Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí

Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Hříbalová
Šetření:24. 10. 2010 - 02. 11. 2010
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.73
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku týkající se problematiky dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí.

Dotazník, prosím, vyplňte, když jste se zúčastnil(a) studijního pobytu v zahraničí na vysoké škole.  Jeho výsledky bych chtěla použít jako dodatek k semestrální práci.

Odpovědi jsou anonymní.

Děkuji předem za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku!

 

Odpovědi respondentů

1. Z jaké jste vysoké školy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích418,18 %18,18 %  
Jihočeská Univerzita29,09 %9,09 %  
ujep29,09 %9,09 %  
JČU14,55 %4,55 %  
Masarykova univerzita14,55 %4,55 %  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicíc14,55 %4,55 %  
Univerzita Palackého v Olomouci, dříve JCU v ČB14,55 %4,55 %  
Univerzita Palackého14,55 %4,55 %  
Univerzita Karlova14,55 %4,55 %  
VŠE14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi Univezita Hradec Králové
ZČU
Universite Sorbonne Paris 3
Vysoká škola ekonomická
Lékařské
ČVUT
jihočeská unverzita
731,82 %31,82 % 

Graf

2. Ročník v době studia v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21254,55 %54,55 %  
4522,73 %22,73 %  
3418,18 %18,18 %  
514,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.7
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:2
Modus:2

Graf

3. V jaké zemi byl pobyt absolvován?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Francie940,91 %40,91 %  
Španělsko313,64 %13,64 %  
Německo313,64 %13,64 %  
Švédsko313,64 %13,64 %  
portugalsko14,55 %4,55 %  
Irsko14,55 %4,55 %  
Kanada14,55 %4,55 %  
Anglie14,55 %4,55 %  

Graf

4. Celková délka pobytu (v měsících)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4627,27 %27,27 %  
5522,73 %22,73 %  
6418,18 %18,18 %  
929,09 %9,09 %  
1029,09 %9,09 %  
814,55 %4,55 %  
1114,55 %4,55 %  
1214,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.3
Minimum:4
Maximum:11
Variační rozpětí:7
Rozptyl:5.38
Směrodatná odchylka:2.32
Medián:5.5
Modus:4

Graf

5. Kde jste získal/a informace o programu SOCRATES/ERASMU?.

zajímal/a jsem se sama, ve škole...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

částečně ve škole, částečně podle zkušeností známých

informace jsem získala ve škole

nástěnka školy

od kamarádů

Od přátel.

prostřednictvím univerzity

sám, ve škole, na internetu, ze zkušeností ostatních...

sama i ve škole

ŠKOLA

v podstatě vámi uvedené informační kanály. ale převážně bylo třeba si informace obstarat sám

ve škole

ve škole

ve škole

ve škole

ve škole a od známých

ve škole, od přátel

Z internetu a ze školy, zajímala jsem sama a ve škole pro nás, případné zájemce, zorganizovali přednášku o tom

Zajimala jsem se - internet, skola

Zajímala jsem se sama.

zajímala jsme se sama a na webových stránkách školy

Zjistil jsem si podrobnosti sám přes studijní oddělení své školy.

zjistila jsem si to sama, na naší školu se nedá spolehnout. A taky z internetu

6. Pomohla Vám domovská univerzita s přípravou před odjezdem?

pokud ne, prosím rozveďte odpověď

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

ANO

ano

ANO

Ano, ale informace od pracovníků JCU nebyly v žádném případě postačující.

ano, ale většinu si člověk logicky zařiziuje sám...

ano, dostala jsem informační brožuru ve ketré byly uvedeny informace ohledně pobytu a věci, které je před odjezdem zařídit... univerzita mi nepomohla se zajištěním ubytování, ale to není její povinností

ano, popis administrativního popisu na webových stránkách

Ano.

byla snaha pomoci s vyřízením dokumentů ohledně přijetí. ale i to výrazně skřípalo a byly tam značné problémy. Další pomoc v podstatě nebyla. narážel jsem opakovaně na problémy

částečně, vybírání předmětů bylo v mé režii

moc ne, ale kdo se neumí postarat, nemá v zahraničí co dělat .. sami jsme si sháněli formuláře k poslání do Kanady, koordinátorka (česká) pouze předala kontakt na tu kanadskou.. ale jinak nebylo s čím pomáhat..

Moc ne! Nikdy nebyla paní k zastižení, ani v úředních hodinách!!!

