Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace podle pohlaví na trhu práce

Diskriminace podle pohlaví na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Lachmanová
Šetření:07. 11. 2010 - 16. 11. 2010
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit, co si veřejnost myslí o diskriminaci žen na trhu práce a zda ji pokládá za aktuální sociální problém či ne. Výsledky průzkumu mimo jiné přispějí k diplomové práci, která by měla být na toto téma zpracována.

Předem Vám děkuji za spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Vyskytuje se podle Vás na trhu práce diskriminace žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3844,71 %44,71 %  
Spíše ano2934,12 %34,12 %  
Spíše ne1720 %20 %  
Ne11,18 %1,18 %  

Graf

2. Je pro Vás diskriminace žen na trhu práce aktuální sociální problém, který by se měl řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3338,82 %38,82 %  
Ano3136,47 %36,47 %  
Spíše ne1618,82 %18,82 %  
Ne55,88 %5,88 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s diskriminací či nerovným přístupem na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4350,59 %50,59 %  
Ne3338,82 %38,82 %  
Nevím910,59 %10,59 %  

Graf

4. Myslíte si, že žena je v první řadě zaměstnavatelem posuzována podle jejích tradičních rolí ve společnosti, tzn. žena jako matka, starající se o domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Spíše anootázka č. 5, Spíše neotázka č. 6, Neotázka č. 6, Nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4856,47 %56,47 %  
Spíše ne1416,47 %16,47 %  
Ano1112,94 %12,94 %  
Nevím89,41 %9,41 %  
Ne44,71 %4,71 %  

Graf

5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4169,49 %48,24 %  
Ano1322,03 %15,29 %  
Spíše ne35,08 %3,53 %  
Ne23,39 %2,35 %  

Graf

6. Projevuje se podle Vás diskriminace ženy při přijímacím pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3440 %40 %  
Spíše ne3136,47 %36,47 %  
Ano89,41 %9,41 %  
Ne67,06 %7,06 %  
Nevím67,06 %7,06 %  

Graf

7. Projevuje se podle Vás diskriminace v podobě mzdových rozdílů, tzn. muži jsou lépe platově ohodnoceni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3642,35 %42,35 %  
Spíše ano3136,47 %36,47 %  
Spíše ne1315,29 %15,29 %  
Ne55,88 %5,88 %  

Graf

8. Platí to tak, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnavatelé vědí, že žena přistoupí na nižší mzdu pravděpodobněji než muž2740,3 %31,76 %  
Ženská práce je méně ohodnocena1928,36 %22,35 %  
zaměstnavatelé u ženy očekávají vyšší absenci v práci1826,87 %21,18 %  
Je žena méně produktivní22,99 %2,35 %  
Žena neinvestuje do sebevzdělávání stejnou měrou jako muž11,49 %1,18 %  

Graf

9. Směřují zaměstnavatelé podle Vás při pohovoru otázky k rodině a dětem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3844,71 %44,71 %  
Nevím1618,82 %18,82 %  
Ano1517,65 %17,65 %  
Spíše ne1214,12 %14,12 %  
Ne44,71 %4,71 %  

Graf

10. Je podle Vás potenciální odchod na mateřskou nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4856,47 %56,47 %  
Spíše ano3237,65 %37,65 %  
Spíše ne44,71 %4,71 %  
Ne11,18 %1,18 %  

Graf

11. Jsou podle Vás malé děti nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4047,06 %47,06 %  
Ano3642,35 %42,35 %  
Spíše ne89,41 %9,41 %  
Ne11,18 %1,18 %  

Graf

12. Je podle Vás žena samoživitelka pro zaměstnavatele neperspektivní kandidát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3136,47 %36,47 %  
Ano2934,12 %34,12 %  
Spíše ne2023,53 %23,53 %  
Ne55,88 %5,88 %  

Graf

13. Má podle Vás žena po mateřské dovolené na trhu práce obtížnou situaci (díky výpadku z pracovního procesu a kariérního rozvoje)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4350,59 %50,59 %  
Ano2630,59 %30,59 %  
Spíše ne1214,12 %14,12 %  
Nevím44,71 %4,71 %  

Graf

14. Jsou podle Vás pro zaměstnavatele směrodatné skupinové vlastnosti kandidáta (př. ženy jsou brány jako emotivní, citlivé; muži jako kariéristé, odolní vůči stresu, racionalisté)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3541,18 %41,18 %  
Spíše ano2832,94 %32,94 %  
Ano89,41 %9,41 %  
Ne89,41 %9,41 %  
Nevím67,06 %7,06 %  

