Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Ochrana spotřebitele v oblasti distančních spotřebitelských smluv

Ochrana spotřebitele v oblasti distančních spotřebitelských smluv

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Pechová
Šetření:09. 10. 2015 - 30. 10. 2015
Počet respondentů:133
Počet otázek (max/průměr):27 / 19.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:51 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Pechová a jsem studentkou třetího ročníku Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci svého studia píši bakalářskou práci na téma „Vybrané problémy ochrany spotřebitele“ a provádím výzkum, který se týká distančních spotřebitelských smluv (spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku).

Ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad mého výzkumu pro bakalářskou práci. Pokud budete mít jakékoliv dotazy k dotazníku, můžete mě kontaktovat na e-mailu LucieHer@seznam.cz.

Ráda bych předem upozornila, že vůbec nevadí, pokud si nejste jisti správnou odpovědí u teoretických otázek - zaškrtněte prosím to, co si myslíte, že je nejblíže pravdě. Nevadí, pokud neodpovíte správně. Můj výzkum je mimo jiné zaměřen právě na zjišťování toho, jaké mají spotřebitelé znalosti o dané problematice. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a Váš čas strávený vyplňováním následujícího dotazníku :-)

Odpovědi respondentů

1. Co podle vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Činnost občanů a vlády státu, směřující k posílení postavení spotřebitele na trhu a k zajištění a udržování přiměřené ochrany mezinárodně uznaných práv spotřebitelů5642,11 %42,11 %  
Činnost státních spotřebitelských organizací, která směřuje ke zvýšení ochrany spotřebitele na trhu4130,83 %30,83 %  
Stanovení práv spotřebitelů3627,07 %27,07 %  

Graf

2. Znáte nějaké instituce, které působí v oblasti ochrana spotřebitele v ČR?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČOI2633,77 %19,55 %  
ne911,69 %6,77 %  
česká obchodní inspekce56,49 %3,76 %  
Ano22,6 %1,5 %  
ČOI, dTest22,6 %1,5 %  
ČOI, SOS22,6 %1,5 %  
Ombudsman 22,6 %1,5 %  
nevím 22,6 %1,5 %  
Ministerstvo průmyslu a obchodu22,6 %1,5 %  
ČOI, Asociace občanských poraden, dTest11,3 %0,75 %  
ostatní odpovědi d-test, obchodní inspekce
Ministerstvo pro místní rozvoj, Policie ČR
ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD, ÚŘAD PRO OCHRANU SPOTŘEBITELE
coi
česká obchodní inspekce, státní ústav pro kontrolu léčiv
čoi, uřad pro ochranu spotřebitele, uřad pro ochranu osobních údajů
d test
ČOJ
občanská poradna
ČOI, SZPI, ZSOS
Sdružení obrany spotřebitelů
Sdružení obrany spotřebitele, občanské sdružení spotřebitelů Test
úřad pro ochranu spotřebitele, ČOI
čoi,evropské spotřebitelské centrum
občanská sdružení pro ochranu spotřebitele jako D test nebo černé ovce
Česká hospodářská a zemědělská inspekce
MPO, Česká obchodní inspekce, ČNB
ČOI, SZPI
cena, záruka
zemědělská a potravinářská inspekce,inspekce práce,
česká státní inspekce
neznam
instituce eu,instituce Brno
Ne.
2431,17 %18,05 % 

Graf

3. Co je to distanční spotřebitelská smlouva (spotřebitelská smlouva uzavíraná na dálku)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spotřebitelská smlouva uzavíraná bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele9269,17 %69,17 %  
Spotřebitelská smlouva uzavíraná přes internet3425,56 %25,56 %  
Spotřebitelská smlouva, pomocí které spotřebitel nakupuje zboží či služby ze zahraničí75,26 %5,26 %  

Graf

4. Co je podle Nového občanského zákoníku chápáno jako prostředek komunikace na dálku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakýkoliv prostředek, pomocí kterého spolu mohou dvě osoby komunikovat bez své současné fyzické přítomnosti7153,38 %53,38 %  
Prostředek, pomocí kterého může být uzavřena distanční spotřebitelská smlouva3727,82 %27,82 %  
Prostředek, pomocí kterého může být učiněna nabídka k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy2518,8 %18,8 %  