Moc ne. Většinu jsme si zařizovali sami.

Nijak zvlášť.. o švédské univerzitě jsem se toho moc nedozvěděla, kvůli tomu, že jsem byla v první várce, která tam jela.

pomohla, ale stejně se člověk dozví nějvíce informací až na mistě, koordinátoři nejsou přece žádné chůvy

všechny dokumenty a finanční dohodu mi připravili, peníze poslali, akorát ubytování jsme si sháněli sami.

7. Jak hodnotíte komunikaci se zahraniční univerzitou?

ať již před odjezdem, nebo v průběhu studia

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný627,27 %27,27 %  
dobrý627,27 %27,27 %  
výborný522,73 %22,73 %  
nedostatečný418,18 %18,18 %  
dostatečný14,55 %4,55 %  

Graf

8. Co Vás motivovalo ke studiu v zahraničí (důvod zájmu o studium v zahraničí)?

zlepšení jazykových dovedností, poznat novou zemi, kulturu, získat kamarády...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

chtěla jsem se zlepšit v německém jazyce, pozna něco nového, je to mnohem lepší než sedět ve škole, Německo mě zajimalo vzdy, byl to super pulrok

Jazykové dovednovednosti.

POVAŽUJI TO ZA NUTNOST - JIŽ NAŠI DĚDEČCI VANDROVALI ALESPOŇ DO VÍDNĚ...

Poznání cizí kultury, cestování, zlepšení jazykových dovedností, zkusit žít zcela samostatně (zodpovědnost)

Poznat zdravotnictví vyspělé země

Zdokonalení jazyka, získání zkušeností.

Zlepseni jazyka, nove zkusenosti, laska k francii

zlepšení angličtiny, poznání jiné země, jiných lidí, zkusit něco nového, osamostatnit se

zlepšení jazaykových dovedností, seberealizace a uspořádání si vlastních cílů

zlepšení jazyka, cestování, změna, poznání nové kultury, osamostatnění, zisk zkušeností

zlepšení jazyka, pobyt v cizí zemi, osamostatnění, nová kultura a lidé

zlepšení jazykových dovedností

zlepšení jazykových dovedností a poznání nových krajin, taky ti přátelé a party :)

zlepšení jazykových dovedností, poznat novou zemi, kulturu, získat kamarády

zlepšení jazykových dovedností, poznat novou zemi, kulturu, získat kamarády, dobrodružství

zlepšení jazykových dovedností, poznat novou zemi, kulturu, zkusit žít v jiné zemi, poznat nové lidi.

zlepšení jazykových dovedností, seznámení se s kulturou a životem v dané zemi, získání nových přátel z jiných částí světa, osamostatnění se

Zlepšení jazykových schopností, což se v rámci Erasmu ukázalo jako mylná představa:o) a také poznat Švédsko, kulturu a přírodní krásy. A taky proto, aby mi Italové vařili al dente těstoviny :o)

Zlepšení jazykových znalostí a zkušenost.

zlepšení jazykových znalostí, získání odborných znalostí, samostatnost

zlepšení nejen jazykových dovedností, rozšíření obzorů...

zlepšit jazykové znalosti, osamostatnit se, poznat cizí kulturu, zvyklosti, nové kamarády

9. Cestoval/a jste sám/a nebo s jinými studenty?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

DVA

jela jsem sama, ale během pár dní jsem poznala hromadu jiných lidí a našla jsem si kamarády rychle

jeli jsme ve dvou

Na pobyt jsem se přihlásila sama, ale do Švédska jsme jely tři, kde jsme pak i společně cestovaly.

s dalšími studenty ze školy...cca 10

s jednou ceskou studentkou

s jinými studenty

s jinými studenty

S jinými studenty

S jinými studenty.

s kamarády

sám

sám

sám

sama

sama

sama

sama

sama

se sploužačkou

se spolužačkou ze školy..

Se spolužáky. Celkem nás bylo 5.

10. Jakým způsobem bylo studium v zahraničí hodnoceno?

body, známky, písmena...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

4

během roku i ve výsledné známce procenty, které se přepočetly na písmena

bodově - maximum je 20 bodů a musí se získat myslim polovina, aby člověk uspěl...

bodovým systémem

body

body

Body

Body

Body 20/20

body a z nich potom písmena..

Body a známky

BODY A ZNÁMKY, ÚSTNÍ ZKOUŠKY PŘED KOMISÍ

body od 1 do 10 (10 je nejlepší)

ECTS

ECTS body za splnění podmínek získání zápočtu/zkoušky, známkovaná zkouška

hodnotící systém byl zaveden ve stupnici písmen. v roce mého studia se kritéria právě nějak měnili, byl o někdy maličko chaos. Ale primárně šlo o nasbírání kreditů stejně jako zde

kredity, dodatek k diplomu

Písmena.

procenta

Známkami.

známky 1 - 20 (20 nejlepší)

známky od 1 do 10, přičemž nejlepší známkou bylo 10

11. Úroveň studia v zahraničí ve srovnání s domácí univerzitou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný836,36 %36,36 %  
chvalitebný627,27 %27,27 %  
dobrý522,73 %22,73 %  
dostatečný29,09 %9,09 %  
nedostatečný14,55 %4,55 %  

Graf

12. Jaký byl převládající jazyk výuky?

pokud většina předmětů probíhala v jiném jazyce než jaký je v domácí v té dané zemi.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
francouzština418,18 %18,18 %  
angličtina418,18 %18,18 %  
němčina313,64 %13,64 %  
měl by být FJ, ale bohužel byl AJ14,55 %4,55 %  
španělština - domácí jazyk španělska14,55 %4,55 %  
francouzský, anglický14,55 %4,55 %  
aj14,55 %4,55 %  
španělština - domácí jazyk i převládající14,55 %4,55 %  
anglický jazyk14,55 %4,55 %  
Francouzský a anglický14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi španělština
Angličtina a ta je ve Švédsku sakra dobrá.
francouzsky
pro mě to byla výhradně angličtina
418,18 %18,18 % 

Graf

13. Byly Vám předměty absolvované v zahraničí uznány na domácí univerzitě, případně jakým problémům jste musel/a čelit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
Ne všechny29,09 %9,09 %  
předměty neodpovídaly, proto nemohly být uznány14,55 %4,55 %  
Jen velmi malá část.14,55 %4,55 %  
ano, ale jisté to nebylo až do poslední chvíle14,55 %4,55 %  
Velmi problematické postupy na studijním oddělení.14,55 %4,55 %  
uznaly mi dva předměty14,55 %4,55 %  

Graf

14. Pokryla výše stipendia veškeré Vaše výdaje?

nebo museli rodiče přispívat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano313,64 %13,64 %  
vůbec, museli dotovat rodiče a já!14,55 %4,55 %  
ne, pokrylo pouze ubytování a hromadnou dopravu14,55 %4,55 %  
brigáda14,55 %4,55 %  
ne, stipendium pokrylo cca 60-70% nákladů14,55 %4,55 %  
Absolutně ne! Přispívali rodiče.14,55 %4,55 %  
rodiče i já jsme přispívali14,55 %4,55 %  
cca půlka byla hrazena ze stipendia14,55 %4,55 %  
Rodiče přispěli částkou převyšující 30% stipendia14,55 %4,55 %  
ne14,55 %4,55 %  
musela jsem mít peníze navíc na kauci a letenky14,55 %4,55 %  
stipendium jsem dostala jen na zimní semestr14,55 %4,55 %  
tak 60 %14,55 %4,55 %  
grant+ubyt.stip. prospěch.stip rodiče vl.úspory14,55 %4,55 %  
stipendium cinilo cca 320 eur + 600 eur rodice14,55 %4,55 %  
vlastní zdroje plus rodiče14,55 %4,55 %  
pracovala jsem14,55 %4,55 %  
PRACOVAL JSEM SÁM, RODIČE NEPŘISPÍVALI14,55 %4,55 %  
ano, ale já byla v levném městě, zalezi na regionu14,55 %4,55 %  
tak ze 60 procent.14,55 %4,55 %  

Graf

15. Měl/a jste před odjezdem zajištěné ubytování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1672,73 %72,73 %  
ne627,27 %27,27 %  

Graf

16. Měl/a jste šanci získat příspěvek na ubytování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1254,55 %54,55 %  
ne1045,45 %45,45 %  

