Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dnešní rodina

Dnešní rodina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Perglerová
Šetření:04. 12. 2012 - 11. 12. 2012
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

tento průzkum se týká rodiny a jejich vztahů  Zda ještě v dnešní době je manželství aktuální.        

Děkuji všem, kteří se zúčastnili. Dotazník  potřebuji k zápočtu ke zkoušce na vyšší škole.                 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4083,33 %83,33 %  
muž816,67 %16,67 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 24 do 30 let1735,42 %35,42 %  
do 23et1735,42 %35,42 %  
od 41 do 50 let714,58 %14,58 %  
od 31 do 40 let714,58 %14,58 %  

Graf

3. Nynější Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [svobodná/ýotázka č. 4, zadaná/ý - neseznadá/ýotázka č. 4, vdaná/ženatýotázka č. 4, rozvedená/ýotázka č. 4, ovdovělá/ýotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadaná/ý - neseznadá/ý1837,5 %37,5 %  
svobodná/ý1735,42 %35,42 %  
vdaná/ženatý918,75 %18,75 %  
ovdovělá/ý24,17 %4,17 %  
rozvedená/ý24,17 %4,17 %  

Graf

4. V jak dlouho žijete jako zadaná/ý - nesezdaná/ý ve vztahu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 13 měsíců do 3 let1437,84 %29,17 %  
od 61 měsíců do 10 let718,92 %14,58 %  
do 12 měsíců718,92 %14,58 %  
od 37 měsíců do 5 let513,51 %10,42 %  
od 21 let a více25,41 %4,17 %  
od 121 měsíců do 20 let25,41 %4,17 %  

Graf

5. V nesezdaném vztahu jsme spokojen/a ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela spokojen/a1955,88 %39,58 %  
spíše spokojen/a926,47 %18,75 %  
nespokojen/a411,76 %8,33 %  
spíše nespokojen/a25,88 %4,17 %  

Graf

6. Žijete v nesezdaném svazku a uvažujete o manželství ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1442,42 %29,17 %  
ano1030,3 %20,83 %  
spíše ano618,18 %12,5 %  
spíše ne39,09 %6,25 %  

Graf

7. Jak dlouho žijete v nynějším manželství?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 12 měsíců433,33 %8,33 %  
od 61 měsíců do 10 let216,67 %4,17 %  
od 21 let a více216,67 %4,17 %  
od 37 měsíců do 5 let216,67 %4,17 %  
od 121 měsíců do 20 let18,33 %2,08 %  
od 13 měsíců do 3 let18,33 %2,08 %  

Graf

8. V manželském vztahu jste spokojen/a ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela spokojen/a545,45 %10,42 %  
spíše spokojen/a545,45 %10,42 %  
nespokojen/a19,09 %2,08 %  

Graf

9. Myslíte, že stát podporuje rodinu dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně3062,5 %62,5 %  
dostatečně1429,17 %29,17 %  
nadprůměrně48,33 %8,33 %  

Graf

10. Počet dětí narozených v nynějším nesezdaném vztahu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01365 %27,08 %  
1735 %14,58 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.33
Minimum:0
Maximum:1
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.24
Směrodatná odchylka:0.49
Medián:0
Modus:0

Graf

11. Počet dětí narozených v nynějším manželství?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0750 %14,58 %  
2321,43 %6,25 %  
1214,29 %4,17 %  
317,14 %2,08 %  
617,14 %2,08 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.92
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:0.5
Modus:0

Graf

12. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3981,25 %81,25 %  
na venkově918,75 %18,75 %  

Graf

13. Vyberte kraj Vaše pobytu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha714,58 %14,58 %  
olomoucký612,5 %12,5 %  
královéhradecký510,42 %10,42 %  
jihomoravsky48,33 %8,33 %  
ústecký48,33 %8,33 %  
Středočeský36,25 %6,25 %  
Pardubický24,17 %4,17 %  
Karlovarský24,17 %4,17 %  
zlínský24,17 %4,17 %  
JM12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi MSK
hl.m.Praha
Vysočina
hl. m. Praha
Praha.
MS
moraveckoslezský
Most
Jihočeský kraj
JMK
Moravskoslezský
Moravskoslezský kraj
1225 %25 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk?

3. Nynější Váš stav?

4. V jak dlouho žijete jako zadaná/ý - nesezdaná/ý ve vztahu?

5. V nesezdaném vztahu jsme spokojen/a ?

6. Žijete v nesezdaném svazku a uvažujete o manželství ?

9. Myslíte, že stát podporuje rodinu dostatečně?

10. Počet dětí narozených v nynějším nesezdaném vztahu?

11. Počet dětí narozených v nynějším manželství?

12. Kde žijete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Váš věk?

3. Nynější Váš stav?

4. V jak dlouho žijete jako zadaná/ý - nesezdaná/ý ve vztahu?

5. V nesezdaném vztahu jsme spokojen/a ?

6. Žijete v nesezdaném svazku a uvažujete o manželství ?

9. Myslíte, že stát podporuje rodinu dostatečně?

10. Počet dětí narozených v nynějším nesezdaném vztahu?

11. Počet dětí narozených v nynějším manželství?

12. Kde žijete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Perglerová, A.Dnešní rodina (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dnesni-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.