Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dlouhodobá nezaměstnanost u rizikových skupin obyvatel v KH kraji

Dlouhodobá nezaměstnanost u rizikových skupin obyvatel v KH kraji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Černá
Šetření:15. 09. 2014 - 15. 10. 2014
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):28 / 26.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente,

jmenuji se Michaela Černá a studuji na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v konzultačním středisku jičín. V rámci své diplomové práce se na Vás obracím se žádostí o vyplnění dotazníku. Vámi uvedené údaje jsou anonymní a budou použity pouze ke zpracování diplomové práce. Vámi zvolenou odpověď prosím zaškrtnětě. Vždy vyberte pouze jednu správnou odpověď, pokud není uvedeno jinak.

Děkuji velice za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7859,09 %59,09 %  
Muž5440,91 %40,91 %  

Graf

2. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vdaná/ženatý5340,15 %40,15 %  
Svobodná/svobodný5138,64 %38,64 %  
Rozvedená/rozvedený1914,39 %14,39 %  
Družka/druh96,82 %6,82 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 - 547758,33 %58,33 %  
15 - 243526,52 %26,52 %  
55 - 642015,15 %15,15 %  

Graf

4. Vyživované děti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6851,52 %51,52 %  
ano6448,48 %48,48 %  

Graf

5. V jakém okrese bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trutnov4534,09 %34,09 %  
Hradec Králové2821,21 %21,21 %  
Jičín2317,42 %17,42 %  
Rychnov nad Kněžnou2015,15 %15,15 %  
Náchod1612,12 %12,12 %  

Graf

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou5037,88 %37,88 %  
střední škola bez maturity (výúční list)3325 %25 %  
vysoká škola2619,7 %19,7 %  
vyšší odborná škola139,85 %9,85 %  
základní škola96,82 %6,82 %  
žádné dokončené vzdělání10,76 %0,76 %  

Graf

7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba starší 45 let věku3627,27 %27,27 %  
nepatřím3123,48 %23,48 %  
matka pečující o dítě do 15 let2921,97 %21,97 %  
absolvent2518,94 %18,94 %  
romské etnikum107,58 %7,58 %  
osoba se zdravotním postižením75,3 %5,3 %  
žena na mateřské dovolené64,55 %4,55 %  

Graf

8. Jak dlouho jste nezaměstnaní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 měsíců4030,3 %30,3 %  
3 - 6 měsíců2317,42 %17,42 %  
více jak 24 měsíců2115,91 %15,91 %  
6 - 9 měsíců2015,15 %15,15 %  
9 - 12 měsíců1612,12 %12,12 %  
12 - 24 měsíců129,09 %9,09 %  

Graf

9. V čem vidíte hlavní důvod Vaší nezaměstanosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jazykové nedostatky4231,82 %31,82 %  
nedostatečná praxe3828,79 %28,79 %  
věk3425,76 %25,76 %  
nedostatečná kvalifikace3325 %25 %  
propouštění firem2619,7 %19,7 %  
v něčem jiném2115,91 %15,91 %  
zdravotní obtíže2015,15 %15,15 %  
rodinné či osobní důvody1712,88 %12,88 %  

Graf

10. Jste ochoten/a se dále vzdělávat (př. rekvalifikace, kurzy, vysoká škola, cizí jazyky)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9874,24 %74,24 %  
ne2216,67 %16,67 %  
nevím129,09 %9,09 %  

Graf

11. Hledáte aktivně zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11083,33 %83,33 %  
ne, stačí mi sociální podpora107,58 %7,58 %  
ne96,82 %6,82 %  
ne, mám jiný příjem32,27 %2,27 %  

Graf

12. Kde hledáte zaměstnání (zde můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úřad práce9975 %75 %  
internet (práce.cz, jobs.cz)7053,03 %53,03 %  
pomocí přátel a známých7053,03 %53,03 %  
osobně ve firmách4634,85 %34,85 %  
rozesíláním životopisů3224,24 %24,24 %  
noviny2518,94 %18,94 %  
agentury práce2115,91 %15,91 %  
nehledám107,58 %7,58 %  