Graf

17. Měl/a jste během pobytu možnost pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %72,73 %  
ano627,27 %27,27 %  

Graf

18. Založil/a jste si účet v zahraničí?

např. bylo to nutné k získání příspěvku na bydlení apod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1568,18 %68,18 %  
ne14,55 %4,55 %  
měla jsem eurový účet od komerčky14,55 %4,55 %  
ne, stačila KB14,55 %4,55 %  
bylo příliš zdlouhavé a zbytečné14,55 %4,55 %  
Ne, nic takového nebylo potřeba.14,55 %4,55 %  
připadalo mi to zbytečné14,55 %4,55 %  
účet v čechách u ČSOB14,55 %4,55 %  

Graf

19. Jaká byla míra integrace mezi domácí studenty?

Přijali Vás mezi sebe v pohodě, nebo ne? Drželi erasmáci při sobě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

100 %

Ano. přijali nás výborně. Erasmáci drželi při sobě

dobrá: výborné kontakty se sousedy na koleji, přímo na univerzitě bylo ale těžké se s někým seznámit, jako erasmáci jsme společně trávili hlavně volný čas mimo univerzitu

Erasmáci drželi při sobě + pár jedinců ze třídy

Francouzští studenti byli, až na pár výjimek, odměření. Erasmáci drželi při sobě, ale i tak bylo integrace mezi ně složitá, protože jsme přijeli až druhý semestr a oni se znali již od prvního semestru.

inetgrace mezi domácí studenty neproběhla skoro vůbec. byli uzavření a studenty ze zahraničí brali spíše jako přítěž... proto všeobecně drželi erasmáci při sobě a tvořili vlastní komunitu

integrace mezi domácí studenty byla poměrně snadná, Erasmus studenti drželi hodně při sobě

já v pohodě, ostatní erasmáci drželi hodně při sobě

jak se studenty dané univerzity tak s lidmi z erasmu jsme měli dobré vztahy

mezi sebe nás moc nevzali, pouze kolektiv erasmáků držel při sobě

moc ne, francouzi jsou stejně jako češi v tomhle odtažití, navíc škola skoro nebyla kvůli stávce...

Němci jsou celkově dost zaneprazdněí a nemaji moc čas, většinou vás zaregistrujou na konci semestru, ale par němců sem si za kamarády našla a přatelstvi pokračuje dodnes, neb jsem odjela do sameho mesta na staz

No, jasně že Erasmáci k sobě měli blíž, ale kamarádili jsme se i s domorodci :o)

Prakticky vůbec žádná, ale to vyplývá z povahy Švédů.

přijatelná, jako doma

Relativně špatná. Až na několik málo výjimek držela komunita irských studentů při sobě a Erasmus studenti při sobě.

skupina erasmáků byla nerozlučná a skvělá, s domcími také nebyly žádné problémy, jen se někdy drželi maličko zpátky.

Spise jsem se stykala s francouzskymi studenty, ale je pravda, ze erasmaci drzi nejvic pri sobe

spíše drželi erasmáci při sobě a domácí studenti se taky bavili zvlášť

tak pul na pul.. kontakt probihal jak domacimi tak s erasmaky..

z důodu stávek jsme se s "místními" ani moc nestihli poznat, znám jen pár, co příšli na party :) ale jako erasmáci se známe všichni a drželi jsme při sobě.

Z počátku převládala ,,ostýchavost´´ na obou stranách. Postupem času se to zlepšilo. Bylo to ovšem jako všude jinde- ne se všemi jsme si rozumněli

20. Pomohl Vám pobyt k osamostatnění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2090,91 %90,91 %  
ne29,09 %9,09 %  

Graf

21. Čím Vás ještě pobyt obohatil?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

částečně jazykové dovednosti, odvaha cestovat a řešení problémových situací

jazykově, pomohl mi získat podklady a materiál k závěrečné práci, pomohl mi získat studijní znalosti v oblasti práva a ekonomie také jsem se naučila spoléhat sama na sebe

kamarády :) nabídka zázemí v cizí zemi se vždycky hodí

Naučila jsem se řešit problémy sama a v jisté míře jsem se osamostatnila. Jazykové znalosti ovšem zůstali na stejné úrovni.

nove zkusenosti, samostatnost, nutnost postarat se sama o sebe

poznání nových kutlur a zvyků a to nejen španělské, ale i italské, francouzské atd. prostě od všech erasmáků

Přátelství na celý život s mnoha lidmi, kteří dnes jsou roztoroušeni po celé zeměkouli... Kam přijedu, někoho znám právě díky Erasmu

Přesně tím, proč jsem na něj vyrazila

Snad naprosto vším, to se nedá přesně vyjmenovat.

