Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Divadlo - opera

Divadlo - opera

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Leona Hranická
Šetření:12. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):11 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme studentky Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava a provádíme marketingový výzkum na téma “Divadlo – opera“. Tímto bychom Vás chtěly požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit pouze ke studijním účelům. Tento dotazník je anonymní.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký způsob trávení volného času kulturou preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kino4455,7 %55,7 %  
Divadlo1518,99 %18,99 %  
ZOO1012,66 %12,66 %  
Památkový objekt911,39 %11,39 %  
Muzeum11,27 %1,27 %  

Graf

2. Které divadlo v Ostravě navštěvujete nebo byste chtěli navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Divadlo Antonína Dvořáka3645,57 %45,57 %  
Divadlo Petra Bezruče2227,85 %27,85 %  
Divadlo Jiřího Myrona2126,58 %26,58 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete divadlo v Ostravě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelněotázka č. 4, 1x měsíčněotázka č. 4, 1x za půl rokuotázka č. 4, 1x za rokotázka č. 5, Příležitostněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně4253,16 %53,16 %  
1x za půl roku1620,25 %20,25 %  
1x za rok1012,66 %12,66 %  
1x měsíčně78,86 %8,86 %  
Pravidelně45,06 %5,06 %  

Graf

4. Kupujete předplatné do divadla?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2074,07 %25,32 %  
ano725,93 %8,86 %  

Graf

5. Proč nenavštěvujete divadlo častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezájem o divadlo, preferuji jiné zájmy1834,62 %22,78 %  
Časové důvody1732,69 %21,52 %  
Finanční důvody1019,23 %12,66 %  
Nechci navštěvovat divadlo sám/sama611,54 %7,59 %  
Nemám zájem o kulturu11,92 %1,27 %  

Graf

6. Co by Vás ovlivnilo/Vás ovlivňuje k návštěvě opery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doporučení přátel3037,97 %37,97 %  
Zájem o představení2835,44 %35,44 %  
Herecké obsazení1721,52 %21,52 %  
Sleva na vstupném45,06 %5,06 %  

Graf

7. Který z divadelních žánrů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Činohra3240,51 %40,51 %  
Muzikál2936,71 %36,71 %  
Opera67,59 %7,59 %  
Balet67,59 %7,59 %  
Opereta67,59 %7,59 %  

Graf

8. Kterou operu jste viděli nebo byste rádi shlédli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodaná nevěsta (Bedřich Smetana)4962,03 %62,03 %  
Orfeus v podsvětí (Jacques Offenbach)1822,78 %22,78 %  
Její pastorkyňa (Leoš Janáček)1012,66 %12,66 %  
Werther (Jules Massenet)22,53 %2,53 %  

Graf

9. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5569,62 %69,62 %  
Muž2430,38 %30,38 %  

Graf

10. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 26 let5670,89 %70,89 %  
27 let - 40 let1113,92 %13,92 %  
41 let - 60 let810,13 %10,13 %  
Nad 60 let45,06 %5,06 %  

Graf

11. Do které kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student 4962,03 %62,03 %  
Zaměstnaný2734,18 %34,18 %  
Důchodce33,8 %3,8 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Do které kategorie se řadíte?

  • odpověď Zaměstnaný:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27 let - 40 let na otázku 10. Vaše věková kategorie?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký způsob trávení volného času kulturou preferujete?

2. Které divadlo v Ostravě navštěvujete nebo byste chtěli navštívit?

3. Jak často navštěvujete divadlo v Ostravě?

4. Kupujete předplatné do divadla?

5. Proč nenavštěvujete divadlo častěji?

6. Co by Vás ovlivnilo/Vás ovlivňuje k návštěvě opery?

7. Který z divadelních žánrů preferujete?

8. Kterou operu jste viděli nebo byste rádi shlédli?

9. Jste?

10. Vaše věková kategorie?

11. Do které kategorie se řadíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký způsob trávení volného času kulturou preferujete?

2. Které divadlo v Ostravě navštěvujete nebo byste chtěli navštívit?

3. Jak často navštěvujete divadlo v Ostravě?

4. Kupujete předplatné do divadla?

5. Proč nenavštěvujete divadlo častěji?

6. Co by Vás ovlivnilo/Vás ovlivňuje k návštěvě opery?

7. Který z divadelních žánrů preferujete?

8. Kterou operu jste viděli nebo byste rádi shlédli?

9. Jste?

10. Vaše věková kategorie?

11. Do které kategorie se řadíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hranická, L.Divadlo - opera (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://divadlo-opera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.