Graf

5. Víte, jaké informace má podle Nového občanského zákoníku prodávající povinnost uvést spotřebiteli před uzavřením distanční spotřebitelské smlouvy?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2040,82 %15,04 %  
nevím510,2 %3,76 %  
cena24,08 %1,5 %  
moc nevím, jen upozornít na možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů12,04 %0,75 %  
původ výrobku, datum spotřeby, datum výroby, výrobní číslo výrobku12,04 %0,75 %  
SNAD12,04 %0,75 %  
možnosti reklamace apod. 12,04 %0,75 %  
kontaktní údaje, konečná cena, podmínky smlouvy12,04 %0,75 %  
jméno notáře12,04 %0,75 %  
možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, svoje údaje, obchodní podmínky12,04 %0,75 %  
ostatní odpovědi OBCHODNÍ PODMÍNKY
o jaký produkt se jedná (přesně specifikovat, popsat funkčnost a základy používání),
cenu, jestli nemá výrobek vady, o jaký výrobek se jedná, obchodní podmínky
Podmínky reklamace
cenu, zarucni dobu, pravo na vraceni zbozi a uhrazene castky
cenu, záruku
cena, záruka, doba dodání
návod v českém jazyce, záruční doba a podmínky
návod
cenu
SD
možnost vrácení zboží, záruční podmínky
VŠE, CO SE TÝKÁ PRODÁVANÉHO KUSU
splatnost, výše splátek úrok, výpověd, ukončení
ne.
1530,61 %11,28 % 

Graf

6. V jaké lhůtě od převzetí plnění má spotřebitel právo na odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 14 dnů8060,15 %60,15 %  
Do 30 dnů4533,83 %33,83 %  
Lhůta není stanovena zákonem86,02 %6,02 %  

Graf

7. Z následujících možností prosím vyberte tu, se kterou nejvíce souhlasíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dávám přednost nákupu v kamenném obchodě před nákupem pomocí prostředku komunikace na dálku7052,63 %52,63 %  
V kamenných obchodech nakupuji stejně často jako pomocí prostředků komunikace na dálku4735,34 %35,34 %  
Dávám přednost nákupu pomocí prostředku komunikace na dálku před nákupem v kamenném obchodě1612,03 %12,03 %  

Graf

8. V čem podle Vašeho názoru spočívá největší výhoda nákupu zboží v kamenném obchodě oproti uzavření distanční spotřebitelské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost si zboží prohlédnout, nechat si ho předvést prodejcem, vyzkoušet si ho8664,66 %64,66 %  
Lepší dostupnost – po nákupu si zboží ihned převezmu1712,78 %12,78 %  
Snazší vyřízení reklamace1511,28 %11,28 %  
Odpadá nutnost ověřit si důvěryhodnost prodejce86,02 %6,02 %  
Možnost nechat si při výběru poradit odborným prodejcem75,26 %5,26 %  

Graf

9. Jaká je podle Vašeho názoru největší výhoda distančních spotřebitelských smluv oproti nákupu v kamenném obchodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší ceny3828,57 %28,57 %  
Nákup z pohodlí domova3425,56 %25,56 %  
Větší výběr2720,3 %20,3 %  
Možnost nákupu v jakoukoli denní dobu2317,29 %17,29 %  
Možnost nakupovat zboží ze zahraničí118,27 %8,27 %  

Graf

10. Jak často uzavíráte distanční spotřebitelskou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nikdy jsem takovou smlouvu neuzavřel/aotázka č. 21, 1 – 5 x za rokotázka č. 11, 6 – 15 x za rokotázka č. 11, 16 - 25 x za rokotázka č. 11, 26x a častěji za rokotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 x za rok4533,83 %33,83 %  
6 – 15 x za rok3727,82 %27,82 %  
Nikdy jsem takovou smlouvu neuzavřel/a3123,31 %23,31 %  
16 - 25 x za rok129,02 %9,02 %  
26x a častěji za rok86,02 %6,02 %  

Graf

11. Které z následujících prostředků komunikace na dálku jste alespoň jednou využil/a k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet8684,31 %64,66 %  
Katalog3736,27 %27,82 %  
Elektronická pošta3534,31 %26,32 %  
Telefon s lidskou obsluhou2019,61 %15,04 %  
Tisk1413,73 %10,53 %  
Televize (televizní nákup, teleshopping)1312,75 %9,77 %  
Reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem1110,78 %8,27 %  
Telefon bez obsluhy (automatický volací přístroj)76,86 %5,26 %  
Faxový přístroj43,92 %3,01 %  
Rozhlas32,94 %2,26 %  
mám pocit, že nevíte, co je to internet - internet není web10,98 %0,75 %  
Videotelefon10,98 %0,75 %  
web10,98 %0,75 %  
Nakup literatury. Nakup investicniho stribra, zlata.10,98 %0,75 %  

