Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dnešní společnost a drogy

Dnešní společnost a drogy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicole Řeháková
Šetření:29. 05. 2009 - 05. 06. 2009
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento průzkum poslouží jako podklad k seminární práci ze základů společenských věd. Jde o sociologický výzku

Odpovědi respondentů

1. Bral jste někdy drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zkusil jsem to3139,74 %39,74 %  
ne, nikdy žádnou zkusit nechci2734,62 %34,62 %  
ano, stále pokra1215,38 %15,38 %  
ne, ale chtěl bych nějákou zkusit67,69 %7,69 %  
ano, byl jsem závislý22,56 %2,56 %  

Graf

2. Znáte někoho, kdo bere, nebo bral drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6887,18 %87,18 %  
ne1012,82 %12,82 %  

Graf

3. Myslíte si, že se dnes mládež dostane k drogám snadněji než dříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano3950 %50 %  
spíše ano2734,62 %34,62 %  
nevím1114,1 %14,1 %  
spíše ne11,28 %1,28 %  

Graf

4. Myslíte si, že je mládež dostatečně informovaná o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3443,59 %43,59 %  
rozhodně ano2430,77 %30,77 %  
spíše ne1114,1 %14,1 %  
nevím78,97 %8,97 %  
rozhodně ne22,56 %2,56 %  

Graf

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o této problematice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3038,46 %38,46 %  
spíše ne2329,49 %29,49 %  
rozhodně ano1316,67 %16,67 %  
nevím810,26 %10,26 %  
rozhodně ne45,13 %5,13 %  

Graf

6. Myslíte si, že je otázka drog dostatečně opatřena?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2838,89 %35,9 %  
nevím 2230,56 %28,21 %  
spíše ano1115,28 %14,1 %  
rozhodně ne912,5 %11,54 %  
rozhodně ano22,78 %2,56 %  

Graf

7. Myslíte si, že se dá zabránit šíření nemocí spojených s drogami (např. AIDS)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2937,18 %37,18 %  
spíše ano2430,77 %30,77 %  
rozhodně ano1417,95 %17,95 %  
nevím78,97 %8,97 %  
rozhodně ne45,13 %5,13 %  

Graf

8. Znáte někoho trpícího některou z nemocí spojovaných s drogami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6482,05 %82,05 %  
ano1417,95 %17,95 %  

Graf

9. Myslíte si že by se měla marihuana řadit mezi drogy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4051,28 %51,28 %  
ano 3848,72 %48,72 %  

Graf

10. Jste pro zlegalizování marihuany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 4760,26 %60,26 %  
ne3139,74 %39,74 %  

Graf

11. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 12, mužotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5671,79 %71,79 %  
muž2228,21 %28,21 %  

Graf

12. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15911,54 %11,54 %  
21911,54 %11,54 %  
23810,26 %10,26 %  
1867,69 %7,69 %  
1767,69 %7,69 %  
1967,69 %7,69 %  
2267,69 %7,69 %  
2467,69 %7,69 %  
1656,41 %6,41 %  
2033,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 30
25
31
26
32
13
29
28
35
14
1417,95 %17,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:20.6
Minimum:15
Maximum:31
Variační rozpětí:16
Rozptyl:15.88
Směrodatná odchylka:3.98
Medián:21
Modus:15

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Myslíte si, že je mládež dostatečně informovaná o této problematice?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o této problematice?

9. Myslíte si že by se měla marihuana řadit mezi drogy?

 • odpověď ano :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Jste pro zlegalizování marihuany?

10. Jste pro zlegalizování marihuany?

 • odpověď ano :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, stále pokra na otázku 1. Bral jste někdy drogy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Myslíte si že by se měla marihuana řadit mezi drogy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Bral jste někdy drogy?

2. Znáte někoho, kdo bere, nebo bral drogy?

3. Myslíte si, že se dnes mládež dostane k drogám snadněji než dříve?

4. Myslíte si, že je mládež dostatečně informovaná o této problematice?

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o této problematice?

6. Myslíte si, že je otázka drog dostatečně opatřena?

7. Myslíte si, že se dá zabránit šíření nemocí spojených s drogami (např. AIDS)?

8. Znáte někoho trpícího některou z nemocí spojovaných s drogami?

9. