Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Diskriminace žen v pracovním právu

Diskriminace žen v pracovním právu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Joštová
Šetření:11. 04. 2014 - 26. 04. 2014
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):26 / 25.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem průzkumu je zjištění o povědomí diskriminace žen v pracovním právu v České republice a zjištění rozšířenosti této diskriminace. Průzkum (dotazník) je určen všem osobám starších 18 let, resp. osobám, které jsou zaměstnány nebo někdy v minulosti pracovaly. 

Výsledky průzkumu budou veřejně dostupné a všichni si je budete moci prohlédnout.

Odpovědi respondentů

1. Pojem diskriminace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znevýhodnění46,25 %6,25 %  
nerovný přístup23,13 %3,13 %  
znevýhodňování, bránění v něčem11,56 %1,56 %  
rozlišování11,56 %1,56 %  
znevýhodňování druhého11,56 %1,56 %  
omezování práv osoby11,56 %1,56 %  
zacházení s určitou skupinou lidí jiným (většinou horším) způsobem než s ostatními.11,56 %1,56 %  
utlačování11,56 %1,56 %  
podřazování jistého člověka kvůli vlastnosti, kterou nemůže změnit11,56 %1,56 %  
netolerance a vylučování určité skupiny lidí ze společnosti11,56 %1,56 %  
potlačování práv a dovedností jedince11,56 %1,56 %  
rozlišování lidí na základě rasy, vyznání, pohlaví, atd.11,56 %1,56 %  
znevyhodnovani urcite skupiny lidi11,56 %1,56 %  
videt specifickou skupinu lidi jako menecennou v urcite situaci11,56 %1,56 %  
rozlišování, odlišování11,56 %1,56 %  
utiskování11,56 %1,56 %  
Negativní rozdělování společnosti, ať už rasově věkově nebo třeba genderově.11,56 %1,56 %  
rozlišování lidí podle různých aspektů (žena-muž, národnost, barva pleti, atd.)11,56 %1,56 %  
Nechování se fér ke všem11,56 %1,56 %  
vim, ale nedokážu to vysvětlit11,56 %1,56 %  
jiné zacházení s osobami různého pohlaví, věku, barvy pleti, politických názorů atp11,56 %1,56 %  
nerovné podmínky pro osoby jak v práci, tak veřejném nebo politickém životě11,56 %1,56 %  
uprednostnovani urcitych skupin obyvatelstva pred ostatnimy11,56 %1,56 %  
vím ale nedokážu popsat11,56 %1,56 %  
chování se k jisté skupině odlišně, hůř11,56 %1,56 %  
omezování, utiskovani11,56 %1,56 %  
znevýhodňování11,56 %1,56 %  
Vím co je.11,56 %1,56 %  
znevyhodnovani jednoho pred druhym11,56 %1,56 %  
znevýhodňování určité skupiny osob11,56 %1,56 %  
znevýhodnění jedné skupiny oproti jiné11,56 %1,56 %  
když se k vám nechovají jako k ostatním/lidé vás berou jinak než ostatní11,56 %1,56 %  
když jedinec nemá stejná práva jako ostatní, přitom na ně má nárok11,56 %1,56 %  
utlačování, omezování11,56 %1,56 %  
Zvýhodňování jedné skupiny nad druhou11,56 %1,56 %  
Upřednostňování něčeho bez objektivního vysvětlení11,56 %1,56 %  
utlačování menšiny11,56 %1,56 %  
Když je někdo ve srovnatelných podmínkách jako někdo jiný a přitom s ním není zacházeno stejně.11,56 %1,56 %  
nerovné podmínky11,56 %1,56 %  
omezování na základě odlišnosit11,56 %1,56 %  
upřednostňování jedněch na úkor druhých11,56 %1,56 %  
nerovné zacházení na základě nějaké příslušnosti11,56 %1,56 %  
omezování práv jednoho člověka či skupiny lidí jinými (z různých důvodů)11,56 %1,56 %  
upírání práv na základě rasy, pohlaví...11,56 %1,56 %  
rozdílný přístup k osobám, ne všem stejné podmínky 11,56 %1,56 %  
nedodržování rovného přístupu11,56 %1,56 %  
rozlišování lidí11,56 %1,56 %  
---11,56 %1,56 %  
vim11,56 %1,56 %  
Nevím co je.11,56 %1,56 %  
znevýhodnění někoho11,56 %1,56 %  
šikana a jiné11,56 %1,56 %  
nedokážu vysvětlit11,56 %1,56 %  
znevýhodnění, šikana na pracovišti11,56 %1,56 %  
diskriminace je znevýhodnění 11,56 %1,56 %  
znevýhodnování skupiny proti jiné11,56 %1,56 %  
zvyhodnovani jedneho pred druhym11,56 %1,56 %  
znevýhodnění nebo zvýhodnění určité osoby nebo skupiny lidí11,56 %1,56 %  
upřednostňování někoho před druhým, ale bez zjevného důvodu11,56 %1,56 %  
nedokážu ji popsat11,56 %1,56 %  

