Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace na pracovním trhu

Diskriminace na pracovním trhu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Jakubcová
Šetření:20. 09. 2013 - 15. 10. 2013
Počet respondentů:326
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentka VŠ a tímto způsobem se snažím získat data pro vypracování mé bakalářské práce. Vyplňte prosím popravdě a úplně všechny informace.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena20863,41 %63,8 %  
muž12036,59 %36,81 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22329,76 %9,82 %  
23298,84 %8,9 %  
25257,62 %7,67 %  
24195,79 %5,83 %  
26185,49 %5,52 %  
28133,96 %3,99 %  
20123,66 %3,68 %  
27123,66 %3,68 %  
21113,35 %3,37 %  
29113,35 %3,37 %  
ostatní odpovědi 43
35
30
31
32
19
39
49
48
36
45
42
33
37
38
53
50
41
34
17
16
44
18
40
55
46
47
52
13
46.75
51
56
54
14644,51 %44,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.43
Minimum:19
Maximum:49
Variační rozpětí:30
Rozptyl:63.67
Směrodatná odchylka:7.98
Medián:26.5
Modus:22

Graf

3. Jste pravák nebo levák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravák28386,28 %86,81 %  
levák4513,72 %13,8 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské15848,17 %48,47 %  
střední s maturitou13942,38 %42,64 %  
střední bez maturity226,71 %6,75 %  
základní92,74 %2,76 %  

Graf

5. Počet let praxe? (počet odpracovaných let)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05015,24 %15,34 %  
14012,2 %12,27 %  
2288,54 %8,59 %  
4216,4 %6,44 %  
5164,88 %4,91 %  
3164,88 %4,91 %  
10154,57 %4,6 %  
6123,66 %3,68 %  
7113,35 %3,37 %  
12103,05 %3,07 %  
ostatní odpovědi 9
30
20
15
25
8
22
16
21
24
33
13
27
17
18
35
11
23
26
28
14
1.5
2.5
19
0.5
34
31
10933,23 %33,44 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.83
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:62.26
Směrodatná odchylka:7.89
Medián:5
Modus:0

Graf

6. Místo výkonu Vaší práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný kraj20963,72 %64,11 %  
Praha11936,28 %36,5 %  

Graf

7. V jaké oblasti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci9528,96 %29,14 %  
nižší administrativní pracovníci7422,56 %22,7 %  
provozní pracovníci ve službách a obchodě5917,99 %18,1 %  
vědečtí a odborní duševní pracovníci309,15 %9,2 %  
zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci288,54 %8,59 %  
pomocní a nekvalifikovaní pracovníci206,1 %6,13 %  
řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé113,35 %3,37 %  
obsluha strojů a zařízení92,74 %2,76 %  
kvalif. dělníci v zeměd., lesnictví a rybolovu20,61 %0,61 %  

Graf

8. Jaká je Vaše průměrná čistá hodinová mzda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70 - 85/Hod9428,66 %28,83 %  
200 a více/Hod5115,55 %15,64 %  
86 - 100/Hod4513,72 %13,8 %  
101 - 120/Hod4212,8 %12,88 %  
121 - 140/Hod3310,06 %10,12 %  
141 - 160/Hod319,45 %9,51 %  
161 - 180/Hod185,49 %5,52 %  
181 - 200/Hod144,27 %4,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Počet let praxe? (počet odpracovaných let)

  • odpověď ( 16 - 35 >:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 39 - 56 > na otázku 2. Váš věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk

3. Jste pravák nebo levák?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Počet let praxe? (počet odpracovaných let)

6. Místo výkonu Vaší práce?

7. V jaké oblasti pracujete?

8. Jaká je Vaše průměrná čistá hodinová mzda?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk

3. Jste pravák nebo levák?

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Počet let praxe? (počet odpracovaných let)

6. Místo výkonu Vaší práce?

7. V jaké oblasti pracujete?

8. Jaká je Vaše průměrná čistá hodinová mzda?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jakubcová, K.Diskriminace na pracovním trhu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://diskriminace-na-pracovnim-tr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.