Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dluhy domácnosti

Dluhy domácnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Humlová
Šetření:14. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):13 / 7.02
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku na téma Dluhy. Tento průzkum použiji pro moji absolventskou práci. Studuji Vyšší odbornou školu, obor Management firem. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Počet lidí v domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22134,43 %34,43 %  
4 a více2032,79 %32,79 %  
31219,67 %19,67 %  
1813,11 %13,11 %  

Graf

2. Výše měsíčních příjmů domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15.000Kč - 22.000Kč1727,87 %27,87 %  
33.000Kč - 42.000Kč1321,31 %21,31 %  
23.000Kč - 32.000Kč1219,67 %19,67 %  
43.000Kč a více1118,03 %18,03 %  
0Kč - 15.000Kč813,11 %13,11 %  

Graf

3. Máte hypotéku na dům/byt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4675,41 %75,41 %  
Ano1524,59 %24,59 %  

Graf

4. Výše hypotéky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 miliónu1275 %19,67 %  
2 milióny a více212,5 %3,28 %  
Do 2 miliónu212,5 %3,28 %  

Graf

5. Máte nějakou půjčku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4167,21 %67,21 %  
Ano2032,79 %32,79 %  

Graf

6. Kolik půjček má Vaše domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11361,9 %21,31 %  
2628,57 %9,84 %  
314,76 %1,64 %  
4 a více14,76 %1,64 %  

Graf

7. V jaké celkové výši se půjčky pohybují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100.000Kč a více733,33 %11,48 %  
Do 40.000Kč419,05 %6,56 %  
Do 10.000Kč419,05 %6,56 %  
Do 20.000Kč29,52 %3,28 %  
Do 100.000Kč29,52 %3,28 %  
Do 60.000Kč29,52 %3,28 %  

Graf

8. Na co byly peníze využity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vybavení domu/bytu1780,95 %27,87 %  
Auto419,05 %6,56 %  
vypořádání majetku mezi sourzenci14,76 %1,64 %  
část peněz na koupi bytu (nechtěli jsme byt zatížit hypo)14,76 %1,64 %  
chata14,76 %1,64 %  
tak různě14,76 %1,64 %  

Graf

9. Kde jste si peníze půjčily?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Banka1361,9 %21,31 %  
Nebankovní společnost523,81 %8,2 %  
Rodina, přátelé419,05 %6,56 %  
cetelem14,76 %1,64 %  
+ firemní půjčka14,76 %1,64 %  
Státní fond rozvoje bydlení14,76 %1,64 %  

Graf

10. Využily jste někdy koupě věci na splátky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, víckrát942,86 %14,75 %  
Ano, jednou628,57 %9,84 %  
Ne628,57 %9,84 %  

Graf

11. Dostali jste se někdy kvůli dluhům do krizové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1571,43 %24,59 %  
Ano628,57 %9,84 %  

Graf

12. Hrozila Vám nebo někomu blízkému exekuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1466,67 %22,95 %  
Ano733,33 %11,48 %  

Graf

13. Musel někdo z Vašich blízkých nebo Vy sami vyhlásit osobní bankrot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1257,14 %19,67 %  
Ne nikoho takového neznám523,81 %8,2 %  
Někdo z přátel314,29 %4,92 %  
Někdo z rodiny14,76 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte hypotéku na dům/byt?

 • odpověď Ano:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 miliónu na otázku 4. Výše hypotéky?

5. Máte nějakou půjčku?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vybavení domu/bytu na otázku 8. Na co byly peníze využity?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Banka na otázku 9. Kde jste si peníze půjčily?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Dostali jste se někdy kvůli dluhům do krizové situace?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Hrozila Vám nebo někomu blízkému exekuce?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Kolik půjček má Vaše domácnost?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Musel někdo z Vašich blízkých nebo Vy sami vyhlásit osobní bankrot?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Počet lidí v domácnosti?

2. Výše měsíčních příjmů domácnosti?

3. Máte hypotéku na dům/byt?

4. Výše hypotéky?

5. Máte nějakou půjčku?

6. Kolik půjček má Vaše domácnost?

8. Na co byly peníze využity?

9. Kde jste si peníze půjčily?

11. Dostali jste se někdy kvůli dluhům do krizové situace?

12. Hrozila Vám nebo někomu blízkému exekuce?

13. Musel někdo z Vašich blízkých nebo Vy sami vyhlásit osobní bankrot?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Počet lidí v domácnosti?

2. Výše měsíčních příjmů domácnosti?

3. Máte hypotéku na dům/byt?

4. Výše hypotéky?

5. Máte nějakou půjčku?

6. Kolik půjček má Vaše domácnost?

8. Na co byly peníze využity?

9. Kde jste si peníze půjčily?

11. Dostali jste se někdy kvůli dluhům do krizové situace?

12. Hrozila Vám nebo někomu blízkému exekuce?

13. Musel někdo z Vašich blízkých nebo Vy sami vyhlásit osobní bankrot?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Humlová, K.Dluhy domácnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dluhy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.