Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dluhy za Covidu

Dluhy za Covidu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Blahout
Šetření:10. 12. 2021 - 28. 12. 2021
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):64 / 57.08
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:28,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit vliv současné situace ohledně pandemie SARS-CoV-2 na dluhovou situaci českých domácností a pomoci s identifikací příčin jejich zadlužení. Odpovídejte prosím intuitivně bez použití internetových vyhledávačů či kalkulaček. Každá odpověď je správná.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30713,73 %13,73 %  
4047,84 %7,84 %  
3135,88 %5,88 %  
4335,88 %5,88 %  
3435,88 %5,88 %  
4835,88 %5,88 %  
3523,92 %3,92 %  
3823,92 %3,92 %  
3623,92 %3,92 %  
2923,92 %3,92 %  
ostatní odpovědi 33
25
51
62
28
44
20
23
47
18
45
46
49
24
39
2039,22 %39,22 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:36.28
Minimum:23
Maximum:51
Variační rozpětí:28
Rozptyl:60.47
Směrodatná odchylka:7.78
Medián:35
Modus:30

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2752,94 %52,94 %  
Muž2447,06 %47,06 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2039,22 %39,22 %  
Magisterská úroveň1121,57 %21,57 %  
Bakalářská úroveň713,73 %13,73 %  
Vyučen/a47,84 %7,84 %  
Středoškolské bez maturity35,88 %5,88 %  
Postgraduální35,88 %5,88 %  
Vyšší odborné23,92 %3,92 %  
Základní11,96 %1,96 %  

Graf

4. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1121,57 %21,57 %  
Olomoucký kraj815,69 %15,69 %  
Středočeský kraj713,73 %13,73 %  
Liberecký kraj47,84 %7,84 %  
Ústecký kraj47,84 %7,84 %  
Jihomoravský kraj47,84 %7,84 %  
Plzeňský kraj35,88 %5,88 %  
Pardubický kraj35,88 %5,88 %  
Královehradecký kraj23,92 %3,92 %  
Moravskoslezský kraj23,92 %3,92 %  
Kraj Vysočina11,96 %1,96 %  
Jihočeský kraj11,96 %1,96 %  
Karlovarský kraj11,96 %1,96 %  

Graf

5. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02650,98 %50,98 %  
21529,41 %29,41 %  
159,8 %9,8 %  
335,88 %5,88 %  
4 a více23,92 %3,92 %  

Graf

6. Jaký je Váš standardní čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001- 25 000 Kč1325,49 %25,49 %  
40 001 Kč a více1121,57 %21,57 %  
25 001 - 30 000 Kč917,65 %17,65 %  
15 001- 20 000 Kč713,73 %13,73 %  
10 000 - 15 000 Kč47,84 %7,84 %  
30 001 - 35 000 Kč35,88 %5,88 %  
35 001 - 40 000 Kč35,88 %5,88 %  
pod 10 000 Kč11,96 %1,96 %  

Graf

7. Došlo v důsledku Covidu 19 k poklesu Vašeho příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3670,59 %70,59 %  
ANO1529,41 %29,41 %  

Graf

8. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, o kolik vám příjem klesl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10000327,27 %5,88 %  
0218,18 %3,92 %  
6000218,18 %3,92 %  
2000019,09 %1,96 %  
300019,09 %1,96 %  
200019,09 %1,96 %  
400019,09 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5666.67
Minimum:0
Maximum:10000
Variační rozpětí:10000
Rozptyl:14000000
Směrodatná odchylka:3741.66
Medián:6000
Modus:10000

Graf

9. Museli jste si kvůli Covidu 19 vzít půjčku/úvěr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4495,65 %86,27 %  
ANO24,35 %3,92 %  

Graf

10. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, v jaké výši a na jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0150 %1,96 %  
20000150 %1,96 %  

Graf

11. Vzali jste si v minulosti z půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2650,98 %50,98 %  
NE2549,02 %49,02 %  

Graf

12. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku v důsledku Covid 19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4894,12 %94,12 %  
ANO35,88 %5,88 %  

