Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > DMS v.2

DMS v.2

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Brož
Šetření:22. 11. 2008 - 24. 11. 2008
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.73
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:20,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjistit zda mají uživatelé povědomí o službě DMS (data management

system), projekt je seminární práci na předmět zvaný Systémy pro podporu spolupráce..

 

Děkujeme všem kteří jsou ochotni věnovat 2-3 minuty svého čas a pomoci nám s ní.....

 

 

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy pojem data management systém (neboli DMS)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3451,52 %51,52 %  
ano3248,48 %48,48 %  

Graf

2. Používáte nebo používal/a jste někdy „verzování“ dokumentů (tzn. Ukládání více verzí jednoho dokumentu, které jsou pak dostupné zvlášť)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4263,64 %63,64 %  
ano2436,36 %36,36 %  

Graf

3. Pracujete vždy se správnou (nejnovější) verzí dokumentu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %24,24 %  
ne520,83 %7,58 %  
nevím312,5 %4,55 %  

Graf

4. Můžete verzi dokumentu změnit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1666,67 %24,24 %  
nevím625 %9,09 %  
ne28,33 %3,03 %  

Graf

5. Máte nejnovější verze dokumentů, s kterými pracujete, k dispozici na jednom místě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1770,83 %25,76 %  
ne729,17 %10,61 %  

Graf

6. Míváte někdy problém najít potřebná data nebo soubory (např. v počítači), které jste někdy dříve použil/a ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - výjimečně2943,94 %43,94 %  
ano - občas2131,82 %31,82 %  
ne1218,18 %18,18 %  
ano - často46,06 %6,06 %  

Graf

7. Kolik času potřebujete na vyhledání potřebných dokumentů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 minuty5075,76 %75,76 %  
2-7 minut1319,7 %19,7 %  
7 minut a více34,55 %4,55 %  

Graf

8. Jste informován/a o aktualizacích (např. sdílených) dokumentů? Pokud ano jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2639,39 %39,39 %  
ano - prostřednictvím e-mailu/sms/rss1827,27 %27,27 %  
ano - někde to zaslechnu1218,18 %18,18 %  
ano - jiný způsob710,61 %10,61 %  
ano - na poradě34,55 %4,55 %  

Graf

9. Pracujete na nějakém dokumentu nebo projektu na němž s vámi dělá více lidí zároveň (ve stejnou dobu nebo po vás bude pokračovat někdo jiný)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3654,55 %54,55 %  
ne3045,45 %45,45 %  

Graf

10. Kolik dalších lidí kromě vás dělá na tomto projektu (v případě, že vašich aktivit je více, vyberte tu největší skupinu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-4 lidé1747,22 %25,76 %  
1-2 lidé1130,56 %16,67 %  
5-9 lidí616,67 %9,09 %  
10 a více25,56 %3,03 %  

Graf

11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - když je potřeba dáme si vědět přes e-mail, telefon, ICQ... 1747,22 %25,76 %  
ano - pomocí DMS (správa verzí, kdo kdy co změnil, atd.) 1027,78 %15,15 %  
ano - ukládáním dokumentů ve správném formátu, ručním číslováním apod. 822,22 %12,12 %  
ne - vůbec to neřešíme, nepotřebujeme to 12,78 %1,52 %  

Graf

12. Kolik spuštěných aplikací/programů potřebujete ke své každodenní práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-31644,44 %24,24 %  
4-51233,33 %18,18 %  
6 a více822,22 %12,12 %  

Graf

13. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3553,03 %53,03 %  
žena3146,97 %46,97 %  

Graf

14. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222131,82 %31,82 %  
231624,24 %24,24 %  
24812,12 %12,12 %  
25710,61 %10,61 %  
2157,58 %7,58 %  
3223,03 %3,03 %  
1923,03 %3,03 %  
1811,52 %1,52 %  
2911,52 %1,52 %  
2711,52 %1,52 %  
ostatní odpovědi 28
11
23,03 %3,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.93
Minimum:19
Maximum:28
Variační rozpětí:9
Rozptyl:2.27
Směrodatná odchylka:1.51
Medián:23
Modus:22

Graf

15. Jaký je stupeň vašeho vzdělání (včetně probíhajícího)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4466,67 %66,67 %  
sš/ vyučen s maturitou1624,24 %24,24 %  
vyšší odborné vzdělání57,58 %7,58 %  
neukončené základní/ základni11,52 %1,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Používáte nebo používal/a jste někdy „verzování“ dokumentů (tzn. Ukládání více verzí jednoho dokumentu, které jsou pak dostupné zvlášť)?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Pracujete vždy se správnou (nejnovější) verzí dokumentu?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Můžete verzi dokumentu změnit?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Máte nejnovější verze dokumentů, s kterými pracujete, k dispozici na jednom místě?

