Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dlouhé silniční soupravy - EuroCombi

Dlouhé silniční soupravy - EuroCombi

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Nekoranec
Šetření:15. 04. 2014 - 22. 04. 2014
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

potřebuji pro svou diplomovou práci znát Váš názor na zavedení inovativního modulárního systému - dlouhých silničních souprav 25,25m EuroCombi na našich silnicích. Dvě EuroCombi soupravy nahradí tři konvenční silniční soupravy (kamiony). Mají menší spotřebu PHM a sníží se CO2, místo 3 řidičů stačí 2, silnice nejsou více zatížené z důvodu lepšího rozložení tlaku na větší počet náprav - netvoří se tzv. vyjeté koleje. Zvětší se ložná plocha z 34 europalet až na 52 europalet. Přepravy se zefektivní a zvládne se lépe očekávaný nárůst silničních přeprav v následujících letech. Vytvoří se místo na silnicích a nebude tam tak plno (3 kamiony potřebují 150 metrů silnice a EuroCombi pouze 100 metrů. Tyto dlouhé silniční soupravy již mnoho let bezproblémově využívají v severských státech Finsko, Švédsko atp.

Děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Už jste někdy slyšeli,viděli nebo četli o dlouhých silničních soupravách EuroCombi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9963,06 %63,06 %  
ano5836,94 %36,94 %  

Graf

2. Myslíte si, že aktuální situace přepravy zboží na silnicích je problematická?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13787,26 %87,26 %  
ne2012,74 %12,74 %  

Graf

3. Souhlasíte se zavedením dlouhých souprav EuroCombi na silnicích v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10768,15 %68,15 %  
ne5031,85 %31,85 %  

Graf

4. Stanovili byste vhodnou a schválenou silniční síť pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12478,98 %78,98 %  
ne3321,02 %21,02 %  

Graf

5. Zavedli byste pro provoz těchto souprav na silnicích omezení povolení jízdy jen na určitou dobu (v noci)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11170,7 %70,7 %  
ne4629,3 %29,3 %  

Graf

6. Myslíte si, že zavedením těchto dlouhých souprav EuroCombi přinese na silnice zvýšené bezpečnostní riziko?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8352,87 %52,87 %  
ne7447,13 %47,13 %  

Graf

7. Myslíte si, že je naše silniční síť připravena na provoz dlouhých souprav EuroCombi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13284,08 %84,08 %  
ano2515,92 %15,92 %  

Graf

8. Zavedli byste speciální povolení pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11573,25 %73,25 %  
ne4226,75 %26,75 %  

Graf

9. Jaké výhody očekáváte zavedením těchto dlouhých silničních souprav EuroCombi na naše silnice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [snížení počtu kamiónů na silnicíchotázka č. 10, snížení CO2otázka č. 10, snížení počtu řidičůotázka č. 10, zvýšení přepravovaného objemu zbožíotázka č. 10, snížení cen přepravovaného zbožíotázka č. 10, zefektivnění přepravních požadavkůotázka č. 10, žádné výhody nenalézámotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snížení počtu kamiónů na silnicích6138,85 %38,85 %  
snížení cen přepravovaného zboží2515,92 %15,92 %  
žádné výhody nenalézám2314,65 %14,65 %  
zefektivnění přepravních požadavků2012,74 %12,74 %  
zvýšení přepravovaného objemu zboží148,92 %8,92 %  
snížení CO2117,01 %7,01 %  
snížení počtu řidičů31,91 %1,91 %  

Graf

10. Jaké nevýhody má zavedení dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [bezpečnost silničního provozuotázka č. 11, úbytek přeprav zboží po železniciotázka č. 11, ničení silniční infrastrukturyotázka č. 11, ohrožení malých dopravcůotázka č. 11, zvýšení nezaměstnanosti řidičůotázka č. 11, nevidím žádné nevýhodyotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bezpečnost silničního provozu3824,2 %24,2 %  
ohrožení malých dopravců3321,02 %21,02 %  
ničení silniční infrastruktury2515,92 %15,92 %  
úbytek přeprav zboží po železnici2314,65 %14,65 %  
zvýšení nezaměstnanosti řidičů2113,38 %13,38 %  
nevidím žádné nevýhody1710,83 %10,83 %  

Graf

11. Který druh dopravy dle Vás má do budoucna největší potenciál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [silničníotázka č. 12, železničníotázka č. 12, vodníotázka č. 12, leteckáotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
železniční8554,14 %54,14 %  
silniční4830,57 %30,57 %  
letecká1811,46 %11,46 %  
vodní63,82 %3,82 %  

Graf

12. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 13, ženaotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž9963,06 %63,06 %  
žena5836,94 %36,94 %  

Graf

13. Jste řidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14391,08 %91,08 %  
ne148,92 %8,92 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-24 → konec dotazníku, 25-34 → konec dotazníku, 35-49 → konec dotazníku, 50-64 → konec dotazníku, 64 a více → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-498654,78 %54,78 %  
25-343421,66 %21,66 %  
18-241811,46 %11,46 %  
50-641710,83 %10,83 %  
64 a více21,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Souhlasíte se zavedením dlouhých souprav EuroCombi na silnicích v ČR?

  • odpověď ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žádné výhody nenalézám na otázku 9. Jaké výhody očekáváte zavedením těchto dlouhých silničních souprav EuroCombi na naše silnice?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Už jste někdy slyšeli,viděli nebo četli o dlouhých silničních soupravách EuroCombi?

2. Myslíte si, že aktuální situace přepravy zboží na silnicích je problematická?

3. Souhlasíte se zavedením dlouhých souprav EuroCombi na silnicích v ČR?

4. Stanovili byste vhodnou a schválenou silniční síť pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi?

5. Zavedli byste pro provoz těchto souprav na silnicích omezení povolení jízdy jen na určitou dobu (v noci)?

6. Myslíte si, že zavedením těchto dlouhých souprav EuroCombi přinese na silnice zvýšené bezpečnostní riziko?

7. Myslíte si, že je naše silniční síť připravena na provoz dlouhých souprav EuroCombi?

8. Zavedli byste speciální povolení pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

9. Jaké výhody očekáváte zavedením těchto dlouhých silničních souprav EuroCombi na naše silnice?

10. Jaké nevýhody má zavedení dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

11. Který druh dopravy dle Vás má do budoucna největší potenciál?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jste řidič?

14. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Už jste někdy slyšeli,viděli nebo četli o dlouhých silničních soupravách EuroCombi?

2. Myslíte si, že aktuální situace přepravy zboží na silnicích je problematická?

3. Souhlasíte se zavedením dlouhých souprav EuroCombi na silnicích v ČR?

4. Stanovili byste vhodnou a schválenou silniční síť pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi?

5. Zavedli byste pro provoz těchto souprav na silnicích omezení povolení jízdy jen na určitou dobu (v noci)?

6. Myslíte si, že zavedením těchto dlouhých souprav EuroCombi přinese na silnice zvýšené bezpečnostní riziko?

7. Myslíte si, že je naše silniční síť připravena na provoz dlouhých souprav EuroCombi?

8. Zavedli byste speciální povolení pro provoz těchto dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

9. Jaké výhody očekáváte zavedením těchto dlouhých silničních souprav EuroCombi na naše silnice?

10. Jaké nevýhody má zavedení dlouhých souprav EuroCombi na našich silnicích?

11. Který druh dopravy dle Vás má do budoucna největší potenciál?

12. Jaké je vaše pohlaví?

13. Jste řidič?

14. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nekoranec, P.Dlouhé silniční soupravy - EuroCombi (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dlouhe-silnicni-soupravy-eur.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.