Graf

13. Jak často hledáte novou práci

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně4634,85 %34,85 %  
1 týdně3325 %25 %  
2 týdně2921,97 %21,97 %  
nehledám129,09 %9,09 %  
1 za měsíc129,09 %9,09 %  

Graf

14. Jaká výše platu je pro Vás motivující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 000,- Kč5340,15 %40,15 %  
minimálně 10 000,- Kč3526,52 %26,52 %  
20 000,- Kč2115,91 %15,91 %  
více jak 20 000,- kč2015,15 %15,15 %  
stačí mi minimální mzda32,27 %2,27 %  

Graf

15. Byl/a jste nucen/a při evidenci na Úřadu práce omezit své výdaje

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10076,92 %75,76 %  
ne3023,08 %22,73 %  

Graf

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděl/a ANO o jaké výdaje se jednalo (zde můžete vybrat více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potraviny6357,8 %47,73 %  
sport, zábava, kino, divadlo5550,46 %41,67 %  
oblečení4844,04 %36,36 %  
mobil3532,11 %26,52 %  
internet2119,27 %15,91 %  
občerstvení1715,6 %12,88 %  
ostatní1614,68 %12,12 %  

Graf

17. Změnila Vám ztráta zaměstnání Vaši životní úroveň

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečne7456,06 %56,06 %  
úplně3224,24 %24,24 %  
nezměnila2619,7 %19,7 %  

Graf

18. Čerpáte podporu v nezaměstnanosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7959,85 %59,85 %  
ano5340,15 %40,15 %  

Graf

19. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8765,91 %65,91 %  
ano4534,09 %34,09 %  

Graf

20. Zúčastnil/a jste se nějakého rekvalifikačního kurzu v poslední době

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10781,06 %81,06 %  
ano2518,94 %18,94 %  

Graf

21. Pokud jste na otázku č.20 odpověděl/a ANO, tak vyberte jednu z možností, pokud jste odpověděl/a NE, otázku můžete vynechat

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiný934,62 %6,82 %  
jazykové znalosti726,92 %5,3 %  
počítače623,08 %4,55 %  
účetnictví311,54 %2,27 %  
administrativa27,69 %1,52 %  
masérský kurz13,85 %0,76 %  

Graf

22. Scházíte se se svými bývalými spolupracovníky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne nescházíme6448,48 %48,48 %  
ano občas5944,7 %44,7 %  
ano scházíme se pravidelně96,82 %6,82 %  

Graf

23. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějaké akce (zde můžete vybrat i více možnotí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posezení s přáteli6347,73 %47,73 %  
nákupy4131,06 %31,06 %  
sport2821,21 %21,21 %  
žádné2418,18 %18,18 %  
kosmetika2216,67 %16,67 %  
kino, divadlo1511,36 %11,36 %  

Graf

24. Pociťujete v průběhu nezaměstnanosti zhoršení Vašeho zdravotního stavu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4735,61 %35,61 %  
ano4634,85 %34,85 %  
nevím3929,55 %29,55 %  

Graf

25. Pokud jste na otázku č.24 odpověděl/a ANO, vyberte jednu z možností

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duševní2550 %18,94 %  
fyzické i duševní1836 %13,64 %  
fyzické714 %5,3 %  

Graf

26. Má Váš den pevnou a jasnou strukturu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7859,09 %59,09 %  
ne5440,91 %40,91 %  

Graf

27. Pociťoval/a jste stres z obav z budoucnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano5340,15 %40,15 %  
spíše ano5037,88 %37,88 %  
spíše ne1612,12 %12,12 %  
rozhodně ne86,06 %6,06 %  
nevím53,79 %3,79 %  

Graf

28. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4131,06 %31,06 %  
spíše ne3929,55 %29,55 %  
rozhodně ano2921,97 %21,97 %  
rozhodně ne1612,12 %12,12 %  
nevím75,3 %5,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka pečující o dítě do 15 let na otázku 7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kosmetika na otázku 23. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějaké akce (zde můžete vybrat i více možnotí)

4. Vyživované děti

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka pečující o dítě do 15 let na otázku 7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi absolvent na otázku 7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel

13. Jak často hledáte novou práci

 • odpověď nehledám:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi nehledám na otázku 12. Kde hledáte zaměstnání (zde můžete vybrat více možností)

