Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > DMO (dětská mozková obrna)

DMO (dětská mozková obrna)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Strnadová
Šetření:26. 02. 2014 - 13. 03. 2014
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku na téma DMO.  Vaše odpovědi zpracuji do grafů a použiji ve své maturitní práci.

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jestli je veřejnost v této době dostatečně informována o dětské mozkové obrně.

Předem děkuji!

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9274,8 %74,8 %  
muž3125,2 %25,2 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte? :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-256048,78 %48,78 %  
26-302419,51 %19,51 %  
15-19129,76 %9,76 %  
36-40129,76 %9,76 %  
41 a více86,5 %6,5 %  
31-3575,69 %5,69 %  

Graf

3. DMO (dětská mozková obrna) je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemoc pohybového aparátu11996,75 %96,75 %  
porucha chování43,25 %3,25 %  

Graf

4. Víte, jaké jsou příčiny DMO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7661,79 %61,79 %  
ne4738,21 %38,21 %  

Graf

5. Myslíte si, že jedinec s DMO může zakládat rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5242,28 %42,28 %  
nevím4536,59 %36,59 %  
Ne2621,14 %21,14 %  

Graf

6. Víte, jaké jsou následky této nemoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9778,86 %78,86 %  
ne2621,14 %21,14 %  

Graf

7. Dá se DMO zcela vyléčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9173,98 %73,98 %  
nevím2016,26 %16,26 %  
ano129,76 %9,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že mohou děti s DMO docházet do školy se "zdravými" dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8972,36 %72,36 %  
ne2419,51 %19,51 %  
nevím118,94 %8,94 %  

Graf

9. Mají lidé s DMO nárok na invalidní důchod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8770,73 %70,73 %  
nevím2318,7 %18,7 %  
ne1310,57 %10,57 %  

Graf

10. Vyskytuje se tato osoba ve Vašem blízkém okolí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5947,97 %47,97 %  
ano5443,9 %43,9 %  
nevím108,13 %8,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte? :

3. DMO (dětská mozková obrna) je?

4. Víte, jaké jsou příčiny DMO?

5. Myslíte si, že jedinec s DMO může zakládat rodinu?

6. Víte, jaké jsou následky této nemoci?

7. Dá se DMO zcela vyléčit?

8. Myslíte si, že mohou děti s DMO docházet do školy se "zdravými" dětmi?

9. Mají lidé s DMO nárok na invalidní důchod?

10. Vyskytuje se tato osoba ve Vašem blízkém okolí ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Do jaké věkové skupiny patříte? :

3. DMO (dětská mozková obrna) je?

4. Víte, jaké jsou příčiny DMO?

5. Myslíte si, že jedinec s DMO může zakládat rodinu?

6. Víte, jaké jsou následky této nemoci?

7. Dá se DMO zcela vyléčit?

8. Myslíte si, že mohou děti s DMO docházet do školy se "zdravými" dětmi?

9. Mají lidé s DMO nárok na invalidní důchod?

10. Vyskytuje se tato osoba ve Vašem blízkém okolí ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, M.DMO (dětská mozková obrna) (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dmo-detska-mozkova-obrna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.