Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace spotřebitele

Diskriminace spotřebitele

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Berglerová
Šetření:24. 03. 2012 - 29. 03. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento krátký dotazník mi umožní nahlédnout do vědomí lidí o diskriminaci spotřebitelů. Je to k mé seminární práci o Diskriminaci spotřebitelů a vyplnění dotazníku zabere sotva dvě minuty. Dík

Odpovědi respondentů

1. Víte, co je diskriminace spotřebitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3251,61 %51,61 %  
Ano3048,39 %48,39 %  

Graf

2. Co si pod diskriminací spotřebitele představujete, co si myslíte, že diskriminace spotřebitele je?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

diskriminace spotřebitele je například prodej za jinou cenu, protože nakupuji poprvé.

Diskriminace spotřebitele je zásah do osobních práv.Třeba pouštění maminek s kočárkem do obchodu.Účtování dvojích cen.

Diskriminací spotřebitele rozumím využívání silnější pozice na trhu dodavatele a související zdražování výrobků a služeb v souvisloti s kvalitou výrobků a služeb.

Je to nesmyslný populistický termín. Diskriminovat nelze už z principu, obchod je oboustranně dobrovolná směna.

Každý má právo obchod uzavřít nebo neuzavřít. Nařízení státu na tom nic nezmění.

Keď je nejaká skupina spotrebiteľov, na základe nejakého ich charakteristického črtu, znevýhodnená pri zaobstarávaní konkrétneho tovaru/služby, alebo je odmietnutá na základe daného črtu (vek, pohlavie...).

lživá reklama, zvýšená sena - zhoršená kvalita

např. cenová - různí spotřebitelé dostávají různé ceny za stejný výrobek

např. nutnost koupě nějaké věci, abychom dostali věc, kterou požadujeme, přednost určité skupiny obyvatelstva před ostatními

Například klamavá reklama, nerovné podmínky pro různé spotřebitele

například odlišné ceny pro cizince a tuzemce apod.

Nedodržení zákonem stanovených pravidel pro prodej zboží.

nedodržování smluvních závazků

Nekalé reklamní praktiky Nemožnost odstoupení od smlouvy Přemrštěné ceny

Nemožnost výběru

nerovné zacházení se spotřebitelem, znevýhodnování ho

pokud mi nechce obchodník vyhovět například při reklamaci, přestože na to mám právo

pokud obchodník odmítne reklamovat zboží, prodává jiné zboží než je uvedeno v letáku, mylně uvádí cenu apod.

poskytovani klamavych informace diskriminace podle socialniho postaveni: bohate versus chude lidi diskriminace podle vekove kategorie: dospele versus deti

různé ceny pro různé skupiny osob - např. důchodcovské vstupné, rodinné atd.

Úmyslné uvádění spotřebitele v omyl, např. zatajování informací, uvádění neúplných informací atd.

upírat spotřebiteli jeho práva

Upřednostňování jiného spotřebitele před druhým. Kdy určitý spotřebitel ,či více spotřebitelů má určité výhody proti jednotlivci,nebo skupinám.

určité služby nabízené jen vybraným skupinám osob

útisk spotřebitelů ze strany prodejců

věková diskriminace, množstevní diskriminace- 10kg a více ne. Vše, co poškozuje spotřebitele.

zákazník nedostane co potřebuje, resp. musí vzít co mu obchodník vnucuje a za podmínek výhodných pro obchodníka, omezení prodávaného množství

Záměrné znevýhodnění spotřebitele

zneužívanie spotrebiteľa korporáciou, ktorej služby využíva

že např. v Praze mají cizinci v eurech dražší jízdné, než Češi v Kč

3. Víte, že diskriminace spotřebitelů je zákonem zakázana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2480 %38,71 %  
ne620 %9,68 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Nevímotázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1240 %19,35 %  
Ne1033,33 %16,13 %  
Nevím826,67 %12,9 %  

Graf

5. Popište Vaši zkušenost:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem vykázána s kočárkem.

hlavne u mobilných operátorov a nadnárodných firiem

Každá druhá koupě od salámu po automobil.

Klamavá reklama - přeškrtnutá původní cena, která ale nikdy neexistovala.

konkrétní zkušenost si nepamautji, jedná se zejména o reklamační řízení.

koupit muzu jen max pocet vyrobku na osobu

na pokladne mi markovali jinou cenu nez na cenovce, uz cca 5krat, pokazde jsem se ozvala, obvinila je z klamave reklamy a zbozi mi byuo prodano za avizovanou cenu

Prodej omezeného množství zboží na jednoho zákazníka, a další

Tesco- omezení na cukr.

u služeb mobilního operátora

zákaz koupit si větší množství brambor než bylo povoleno

zvýšená cena - shoršená kvalita

6. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4166,13 %66,13 %  
muž2133,87 %33,87 %  

Graf

7. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3556,45 %56,45 %  
pracující2337,1 %37,1 %  
důchodce23,23 %3,23 %  
nezaměstnaný23,23 %3,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co je diskriminace spotřebitelů?

  • odpověď Ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Víte, že diskriminace spotřebitelů je zákonem zakázana?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?

3. Víte, že diskriminace spotřebitelů je zákonem zakázana?

  • odpověď ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co je diskriminace spotřebitelů?

3. Víte, že diskriminace spotřebitelů je zákonem zakázana?

4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?

6. Vaše pohlaví:

7. Věková kategorie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co je diskriminace spotřebitelů?

3. Víte, že diskriminace spotřebitelů je zákonem zakázana?

4. Setkali jste se někdy jako spotřebitelé s diskriminací?

6. Vaše pohlaví:

7. Věková kategorie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Berglerová, L.Diskriminace spotřebitele (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://diskriminace-spotrebitele.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.