Graf

12. Jaké zboží či služby nejčastěji nakupujete prostřednictvím prostředků komunikace na dálku? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mobily a počítače4948,04 %36,84 %  
Oděvy a obuv4948,04 %36,84 %  
Jiná elektronika4544,12 %33,83 %  
Knihy, časopisy a další tisk4241,18 %31,58 %  
Jízdenky, letenky, místenky3837,25 %28,57 %  
Lístky na sportovní a kulturní akce3332,35 %24,81 %  
Dovolená2423,53 %18,05 %  
Bankovní služby2322,55 %17,29 %  
Sportovní potřeby2322,55 %17,29 %  
Pojištění2019,61 %15,04 %  
Hračky1918,63 %14,29 %  
Telefonní služby1716,67 %12,78 %  
Drogistické zboží1615,69 %12,03 %  
Psací a kancelářské potřeby1615,69 %12,03 %  
Upomínkové a dekorační předměty1211,76 %9,02 %  
Potraviny54,9 %3,76 %  
Spotřebiče10,98 %0,75 %  
potraviny, ale jen ve smyslu hotových jídel, třeba dovoz pizzy10,98 %0,75 %  
mince10,98 %0,75 %  
umělecké potřeby10,98 %0,75 %  
potřeby pro domácí mazlíčky10,98 %0,75 %  
bla10,98 %0,75 %  
investicni stribro, zlato10,98 %0,75 %  

Graf

13. Využil/a jste někdy možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu u zboží nebo služby zakoupené distančním způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7977,45 %59,4 %  
Ano2322,55 %17,29 %  

Graf

14. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Proč jste se k tomuto odstoupení od smlouvy rozhodl/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní svátek14,35 %0,75 %  
ve skutečnosti jsem důvod uvedl, považuji to za slušnost.Bylo to dodání jiného zboží, neodpovídalo specifikaci.14,35 %0,75 %  
nespokojenost s výrobkem14,35 %0,75 %  
před půl rokem, špatná velikost14,35 %0,75 %  
Datum dodání bylo delší než původně uvedené.14,35 %0,75 %  
Šlo o nákup myši k notebooku. Nevyhovovala mi. 14,35 %0,75 %  
nefungující výrobek14,35 %0,75 %  
NEVHODNĚ ZVOLENÁ VELIKOST14,35 %0,75 %  
Nevhodně zvolená velikost oděvu.14,35 %0,75 %  
Při objednání oblečení. Vracela jsem ho, protože přišlo něco jiného než bylo na obrázku14,35 %0,75 %  
ostatní odpovědi Zboží nevyhovovalo, jednalo se o oblečení.
zboží nedorazilo
zboží neodpovídalo velikosti
zboží neodpovídalo popisu
nespravne parametry dodaneho produktu
nevzpomínám si
jen tak
uz nevím
Nevím
FXFS
žádná komunikace
Objevil jsem jiné (lepší) zboží
Zboží neodpovídalo obrázku
1356,52 %9,77 % 

Graf

15. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Bylo vám toto odstoupení od smlouvy umožněno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2191,3 %15,79 %  
Ne28,7 %1,5 %  

Graf

16. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Byly Vám po tomto odstoupení od smlouvy vráceny peníze za nákup zboží či služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1878,26 %13,53 %  
Ne521,74 %3,76 %  

Graf

17. Reklamoval/a jste někdy zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5755,88 %42,86 %  
Ano4544,12 %33,83 %  

Graf

18. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti uplatnit reklamaci u zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy. Jak tato reklamace dopadla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Prodávající reklamaci vyřídil k mé spokojenostiotázka č. 21, Prodávající reklamaci vyřídil, ale jinak, než jsem si to představoval/aotázka č. 19, Prodávající mou reklamaci zamítlotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodávající reklamaci vyřídil k mé spokojenosti3577,78 %26,32 %  
Prodávající reklamaci vyřídil, ale jinak, než jsem si to představoval/a715,56 %5,26 %  
Prodávající mou reklamaci zamítl36,67 %2,26 %  

Graf

19. V předchozí otázce jste uvedl/a, že Vaše poslední reklamace nebyla vyřízena k Vaší spokojenosti. Uveďte prosím, co jste požadoval/a a jakým způsobem byla nakonec reklamace vyřízena:

