Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dle čeho si vybíráš ponožky?

Dle čeho si vybíráš ponožky?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Janeje
Šetření:05. 02. 2021 - 19. 02. 2021
Počet respondentů:186
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

tento dotazník je zaměřen na výběr ponožek. 

Odpovědi respondentů

1. Vybíráš si ponožky dle materiálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12868,82 %68,82 %  
Ne5831,18 %31,18 %  

Graf

2. Hraje roli při výběru motiv ponožky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15281,72 %81,72 %  
Ne3418,28 %18,28 %  

Graf

3. Máš raději normální ponožky bez vzorku, nebo dáš přednost barevnému/zábavnému provedení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednoduché jednobarevné8344,62 %44,62 %  
Dám přednost zábavnému provedení6233,33 %33,33 %  
Je mi to jedno4122,04 %22,04 %  

Graf

4. Jak často si ponožky kupuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou do roka10858,06 %58,06 %  
Jednou do měsíce4524,19 %24,19 %  
Ponožky dostávám k Vánocům3317,74 %17,74 %  

Graf

5. Nosíš ponožky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15985,48 %85,48 %  
Občas, dle situace a počasí2513,44 %13,44 %  
Ne21,08 %1,08 %  

Graf

6. Kupuješ ponožky svým přátelům/rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6233,33 %33,33 %  
Občas5227,96 %27,96 %  
Ano4825,81 %25,81 %  
Jen k Vánocům2412,9 %12,9 %  

Graf

7. Preferuješ nízké, nebo dlouhé ponožky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátké7038,46 %37,63 %  
Dlouhé6334,62 %33,87 %  
Je mi to úplně4926,92 %26,34 %  

Graf

8. Vadilo by ti mít každou ponožku jinou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8445,65 %45,16 %  
Ne7842,39 %41,94 %  
Nosím to tak normálně2211,96 %11,83 %  

Graf

9. Inspiruješ se podle ponožek ostatních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13673,12 %73,12 %  
Občas3217,2 %17,2 %  
Ano189,68 %9,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Metabáze tohoto průzkumu dosud nebyla analyzována, zkuste se vrátit později (cca za hodinu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vybíráš si ponožky dle materiálu?

2. Hraje roli při výběru motiv ponožky?

3. Máš raději normální ponožky bez vzorku, nebo dáš přednost barevnému/zábavnému provedení?

4. Jak často si ponožky kupuješ?

5. Nosíš ponožky?

6. Kupuješ ponožky svým přátelům/rodině?

7. Preferuješ nízké, nebo dlouhé ponožky?

8. Vadilo by ti mít každou ponožku jinou?

9. Inspiruješ se podle ponožek ostatních?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vybíráš si ponožky dle materiálu?

2. Hraje roli při výběru motiv ponožky?

3. Máš raději normální ponožky bez vzorku, nebo dáš přednost barevnému/zábavnému provedení?

4. Jak často si ponožky kupuješ?

5. Nosíš ponožky?

6. Kupuješ ponožky svým přátelům/rodině?

7. Preferuješ nízké, nebo dlouhé ponožky?

8. Vadilo by ti mít každou ponožku jinou?

9. Inspiruješ se podle ponožek ostatních?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Janeje, T.Dle čeho si vybíráš ponožky? (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://dle-ceho-si-vybiras-ponozky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.