Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dnešní globalizovaný svět - Dotazník.

Dnešní globalizovaný svět - Dotazník.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimir Novotný
Šetření:31. 12. 2022 - 21. 01. 2023
Počet respondentů:27
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, cílem tohoto dotazníku je zjistit pohled všech sort lidi na globalizaci a její vliv na životy lidí, a vnímání vlivu globalizace na jednotlivé státy.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1659,26 %59,26 %  
Žena1140,74 %40,74 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-32933,33 %33,33 %  
33-45829,63 %29,63 %  
58 a více.518,52 %18,52 %  
46-58311,11 %11,11 %  
16-1927,41 %7,41 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola1451,85 %51,85 %  
Maturitní zkouška829,63 %29,63 %  
Vyučen/a311,11 %11,11 %  
Základní27,41 %7,41 %  

Graf

4. Víte co je to globalizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2385,19 %85,19 %  
ne414,81 %14,81 %  

Graf

5. Popište vašimi vlastními slovy.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- všude na světě koupíte stejné zboží - letadlem se dostanete za pár desítek hodin kamkoliv, stejně rychle cestují i viry a bakterie - ozbrojený konflikt nebo katastrofu sledujeme v přímém přenosu - nadnárodní společnosti vnucují svoji vůli vládám států

.

celosvětové propojení

jedním slovem ZLO

Moc jednotlivých států je omezena ve prospěch nadnárodních korporací, což je ovšem prosazováno silou americkým režimem a jeho satelity.

Nadnárodní propojení světa.

Nevím

Otrocký systém pod vedením USA

proces propojení ekonomiky, hospodářství a jiných věcí v celém světě

Proces při němž se věci sjednocují, tak aby se všude dělaly a vypadaly stejně, např. jednotné pracovní postupy, jedna měna apod.

Propojení dění v jednotlivých zemích tak, že mnoho událostí (i ekonomický vývoj) na jednom místě ovlivňuje místa na odlehlých částech zeměkoule.

propojení světa na všech úrovních

propojenost světa

propojování na celosvětové úrovni - tj. v rovině ekonomické (obchod, investice...), šíření informací, pohyb osob apod.

propojování na celosvětové úrovni a s tím související negativa = oslabení jednotlivých národních států ( mizí jejich rozdílnost - kultura, zvyky,....), rozhodují mezinárodní organizace jako Světová banka, Mezinárodní měnový fond a negativně tak ovlivňují dění v jednotlivých státech

Propojování, "zmenšování", unifikace světa.

Přesun výroby do zemí, kde je to výhodněji. I když se poté zboží poveze jinak (iPhone vyráběný v Číně, oblečení v Bangladéši apod.) Podobně u online služeb. Nyní se míra globalizace může zmenšit (i politická rizika). Nebo globální IT firmy mající R&D v ČR.

Připojení států ekonomicky, kulturně a sociálně

Rozšiřování určitého sortimentu po celém světě.

Rychlé sdílení a ovlivňování kultury, pohybu zboží a názorů

Spojení všech.

Stav, kdy nadnárodní firmy likvidují ty lokální vykoupením nebo podstřelením ceny, aby následně převzaly jejich trh. Lobbing v politice pro zákony na míru. Přeprava produktů přes půl světa do míst, kde by se daly vyprodukovat lokálně, ale za nepodstřelenou cenu.

všeobecný proces světově propojený

6. Na jakou oblast má globalizace v současné době největší vliv?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obchod28,7 %7,41 %  
ekonomiku28,7 %7,41 %  
Výroba14,35 %3,7 %  
Nevím14,35 %3,7 %  
Úplně na všechno 14,35 %3,7 %  
Kultura, hodnoty14,35 %3,7 %  
životní prostředí14,35 %3,7 %  
Téměř na vše14,35 %3,7 %  
ekonomika14,35 %3,7 %  
.14,35 %3,7 %  
ostatní odpovědi řekla bych, že na oblast energetiky a obchodu
Válčení.
finance
interpretace mezinárodního práva
energie
politika
celkově obchodovanatelné zboží - následně pak některé druhy chybí - viz léky pro děti v ČR
Průmysl, obchod, svoboda
Potravinářství
Bohužel nemám tak rozsáhlý všeobecný přehled, abych mohla odpovědět.
Pohyb zboží, nepřehlednost a jednostrannost zákonů
1147,83 %40,74 % 

