Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dítě s epilepsií na 1.stupni ZŠ

Dítě s epilepsií na 1.stupni ZŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:jana grmelova
Šetření:01. 07. 2013 - 25. 07. 2013
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a ráda bych Vás požádala o několik minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku.

 

Předem Vám děkuji za ochotu a upřímné odpovědi.

 

Jana Grmelová

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9991,67 %91,67 %  
muž98,33 %8,33 %  

Graf

2. Do které věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 305147,22 %47,22 %  
31 - 403027,78 %27,78 %  
41 - 501917,59 %17,59 %  
51 a více87,41 %7,41 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské pedagogické zaměření4541,67 %41,67 %  
střední s maturitou4037,04 %37,04 %  
vysokoškolské jiné1211,11 %11,11 %  
vysokoškolské humanitní zaměření1110,19 %10,19 %  

Graf

4. Délka Vaši praxe ve školství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 let7064,81 %64,81 %  
11 - 20 let1513,89 %13,89 %  
6 - 10 let1211,11 %11,11 %  
21 let a více1110,19 %10,19 %  

Graf

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základní škola8074,07 %74,07 %  
základní škola malotřídní1513,89 %13,89 %  
základní škola speciální1312,04 %12,04 %  

Graf

6. Co je, dle Vašeho názoru, epilepsie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záchvatovité onemocnění10799,07 %99,07 %  
strach ze stísněných prostorů10,93 %0,93 %  

Graf

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s žádným5248,15 %48,15 %  
1 - 55046,3 %46,3 %  
do 1054,63 %4,63 %  
nad 1010,93 %0,93 %  

Graf

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7468,52 %68,52 %  
ano3431,48 %31,48 %  

Graf

9. Co může, dle Vašeho názoru, vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zátěžová činnost8275,93 %75,93 %  
práce s interaktivní tabulí1816,67 %16,67 %  
běžná pohybová činnost v TV54,63 %4,63 %  
statická činnost32,78 %2,78 %  

Graf

10. Zohledňujete (zohledňoval/a byste) ve škole žáka s epilepsií? (pokud odpovíte ne, pokračujte otázkou č. 12)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8982,41 %82,41 %  
ne1917,59 %17,59 %  

Graf

11. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
možnost odpočinku6367,02 %58,33 %  
využití momentální aktivity žáka/zohlednění při pasivitě žáka vlivem medikamentů5255,32 %48,15 %  
dle pravidelného režimu (např. zkoušení vždy na začátku hodiny)2930,85 %26,85 %  
tolerance výkyvů nálad2526,6 %23,15 %  
jinak77,45 %6,48 %  

Graf

12. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinkový kout6156,48 %56,48 %  
ochrana ostrých hran4440,74 %40,74 %  
větší prostor kolem místa dotyčného žáka4037,04 %37,04 %  
neupravuji2018,52 %18,52 %  
upravuji jinak76,48 %6,48 %  

Graf

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě za dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plavání5954,63 %54,63 %  
volejbal1816,67 %16,67 %  
skok do dálky1614,81 %14,81 %  
šplh1412,96 %12,96 %  
skok do výšky10,93 %0,93 %  

Graf

14. Kolikrát jste dávali 1.pomoc při epileptickém záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6762,04 %62,04 %  
pouze jsem to viděl/a2018,52 %18,52 %  
1 - 2x1412,96 %12,96 %  
vícekrát76,48 %6,48 %  

Graf

15. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9285,19 %85,19 %  
ne1614,81 %14,81 %  

Graf

16. Seznámili byste žáky s 1.pomocí při epileptickém záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10193,52 %93,52 %  
ne76,48 %6,48 %  

Graf

17. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá malý záchvat, tzv. Petit mal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lehké zahledění se, vrávorání6661,11 %61,11 %  
křeče v konečcích prstů, nekoordinované pohyby2926,85 %26,85 %  
slinění, silné křeče87,41 %7,41 %  
pocit zimy, pěna v ústech54,63 %4,63 %  

Graf

18. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zajistit klidový režim8780,56 %80,56 %  
volat záchrannou službu 155109,26 %9,26 %  
umýt tvář studenou vodou87,41 %7,41 %  
okamžité zapojení do činnosti32,78 %2,78 %  

Graf

19. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
silné křeče po celém těle, pomočení8376,85 %76,85 %  
pád do bezvědomí, jemné křeče ve tvářích2321,3 %21,3 %  
zimnice, jemné brnění v končetinách10,93 %0,93 %  
vrávorání, křeče v horních končetinách10,93 %0,93 %  

Graf

20. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dopřát klidový režim4.2411.331
odklidit všechny předměty z dosahu2.5832.113
uložit do stabilizované polohy2.7690.974
zavolat záchrannou službu 1553.3151.549
zkontrolovat životní funkce2.0561.349

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

  • odpověď 1 - 5:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské humanitní zaměření na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Do které věkové skupiny patříte?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Délka Vaši praxe ve školství?

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

6. Co je, dle Vašeho názoru, epilepsie?

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

9. Co může, dle Vašeho názoru, vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

10. Zohledňujete (zohledňoval/a byste) ve škole žáka s epilepsií? (pokud odpovíte ne, pokračujte otázkou č. 12)

11. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

12. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě za dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)

14. Kolikrát jste dávali 1.pomoc při epileptickém záchvatu?

15. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

16. Seznámili byste žáky s 1.pomocí při epileptickém záchvatu?

17. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá malý záchvat, tzv. Petit mal?

18. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu?

19. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

20. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Do které věkové skupiny patříte?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Délka Vaši praxe ve školství?

5. Organizační typ školy, ve které učíte?

6. Co je, dle Vašeho názoru, epilepsie?

7. S kolika žáky s epilepsií jste za svou praxi pracoval/a?

8. Zažil/a jste někdy žáka s epilepsií při záchvatu?

9. Co může, dle Vašeho názoru, vyvolat u žáka s epilepsií ve škole záchvat?

10. Zohledňujete (zohledňoval/a byste) ve škole žáka s epilepsií? (pokud odpovíte ne, pokračujte otázkou č. 12)

11. Jak zohledňujete (byste zohledňoval/a) ve škole žáka s epilepsií?

12. Jak upravujete prostředí třídy v případě, že máte (byste měl/a) žáka s epilepsií?

13. Jakou sportovní aktivitu v rámci TV můžou epileptici absolvovat za zvýšeného dozoru (popřípadě za dozoru zákonného zástupce či osoby jimi pověřené)

14. Kolikrát jste dávali 1.pomoc při epileptickém záchvatu?

15. Informoval/a byste žáky o spolužákovi s epilepsií?

16. Seznámili byste žáky s 1.pomocí při epileptickém záchvatu?

17. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá malý záchvat, tzv. Petit mal?

18. Jak jste (byste) postupoval/a po lehkém epileptickém záchvatu?

19. Jak, dle Vašeho názoru, vypadá těžký záchvat, tzv. Grand mal?

20. Jak se zachováte v případě, že jste svědky těžkého epileptického záchvatu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

grmelova, j.Dítě s epilepsií na 1.stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dite-s-epilepsii-na-1-stupni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.