Graf

2. Pojem gender

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohlaví1523,44 %23,44 %  
Nevím co je.1421,88 %21,88 %  
rozdíly mezi ženami a muži11,56 %1,56 %  
rozdíly v pohlaví11,56 %1,56 %  
pohleví11,56 %1,56 %  
rovnoprávnost mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
kulturní rozdíly mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
kulturní odlišení žen a mužů11,56 %1,56 %  
rozdily mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
rozdilnost pohlavi, v ekonomicky vyspelych zemich se potira rozdil11,56 %1,56 %  
rod11,56 %1,56 %  
Vytvořené rozdíly mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
rovné příležitosti11,56 %1,56 %  
v prekladu rod, genderova studia se zabyvaji postavenim zen a muzu ve spolecnosti11,56 %1,56 %  
vím ale nedokážu říct11,56 %1,56 %  
rovnost muzu a zen11,56 %1,56 %  
Vím co je.11,56 %1,56 %  
rozslizovani na zaklade pohlavi11,56 %1,56 %  
rozdíl mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
odlišnosti a chování lidí k různým pohlavím11,56 %1,56 %  
rozlišování - muži/ženy11,56 %1,56 %  
Mezigenerace11,56 %1,56 %  
vyváženost11,56 %1,56 %  
generace11,56 %1,56 %  
muži x ženy11,56 %1,56 %  
identita na základě pohlaví11,56 %1,56 %  
rozdělení na muže a ženy se vším co to obnáší - jejich postavení ve společnosti, historické zakotvení apod.11,56 %1,56 %  
kulturně dané rozdíly mezi pohlavími11,56 %1,56 %  
jde o rod - rozdíl mezi muži a ženami11,56 %1,56 %  
v angličtině původně rod, také časopis11,56 %1,56 %  
biologické vlastnosti osoby11,56 %1,56 %  
nedokážu vysvětlit11,56 %1,56 %  
pohlaví a jeho specifické rysy11,56 %1,56 %  
nedokážu říct11,56 %1,56 %  
z(ne) jednoho pohlaví vůči druhému11,56 %1,56 %  
rozdil mezi muzem a zenou11,56 %1,56 %  
biologické vlastnosti jedince11,56 %1,56 %  

Graf

3. Setkal/a jste se Vy osobně s diskriminací žen v pracovním procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4773,44 %73,44 %  
Ano1726,56 %26,56 %  

Graf

4. Setkal se někdo z Vašich známých s diskriminací žen na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4081,63 %62,5 %  
Ano918,37 %14,06 %  

Graf

5. Jak jste se v takové situaci zachoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

zastala jsem se diskriminované u nadřízeného

-

-

.

/

bála se situaci řešit

bylo mi to jedno

dala jsem stížnost k inspektorátu práce

Nebyl jsem v ní

nebyla jsem v ní

Nedostal jsem se do takové situace.

nechal jsem to být

nekonalo se

nemusel jsem se angažovat

nereagoval, protože nemohl, jen soucítil s danou ženou

nereagovala jsem otevřeně

Neřešila jsem to, bála jsem se o pracovní místo.

Nesetkala jsem se

nezakročila jsem

nijak

nijak

Nijak

nijak

nijak

nijak

nijak - jednalo se o platové podmínky ve srovnání s tou samou funkcí kterou vykonával muž

nijak - nebylo třeba

nijak bála jsem se ztráty zaměstnání

nijak,zatím jsem to nezažila

Nikdo z mych znamych se s tim nesetkal...

podala jsem stížnost

Přešla to.

