Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace na trhu práce (Romové)

Diskriminace na trhu práce (Romové)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Viragová
Šetření:09. 06. 2011 - 11. 06. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Prosím vyplňte tento dotazník

Odpovědi respondentů

1. Je některý z vašich přátel Rom/ka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1157,89 %57,89 %  
ano842,11 %42,11 %  

Graf

2. Je váš pohled na Romy negativní ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1263,16 %63,16 %  
ne736,84 %36,84 %  

Graf

3. Myslíte si, že by měli Romové dostávat potravinové lístky a lístky na nákup hygienických potřeb, aby nedocházelo k využívání sociálních dávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1052,63 %52,63 %  
ne947,37 %47,37 %  

Graf

4. Setkali jste se s Romy ve škole či v zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1578,95 %78,95 %  
ne421,05 %21,05 %  

Graf

5. Pokud ano měl/a jste s nimi dobrou zkušenost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1164,71 %57,89 %  
ano423,53 %21,05 %  
nevím211,76 %10,53 %  

Graf

6. Jsem tolerantní k této etnické skupině

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1052,63 %52,63 %  
nesouhlasím631,58 %31,58 %  
spíše nesouhlasím315,79 %15,79 %  

Graf

7. Myslíte si, že mají v ČR Romové menší šanci než majoritní společnost uplatnit se na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1052,63 %52,63 %  
ano947,37 %47,37 %  

Graf

8. Jaký názor na tuto etnickou skupinu je vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám tuto skupinu rád/a i když netvrdím, že jsou všichni špatní, ale většina taková je. 1052,63 %52,63 %  
Myslím, že nelze posuzovat tuto etnickou skupinu jako celek. Jsou dobří i špatní stejně tak jako je to u Čechů apod.947,37 %47,37 %  
Romové mi nevadí jsou to lidé jako ostatní, kteří mají své klady i zápory.15,26 %5,26 %  
Myslím si, že jsou to zbyteční lidé na skvětě.15,26 %5,26 %  

Graf

9. Myslíte si, že by měli Romové žít v izolaci od ostatních občanů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1473,68 %73,68 %  
ano526,32 %26,32 %  

Graf

10. Zaměstnal/a byste někdy Roma/ku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen na doporučení od známého1157,89 %57,89 %  
Ano631,58 %31,58 %  
Ne421,05 %21,05 %  

Graf

11. Myslíte si, že je třeba u romských dětí zachovávat a posilovat jejich kulturu a jazyk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1157,89 %57,89 %  
ano421,05 %21,05 %  
nevím421,05 %21,05 %  

Graf

12. Romskou kulturu považuji za zajímavou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1052,63 %52,63 %  
nevím526,32 %26,32 %  
souhlasím421,05 %21,05 %  

Graf

13. Vadilo by vám mít za sousedy romskou rodinu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím842,11 %42,11 %  
spíše souhlasím421,05 %21,05 %  
nevím315,79 %15,79 %  
spíše nesouhlasím210,53 %10,53 %  
nesouhlasím210,53 %10,53 %  

Graf

14. Myslíte si, že jsou romské děti do zvláštních škol přidělovány neprávem???

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1368,42 %68,42 %  
ano631,58 %31,58 %  

Graf

15. Jaké kroky byste provedl/a k tomu, aby byli Romové více přizpůsobivý společnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- konkrétně u nich přísnější způsob vyplácení soc. dávek - jen na určitý počet dětí - důslednější kontrola docházky dětí do škol - větší snaha o zapojení do trhu práce - spolupráce s různými soc. pracovníky - naučit je slušně žít, hospodařit, být tolerantní - sankce - pokud nemají zájem, vyčlenit jim místo, kde ať si dělají, co chtějí

...

1) více angažovanosti a podpory k jejich aktivitě přizpůsobit se majiortiní společnosti 2) osvěta

Duležite je aby rodiče se o ně starali a nezanedbavali a byli jim přikladem a potom ještě je duležite vzdělaní a snaha je zapojit do ruzných projektu

Kroky musí v první řadě provádět romské rodiny a vychovávat děti podle morálních norem společnosti, ve které žijí. Jsem přesvědčen, že pozitivní výsledky pak přijdou samy.

Měli by dostat aspoň šanci na to se uplatnit v zaměstnání.

Menší tolerance společnosti vůči Romům.

navýšení trestní sazby za podušení pravidel společnosti

Nejde o kroky,jde o to,jací jsou zda chtějí či ne být pro tuto společnost.

nekomentuji

nevím

nevím

Stejný metr

to by se musel změnit přístup hlavně majority, jinak se nic nezmění, i kdyby Romové sebevíc chtěli. bohužel je situace čím dál horší a obě skupiny spíše volí agresivní přístup vůči skupině druhé...

větší tresty, přísnost

Vůbec je neřešit odděleně od ostatních lidí - ať je na každého stejný metr

zabít

zadne

Zrušil bych VEŠKERÉ sociální dávky a dotace (tedy i ty pro neromy). Vyžadoval důsledně rovnost v přístupu státu ke všem občanům.

16. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let1368,42 %68,42 %  
27 -37 let315,79 %15,79 %  
0 - 18 let210,53 %10,53 %  
56 a více let15,26 %5,26 %  

Graf

17. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1157,89 %57,89 %  
Muž842,11 %42,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Viragová, K.Diskriminace na trhu práce (Romové) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://diskriminace-na-trhu-prace-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.