – 30%2123,08 %19,81 %  
0 – 10%1516,48 %14,15 %  
Jiné55,49 %4,72 %  
30 a více %22,2 %1,89 %  

Graf

8. Pracujete na pozici, kterou vykonávají také muži i ženy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,91 %84,91 %  
ne1615,09 %15,09 %  

Graf

9. Pokud ano, myslíte si, že muži a ženy pobírají ve Vaší práci odlišnou mzdu za stejnou práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,14 %49,06 %  
ano3538,46 %33,02 %  
nevím44,4 %3,77 %  

Graf

10. Setkal/a jste se někdy se ženou, která byla Vaší nadřízenou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8983,96 %83,96 %  
ne1716,04 %16,04 %  

Graf

11. Pokud ano, jak zastávala dle Vašeho mínění svou funkci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně dobře jako muž na stejném místě 5560,44 %51,89 %  
Nevím1415,38 %13,21 %  
Hůře než muž na stejném místě1213,19 %11,32 %  
Lépe než muž na stejném místě1010,99 %9,43 %  

Graf

12. Pokud jste žena, vykonáváte řídící funkci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5892,06 %54,72 %  
ano57,94 %4,72 %  

Graf

13. Pokud ano, pociťujete nepřátelské chování ze strany kolegů, podřízených

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne 964,29 %8,49 %  
Občas428,57 %3,77 %  
Často17,14 %0,94 %  

Graf

14. Myslíte si, že by ženy měly zastávat vysoké řídící či politické funkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve stejné míře jako muži. Pro práci mají stejné předpoklady.8580,19 %80,19 %  
Ano, v omezené míře. Řídící funkce zastávají lépe muži.1413,21 %13,21 %  
Nevím76,6 %6,6 %  

Graf

15. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6056,6 %56,6 %  
Muž4643,4 %43,4 %  

Graf

16. Jste zaměstnán/a v sektoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státním5854,72 %54,72 %  
Soukromém4845,28 %45,28 %  

Graf

17. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední5148,11 %48,11 %  
Vysokoškolské5047,17 %47,17 %  
Základní 32,83 %2,83 %  
Vyučené21,89 %1,89 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 403936,79 %36,79 %  
41 – 553230,19 %30,19 %  
0 - 253028,3 %28,3 %  
56 a více54,72 %4,72 %  

Graf

19. Váš současný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec7368,87 %68,87 %  
Student3129,25 %29,25 %  
Jiné21,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bílíková, P.Diskriminace a mzdové rozdíly (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://diskriminace-a-mzdove-rozdil.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.