S takovou situací jsem se nesetkala

situaci jsem řešila přez odbory

Stěžoval si u kolegů.

stěžovala jsem si u nadřízeného

těžko se lze v takové situaci bránit, myslím, že samotný člověk, kterého se diskriminace týká nic nezmůže, je dobré, když se ho zastane člověk, který má velkou autoritu

u nas ve firme tento pojem neexistuje :)

vadila mi, ale nezmohla jsem se na změnu

vystoupil jsem na ochranu postižené

Vzhledem k tomu, že jsem student tak se častěji setkávám se zvýhodňováním žen při žádosti o práci, právě pro jejich vzhled.

vzhledem ke svému postavení ve firmě nijak

6. Jaký byl výsledek řešení této situace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vůbec žádný

-

-

-

-

.

...

/

byla dále diskriminována

diskriminace pokračovala a nakonec jsem z práce musela odejít, nedalo se to vydržet

diskriminace pokračovala a on a z této práce nakonec odešla

dlouhou dobu vyjednávali a nakonec jsem byla převedena na jinou práci pod jiného vedoucího a už je vše v pořádku

inspektor nic nenašel a já nakonec dostala výpověď

nakonec jsem z firmy odešla

nekonalo se

Nemohl jsem to řešit.

Neřešila jsem to

Nesetkala jsem se

nic

nic

nikdy jsem nemusela řešit situaci

S takovou situací jsem se nesetkala

situace nebyla řešena

situaci nikdo neřešil

stále není vyřešeno

Udělaly to chlapy

v nejhorším případě odchod z práce

v tomto připadě kladný

viz předchozí odpověď

výpověď

zatím žádný,ale dohoda by to snad vyřešila

Zeny samy o sobe muzou trpet nedostatkem sebevedomi a casto maji priority jinde, nez je vudci funkce, ale nelze to pausalizovat, vse je o jednotlivcich (stejne jako u vztahu ci sexu, nevyhledavame urcite pohlavi, nybrz unikatnost jedince). Jakakoli forma diskriminace, ruzne pomluvy a srazeni uspechu je vzdy vyvolano lidmi, kteri nemaji vyreseny vlastni svet - lidmi s mindraky a sramy z minulosti. Proti nim nelze nijak ucinne bojovat, protoze tady budou vzdy a pokud nezmeni neco u sebe, nikdy neotevrou svoji mysl jinym nazorum a pohledum.

žádné řešení nebylo

žádný

Žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

Žádný, diskriminace pokračuje.

žádný, prostě si dělám svojí práci a jsem za ni ráda

žádný, žena se musela přizpůsobit

7. Co byste doporučil/a ženám, které se staly obětmi diskriminace v pracovním procesu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

aby se bránily

aby se bránily

Aby se bránily! A nedělaly ze sebe chudinky, protože jsme stejně a kolikrát i víc schopnější než muži!

Aby se nebály ozvat.

aby se nebály říci svoje

aby se nedaly a situaci řešily

aby se nedaly i když je to dnes těžké, protože by mohly i dostat výpověď

aby se obrátily na soud

Aby se situaci pokusily řešit.

Asi hledat jinou práci, nebo se s tím vyrovnat jiným způsobem.

ať se ozvou, ale ne trapně

bránit se

Bránit se, nenechat si nic líbit, ale zároveň ze sebe nedělat chudinku - v dnešní společnosti je vcelku jednoduché podat stížnost, změnit pozicim případně práci.

bránit se, pokud je to možné

bránit se, řešit situaci se zaměstnavatelem

braňte se, je to lepší- myslím

dokazat ze jejich znalosti a dovednosti jsou stejne nekdy i lepsi nez maji muzsti kolekgove

Dovolat se na určitá místa s tímto problémem.

jít pracovat jinam

mluvit o tom, nenechávat si to pro sebe

na to se nedá konkrétně odpovědět, záleží, o jakou situaci se jedná. pokud je to něco, co ženu velmi stresuje nebo jí to ubližuje, měla by situaci řešit. otázka je, koho se v té situaci dovolá, takže nejspíš bude muset místo opustit

nahlásit příslušným orgánům

najit psychickou rovnovahu nehlede na vnejsi podnety

najit si jinou praci

Najít si pracovní místo, kde ocení její kvality bez ohledu na pohlaví

nebát se se ozvat

nejen o tom mluvit, ale snažit se něco proti tomu dělat (přímo na pracovišti, ne "jen" nadávat či jít do ulic, snažit se ukázat, že ostatní udělali chybu, že se v dané ženě zmýlili)

nenechat si to líbit

Není tady stejné řešení pro všechny případy, pravděpodobně ale seznámit s problémem nadřízeného nebo odpovídající úřad který chrání práva zaměstnanců.

nesetkal jsem se s tím, takže jak mám něco doporučit? :)

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím je to jejich starost

nevím mě stížnost nepomohla

nevím, jedná se o společenský problém

nevim, zalezi na situaci a na mire diskriminace

Nic

nic, mě nic nepomohlo

Obratit se na nejakou organizaci o pomoc, rict si ze firma s takovymto pristupem k zenam neni misto, kde by chtely pracovat.

obrátit se na odbory nebo někoho jiného a snažit se situaci vyřešit co nejdříve

Obrátit se na právníka?

