Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace na trhu práce

Diskriminace na trhu práce

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Dundová
Šetření:19. 09. 2011 - 26. 09. 2011
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, jsem studentkou posledního ročníku ekonomické fakulty a jako podklad pro mou diplomovou práci s názvem „Diskriminace žen na trhu práce“ se chystám využít výsledky tohoto dotazníku. Budu Vám vděčná, pokud obětujete pár minut svého času na vyplnění otázek uvedených níže. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že muži a ženy mají předem určené role (muž = lovec, žena = ochránkyně rodinného krbu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5251,49 %51,49 %  
ne4140,59 %40,59 %  
nevím87,92 %7,92 %  

Graf

2. Měli by se podle Vás těchto rolí držet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4847,52 %47,52 %  
záleží na situaci4847,52 %47,52 %  
ano54,95 %4,95 %  

Graf

3. Myslíte si, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6867,33 %67,33 %  
ne2120,79 %20,79 %  
nevím1211,88 %11,88 %  

Graf

4. Setkal/a jste se s diskriminací na pracovním trhu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5251,49 %51,49 %  
ne4948,51 %48,51 %  

Graf

5. Pokud ano, v jaké situaci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při přijímacím řízení3464,15 %33,66 %  
na pracovišti (při výkonu práce)1935,85 %18,81 %  
nic47,55 %3,96 %  

Graf

6. O jaký druh diskriminace se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
diskriminace na základě pohlaví2958 %28,71 %  
diskriminace na základě věku1836 %17,82 %  
jiná diskriminace1020 %9,9 %  
diskriminace na základě rasy, případně náboženského vyznání24 %1,98 %  
diskriminace na základě sexuální orientace24 %1,98 %  

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6968,32 %68,32 %  
muž3231,68 %31,68 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 25 let5049,5 %49,5 %  
26 – 35 let3433,66 %33,66 %  
36 – 45 let1211,88 %11,88 %  
do 18 let21,98 %1,98 %  
46 – 60 let21,98 %1,98 %  
více než 60 let10,99 %0,99 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ (maturita)4342,57 %42,57 %  
VŠ (bakalářské studium)2928,71 %28,71 %  
VŠ (magisterské studium)2120,79 %20,79 %  
SŠ (vyučen/a)65,94 %5,94 %  
21,98 %1,98 %  

Graf

10. V současné době:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji5857,43 %57,43 %  
studuji3433,66 %33,66 %  
jsem nezaměstnaný/á87,92 %7,92 %  
jsem v důchodu10,99 %0,99 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkal/a jste se s diskriminací na pracovním trhu?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na pracovišti (při výkonu práce) na otázku 5. Pokud ano, v jaké situaci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi při přijímacím řízení na otázku 5. Pokud ano, v jaké situaci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace na základě pohlaví na otázku 6. O jaký druh diskriminace se jednalo?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi diskriminace na základě věku na otázku 6. O jaký druh diskriminace se jednalo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná diskriminace na otázku 6. O jaký druh diskriminace se jednalo?

10. V současné době:

 • odpověď pracuji:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 – 45 let na otázku 8. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že muži a ženy mají předem určené role (muž = lovec, žena = ochránkyně rodinného krbu)?

2. Měli by se podle Vás těchto rolí držet?

3. Myslíte si, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

4. Setkal/a jste se s diskriminací na pracovním trhu?

5. Pokud ano, v jaké situaci?

6. O jaký druh diskriminace se jednalo?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Nejvyšší dosažené vzdělání:

10. V současné době:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že muži a ženy mají předem určené role (muž = lovec, žena = ochránkyně rodinného krbu)?

2. Měli by se podle Vás těchto rolí držet?

3. Myslíte si, že ženy mají na trhu práce horší postavení než muži?

4. Setkal/a jste se s diskriminací na pracovním trhu?

5. Pokud ano, v jaké situaci?

6. O jaký druh diskriminace se jednalo?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Nejvyšší dosažené vzdělání:

10. V současné době:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dundová, L.Diskriminace na trhu práce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://diskriminace-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.