Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dlouhodobé středoškolské jazykové pobyty

Dlouhodobé středoškolské jazykové pobyty

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Heřmanský
Šetření:22. 10. 2023 - 07. 11. 2023
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):20 / 4.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:98 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, vítám Vás u mého dotazníku ohledně dlouhodobých sředoškolských jazykových pobytů. Tento dotazník je zcela anonymní a je určen pro všechny jedince i pro toho, kdo se žádného takového pobytu nezúčastnil. Děkuji Vám za pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2859,57 %59,57 %  
Muž1940,43 %40,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-191531,91 %31,91 %  
30-391327,66 %27,66 %  
40-49714,89 %14,89 %  
nad 5048,51 %8,51 %  
20-2448,51 %8,51 %  
25-2948,51 %8,51 %  

Graf

3. Zúčastnil/a jste se někdy dlouhodobého středoškolského jazykového pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4391,49 %91,49 %  
Ano48,51 %8,51 %  

Graf

4. V jakém ročníku střední školy jste tehdy byl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V 2. ročníku250 %4,26 %  
V 3. ročníku250 %4,26 %  

Graf

5. Kolik Vám bylo v době odjezdu let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 let250 %4,26 %  
16 let125 %2,13 %  
18 let125 %2,13 %  

Graf

6. V jakém roce jste odjížděl/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2022250 %4,26 %  
2021125 %2,13 %  
2012125 %2,13 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2019.25
Minimum:2012
Maximum:2022
Variační rozpětí:10
Rozptyl:23.58
Směrodatná odchylka:4.86
Medián:2021.5
Modus:2022

Graf

7. Jak dlouhý byl program, kterého jste se zúčastnil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [půl rokuotázka č. 8, celý rokotázka č. 9, dva rokyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celý rok250 %4,26 %  
půl roku250 %4,26 %  

Graf

8. Na které pololetí jste jel/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. pololetí150 %2,13 %  
1. pololetí150 %2,13 %  

Graf

9. Jaký jazyk jste během Vašeho pobytu studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Angličtinuotázka č. 10, Španělštinuotázka č. 12, Němčinuotázka č. 13, Francouzštinuotázka č. 13, Jinýotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angličtinu250 %4,26 %  
Španělštinu125 %2,13 %  
Němčinu125 %2,13 %  

Graf

10. V jaké zemi jste studoval/a angličtinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [USAotázka č. 11, Kanadaotázka č. 13, UKotázka č. 13, Jiná evropská zeměotázka č. 13, Jiná zeměotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
USA2100 %4,26 %  

Graf

11. V jakém ze států USA jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Michigan150 %2,13 %  
Colorado150 %2,13 %  

Graf

12. V jaké zemi jste studoval/a španělštinu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chile1100 %2,13 %  

Graf

13. Jaká agentura v ČR Vám zařizovala pobyt?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CCI125 %2,13 %  
Studovat v USA125 %2,13 %  
AFS125 %2,13 %  
Uni125 %2,13 %  

Graf

14. Jaká agentura Vám ve Vaší destinaci organizovala pobyt?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Greenheart133,33 %2,13 %  
ICES133,33 %2,13 %  
AFS133,33 %2,13 %  

Graf

15. Měl/a jste stipendium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %8,51 %  

Graf

16. Byl/a jste ubytován/a v hostitelské rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4100 %8,51 %  

Graf

17. Jste stále v kontaktu s touto rodinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4100 %8,51 %  

Graf

18. Jak často jste s touto rodinou v kontaktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát za měsíc250 %4,26 %  
Každých 14 dní125 %2,13 %  
Několikrát týdně125 %2,13 %  

Graf

19. Navštívili jste se s touto rodinou někdy po ukončení Vašeho programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, já navštívil/a rodinu250 %4,26 %  
Ne, ale plánujeme to někdy250 %4,26 %  

Graf

20. Jak celkově hodnotíte Váš pobyt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobrý375 %6,38 %  
Dobrý125 %2,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Zúčastnil/a jste se někdy dlouhodobého středoškolského jazykového pobytu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Zúčastnil/a jste se někdy dlouhodobého středoškolského jazykového pobytu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Heřmanský, J.Dlouhodobé středoškolské jazykové pobyty (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dlouhodobe-jazykove-pobyty.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.