18. Čerpáte podporu v nezaměstnanosti

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Náchod na otázku 5. V jakém okrese bydlíte

19. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat

 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi romské etnikum na otázku 7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, stačí mi sociální podpora na otázku 11. Hledáte aktivně zaměstnání
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nehledám na otázku 12. Kde hledáte zaměstnání (zde můžete vybrat více možností)

22. Scházíte se se svými bývalými spolupracovníky

 • odpověď ne nescházíme:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi romské etnikum na otázku 7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, stačí mi sociální podpora na otázku 11. Hledáte aktivně zaměstnání

24. Pociťujete v průběhu nezaměstnanosti zhoršení Vašeho zdravotního stavu

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi duševní na otázku 25. Pokud jste na otázku č.24 odpověděl/a ANO, vyberte jednu z možností

27. Pociťoval/a jste stres z obav z budoucnosti

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 28. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Rodinný stav

3. Věk

4. Vyživované děti

5. V jakém okrese bydlíte

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel

8. Jak dlouho jste nezaměstnaní

9. V čem vidíte hlavní důvod Vaší nezaměstanosti

10. Jste ochoten/a se dále vzdělávat (př. rekvalifikace, kurzy, vysoká škola, cizí jazyky)

11. Hledáte aktivně zaměstnání

12. Kde hledáte zaměstnání (zde můžete vybrat více možností)

13. Jak často hledáte novou práci

14. Jaká výše platu je pro Vás motivující

15. Byl/a jste nucen/a při evidenci na Úřadu práce omezit své výdaje

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděl/a ANO o jaké výdaje se jednalo (zde můžete vybrat více možností)

17. Změnila Vám ztráta zaměstnání Vaši životní úroveň

18. Čerpáte podporu v nezaměstnanosti

19. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat

20. Zúčastnil/a jste se nějakého rekvalifikačního kurzu v poslední době

22. Scházíte se se svými bývalými spolupracovníky

23. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějaké akce (zde můžete vybrat i více možnotí)

24. Pociťujete v průběhu nezaměstnanosti zhoršení Vašeho zdravotního stavu

25. Pokud jste na otázku č.24 odpověděl/a ANO, vyberte jednu z možností

26. Má Váš den pevnou a jasnou strukturu

27. Pociťoval/a jste stres z obav z budoucnosti

28. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Rodinný stav

3. Věk

4. Vyživované děti

5. V jakém okrese bydlíte

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

7. Patříte do některé z rizikových skupin obyvatel

8. Jak dlouho jste nezaměstnaní

9. V čem vidíte hlavní důvod Vaší nezaměstanosti

10. Jste ochoten/a se dále vzdělávat (př. rekvalifikace, kurzy, vysoká škola, cizí jazyky)

11. Hledáte aktivně zaměstnání

12. Kde hledáte zaměstnání (zde můžete vybrat více možností)

13. Jak často hledáte novou práci

14. Jaká výše platu je pro Vás motivující

15. Byl/a jste nucen/a při evidenci na Úřadu práce omezit své výdaje

16. Pokud jste na otázku č. 15 odpověděl/a ANO o jaké výdaje se jednalo (zde můžete vybrat více možností)

17. Změnila Vám ztráta zaměstnání Vaši životní úroveň

18. Čerpáte podporu v nezaměstnanosti

19. Byl/a byste ochoten/a se za prací přestěhovat

20. Zúčastnil/a jste se nějakého rekvalifikačního kurzu v poslední době

22. Scházíte se se svými bývalými spolupracovníky

23. Zúčastnil/a jste se v poslední době nějaké akce (zde můžete vybrat i více možnotí)

24. Pociťujete v průběhu nezaměstnanosti zhoršení Vašeho zdravotního stavu

25. Pokud jste na otázku č.24 odpověděl/a ANO, vyberte jednu z možností

26. Má Váš den pevnou a jasnou strukturu

27. Pociťoval/a jste stres z obav z budoucnosti

28. Byl/a jste častěji smutný/á, případně trpěl/a úzkostí nebo depresí

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, M.Dlouhodobá nezaměstnanost u rizikových skupin obyvatel v KH kraji (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dlouhodoba-nezamestnanost-u.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.