Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace v zaměstnání nad 50 let

Diskriminace v zaměstnání nad 50 let

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vrbatová
Šetření:19. 02. 2016 - 24. 02. 2016
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):9 / 2.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den milý respondente,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit pro mé studijní účely. Dotazník se týká tématu zaměstnání a výskyt diskriminace na trhu práce. 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více než 50 letotázka č. 2, Méně než 50 let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 50 let1684,21 %84,21 %  
Více než 50 let315,79 %15,79 %  

Graf

2. Myslíte si, že je pro Vás jednoduché získat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obtížné266,67 %10,53 %  
Spíše obtížné133,33 %5,26 %  

Graf

3. Co je podle Vás rozhodující pro získání zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Praxe a střední léta

Smylování se mladého personalisty

vytvořit dojem, že jsem pracoval ve stejné firmě na stejné pozici, ale v paralelním vesmíru :)

4. Pokud jste někdy opustil/a zaměstnání, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskriminace133,33 %5,26 %  
Neopustila133,33 %5,26 %  
Dobrovolné odejití z práce133,33 %5,26 %  

Graf

5. Setkal/a jste se v zaměstnání s diskriminací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, osobněotázka č. 6, Ano, kolegové na pracovištiotázka č. 6, Ano, blízcí přáteléotázka č. 6, Ne, nesetkalaotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, osobně133,33 %5,26 %  
Ano, kolegové na pracovišti133,33 %5,26 %  
Ne, nesetkala133,33 %5,26 %  

Graf

6. O jaký druh diskriminace se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Věková150 %5,26 %  
Rasová150 %5,26 %  

Graf

7. Jak jste danou situaci řešila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odchod ze zaměstnání150 %5,26 %  
Neřešil/a150 %5,26 %  

Graf

8. Jaké je Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanecký poměr266,67 %10,53 %  
Momentálně nezaměstnaný133,33 %5,26 %  

Graf

9. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou266,67 %10,53 %  
Vyšší odborná škola133,33 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrbatová, K.Diskriminace v zaměstnání nad 50 let (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://diskriminace-v-zamestnani-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.