Graf

13. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, v jaké výši a na jak dlouho?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpověděl jsem ne120 %1,96 %  
.120 %1,96 %  
20000120 %1,96 %  
50000120 %1,96 %  
Čerpaná půjčka z jiných důvodů = hypotéka120 %1,96 %  

Graf

14. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4384,31 %84,31 %  
ANO815,69 %15,69 %  

Graf

15. Byli byste ochotni si někdy v budoucnu vzít půjčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3262,75 %62,75 %  
NE1937,25 %37,25 %  

Graf

16. Berete si půjčku pravidelně? (2 a více za posledních 5 let)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4588,24 %88,24 %  
ANO611,76 %11,76 %  

Graf

17. Kolik půjček jste si vzali poslední rok?

berte v potaz jakékoliv půjčky. Včetně půjček od známých a rodiny.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
03772,55 %72,55 %  
1815,69 %15,69 %  
235,88 %5,88 %  
323,92 %3,92 %  
0.111,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.3
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.34
Směrodatná odchylka:0.59
Medián:0
Modus:0

Graf

18. Jak jste půjčku sjednávali?

Pokud máte více půjček, tato a další dvě otázka se týkají půjčky v důsledku Covid 19, nebo, nesouvisí-li půjčka s Covid 19, poslední sjednané půjčky.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace1341,94 %25,49 %  
Ofline1135,48 %21,57 %  
Online722,58 %13,73 %  

Graf

19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na pobočce1040 %19,61 %  
Online (internet či mobilní aplikaci)832 %15,69 %  
Telefonicky, SMS520 %9,8 %  
nebral jsem si žádnou14 %1,96 %  
nežádal14 %1,96 %  
Nikde14 %1,96 %  
Přímým rozhovorem s kamarádem14 %1,96 %  
Planeo Elektro14 %1,96 %  

Graf

20. Kde jste dokončili sjednávání půjčky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na pobočce2039,22 %39,22 %  
jinak. Doplňte…713,73 %13,73 %  
Online (internet či mobilní aplikaci)611,76 %11,76 %  
Nikde35,88 %5,88 %  
Telefonicky, SMS23,92 %3,92 %  
osobně s obchodním zástupcem11,96 %1,96 %  
Nemám půjčku.11,96 %1,96 %  
nikde, nepůjčuji si11,96 %1,96 %  
neměla jsem půjčku11,96 %1,96 %  
nežádal11,96 %1,96 %  
nijak11,96 %1,96 %  
Nikdy jsem si nebral půjčku11,96 %1,96 %  
nemela jsem pujcku11,96 %1,96 %  
nikdy11,96 %1,96 %  
Naučte se vytvářet dotazníky, nebo máte problém s logikopu? Když jsem žádnou nesjednával, tak kde bych ji asi tak měl dokončovat? 11,96 %1,96 %  
nemám a nikdy jsem neměla půjčku11,96 %1,96 %  
V obýváku11,96 %1,96 %  
půjčila jsem si od známého 11,96 %1,96 %  
Nebyla žádná11,96 %1,96 %  
ne11,96 %1,96 %  
žádná půjčka11,96 %1,96 %  
Planeo Elektro11,96 %1,96 %  

Graf

21. Kolik půjček jste si vzali odhadem za život?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01529,41 %29,41 %  
21019,61 %19,61 %  
1815,69 %15,69 %  
559,8 %9,8 %  
347,84 %7,84 %  
435,88 %5,88 %  
1035,88 %5,88 %  
1111,96 %1,96 %  
1211,96 %1,96 %  
611,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.4
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:6.99
Směrodatná odchylka:2.64
Medián:2
Modus:0

Graf

22. Vzali jste si v minulosti půjčku na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hypotéka/leasing1631,37 %31,37 %  
Na spotřebu1529,41 %29,41 %  
jiné, doplňte..713,73 %13,73 %  
Podnikání59,8 %9,8 %  
nic59,8 %9,8 %  
a investice (podílové fondy, kryptoměny,…)23,92 %3,92 %  
Nikdy11,96 %1,96 %  
Žádné z uvedených11,96 %1,96 %  
Bytové úpravy 11,96 %1,96 %  
nikdy na nic11,96 %1,96 %  
nemám půjčku11,96 %1,96 %  
auto11,96 %1,96 %  
Nevzala žádnou11,96 %1,96 %  
bydlení11,96 %1,96 %  
na nic11,96 %1,96 %  
hmotnou věc11,96 %1,96 %  
ne11,96 %1,96 %  
vlastní bydlení11,96 %1,96 %  
základní životní potřeby11,96 %1,96 %  
jednu jedinou při havárii pračky11,96 %1,96 %  

