Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Divadelní představení pro děti předškolního věku

Divadelní představení pro děti předškolního věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Řemínková
Šetření:26. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:11
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro rodiče, pedagogické pracovníky mateřských škol


Dobrý den,

jmenuji se Michaela Řemínková, jsem studentka Karlovy univerzity v Praze, obor Pedagogika předškolního věku.

V rámci mé diplomové práce na téma: Divadelní představení pro děti předškolního věku, Vás žádám o vyplnění krátkého anonymního dotazníku.

U jednotlivých otázek vyberte vždy jednu správnou odpověď. Pokud zvolíte odpověd "jiné" nebo jí podobnou - dopiště svůj názor do kolonky: Vlastní  odpověď.
Velmi si vážím Vaší spolupráce a děkuji za Váš čas strávený při vyplňování dotazníku.
Michaela Řemínková

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11100 %100 %  

Graf

2. Dotazovaný:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RODIČ763,64 %63,64 %  
PEDAGOG předškolního zařízení436,36 %36,36 %  

Graf

3. Počet let praxe v předškolním zařízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-5 LET1090,91 %90,91 %  
11 A VÍCE LET19,09 %9,09 %  

Graf

4. Typ mateřské školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městská654,55 %54,55 %  
venkovská545,45 %45,45 %  

Graf

5. Navštěvujete s dětmi divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano545,45 %45,45 %  
občas436,36 %36,36 %  
ne218,18 %18,18 %  

Graf

6. Jaká je pro vás dostupnost divadelních představení pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bydlím v místě, kde nabídka divadel pro děti je velká545,45 %45,45 %  
bydlím v místě, kde nabídka divadel je malá436,36 %36,36 %  
jiná charakteristika místa vzhledem k divadlu19,09 %9,09 %  
bydlím v místě, kde nabídka divadel není žádná19,09 %9,09 %  

Graf

7. Vlastní odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na divadla chodí děti se školkou,školou a to poměrně často.Děti bereme spíše na akce soutěžení pro děti,karneval atd.125 %9,09 %  
ještě jsme v divadle nebyli,mám dvoulete dítě125 %9,09 %  
Musíme jít s dětmi pěší chůzí 45 minut tam i zpět, což je s nejmladšími problém, proto chodíme s dětmi 5-6letými. Jedenkrát ročně dojíždíme do divadla do okresního města autobusem.125 %9,09 %  
divadla k nám dojíždějí125 %9,09 %  

Graf

8. Jak často mají možnost děti zhlédnout divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měsíčně763,64 %63,64 %  
jiné218,18 %18,18 %  
pololetně218,18 %18,18 %  

Graf

9. Vlastní odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 x do měsíce125 %9,09 %  
někdy i dvakrát za týden a někdy jen 2 krát za měsíc125 %9,09 %  
nemáji vubec,mám dvoulete dítě125 %9,09 %  
Jedná se většinou o představení, která přijíždějí do MŠ.125 %9,09 %  

Graf

10. Podle čeho si vybíráte divadelní představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmu dítěte763,64 %63,64 %  
žánru19,09 %9,09 %  
jinak19,09 %9,09 %  
ceny19,09 %9,09 %  
názvu19,09 %9,09 %  

Graf

11. Vlastní odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejraději má pohádky a divadla kde je hodně hudby150 %9,09 %  
Dle doporučení a předchozích zkušeností se souborem.150 %9,09 %  

Graf

12. Jaký žánr s dětmi předškolního věku preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
loutkové představení872,73 %72,73 %  
činoherní představení218,18 %18,18 %  
hudební představení19,09 %9,09 %  

Graf

13. Vlastní odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
...ale i loutková a hudební představení.1100 %9,09 %  

Graf

14. Jaký význam připisujete návštěvám divadelního představení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký - možnost trávit s dítětem volný čas, společné chvíle, rozvoj fantazie, komunikace...19,09 %9,09 %  
myslím že by dítě mělo znát i takové věci jako je divadlo.Ne jen televizi19,09 %9,09 %  
zabava pro mé dítě19,09 %9,09 %  
význam to má velký, dětem to přináší spoustu nových zkušeností19,09 %9,09 %  
Baví jí to,divadlo se jí moc líbí a i se u toho učí a vydrží chvilku sedět v klidu a vnímat děj19,09 %9,09 %  
Považuji je za velmi důležité. Nabídka kvalitních představení je však nedostačující.19,09 %9,09 %  
Poučné pro děti, jak z kulturního tak naučného hlediska.19,09 %9,09 %  
socializace19,09 %9,09 %  
kladný19,09 %9,09 %  
prvky dramatizace, literární výchova, jazyková19,09 %9,09 %  
velký19,09 %9,09 %  

Graf

15. V čem nacházíte pozitiva divadelních představení? (přínos pro děti předškolního věku):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj fantazie, představivosti, sounáležitosti, soustředěnosti, seznámení se s pohádkami, prostředím divadla, možnost trávení volného času...19,09 %9,09 %  
soustředí se na jednu věc,sleduje vyjadřování a chování herců19,09 %9,09 %  
nové zažitky19,09 %9,09 %  
děti se naučí věnovat něčemu pozornost, seznámí se s prostředím divadla a hlavně poznají i nové věci (např. o kterých divadlo vypravuje)19,09 %9,09 %  
řeč,poznávání zvířat19,09 %9,09 %  
Pěstování zájmu o kulturu, estetického vnímání, prožitky dítěte, mravní ponaučení19,09 %9,09 %  
Poučné pro děti, jak z kulturního tak naučného hlediska.19,09 %9,09 %  
poučení zábavnou formou19,09 %9,09 %  
rozvíjení představivosti, fantazie19,09 %9,09 %  
vhodná motivace19,09 %9,09 %  
rozvoj představivosti19,09 %9,09 %  

Graf

16. Připravujete děti na návštěvu představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - jak545,45 %45,45 %  
někdy - jak436,36 %36,36 %  
ne – proč218,18 %18,18 %  

Graf

17. Vlastní odpověď:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dcerka je ještě malá

povídáme si podle názvu o čem to asi bude a na co se nejvíce těší

povídáním, rozvíjením fantazie - co nás může čekat v pohádce, jak se v divadle správně chováme, motivace k pohádce....

Rozhovorem s dětmi, na co se můžeme v divadle těšit - téma představení, jak se budeme v divadle chovat, jak se do divadla oblékneme, někdy se seznámíme s autorem apod.

vysvětlím jí kam jdeme, co se tam bude dít a že musí být hodná a dávat pozor

18. Povídáte si s dětmi o zhlédnutém divadelním představení? s dětmi o zhlédnutém divadelním představení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano-vždy770 %63,64 %  
občas220 %18,18 %  
ne-nikdy110 %9,09 %  

Graf

19. Co následuje po návštěvě divadelního představení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povídáme si o čem divadlo bylo a jak se dítěti líbilo110 %9,09 %  
ještě jsme tam nebyli110 %9,09 %  
po úspěšné návštěvě následuje sladká odměna, jdeme třeba do palačinkárny. po probrečeném představení jdeme rovnou domů:-)110 %9,09 %  
zmrzlina v blízské cukrárně a povídáme si o tom110 %9,09 %  
Často kreslíme nebo malujeme, co se nám v představení nejvíce líbilo, hovoříme nad obrázky, hovoříme o tom, co se nám nelíbilo, jestli se děti něčeho bály - proč apod.110 %9,09 %  
Rozhovor o shlédnutém představení.110 %9,09 %  
sdělování dojmů 110 %9,09 %  
vyprávíme si s dětmi, co se nám na představení nejvíce líbilo110 %9,09 %  
vlastní iinterpretace110 %9,09 %  
procházka110 %9,09 %  

Graf

20. Co nejvíce oceňujete na tom být s dětmi v divadle?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přímo do divadla s dítětem nechodím,chodí s MŠ110 %9,09 %  
nové zažitky110 %9,09 %  
oceňuji možnost být s dcerou při poznávání něčeho nového. a hlavně když já jsem byla malá, na žádná představení jsem s rodiči nechodili, proto chci, aby moje děti všechno poznali:-)110 %9,09 %  
že jí to baví,je spokojená o to mi jde především110 %9,09 %  
Kulturní zážitek, přímý kontakt s herci, interakci herců s dětmi.110 %9,09 %  
Dobře strávený čas jak pro děti tak rodiče, velký kulturní zážitek110 %9,09 %  
společný zážitek110 %9,09 %  
zpestření dne110 %9,09 %  
pozorovat spontánní reakce dětí110 %9,09 %  
zábava110 %9,09 %  

Graf

21. Nacházíte negativa na tom, účastnit se s dětmi divadelního představení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne880 %72,73 %  
Pouze u nekvalitních představení.110 %9,09 %  
někdy110 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Řemínková, M.Divadelní představení pro děti předškolního věku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://divadelni-predstaveni-pro-de.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.