Graf

15. Měl/a jste někdy pocit, že jste obětí doskriminace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17, Nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5868,24 %68,24 %  
Ano2023,53 %23,53 %  
Nevím78,24 %8,24 %  

Graf

16. Pokud ano, v jaké situaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při platové diskriminaci933,33 %10,59 %  
Při možnosti povýšení829,63 %9,41 %  
Při přijímání518,52 %5,88 %  
nic311,11 %3,53 %  
v žádné13,7 %1,18 %  
při přístupu a zacházení13,7 %1,18 %  

Graf

17. Na řídících funkcích by podle Vás měli být:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženyotázka č. 19, Spíše ženyotázka č. 19, Spíše mužiotázka č. 18, Mužiotázka č. 18, Nezáleží na pohlavíotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezáleží na pohlaví7790,59 %90,59 %  
Spíše muži67,06 %7,06 %  
Spíše ženy22,35 %2,35 %  

Graf

18. V případě, že jste zaškrtli odpověď muži, je to díky tomu, že jsou ženy podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasíte s žádnou variantou350 %3,53 %  
Nepříliš odolné ke stresu a pracovní zátěži233,33 %2,35 %  
Příliš emotivní, aby došly k racionálnímu rozhodnutí116,67 %1,18 %  

Graf

19. Myslíte si, že hrají nevládní organizace a sdružení důležitou roli při dosahování rovných příležitostí a při pomoci ženám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3945,88 %45,88 %  
Spíše ano2529,41 %29,41 %  
Ano1112,94 %12,94 %  
Ne1011,76 %11,76 %  

Graf

20. Je podle Vás princip rovnosti a zákaz diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2832,94 %32,94 %  
Spíše ne2327,06 %27,06 %  
Spíše ano1517,65 %17,65 %  
Ne1011,76 %11,76 %  
Ano910,59 %10,59 %  

Graf

21. Přinese podle Vás schválený antidiskriminační zákon kladné výsledky v boji proti diskriminaci žen na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3440 %40 %  
Spíše ne3136,47 %36,47 %  
Ne1112,94 %12,94 %  
Spíše ano910,59 %10,59 %  

Graf

22. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 35 let6272,94 %72,94 %  
36 - 45 let1112,94 %12,94 %  
46 - 55 let67,06 %7,06 %  
nad 55 let33,53 %3,53 %  
méně než 20 let33,53 %3,53 %  

Graf

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6374,12 %74,12 %  
Muž2225,88 %25,88 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující4451,76 %51,76 %  
Student2428,24 %28,24 %  
Absolvent44,71 %4,71 %  
pracující student22,35 %2,35 %  
student i pracující22,35 %2,35 %  
Důchodce22,35 %2,35 %  
Nezaměstnaný22,35 %2,35 %  
student, pracující, na mateřské dovolené11,18 %1,18 %  
Pracujici student :-D11,18 %1,18 %  
nic11,18 %1,18 %  
Pracující a zároveň studující VŠ11,18 %1,18 %  
student + na rodičovské dovolené11,18 %1,18 %  

Graf

25. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské4552,94 %52,94 %  
Střední s maturitou3440 %40 %  
Střední bez maturity33,53 %3,53 %  
Vyšší odborné33,53 %3,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vyskytuje se podle Vás na trhu práce diskriminace žen?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Měl/a jste někdy pocit, že jste obětí doskriminace?

3. Setkali jste se někdy s diskriminací či nerovným přístupem na trhu práce?

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Měl/a jste někdy pocit, že jste obětí doskriminace?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Je podle Vás princip rovnosti a zákaz diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

4. Myslíte si, že žena je v první řadě zaměstnavatelem posuzována podle jejích tradičních rolí ve společnosti, tzn. žena jako matka, starající se o domácnost?

 • odpověď Spíše ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

7. Projevuje se podle Vás diskriminace v podobě mzdových rozdílů, tzn. muži jsou lépe platově ohodnoceni?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

10. Je podle Vás potenciální odchod na mateřskou nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Myslíte si, že žena je v první řadě zaměstnavatelem posuzována podle jejích tradičních rolí ve společnosti, tzn. žena jako matka, starající se o domácnost?