9. Pracujete na nějakém dokumentu nebo projektu na němž s vámi dělá více lidí zároveň (ve stejnou dobu nebo po vás bude pokračovat někdo jiný)?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2 lidé na otázku 10. Kolik dalších lidí kromě vás dělá na tomto projektu (v případě, že vašich aktivit je více, vyberte tu největší skupinu)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4 lidé na otázku 10. Kolik dalších lidí kromě vás dělá na tomto projektu (v případě, že vašich aktivit je více, vyberte tu největší skupinu)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - pomocí DMS (správa verzí, kdo kdy co změnil, atd.) na otázku 11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne - když je potřeba dáme si vědět přes e-mail, telefon, ICQ... na otázku 11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2-3 na otázku 12. Kolik spuštěných aplikací/programů potřebujete ke své každodenní práci?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4-5 na otázku 12. Kolik spuštěných aplikací/programů potřebujete ke své každodenní práci?

13. Pohlaví

 • odpověď muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - pomocí DMS (správa verzí, kdo kdy co změnil, atd.) na otázku 11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?

15. Jaký je stupeň vašeho vzdělání (včetně probíhajícího)?

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - pomocí DMS (správa verzí, kdo kdy co změnil, atd.) na otázku 11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy pojem data management systém (neboli DMS)?

2. Používáte nebo používal/a jste někdy „verzování“ dokumentů (tzn. Ukládání více verzí jednoho dokumentu, které jsou pak dostupné zvlášť)?

3. Pracujete vždy se správnou (nejnovější) verzí dokumentu?

4. Můžete verzi dokumentu změnit?

5. Máte nejnovější verze dokumentů, s kterými pracujete, k dispozici na jednom místě?

6. Míváte někdy problém najít potřebná data nebo soubory (např. v počítači), které jste někdy dříve použil/a ?

7. Kolik času potřebujete na vyhledání potřebných dokumentů?

8. Jste informován/a o aktualizacích (např. sdílených) dokumentů? Pokud ano jakým způsobem?

9. Pracujete na nějakém dokumentu nebo projektu na němž s vámi dělá více lidí zároveň (ve stejnou dobu nebo po vás bude pokračovat někdo jiný)?

10. Kolik dalších lidí kromě vás dělá na tomto projektu (v případě, že vašich aktivit je více, vyberte tu největší skupinu)

11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?

12. Kolik spuštěných aplikací/programů potřebujete ke své každodenní práci?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Jaký je stupeň vašeho vzdělání (včetně probíhajícího)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy pojem data management systém (neboli DMS)?

2. Používáte nebo používal/a jste někdy „verzování“ dokumentů (tzn. Ukládání více verzí jednoho dokumentu, které jsou pak dostupné zvlášť)?

3. Pracujete vždy se správnou (nejnovější) verzí dokumentu?

4. Můžete verzi dokumentu změnit?

5. Máte nejnovější verze dokumentů, s kterými pracujete, k dispozici na jednom místě?

6. Míváte někdy problém najít potřebná data nebo soubory (např. v počítači), které jste někdy dříve použil/a ?

7. Kolik času potřebujete na vyhledání potřebných dokumentů?

8. Jste informován/a o aktualizacích (např. sdílených) dokumentů? Pokud ano jakým způsobem?

9. Pracujete na nějakém dokumentu nebo projektu na němž s vámi dělá více lidí zároveň (ve stejnou dobu nebo po vás bude pokračovat někdo jiný)?

10. Kolik dalších lidí kromě vás dělá na tomto projektu (v případě, že vašich aktivit je více, vyberte tu největší skupinu)

11. Organizujete nějak tuto svou činnost, když s vámi spolupracují další lidé?

12. Kolik spuštěných aplikací/programů potřebujete ke své každodenní práci?

13. Pohlaví

14. Věk

15. Jaký je stupeň vašeho vzdělání (včetně probíhajícího)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brož, O.DMS v.2 (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://dms-v-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.