spoutu přátel z různých částí Evropy, zlepšení jazykových dovedností, seznámení se s jinou kulturou, osamostatnění se

ukázal mi nové obzory, příležitosti, jinou kulturu, osamostnila jsem se,

Vším, poznala jsem mnoho lidí, novou kulturu vyzkoušela jsem si mnoho sportů, které nejsou v našich zeměpisných šířkách tak časté. Byla jsem svědkem toho, že vztah žák a učitel nemusí stát na opozici (nadřazenost vs. podřazenost). Vyzkoušela jsem si dělat zk přes internet (ve Švédsku to bylo celkem časté). Samozřejmě jsem potkala mnoho lidí z celého světa, a viděla jsem věci, kterých bych nidky neviděla, kdybych seděla doma na zadku.

Zjistila jsem více o povaze a způsobu života Francouzů

Zkušenosti, přátelé,...

Zkušenostmi.

životní zkušenosti, jazyk, možnost srovnání studia v zahraničí, poznávání krásných nových míst, získání nových kamarádství...

22. Co Vás nejvíce negativně překvapilo na partnerské univerzitě

např. probíhající stávky, nekvalitní výuka, špatná domluva se školou...

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dlouhá doba opravování testů a tak i čekání na transcript

hodne uceni :DD

jen pozitivní zkušenosti

nevzpomínám si

nic

nic

Nic, byla jsem překvapina jen pozitivně.

pozdní příchody do hodin, tykání si s učitely, otevřenost a chuť reagovat při výuce, ale naopak neochota dělat domácí práce

prakticky nic

probíhající stávky a špatná komunikace, administrativa velice pomalá a zdlouhavá

Skoro po celou dobu (3měsíce) probíhala stávka studentů a partnerská univerzita nám nijak v této situaci nepomohla, ba naopak s námi nikdo nic neřešil, nectěl řešit.

slabá úroveň výuky, obrovská byrokracie, předražená nekvalitní menza

spíše stávky, kvůli kterým řada spolužáků z nižších ročníků nemohla chodit dlouho do školy

stavky a narocnost zaverecnych zkousek

Stávky ve Švédsku nebyly :o) K partnerské univerzitě nemám žádných výtek.

stávky, stávky, nepříjemní lidé, neschopní pomoct nebo řešit problém...

stávky!!! učitelé podporují studenty ve stávkování!

Špatná domluva se školou. Zbytečně dlouho trvalo, než jsme obdrželi výsledky zkoušek. Způsob zkoušek.

špatná spolupráce s domovskou univerzitou

špatná úroveň angličtiny, špatná úroveň některých předmětů, slabé znalosti některých studentů

trošku nezájem o Erasmus studenty

zdlouhavá byrokracie

23. Co Vás nejvíce kladně překvapilo na partnerské univerzitě

organizování výletů, programů pro erasmáky apod.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

AEGEE: výlety, akce, orientační týdny, obecně kladný přístup k zahraničním studentům

asi nic

celkove pratelstejsi atmosfera nez na VSE, delsi prestavky

kladné přijetí cizích studentů

kvalita profesorů, odlišný způsob plnění předmětů, skvělé sportovní centrum, strava a porce v menze

me prijemne prekvapilo vše, TU Dresden a jeji aktivity, super

moderní prostory, perfektně vybavená knihovna, vstřícnost učitelů

neformální vztah s profesory

nejspíš ochota a snaha profesorů pomoci zahraničním studentům při studiu

nic

poskytování materiálů

Praktický způsob výuky.

pýcha na studenty z ČR

spojitost studentů

úroveň výuky, vstřícnost kohokoli na škole i mimo ni. Nic nebyl problém

večerní programy pro erasmáky v barech, diskotékách, ale procházky do hor atd.

vše bylo dle představ

výlety, nabídka sportovních kurzů - plachtění, potápění, golf...

Výlety, organizace polečných aktivit

výlety, pak to, jak nás vřele přijali, pomohli nám najít bydlení a také to, že jsme se na zaměstnance oddělení pro zahraniční studenty mohli kdykoliv obrátit

Vztah učitel žák. Jednání se studenty.

Zajimavy styl vyuky, kvalitni profesori

24. Kdyby byla šance znovu absolvovat pobyt, jel/a byste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1881,82 %81,82 %  
nevím313,64 %13,64 %  
ne14,55 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hříbalová, L.Dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dlouhodobe-studijni-pobyty-v-zahranici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.