Graf

7. Jaký vliv má podle vás globalizace na rozhodování státu v oblasti obchodu 1- nejméně 10- nejvíce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
81250 %44,44 %  
9416,67 %14,81 %  
5312,5 %11,11 %  
10312,5 %11,11 %  
714,17 %3,7 %  
314,17 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.91
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:8
Modus:8

Graf

8. Jak moc souhlasite s timto tvrzením: Větší moc mají korporace než státy.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím937,5 %33,33 %  
spíše souhlasím625 %22,22 %  
spíše nesouhlasím416,67 %14,81 %  
nevím312,5 %11,11 %  
nesouhlasím28,33 %7,41 %  

Graf

9. Globalizaci je rozhodování státu značně omezeno. 1- nesouhlasím 10- zcela souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5520,83 %18,52 %  
7520,83 %18,52 %  
8416,67 %14,81 %  
10312,5 %11,11 %  
928,33 %7,41 %  
328,33 %7,41 %  
414,17 %3,7 %  
214,17 %3,7 %  
614,17 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.64
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.24
Směrodatná odchylka:2.06
Medián:7
Modus:5

Graf

10. Pokud je omezeno značně jakou formou? Popište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

ekonomickou

Jedná se o hospodářsky-vojenskou diktaturu

Každý stát chtě nechtě musí dobře uvážit jaký celosvětovy dopad budou mít rozhodnutí, které provede.

minimálně v Evropě snahou o sjednocenou unijní politiku, jinde ekonomickým propojením (aby nedošlo k přerušení důležitých obchodních toků)

Myslím, že stát by měl mít stále větší pravomoce v ovlivňování chodu společnosti.

Nabídka a poptávka ovlivňuje i volené politiky

Není omezeno značně

Nerozumím otázce

Nevím

Peníze

pomocí zákonů na míru a organizacemi na míru korporátu - Evropská Unie je produkt pro snadnější průnik korporátů na menší národní trhy pomocí harmonizace zákony na míru pro celou unii.

Rozhodování jak v čem. Globalizace usnadňuje obchod, takže v obchodních věcech neomezuje stát vůbec, omezuje však do určité míry národní identitu, i když to není oblast, na které by vládcům státu záleželo. V rovině práva je podstatná nutnost inkorporovat do národního práva mezinárodní smlouvy a úmluvy, což nevím, zda podřazovat pod globalizaci, ale rozhodně to omezuje suverenitu státu a jeho rozhodování.

stát ztrácí své folklorní výrobky a místní výrobu

Státům se vnutí nějaké "smlouvy" nebo jiná pravidla, jejichž nedodržování je pak mocnými trestáno.

Státy jsou méně významné, a to i díky volnému obchodu.

Úplatky

Velké korporace přes komodity fakticky ovládají státy. Pojem "banánová republika" není bezúčelný, energie obecně, ropa to je další vytváření neúměrných zisků korporací na úkor států. Stát dnes ještě něco znamená pro občana, ale nemá žádný obsah pro nadnárodní společnost.

Velké společnosti obcházejí rozhodnutí a zákazy přesunem činnosti do takové země, kde se na ně nebudou vztahovat.

ztráta vlivu na chod ekonomiky - rozhodují jiní - Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropská centrální banka,...

11. Globalizace představuje hrozbu pro svobodu lidí (potencionální vznik světové vlády, tlak korporací má vytvoření špatných zákonů apod.) 1- nesouhlas 10- zcela souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10833,33 %29,63 %  
2312,5 %11,11 %  
8312,5 %11,11 %  
5312,5 %11,11 %  
428,33 %7,41 %  
328,33 %7,41 %  
128,33 %7,41 %  
714,17 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.23
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.76
Směrodatná odchylka:3.28
Medián:6
Modus:10

Graf

12. Je podle vás globalizace spíše pozitivní nebo negativní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní1145,83 %40,74 %  
Neutrální (ani pozitivní, ani negativní)833,33 %29,63 %  
Pozitivní520,83 %18,52 %  

Graf

13. Víte co znamená tkzv. Loutkový stát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2187,5 %77,78 %  
ne312,5 %11,11 %  

Graf

14. Pokud ano popište vlastními slovy

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

.