11. Jsou podle Vás malé děti nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

24. Jste:

 • odpověď Pracující:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 22. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyskytuje se podle Vás na trhu práce diskriminace žen?

2. Je pro Vás diskriminace žen na trhu práce aktuální sociální problém, který by se měl řešit?

3. Setkali jste se někdy s diskriminací či nerovným přístupem na trhu práce?

4. Myslíte si, že žena je v první řadě zaměstnavatelem posuzována podle jejích tradičních rolí ve společnosti, tzn. žena jako matka, starající se o domácnost?

5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

6. Projevuje se podle Vás diskriminace ženy při přijímacím pohovoru?

7. Projevuje se podle Vás diskriminace v podobě mzdových rozdílů, tzn. muži jsou lépe platově ohodnoceni?

8. Platí to tak, protože:

9. Směřují zaměstnavatelé podle Vás při pohovoru otázky k rodině a dětem?

10. Je podle Vás potenciální odchod na mateřskou nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

11. Jsou podle Vás malé děti nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

12. Je podle Vás žena samoživitelka pro zaměstnavatele neperspektivní kandidát?

13. Má podle Vás žena po mateřské dovolené na trhu práce obtížnou situaci (díky výpadku z pracovního procesu a kariérního rozvoje)?

14. Jsou podle Vás pro zaměstnavatele směrodatné skupinové vlastnosti kandidáta (př. ženy jsou brány jako emotivní, citlivé; muži jako kariéristé, odolní vůči stresu, racionalisté)?

15. Měl/a jste někdy pocit, že jste obětí doskriminace?

17. Na řídících funkcích by podle Vás měli být:

19. Myslíte si, že hrají nevládní organizace a sdružení důležitou roli při dosahování rovných příležitostí a při pomoci ženám?

20. Je podle Vás princip rovnosti a zákaz diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

21. Přinese podle Vás schválený antidiskriminační zákon kladné výsledky v boji proti diskriminaci žen na trhu práce?

22. Váš věk:

23. Vaše pohlaví:

24. Jste:

25. Vaše vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyskytuje se podle Vás na trhu práce diskriminace žen?

2. Je pro Vás diskriminace žen na trhu práce aktuální sociální problém, který by se měl řešit?

3. Setkali jste se někdy s diskriminací či nerovným přístupem na trhu práce?

4. Myslíte si, že žena je v první řadě zaměstnavatelem posuzována podle jejích tradičních rolí ve společnosti, tzn. žena jako matka, starající se o domácnost?

5. Pokud ano, má to podle Vás vliv na její postavení na trhu práce, tzn. zaměstnavatelé dávají přednost mužům?

6. Projevuje se podle Vás diskriminace ženy při přijímacím pohovoru?

7. Projevuje se podle Vás diskriminace v podobě mzdových rozdílů, tzn. muži jsou lépe platově ohodnoceni?

8. Platí to tak, protože:

9. Směřují zaměstnavatelé podle Vás při pohovoru otázky k rodině a dětem?

10. Je podle Vás potenciální odchod na mateřskou nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

11. Jsou podle Vás malé děti nevýhodou pro uchazečku o zaměstnání?

12. Je podle Vás žena samoživitelka pro zaměstnavatele neperspektivní kandidát?

13. Má podle Vás žena po mateřské dovolené na trhu práce obtížnou situaci (díky výpadku z pracovního procesu a kariérního rozvoje)?

14. Jsou podle Vás pro zaměstnavatele směrodatné skupinové vlastnosti kandidáta (př. ženy jsou brány jako emotivní, citlivé; muži jako kariéristé, odolní vůči stresu, racionalisté)?

15. Měl/a jste někdy pocit, že jste obětí doskriminace?

17. Na řídících funkcích by podle Vás měli být:

19. Myslíte si, že hrají nevládní organizace a sdružení důležitou roli při dosahování rovných příležitostí a při pomoci ženám?

20. Je podle Vás princip rovnosti a zákaz diskriminace dostatečně zakotven v právní úpravě?

21. Přinese podle Vás schválený antidiskriminační zákon kladné výsledky v boji proti diskriminaci žen na trhu práce?

22. Váš věk:

23. Vaše pohlaví:

24. Jste:

25. Vaše vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lachmanová, P.Diskriminace podle pohlaví na trhu práce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://diskriminace-podle-pohlavi-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.