Ohlásit danou situaci

Ohlásit nadřízenému, případně příslušným orgánům

podat nějakou stížnost/pokud jde o šéfa, tak opustit práci

podejte stížnost

podle mě se již dnes už u nás v ČR nevyskytuje

požádat někoho o pomoc

Pravděpodobně proti tomu nelze jednoduchým způsobem zabránit, rozhodně bych se ale pokusila alespoň upozornit na to okolí, aby se o případu vědělo. A také bych se pokusila změnit práci. Ale ne vždy to lze.

Řešit situaci s nadřízeným, nadřízeným nadřízeného nebo ženou z vedení. Pokud by se jednalo o závažný problém, najít si zaměstnání jiné.

říct to někomu dalšímu, nejlépe výše postavenému

Snazit se to resit s nadrízeným, pripadne pravnikem.

snažit se situaci vyřešit, bojovat

v každém případě aby se nedaly a využily všech prostředků k nápravě

Výpověď nebo žaloba

Zeptat se sebe sama jestli to opravdu byla diskriminace a pokud opravdu jo, tak zkusit Úřad práce nebo Veřejného ochránce práv

zkusit se bránit pokut to půjde

změnu zaměstnání

Zvážit žijou práci popř. řešit s nadřízeným.

8. Myslíte, že má oběť využít pomoc? A koho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Právník3960,94 %60,94 %  
Veřejný ochránce práv3250 %50 %  
Úřad práce1726,56 %26,56 %  
Neziskové organizace1625 %25 %  
psyhologo, nebo by si měla pomoc sama11,56 %1,56 %  
sice se muze branit, ale ne zcela uspesne11,56 %1,56 %  
Případně kontaktovat někoho, kdo se s tímto problémem setkal.11,56 %1,56 %  
záleží na důvodech diskriminace - pomoc lze využít od všech uvedených mžnosti11,56 %1,56 %  
Vedoucího pracoviště popř. svou vlastní11,56 %1,56 %  
začala bych spíše u blízkých11,56 %1,56 %  
podle mě záleží na míře diskriminace, v každém případě bych se snažila změnit zaměstnání, pokud by to nebylo uplně možné, tak se určitě na někoho obrátit. Já bych zkusila veřejného ochránce práv.11,56 %1,56 %  
Všechno co je možné11,56 %1,56 %  
kolegové (pokud možno)11,56 %1,56 %  
nejprve řešit se zaměstnavatelem11,56 %1,56 %  
odborvé organizace pokud je, nejvyššího vedoucího11,56 %1,56 %  
spolupracovníků, 11,56 %1,56 %  
vše moýné- příbuzní, známí- třebaněkdo poradí11,56 %1,56 %  
je to na ní 11,56 %1,56 %  
stejně to nepomůže jsou to stereotypy11,56 %1,56 %  
ne, pracovat pouze na sobe, a dokazat zamestnavateli ze je jedno jestli danou praci dela muze nebo zena11,56 %1,56 %  
známý, kdokoliv11,56 %1,56 %  

Graf

9. Jaké znáte neziskové organizace pomáhající ženám, které se staly obětmi diskriminace v práci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jednině odborový svaz pracovníků

odborová hnutí

snad dnes žádné

-

-

0

bohužel neznám

bohužel neznám žádnou nebo si nevybavím ani jeden název

Jednu znám ale nemůžu si vzpomenout na název :(

ne

ne

Ne.

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím o žádné.

neznám

neznám

neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

Neznám

Neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám

neznám a myslím že nepomáhají v této oblasti

neznam a nepotrebuju znat

neznám žádné

Neznám žádné

neznám, nebo si neuvědomuji.

Neznám.

pro bono aliance a na další si ted nevzpomenu

sdružení právníků pro bono

svaz pracovníků v odborech

takové neznám

ted si na žádnou nevzpomínám

v rámci ČR působí mnoho neziskových organizací jak v oblasti školství,průmyslu,kultury atp. které mohou pomoci i ženám, specielně nezisk. org. je český svaz žen, org pro oběti násilí.

zadne

zadne

Zadne

žádná

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné.