Graf

23. Kolik úvěrů celkem jste si vzali za posledních 5 let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02854,9 %54,9 %  
2815,69 %15,69 %  
1815,69 %15,69 %  
323,92 %3,92 %  
423,92 %3,92 %  
0.111,96 %1,96 %  
511,96 %1,96 %  
1211,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.81
Minimum:0
Maximum:4
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.29
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:0
Modus:0

Graf

24. Použili jste při výběru půjčky alespoň jednou internetový srovnávač?

Online srovnávač půjček kupříkladu: ušetřeno.cz, porovnej24.cz, půjčka.co atd..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3976,47 %76,47 %  
ANO1223,53 %23,53 %  

Graf

25. Pokud jste na předešlou odtázku odpověděli ANO. Využili jste doporučenou půjčky od srovnávače?

První se seznamu doporučených půjček.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1376,47 %25,49 %  
ANO423,53 %7,84 %  

Graf

26. Mají Vaši rodina a známí půjčky?

Uveďte prosím počet lidí s půjčkou, které znáte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21529,41 %29,41 %  
01427,45 %27,45 %  
4 a více1019,61 %19,61 %  
1917,65 %17,65 %  
335,88 %5,88 %  

Graf

27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od rodiny či známých1427,45 %27,45 %  
Žádná z uvedených možností1427,45 %27,45 %  
Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky1325,49 %25,49 %  
Hypotéka1325,49 %25,49 %  
Spotřebitelský úvěr/půjčka od nebankovní společnosti917,65 %17,65 %  
Kontokorent k platební kartě917,65 %17,65 %  
Úvěr ze stavebního spoření611,76 %11,76 %  
Leasing na automobil47,84 %7,84 %  
Kreditní karta23,92 %3,92 %  

Graf

28. Vzali jste si někdy úvěr, abyste zvýšili svůj společenský status?

Protože ostatní už mají určitou věc. Čím uděláte dojem na ostatní. Byli „in“.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4792,16 %92,16 %  
ANO47,84 %7,84 %  

Graf

29. Vzali jste si někdy úvěr, abyste pomohli osobě blízké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4180,39 %80,39 %  
ANO1019,61 %19,61 %  

Graf

30. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost osobě blízké

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4690,2 %90,2 %  
ANO59,8 %9,8 %  

Graf

31. Vzali jste si někdy úvěr na Vánoce/narozeniny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4588,24 %88,24 %  
ANO611,76 %11,76 %  

Graf

32. Vzali jste si někdy úvěr na zaplacení režijních nákladů?

Zaplacení nájmu, energií, koupě domácího spotřebiče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3568,63 %68,63 %  
ANO1631,37 %31,37 %  

Graf

33. Vzali jste si někdy úvěr, abyste vyrovnali sociální status svých dětí?

Kupříkladu, aby měli stejné věci jako jejich vrstevníci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4792,16 %92,16 %  
ANO47,84 %7,84 %  

Graf

34. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost svým dětem/vnoučatům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4792,16 %92,16 %  
ANO47,84 %7,84 %  

Graf

35. Vzali jste si někdy úvěr na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4690,2 %90,2 %  
ANO59,8 %9,8 %  

Graf

36. Vzali jste si někdy půjčku, abyste splatili půjčku/y předešlé?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4185,42 %80,39 %  
ANO714,58 %13,73 %  

Graf

37. Vzali jste si někdy půjčku pod vlivem reklamy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4692 %90,2 %  
ANO48 %7,84 %  

Graf

38. Byli nuceni řešit úvěrem nenadálý výdaj, na který jste neměli finanční rezervu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3772,55 %72,55 %  
ANO1427,45 %27,45 %  

Graf

39. Vzali jste si půjčku z jiných než výše uvedených důvodů? Jakých?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2549,02 %49,02 %  
.35,88 %5,88 %  
Žádných 23,92 %3,92 %  
Ano, na pořízení bydlení11,96 %1,96 %  
jedna půjčka nebyla na dovolenou, ale jen na víkendovou akci, druhá před lety na pořízení Playstationu, třetí nedávno při nenadálém kolapsu ledničky11,96 %1,96 %  
Koupě motorky 11,96 %1,96 %  
neberu si půjčky11,96 %1,96 %  
oprava zařízenídomu11,96 %1,96 %  
Ne, jen půjčku na auto, na dům, jinak půjčky neřešíme.11,96 %1,96 %  
ne, nikdy jsem si půjčku nebral11,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi jenom jednou v životě na auto v době, kdy jsem nemohla počkat, než si na něj našetřím
ounou
asi ne
-
zajištění bydlení
Nevzal
koupě dražší věci, kterou jsem si chtěla dopřát bez nutnosti čekání na našetření
zapoměl jsem si peněženku doma a půjčil jsem si od kamaráda na limonádu, protože jsem měl žízeň a nebyla dostupná pitná voda zdarma
nikdy jsem si nevzala žádnou půjčku
vlastní bydlení
Koupě domu
kolega
pračka/lednička/náhlá nemoc, která nekryje úrazovo-životní pojistka
ou nou
1427,45 %27,45 % 

Graf

40. Máte finanční rezervu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3976,47 %76,47 %  
NE1223,53 %23,53 %  

Graf

41. Jak velkou máte finanční rezervu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3 měsíční platy2039,22 %39,22 %  
11 a více měsíčních platů1427,45 %27,45 %  
3-6 měsíčních paltů1223,53 %23,53 %  
7-10 měsíčních platů59,8 %9,8 %  

Graf

42. Pokud ne, proč nemáte finanční rezervu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kde na to vzít?114,29 %1,96 %  
Nejde ušetřit 114,29 %1,96 %  
malý příjem114,29 %1,96 %  
Nemám z čeho ušetřit 114,29 %1,96 %  
nedá se našetřit, žijeme z ruky do huby114,29 %1,96 %  
hodně utrácím114,29 %1,96 %  
Už tak vyjdeme jen stěží. 114,29 %1,96 %  

Graf

43. Když jste si sjednávali půjčku, zvolili jste úvěrovou společnost, na kterou jste při výběru narazili jako první? (Tato a následující otázky zahrnuje všechny půjčky, které jste si sjednali.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4690,2 %90,2 %  
ANO59,8 %9,8 %  

Graf

44. Provedli jste kompletní průzkum nabízených produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2956,86 %56,86 %  
ANO2243,14 %43,14 %  

Graf

45. Kolik nabídek půjček jste zhruba porovnali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02243,14 %43,14 %  
5-6815,69 %15,69 %  
3-4815,69 %15,69 %  
1-2815,69 %15,69 %  
6 a více59,8 %9,8 %  

Graf

46. Přečetli jste si celou smlouvu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2650,98 %50,98 %  
ANO2549,02 %49,02 %  

Graf

47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3058,82 %58,82 %  
NE2141,18 %41,18 %  

Graf

48. Použil někdy poskytovatel půjčky při sjednávání citový nátlak?

Pracovník Vám připomněl, důvod proč si půjčku berete. Pokud na výbavu domácnosti, tak zmínil, že bude partner dá, pokud na věci pro děti, tak zmínil, jakou jim to udělá radost atd..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4588,24 %88,24 %  
ANO611,76 %11,76 %  

Graf

49. Víte, co je to RPSN?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3466,67 %66,67 %  
NE1733,33 %33,33 %  

Graf

50. Víte, co je to složené úročení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE3058,82 %58,82 %  
ANO2141,18 %41,18 %  

Graf

51. Znáte způsob výpočtu a co se do RPSN zahrnuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2752,94 %52,94 %  
ANO2447,06 %47,06 %  