česká republika

Externě dosazená vláda

formálně suverénní stát ovládaný cizí mocí

formálně suverénní stát ovládaný cizím vládou, státem

Již výše jsem zmínil pojem "banánová republika". Uvnitř státu v rámci trhu korporace vytvoří podmínky "tržního vydírání" málo produktů, nesoběstačná ekonomika a státu zaplatí za tyto produkty jen to, co se nadnárodní vedení rozhodne.

Například ČR je typický příklad pro loutkový stát, rozhoduje se v Bruselu a USA. Vše důležité má ČR nařízeno.

Nikdy jsem tento pojem neslyšela.

Stát a jeho vládci jako loutky korporací / vyššího vedení.

Stát je ve skutečnosti ovládán ze zahraničí prostřednictvím formálně působící vlády.

Stát má vlasní vládu, ale ta rozhoduje jen v případě vnitčních záležitostí niššího významu. Cokoliv jiného musí napřed schválit stát, jehož je ten druhý loutkou. Také loutkař cokoliv přikáže loutkový stát udělá. A to bez ohledu na to jestli je to pro něj dobré či ne.

stát ovládán někým jiným

Stát ovládaný nestátní vlivy

Stát řízený diktátorem, lidé se nemohou svobodně rozhodovat.

Stát, kde politici jsou donuceni nebo placeni "osobami v pozadí" jednat podle jejich zájmů, ne podle zájmu voličů.

stát, který je ovládán jiným nebo jinými

Stát, který nerozhoduje z vůle vlastních přestavitelů, natož lidu, ale plní vůli jiné mocnosti.

Stát, který sice má oficiální status státu. Avšak jeho suverenita podléhá jinému subjektu a je tak v područí někoho jiného, než se navenek tváří.

Vedení státu figurkami ovlivněnými kapitálem

Vláda prosazující zájmy jiných lidí než voličů

15. Souhlasíte s tím že momentální vláda ČR je loutková? 1- nesouhlasím vůbec 10- zcela souhlasím.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10833,33 %29,63 %  
1416,67 %14,81 %  
8416,67 %14,81 %  
3416,67 %14,81 %  
228,33 %7,41 %  
528,33 %7,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.95
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:13
Směrodatná odchylka:3.61
Medián:6.5
Modus:10

Graf

16. Zdůvodněte prosím svoji odpověď.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

.

.

Do toho má ta banda ještě hodně daleko.

jak v jakém ohledu

Kdyby nebyla loutková, tak to tu vypadá jinak (ceny všeho, podkuřování Ukrajincům, obchodování s vodou mimo kontrolu státu atd.)

Když se chce, je vždycky možnost odejít nebo jednat "na vlastní pěst". Momentální vláda jen sklízí "úrodu" zanechanou vládami předchozími, které rozprodaly veškerý průmysl i zemědělství našeho státu do rukou zahraničních korporací, případně jednotlivců (viz nejmenovaný bývalý premiér).

Lépe řečeno, současný pražský režim je dobrovolně a nadšeně loutkový. Projevuje se to prací proti zájmům ČR, např. co se týče podpory pučistické diktatury v Kyjevě.

musím? nebo nemáte informace o tom co se za poslesních 33 let tady dělo?

Ne, rozhodují se na základě nějaké dohody.

Nedokážu si vybavit jediné usnesení, které by běžným občanům ulehčilo život. Navíc pandemický a jiné prokorporátní zákony měly naprostou a drtivou prioritu před vším ostatním, včetně spaní ve sněmovně. Kdo by dobrovolně spal v práci?

Nemohu posoudit, jelikož nevím co tento pojem znamená.

Neshledávám důvod myslet si, že stát řídí někdo jiný, než současná vládní garnitura.

pod vládou jiných

Premiér Fiala nepracuje ve prospěch občanů ČR

přijímání "Nařízení" EU, případně "Směrnice" EU bez ohledu na výhodnost pro ČR - např. legislativa v oblasti potravin - zdravotní nezávadnosti

Řešení energetické krize je jeden velký diktát nadnárodních korporací. Proč prodáváme elektřinu nějaké německé burze, která ani nemá status burzy a potom nakupujeme? Dukovany vyrábí 1MW za 150 Kč, elektrárna stojí hodně připočtěme 500,- na obnovu investic a zisk. Kdo ale ukradl ten zbytek do 6500,- za které nám to vláda prodá? Tuto hodnotu ještě dotuje! Proč prostě neznárodníme a bojíme se nějakých zahraničních minoritních akcionářů? Naše důchodce a sociálně slabší skupiny to zničí. A to je ta závislost a loutka.

