Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace žen na trhu práce

Diskriminace žen na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Královská
Šetření:12. 11. 2009 - 22. 11. 2009
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který se týká diskriminace žen na trhu práce (mzdové diskriminace a diskriminace v přístupu žen k zaměstnání). Výsledky tohoto šetření mi poslouží mj. jako podklad do bakalářské práce.
Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Domníváte se, že v ČR existuje diskriminace žen na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 2, spíše anootázka č. 2, nevímotázka č. 2, spíše neotázka č. 2, určitě neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5142,15 %42,15 %  
určitě ano3831,4 %31,4 %  
spíše ne2117,36 %17,36 %  
nevím75,79 %5,79 %  
určitě ne43,31 %3,31 %  

Graf

2. Projevuje se podle Vás tato diskriminace nižším platem žen na stejnou práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4639,32 %38,02 %  
určitě ano4235,9 %34,71 %  
spíše ne1714,53 %14,05 %  
určitě ne75,98 %5,79 %  
nevím54,27 %4,13 %  

Graf

3. Myslíte si, že se tato diskriminace projevuje rozdílnými přístupy žen a mužů k zaměstnání (zaměstnavatel dá přednost raději muži před ženou)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5344,92 %43,8 %  
určitě ano2420,34 %19,83 %  
spíše ne 2319,49 %19,01 %  
nevím1210,17 %9,92 %  
určitě ne65,08 %4,96 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se s nerovným zacházením s muži a ženami (buď v přístupu k zaměstnání nebo potom přímo v zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4638,02 %38,02 %  
ano, ve svém okolí3932,23 %32,23 %  
ano, osobně2117,36 %17,36 %  
nevím1512,4 %12,4 %  

Graf

5. Myslíte si, že se zaměstnavatel táže ženy při pohovoru, zda má rodinu nebo ji plánuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4839,67 %39,67 %  
určitě ano3528,93 %28,93 %  
nevím1714,05 %14,05 %  
spíše ne1512,4 %12,4 %  
určitě ne64,96 %4,96 %  

Graf

6. Je podle Vás žena posuzována při pohovoru jako průměrná žena (čili žena mající nebo plánující rodinu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5545,45 %45,45 %  
určitě ano3831,4 %31,4 %  
nevím2117,36 %17,36 %  
spíše ne43,31 %3,31 %  
určitě ne32,48 %2,48 %  

Graf

7. Domníváte se Vy osobně, že by měly mít ženy stejné možnosti kariérního růstu jako muži (bez ohledu na jejich povinnosti v rodině)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano9074,38 %74,38 %  
spíše ano2117,36 %17,36 %  
nevím 64,96 %4,96 %  
určitě ne32,48 %2,48 %  
spíše ne 10,83 %0,83 %  

Graf

8. Pomáhají ženám občanská sdružení bojující za jejich práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím 6452,89 %52,89 %  
spíše ano2319,01 %19,01 %  
spíše ne 2117,36 %17,36 %  
určitě ano86,61 %6,61 %  
určitě ne 54,13 %4,13 %  

Graf

9. Měla by tato sdružení (placená též z daní) existovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano 4436,36 %36,36 %  
nevím 2319,01 %19,01 %  
spíše ne 2218,18 %18,18 %  
určitě ano1814,88 %14,88 %  
určitě ne1411,57 %11,57 %  

Graf

10. Znáte nějaký soudní případ, který se týká diskriminace žen (mzdová, přístup k zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neslyšel(a) jsem o tom5242,98 %42,98 %  
ano, něco o tom vím3226,45 %26,45 %  
nevím2923,97 %23,97 %  
ne, nezajímá mě to54,13 %4,13 %  
ano, podrobně32,48 %2,48 %  

Graf

11. Co říkáte na antidiskriminační zákon. Pomůže zlepšit situaci žen, které se cítí být diskriminovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím 4537,19 %37,19 %  
spíše ne3831,4 %31,4 %  
spíše ano2923,97 %23,97 %  
určitě ne64,96 %4,96 %  
určitě ano32,48 %2,48 %  