Například: Požadoval/a jsem vrácení peněz, ale prodávající mi výrobek vyměnil za nový.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opak příkladu120 %0,75 %  
Opravu/výměnu telefonu, přišel telefon ve stejném stavu120 %0,75 %  
Zboží přišlo rozbité, po reklamaci přišlo jiné a opět rozbité. 120 %0,75 %  
vracení penez120 %0,75 %  
Vyřízeno později, ale byly mi vráceny peníze.120 %0,75 %  

Graf

20. V předchozí otázce jste uvedl/a, že když jste se naposledy pokusil/a reklamovat zboží či služby zakoupené přes distanční spotřebitelskou smlouvu, prodávající Vaši reklamaci zamítl. Uveďte prosím, z jakého důvodu došlo k tomuto zamítnutí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
intos150 %0,75 %  
Zboží mi po zaplacení předem nepřišlo, prodejce nereagoval. 150 %0,75 %  

Graf

21. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7858,65 %58,65 %  
Muž5541,35 %41,35 %  

Graf

22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 let3425,56 %25,56 %  
36-50 let2216,54 %16,54 %  
do 14 let1712,78 %12,78 %  
51-601612,03 %12,03 %  
15-20 let1612,03 %12,03 %  
26-35 let1410,53 %10,53 %  
nad 611410,53 %10,53 %  

Graf

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5541,35 %41,35 %  
Vysokoškolské3224,06 %24,06 %  
Základní2720,3 %20,3 %  
Vyučen/a118,27 %8,27 %  
Vyšší odborné86,02 %6,02 %  

Graf

24. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studující5541,35 %41,35 %  
Zaměstnaný/á4433,08 %33,08 %  
Důchodce1511,28 %11,28 %  
OSVČ75,26 %5,26 %  
Nezaměstnaný/á75,26 %5,26 %  
Na mateřské nebo rodičovské dovolené32,26 %2,26 %  
V invalidním důchodu21,5 %1,5 %  

Graf

25. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 – 30 000 Kč4130,83 %30,83 %  
do 10 000 Kč3022,56 %22,56 %  
10 001 – 20 000 Kč2921,8 %21,8 %  
nad 40 001 Kč2317,29 %17,29 %  
30 001 – 40 000 Kč107,52 %7,52 %  

Graf

26. Kolik obyvatel má obec, ve které bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 – 100 0004634,59 %34,59 %  
501 – 5 0002317,29 %17,29 %  
do 5001914,29 %14,29 %  
nad 100 0011813,53 %13,53 %  
5 001 – 15 0001410,53 %10,53 %  
15 001 – 30 000139,77 %9,77 %  

Graf

27. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kraj Vysočina4936,84 %36,84 %  
Jihomoravský kraj2720,3 %20,3 %  
Jihočeský kraj2216,54 %16,54 %  
Hlavní město Praha96,77 %6,77 %  
Královéhradecký kraj75,26 %5,26 %  
Olomoucký kraj53,76 %3,76 %  
Středočeský kraj43,01 %3,01 %  
Liberecký kraj43,01 %3,01 %  
Plzeňský kraj21,5 %1,5 %  
Pardubický kraj21,5 %1,5 %  
Moravskoslezský kraj10,75 %0,75 %  
Karlovarský kraj10,75 %0,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Z následujících možností prosím vyberte tu, se kterou nejvíce souhlasíte:

 • odpověď Dávám přednost nákupu v kamenném obchodě před nákupem pomocí prostředku komunikace na dálku:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 61 na otázku 22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důchodce na otázku 24. V současné době jste:

11. Které z následujících prostředků komunikace na dálku jste alespoň jednou využil/a k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

 • odpověď Internet:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sportovní potřeby na otázku 12. Jaké zboží či služby nejčastěji nakupujete prostřednictvím prostředků komunikace na dálku? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

13. Využil/a jste někdy možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu u zboží nebo služby zakoupené distančním způsobem?

 • odpověď Ano:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 15. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Bylo vám toto odstoupení od smlouvy umožněno?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Byly Vám po tomto odstoupení od smlouvy vráceny peníze za nákup zboží či služby?
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tisk na otázku 11. Které z následujících prostředků komunikace na dálku jste alespoň jednou využil/a k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

15. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Bylo vám toto odstoupení od smlouvy umožněno?

 • odpověď Ano:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Byly Vám po tomto odstoupení od smlouvy vráceny peníze za nákup zboží či služby?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Využil/a jste někdy možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu u zboží nebo služby zakoupené distančním způsobem?

17. Reklamoval/a jste někdy zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy?

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prodávající reklamaci vyřídil k mé spokojenosti na otázku 18. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti uplatnit reklamaci u zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy. Jak tato reklamace dopadla?