Žádné.

10. Jaký je váš názor na diskriminaci žen v pracovním procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není až tak častá.2539,06 %39,06 %  
Vyskytuje se často a představuje velký problém.1828,13 %28,13 %  
je častá, ale nemusí se řešit.69,38 %9,38 %  
Myslím, že se to zveličuje. Ženy by si měly uvědomit, že některé z nich pro hezkou tvářičku také dostávají více, než jiní. Muži nejsou zrovna často vybíráni podle vzhledu, ale podle toho co umějí a bohužel se stává, že toho někdy umějí více, .....11,56 %1,56 %  
Nevím, jak často se vyskytuje, ale i tak se musí řešit11,56 %1,56 %  
urcite nejaka je, ale v mem okoli jsem si zadne nevsimla11,56 %1,56 %  
Jelikož nejsem žena, nesetkal jsem se s tím, ale ve svém okolí jsem ji nezaregistroval.11,56 %1,56 %  
nemusí být častá, ale měla by se řešit11,56 %1,56 %  
Vyskytuje se často11,56 %1,56 %  
Zatím jsem se s ním nesetkal ale myslím si že trend je pozitivní a ženy jsou ve světě stále méně diskriminovány.11,56 %1,56 %  
přeceňuje se11,56 %1,56 %  
Vyskytuje se, představuje problém, ale asi se nedá dost dobře řešit11,56 %1,56 %  
je velmi častá a nikdo to neřeší. Většina žen se nechá dobrovolně diskriminovat a nic proti tomu nedělají, protože si myslí, že jde o přirozený průběh věcí.11,56 %1,56 %  
Určitě existuje, ale nemám ponětí, jak je to časté. Celý svůj život pracuji v kolektivu žen a s tímhle jsem se nesetkal. Imho nejde jen o diskriminaci žen na pracovišti, ale problém je, dle mě, na charakteru/osobnosti člověka.11,56 %1,56 %  
platová tu je, ale co se s ní dá reálně dělat? Myšlenka. určité % ve vedení top managementu, že musí být ženy, také není správná, to k ničemu dobrému stejně nepovede11,56 %1,56 %  
je častá a často není explicitní, možná si ji neuvědomují ani samy ženy11,56 %1,56 %  
hodně záleží na druhu práce, já se s diskriminací ještě nesetkala ale předpokládám, že v některých zaměstnáních to může být veliký problém.11,56 %1,56 %  
spis mi to pripada ze se tento problem moc zvelicuje, zena ktera chce neco dokazat na zadnou diskriminaci nehledi11,56 %1,56 %  

Graf

11. V pracovním úspěchu ženám brání nedostatek odvahy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3351,56 %51,56 %  
souhlasím2539,06 %39,06 %  
nevím69,38 %9,38 %  

Graf

12. Ženy by neměly vykonávat manažerskou či jinou řídící funkci.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5585,94 %85,94 %  
souhlasím69,38 %9,38 %  
nevím34,69 %4,69 %  

Graf

13. Ženy netouží po kariérním postupu, protože mají strach z větší zodpovědnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5382,81 %82,81 %  
souhlasím1015,63 %15,63 %  
nevím11,56 %1,56 %  

Graf

14. Žena obvykle není dostatečně silná na to, aby mohla řídit muže.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4773,44 %73,44 %  
souhlasím1117,19 %17,19 %  
nevím69,38 %9,38 %  

Graf

15. Pokud chce žena být manažerkou, měla by zapomenout na rodinu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4062,5 %62,5 %  
souhlasím1320,31 %20,31 %  
nevím1117,19 %17,19 %  

Graf

16. Ženy jsou příliš emotivní na to, aby se dovedli racionálně a logicky rozhodovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4976,56 %76,56 %  
souhlasím1015,63 %15,63 %  
nevím57,81 %7,81 %  

Graf

17. Ženy hůře snáší pracovní zátěž a stres plynoucí z vyšší funkce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3656,25 %56,25 %  
souhlasím2132,81 %32,81 %  
nevím710,94 %10,94 %  

Graf

18. Obvykle je těžké vycházet se ženami na pracovišti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4265,63 %65,63 %  
souhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím1015,63 %15,63 %  

Graf

19. Ženy mají většinou více absencí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3453,13 %53,13 %  
souhlasím1828,13 %28,13 %  
nevím1218,75 %18,75 %  