Graf

12. Diskriminuje podle Vás stát své občany pomocí svých přerozdělovacích politik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5343,8 %43,8 %  
spíše ano3831,4 %31,4 %  
spíše ne1512,4 %12,4 %  
určitě ano1411,57 %11,57 %  
určitě ne10,83 %0,83 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 8771,9 %71,9 %  
muž3428,1 %28,1 %  

Graf

14. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-309679,34 %79,34 %  
méně než 20108,26 %8,26 %  
31-4097,44 %7,44 %  
41-5043,31 %3,31 %  
nad 5021,65 %1,65 %  

Graf

15. Dokončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší odborné, vysokoškolské5847,93 %47,93 %  
středoškolské s maturitou5646,28 %46,28 %  
středoškolské bez maturity64,96 %4,96 %  
základní10,83 %0,83 %  

Graf

16. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student6957,02 %57,02 %  
pracující3629,75 %29,75 %  
pracující student75,79 %5,79 %  
nezaměstnaný54,13 %4,13 %  
rodičovská dovolená10,83 %0,83 %  
student/OSVČ10,83 %0,83 %  
pracující a studující žena na rodičovské dovolené 10,83 %0,83 %  
pracující studentka10,83 %0,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Domníváte se, že v ČR existuje diskriminace žen na trhu práce?

2. Projevuje se podle Vás tato diskriminace nižším platem žen na stejnou práci?

3. Myslíte si, že se tato diskriminace projevuje rozdílnými přístupy žen a mužů k zaměstnání (zaměstnavatel dá přednost raději muži před ženou)?

4. Setkal(a) jste se s nerovným zacházením s muži a ženami (buď v přístupu k zaměstnání nebo potom přímo v zaměstnání)?

5. Myslíte si, že se zaměstnavatel táže ženy při pohovoru, zda má rodinu nebo ji plánuje?

6. Je podle Vás žena posuzována při pohovoru jako průměrná žena (čili žena mající nebo plánující rodinu)?

7. Domníváte se Vy osobně, že by měly mít ženy stejné možnosti kariérního růstu jako muži (bez ohledu na jejich povinnosti v rodině)?

8. Pomáhají ženám občanská sdružení bojující za jejich práva?

9. Měla by tato sdružení (placená též z daní) existovat?

10. Znáte nějaký soudní případ, který se týká diskriminace žen (mzdová, přístup k zaměstnání)?

11. Co říkáte na antidiskriminační zákon. Pomůže zlepšit situaci žen, které se cítí být diskriminovány?

12. Diskriminuje podle Vás stát své občany pomocí svých přerozdělovacích politik?

13. Pohlaví

14. Váš věk

15. Dokončené vzdělání

16. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Domníváte se, že v ČR existuje diskriminace žen na trhu práce?

2. Projevuje se podle Vás tato diskriminace nižším platem žen na stejnou práci?

3. Myslíte si, že se tato diskriminace projevuje rozdílnými přístupy žen a mužů k zaměstnání (zaměstnavatel dá přednost raději muži před ženou)?

4. Setkal(a) jste se s nerovným zacházením s muži a ženami (buď v přístupu k zaměstnání nebo potom přímo v zaměstnání)?

5. Myslíte si, že se zaměstnavatel táže ženy při pohovoru, zda má rodinu nebo ji plánuje?

6. Je podle Vás žena posuzována při pohovoru jako průměrná žena (čili žena mající nebo plánující rodinu)?

7. Domníváte se Vy osobně, že by měly mít ženy stejné možnosti kariérního růstu jako muži (bez ohledu na jejich povinnosti v rodině)?

8. Pomáhají ženám občanská sdružení bojující za jejich práva?

9. Měla by tato sdružení (placená též z daní) existovat?

10. Znáte nějaký soudní případ, který se týká diskriminace žen (mzdová, přístup k zaměstnání)?

11. Co říkáte na antidiskriminační zákon. Pomůže zlepšit situaci žen, které se cítí být diskriminovány?

12. Diskriminuje podle Vás stát své občany pomocí svých přerozdělovacích politik?

13. Pohlaví

14. Váš věk

15. Dokončené vzdělání

16. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Královská, R.Diskriminace žen na trhu práce (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://diskriminace-zen-na-trhu-prace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.