Graf

52. Vypočítejte bez kalkulačky 0,7*0,7 =

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0.493160,78 %60,78 %  
047,84 %7,84 %  
1435,88 %5,88 %  
0.1423,92 %3,92 %  
1.423,92 %3,92 %  
95011,96 %1,96 %  
4.911,96 %1,96 %  
04211,96 %1,96 %  
5211,96 %1,96 %  
0.3511,96 %1,96 %  
ostatní odpovědi 45
49
00.49
03
47,84 %7,84 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.36
Minimum:0
Maximum:49
Variační rozpětí:49
Rozptyl:128.88
Směrodatná odchylka:11.35
Medián:0.49
Modus:0.49

Graf

53. Vypočítejte bez kalkulačky 1+7*5-3 =

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
333466,67 %66,67 %  
1659,8 %9,8 %  
035,88 %5,88 %  
3723,92 %3,92 %  
1523,92 %3,92 %  
85011,96 %1,96 %  
4211,96 %1,96 %  
5311,96 %1,96 %  
4911,96 %1,96 %  
5811,96 %1,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.85
Minimum:0
Maximum:53
Variační rozpětí:53
Rozptyl:81.17
Směrodatná odchylka:9.01
Medián:33
Modus:33

Graf

54. Absolvovali jste někdy školení či kurz finanční gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4282,35 %82,35 %  
ANO917,65 %17,65 %  

Graf

55. Víte, co je to roční procentní sazba nákladů? Definujte prosím:

Můžete napsat nevím

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne622,22 %11,76 %  
Nevim518,52 %9,8 %  
to je to rpsn, pro idioty => ten důvod proč máte kurva exekuce debilové13,7 %1,96 %  
všechny peníze, které za rok zaplatím za půjčku "navíc" - tedy nejen úroky, ale i třeba poplatek za poskytnutí půjčky, za vedení půjčky a podobné.13,7 %1,96 %  
P13,7 %1,96 %  
RPSN, celkový výdaj na půjčku / rok13,7 %1,96 %  
RPSN - zahrnuje všechny náklady úvěru, které vyjadřuje v procentech za rok z celkové výše úvěru.13,7 %1,96 %  
Nechci odpovídat, dotazník je moc dlouhý13,7 %1,96 %  
Ukazatwl nakladovosti spotrebit. uveru13,7 %1,96 %  
roční sazba včetně všech poplatků13,7 %1,96 %  
ostatní odpovědi Úrok
úplně všechno co vám strhnou každý rok v procentech
podíl pro roční výši součetu všech nákladu na úvěr
RPSN :D
RPSN komplexní náklad úvěru bez ohledu na formu placení přepočítána na hodnotu vyjádřenou % za rok. Vypočítává se z celkové výše úvěru na
úroky, poplatky
to je to rpsn, to na čem firmy jako cetelem a homecredit dělají legální lichvu
kolik mě každý rok bude stát nezplacená půjčka/její nedoplacená část
829,63 %15,69 % 

Graf

56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3568,63 %68,63 %  
NE1631,37 %31,37 %  

Graf

57. Pokud byste si mohli vybrat, kterou variantu zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okamžitá výplata 3000 Kč.3772,55 %72,55 %  
80% pravděpodobnost výplaty 4000 Kč1427,45 %27,45 %  

Graf

58. Pokud byste si mohli vybrat, kterou variantu zvolíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
okamžitá výplata 300 Kč.4384,31 %84,31 %  
50% pravděpodobnost výplaty 1000 Kč a 50% pravděpodobnost ztráty 400 Kč.815,69 %15,69 %  

Graf

59. Dostali jste se někdy do problémů se splácením vašeho úvěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4486,27 %86,27 %  
ANO713,73 %13,73 %  

Graf

60. Zhoršil Covid 19 vaši schopnost splácet půjčku? Jak?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Ano

Ano

Ano

Ano omerena práce

co je to půjčka?

naštěstí nikoliv

ne

Ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne, nemám půjčku

Ne, nikdy jsem pujcku nemela. Vzdy me doma ucili. Prykryvej se perinou takovou na kteriu mas.

Ne, protože jednoduše žádnou půjčku nemám. Vzít si půjčku, když ji člověk nepotřebuje může s prominutím leda hlupák.

ne, uz uhrazeno pred covidem vse

Ne, zlepšil. Mám vyšší příjem a bez covid pasu nesmím na oběd do restaurace a někdy ani do krámu, nesmím na dovolenou, nemám za co utrácet.