Současná vláda není loutková

Stačí shrnout vše co nynější vláda předvádí. Zatím neudělali nic v zájmu občanů ČR.

Vláda vychází z výsledku svobodných a demokratických voleb, byť ovlivněných rozhodováním velké části voličů nikoli rozumem, ale pdo vlivem reklamy, a na jejím rozhodování se jen omezeně projevuje tlak cizích mocností a zájmových skupin.

vše se podřizuje diktátu EU

Vždy je někdo, kdo dělá dohody nad politiky

17. Pokud jde o loutkovou vládu je to v zájmu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zájmových skupin833,33 %29,63 %  
Cizích mocnosti625 %22,22 %  
Není loutková28,33 %7,41 %  
Jak cizích mocností, tak zájmových skupin14,17 %3,7 %  
Oboje14,17 %3,7 %  
neni14,17 %3,7 %  
nemyslím si, že jde o loutkovou vládu14,17 %3,7 %  
Obojí, záleží na konkrétní oblasti hospodářství.14,17 %3,7 %  
kombinace14,17 %3,7 %  
Obojí 14,17 %3,7 %  
Obojí, záleži kdo je loutkař14,17 %3,7 %  

Graf

18. Myslím si že většina států na světě je loutkový stát přímo ovládaný cizími mocnostmi či zajmovymi skupinami 1- nesouhlasím 10- souhlasím zcela

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3416,67 %14,81 %  
10416,67 %14,81 %  
8312,5 %11,11 %  
2312,5 %11,11 %  
4312,5 %11,11 %  
128,33 %7,41 %  
628,33 %7,41 %  
528,33 %7,41 %  
714,17 %3,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.18
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.06
Směrodatná odchylka:2.84
Medián:4.5
Modus:3

Graf

19. "Ve státě ve kterém žiju bych si myslím že všichni vrcholní politici či činitele jsou pouze nastrčené loutky.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím729,17 %25,93 %  
spíše souhlasím729,17 %25,93 %  
souhlasím520,83 %18,52 %  
spíše nesouhlasím520,83 %18,52 %  

Graf

20. Český prezident je loutka vždy, bez ohledu na to kdo bude zvolen.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím729,17 %25,93 %  
spíše nesouhlasím625 %22,22 %  
spíše souhlasím520,83 %18,52 %  
souhlasím416,67 %14,81 %  
nevím28,33 %7,41 %  

Graf

21. Připomínky.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

"Český prezident je loutka vždy" Nebylo tomu zvykem, viz Lisabonská smlouva a různé obstrukce a bonmoty Klause a Zemana. Ale i ti byli po chvíli srovnáni pro nás neznámými metodami a nakonec vše podepsali

A bude to ještě horší

čeština?

K otázce 20: To, že nemá prezident výkonné pravomoci, z něj nečiní loutku. Prezident může projevit svou vůli, ač zákonodárná a výkonná moc jako celek půjde jinou cestou.

Naučte se pravopis, nebo si nechejte dotazník jazykově korigovat.

Než něco zveřejníte, naučte se česky nebo si to nechte někým zkontrolovat.

Situaci v bodě 19 si politické strany vytvořily sami. Prostým faktem zařazování na volitelná místa podle množství sponzorských darů pro stranu. To funguje již desítky let a je důvodem úpadku stran a stranického systému. Situace v bodě 20 byl spíše legislativní záměr. Prezident měl reprezentovat, uklidňovat politické třenice, být garantem morálky a podobně. Britský král také nemá příliš velkou moc.

Věcné a gramatické chyby snižují úroveň dotazníku až skoro do záporných hodnot

Zajímavé.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novotný , V.Dnešní globalizovaný svět - Dotazník. (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dnesni-globalizovany-svet-do.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.