22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

 • odpověď nad 61:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Důchodce na otázku 24. V současné době jste:

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Základní:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 14 let na otázku 22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

24. V současné době jste:

 • odpověď Důchodce:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nad 61 na otázku 22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:
 • odpověď Studující:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 let na otázku 22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

27. V jakém kraji bydlíte?

 • odpověď Jihomoravský kraj:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 14 let na otázku 22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co podle vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Znáte nějaké instituce, které působí v oblasti ochrana spotřebitele v ČR?

3. Co je to distanční spotřebitelská smlouva (spotřebitelská smlouva uzavíraná na dálku)?

4. Co je podle Nového občanského zákoníku chápáno jako prostředek komunikace na dálku?

5. Víte, jaké informace má podle Nového občanského zákoníku prodávající povinnost uvést spotřebiteli před uzavřením distanční spotřebitelské smlouvy?

6. V jaké lhůtě od převzetí plnění má spotřebitel právo na odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce?

7. Z následujících možností prosím vyberte tu, se kterou nejvíce souhlasíte:

8. V čem podle Vašeho názoru spočívá největší výhoda nákupu zboží v kamenném obchodě oproti uzavření distanční spotřebitelské smlouvy?

9. Jaká je podle Vašeho názoru největší výhoda distančních spotřebitelských smluv oproti nákupu v kamenném obchodě?

10. Jak často uzavíráte distanční spotřebitelskou smlouvu?

11. Které z následujících prostředků komunikace na dálku jste alespoň jednou využil/a k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

12. Jaké zboží či služby nejčastěji nakupujete prostřednictvím prostředků komunikace na dálku? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

13. Využil/a jste někdy možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu u zboží nebo služby zakoupené distančním způsobem?

15. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Bylo vám toto odstoupení od smlouvy umožněno?

16. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Byly Vám po tomto odstoupení od smlouvy vráceny peníze za nákup zboží či služby?

17. Reklamoval/a jste někdy zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy?

18. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti uplatnit reklamaci u zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy. Jak tato reklamace dopadla?

21. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. V současné době jste:

25. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

26. Kolik obyvatel má obec, ve které bydlíte?

27. V jakém kraji bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co podle vás znamená pojem ochrana spotřebitele?

2. Znáte nějaké instituce, které působí v oblasti ochrana spotřebitele v ČR?

3. Co je to distanční spotřebitelská smlouva (spotřebitelská smlouva uzavíraná na dálku)?

4. Co je podle Nového občanského zákoníku chápáno jako prostředek komunikace na dálku?

5. Víte, jaké informace má podle Nového občanského zákoníku prodávající povinnost uvést spotřebiteli před uzavřením distanční spotřebitelské smlouvy?

6. V jaké lhůtě od převzetí plnění má spotřebitel právo na odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce?

7. Z následujících možností prosím vyberte tu, se kterou nejvíce souhlasíte:

8. V čem podle Vašeho názoru spočívá největší výhoda nákupu zboží v kamenném obchodě oproti uzavření distanční spotřebitelské smlouvy?

9. Jaká je podle Vašeho názoru největší výhoda distančních spotřebitelských smluv oproti nákupu v kamenném obchodě?

10. Jak často uzavíráte distanční spotřebitelskou smlouvu?

11. Které z následujících prostředků komunikace na dálku jste alespoň jednou využil/a k uzavření distanční spotřebitelské smlouvy? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

12. Jaké zboží či služby nejčastěji nakupujete prostřednictvím prostředků komunikace na dálku? (U této otázky můžete zaškrtnout více odpovědí.)

13. Využil/a jste někdy možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu u zboží nebo služby zakoupené distančním způsobem?

15. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Bylo vám toto odstoupení od smlouvy umožněno?

16. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti odstoupení od distanční spotřebitelské smlouvy bez uvedení důvodu. Byly Vám po tomto odstoupení od smlouvy vráceny peníze za nákup zboží či služby?

17. Reklamoval/a jste někdy zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy?

18. Vzpomeňte si prosím na případ, kdy jste naposledy využil/a možnosti uplatnit reklamaci u zboží či služby zakoupené prostřednictvím distanční spotřebitelské smlouvy. Jak tato reklamace dopadla?

21. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

22. Uveďte prosím, do jaké věkové skupiny spadáte:

23. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

24. V současné době jste:

25. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

26. Kolik obyvatel má obec, ve které bydlíte?

27. V jakém kraji bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechová, L.Ochrana spotřebitele v oblasti distančních spotřebitelských smluv (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://distancni-spotrebitelske-sml.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.