Graf

20. Většina žen nedokáže pracovat v týmu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4976,56 %76,56 %  
nevím812,5 %12,5 %  
souhlasím710,94 %10,94 %  

Graf

21. Ženy obvykle nerozumí technice a pracovním postupům.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3859,38 %59,38 %  
souhlasím1929,69 %29,69 %  
nevím710,94 %10,94 %  

Graf

22. Žena se má nejprve starat o rodinu a až poté pracovat.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím4367,19 %67,19 %  
souhlasím1218,75 %18,75 %  
nevím914,06 %14,06 %  

Graf

23. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4773,44 %73,44 %  
Muž1726,56 %26,56 %  

Graf

24. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let4164,06 %64,06 %  
26-35 let1015,63 %15,63 %  
36- 45 let914,06 %14,06 %  
více než 61 let34,69 %4,69 %  
46- 60 let11,56 %1,56 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita3960,94 %60,94 %  
Vysokoškolské1320,31 %20,31 %  
Vyšší odborné57,81 %7,81 %  
Vyučen/a46,25 %6,25 %  
Základní34,69 %4,69 %  

Graf

26. Kolik obyvatel má obec ve které žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100 001 a více2843,75 %43,75 %  
1 001- 10 0001523,44 %23,44 %  
do 1 000914,06 %14,06 %  
10 001- 50 000812,5 %12,5 %  
50 001- 100 00046,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Pojem gender

3. Setkal/a jste se Vy osobně s diskriminací žen v pracovním procesu?

4. Setkal se někdo z Vašich známých s diskriminací žen na pracovišti?

8. Myslíte, že má oběť využít pomoc? A koho?

9. Jaké znáte neziskové organizace pomáhající ženám, které se staly obětmi diskriminace v práci?

10. Jaký je váš názor na diskriminaci žen v pracovním procesu?

11. V pracovním úspěchu ženám brání nedostatek odvahy.

12. Ženy by neměly vykonávat manažerskou či jinou řídící funkci.

13. Ženy netouží po kariérním postupu, protože mají strach z větší zodpovědnosti.

14. Žena obvykle není dostatečně silná na to, aby mohla řídit muže.

15. Pokud chce žena být manažerkou, měla by zapomenout na rodinu.

16. Ženy jsou příliš emotivní na to, aby se dovedli racionálně a logicky rozhodovat.

17. Ženy hůře snáší pracovní zátěž a stres plynoucí z vyšší funkce.

18. Obvykle je těžké vycházet se ženami na pracovišti.

19. Ženy mají většinou více absencí.

20. Většina žen nedokáže pracovat v týmu.

21. Ženy obvykle nerozumí technice a pracovním postupům.

22. Žena se má nejprve starat o rodinu a až poté pracovat.

23. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

26. Kolik obyvatel má obec ve které žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Pojem gender

3. Setkal/a jste se Vy osobně s diskriminací žen v pracovním procesu?

4. Setkal se někdo z Vašich známých s diskriminací žen na pracovišti?

8. Myslíte, že má oběť využít pomoc? A koho?

9. Jaké znáte neziskové organizace pomáhající ženám, které se staly obětmi diskriminace v práci?

10. Jaký je váš názor na diskriminaci žen v pracovním procesu?

11. V pracovním úspěchu ženám brání nedostatek odvahy.

12. Ženy by neměly vykonávat manažerskou či jinou řídící funkci.

13. Ženy netouží po kariérním postupu, protože mají strach z větší zodpovědnosti.

14. Žena obvykle není dostatečně silná na to, aby mohla řídit muže.

15. Pokud chce žena být manažerkou, měla by zapomenout na rodinu.

16. Ženy jsou příliš emotivní na to, aby se dovedli racionálně a logicky rozhodovat.

17. Ženy hůře snáší pracovní zátěž a stres plynoucí z vyšší funkce.

18. Obvykle je těžké vycházet se ženami na pracovišti.

19. Ženy mají většinou více absencí.

20. Většina žen nedokáže pracovat v týmu.

21. Ženy obvykle nerozumí technice a pracovním postupům.

22. Žena se má nejprve starat o rodinu a až poté pracovat.

23. Jaké je Vaše pohlaví?

24. Jaký je Váš věk?

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

26. Kolik obyvatel má obec ve které žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Joštová, M.Diskriminace žen v pracovním právu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://diskriminace-zen-v-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.