Ne, žádnou jsem neměla

ne, žádnou půjčku nemám

Nemám žádnou půjčku.

neměla jsem půjčku

nevím

Nezhoršil

Nijak

nijak, žádnou půjčku jsem od začátku covidové doby neměl

zaplaťpámbu ne.-

61. Co bylo jinou příčinou včasného nesplacení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné…315 %5,88 %  
Rodinné problémy (chcete-li rozveďte)315 %5,88 %  
Nic315 %5,88 %  
Nenadálý výdaj na domácnost.210 %3,92 %  
Koupě věci zbytečného/spotřebního charakteru.210 %3,92 %  
Nečekaný výpadek příjmu.210 %3,92 %  
Nemoc/úraz210 %3,92 %  
Špatný propočtené výdaje domácnosti.210 %3,92 %  
Nebylo15 %1,96 %  
nic takového se nestalo15 %1,96 %  
ještě jsem neměl půjčku15 %1,96 %  
Nemám žádnou půjčku.15 %1,96 %  
Naštěstí nestalo15 %1,96 %  

Graf

62. Zohlednili jste při úvaze o sjednání úvěru možnost změny výše vašich dosavadních příjmů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2956,86 %56,86 %  
NE2243,14 %43,14 %  

Graf

63. Jaká byla Vaše míra jistoty, že úvěr splatíte?

1 nejméně, 5 nejvíce.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51850 %35,29 %  
41027,78 %19,61 %  
138,33 %5,88 %  
338,33 %5,88 %  
225,56 %3,92 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.12
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.38
Směrodatná odchylka:1.17
Medián:4.5
Modus:5

Graf

64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výpadek příjmů2261,11 %43,14 %  
Nemoc/úraz1850 %35,29 %  
Možnost nenadálého výdaje1336,11 %25,49 %  
Žádné925 %17,65 %  
Rodinné problémy822,22 %15,69 %  
Nepředvídatelná událost globálního dopadu. Kupříkladu pandemie411,11 %7,84 %  
Zadna12,78 %1,96 %  
dehydrataci, riziko nesplacení z důvodu možné vlastní smrti12,78 %1,96 %  
Jiné. Doplňte...12,78 %1,96 %  
úmrtí12,78 %1,96 %  
nic12,78 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 14 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Vzali jste si v minulosti z půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky na otázku 27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:
 • odpověď NE:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná z uvedených možností na otázku 27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

15. Byli byste ochotni si někdy v budoucnu vzít půjčku?

 • odpověď ANO:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 2 - 5 > na otázku 21. Kolik půjček jste si vzali odhadem za život?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spotřebitelský úvěr/půjčka od banky na otázku 27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

20. Kde jste dokončili sjednávání půjčky?

 • odpověď Na pobočce:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na pobočce na otázku 19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?

21. Kolik půjček jste si vzali odhadem za život?

 • odpověď < 0 - 1 >:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná z uvedených možností na otázku 27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

22. Vzali jste si v minulosti půjčku na:

 • odpověď hypotéka/leasing:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hypotéka na otázku 27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

41. Jak velkou máte finanční rezervu?

 • odpověď méně než 3 měsíční platy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 40. Máte finanční rezervu?

44. Provedli jste kompletní průzkum nabízených produktů?

 • odpověď NE:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 na otázku 45. Kolik nabídek půjček jste zhruba porovnali?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

46. Přečetli jste si celou smlouvu?

 • odpověď NE:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

 • odpověď ANO:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na pobočce na otázku 19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 44. Provedli jste kompletní průzkum nabízených produktů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemoc/úraz na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost nenadálého výdaje na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 46. Přečetli jste si celou smlouvu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výpadek příjmů na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na pobočce na otázku 20. Kde jste dokončili sjednávání půjčky?
 • odpověď NE:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?

49. Víte, co je to RPSN?

 • odpověď ANO:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 45 - 62 > na otázku 1. Jaký je Váš věk?

50. Víte, co je to složené úročení?

 • odpověď NE:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 49. Víte, co je to RPSN?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 51. Znáte způsob výpočtu a co se do RPSN zahrnuje?

51. Znáte způsob výpočtu a co se do RPSN zahrnuje?

 • odpověď ANO:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 50. Víte, co je to složené úročení?

62. Zohlednili jste při úvaze o sjednání úvěru možnost změny výše vašich dosavadních příjmů?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na pobočce na otázku 19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost nenadálého výdaje na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemoc/úraz na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Kolik máte dětí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ofline na otázku 18. Jak jste půjčku sjednávali?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výpadek příjmů na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
 • odpověď NE:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?

64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?

 • odpověď Výpadek příjmů:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemoc/úraz na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost nenadálého výdaje na otázku 64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Kolik máte dětí?

6. Jaký je Váš standardní čistý měsíční příjem?

7. Došlo v důsledku Covidu 19 k poklesu Vašeho příjmu?

8. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, o kolik vám příjem klesl?

9. Museli jste si kvůli Covidu 19 vzít půjčku/úvěr?

11. Vzali jste si v minulosti z půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

12. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku v důsledku Covid 19?

14. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

15. Byli byste ochotni si někdy v budoucnu vzít půjčku?

16. Berete si půjčku pravidelně? (2 a více za posledních 5 let)

17. Kolik půjček jste si vzali poslední rok?

18. Jak jste půjčku sjednávali?

19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?

20. Kde jste dokončili sjednávání půjčky?

21. Kolik půjček jste si vzali odhadem za život?

22. Vzali jste si v minulosti půjčku na:

23. Kolik úvěrů celkem jste si vzali za posledních 5 let?

24. Použili jste při výběru půjčky alespoň jednou internetový srovnávač?

25. Pokud jste na předešlou odtázku odpověděli ANO. Využili jste doporučenou půjčky od srovnávače?

26. Mají Vaši rodina a známí půjčky?

27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

28. Vzali jste si někdy úvěr, abyste zvýšili svůj společenský status?

29. Vzali jste si někdy úvěr, abyste pomohli osobě blízké?

30. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost osobě blízké

31. Vzali jste si někdy úvěr na Vánoce/narozeniny?

32. Vzali jste si někdy úvěr na zaplacení režijních nákladů?

33. Vzali jste si někdy úvěr, abyste vyrovnali sociální status svých dětí?

34. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost svým dětem/vnoučatům?

35. Vzali jste si někdy úvěr na dovolenou?

36. Vzali jste si někdy půjčku, abyste splatili půjčku/y předešlé?

37. Vzali jste si někdy půjčku pod vlivem reklamy?

38. Byli nuceni řešit úvěrem nenadálý výdaj, na který jste neměli finanční rezervu?

39. Vzali jste si půjčku z jiných než výše uvedených důvodů? Jakých?

40. Máte finanční rezervu?

41. Jak velkou máte finanční rezervu?

43. Když jste si sjednávali půjčku, zvolili jste úvěrovou společnost, na kterou jste při výběru narazili jako první? (Tato a následující otázky zahrnuje všechny půjčky, které jste si sjednali.)

44. Provedli jste kompletní průzkum nabízených produktů?

45. Kolik nabídek půjček jste zhruba porovnali?

46. Přečetli jste si celou smlouvu?

47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

48. Použil někdy poskytovatel půjčky při sjednávání citový nátlak?

49. Víte, co je to RPSN?

50. Víte, co je to složené úročení?

51. Znáte způsob výpočtu a co se do RPSN zahrnuje?

52. Vypočítejte bez kalkulačky 0,7*0,7 =

53. Vypočítejte bez kalkulačky 1+7*5-3 =

54. Absolvovali jste někdy školení či kurz finanční gramotnosti?

56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?

57. Pokud byste si mohli vybrat, kterou variantu zvolíte?

59. Dostali jste se někdy do problémů se splácením vašeho úvěru?

60. Zhoršil Covid 19 vaši schopnost splácet půjčku? Jak?

62. Zohlednili jste při úvaze o sjednání úvěru možnost změny výše vašich dosavadních příjmů?

63. Jaká byla Vaše míra jistoty, že úvěr splatíte?

64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. Kolik máte dětí?

6. Jaký je Váš standardní čistý měsíční příjem?

7. Došlo v důsledku Covidu 19 k poklesu Vašeho příjmu?

8. Pokud jste na předcházející otázku odpověděli ano, o kolik vám příjem klesl?

9. Museli jste si kvůli Covidu 19 vzít půjčku/úvěr?

11. Vzali jste si v minulosti z půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

12. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku v důsledku Covid 19?

14. Uvažujete, že si v příštích AŽ 6 měsících vezmete půjčku z jiných důvodů než v důsledku Covid 19?

15. Byli byste ochotni si někdy v budoucnu vzít půjčku?

16. Berete si půjčku pravidelně? (2 a více za posledních 5 let)

17. Kolik půjček jste si vzali poslední rok?

18. Jak jste půjčku sjednávali?

19. Kde jste začali se svojí žádostí o půjčku?

20. Kde jste dokončili sjednávání půjčky?

21. Kolik půjček jste si vzali odhadem za život?

22. Vzali jste si v minulosti půjčku na:

23. Kolik úvěrů celkem jste si vzali za posledních 5 let?

24. Použili jste při výběru půjčky alespoň jednou internetový srovnávač?

25. Pokud jste na předešlou odtázku odpověděli ANO. Využili jste doporučenou půjčky od srovnávače?

26. Mají Vaši rodina a známí půjčky?

27. Jaký druh půjčky jste si vzali? Lze vybrat více možností:

28. Vzali jste si někdy úvěr, abyste zvýšili svůj společenský status?

29. Vzali jste si někdy úvěr, abyste pomohli osobě blízké?

30. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost osobě blízké

31. Vzali jste si někdy úvěr na Vánoce/narozeniny?

32. Vzali jste si někdy úvěr na zaplacení režijních nákladů?

33. Vzali jste si někdy úvěr, abyste vyrovnali sociální status svých dětí?

34. Vzali jste si někdy úvěr, abyste udělali radost svým dětem/vnoučatům?

35. Vzali jste si někdy úvěr na dovolenou?

36. Vzali jste si někdy půjčku, abyste splatili půjčku/y předešlé?

37. Vzali jste si někdy půjčku pod vlivem reklamy?

38. Byli nuceni řešit úvěrem nenadálý výdaj, na který jste neměli finanční rezervu?

39. Vzali jste si půjčku z jiných než výše uvedených důvodů? Jakých?

40. Máte finanční rezervu?

41. Jak velkou máte finanční rezervu?

43. Když jste si sjednávali půjčku, zvolili jste úvěrovou společnost, na kterou jste při výběru narazili jako první? (Tato a následující otázky zahrnuje všechny půjčky, které jste si sjednali.)

44. Provedli jste kompletní průzkum nabízených produktů?

45. Kolik nabídek půjček jste zhruba porovnali?

46. Přečetli jste si celou smlouvu?

47. Seznámili jste se s pokutami v případě nesplácení?

48. Použil někdy poskytovatel půjčky při sjednávání citový nátlak?

49. Víte, co je to RPSN?

50. Víte, co je to složené úročení?

51. Znáte způsob výpočtu a co se do RPSN zahrnuje?

52. Vypočítejte bez kalkulačky 0,7*0,7 =

53. Vypočítejte bez kalkulačky 1+7*5-3 =

54. Absolvovali jste někdy školení či kurz finanční gramotnosti?

56. Spočítali jste si před uzavřením úvěrové smlouvy konečnou částku, kterou zaplatíte?

57. Pokud byste si mohli vybrat, kterou variantu zvolíte?

59. Dostali jste se někdy do problémů se splácením vašeho úvěru?

60. Zhoršil Covid 19 vaši schopnost splácet půjčku? Jak?

62. Zohlednili jste při úvaze o sjednání úvěru možnost změny výše vašich dosavadních příjmů?

63. Jaká byla Vaše míra jistoty, že úvěr splatíte?

64. Která rizika jste při pořizování úvěru zvažovali?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Blahout, M.Dluhy za Covidu (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://dluhy-za-covidu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.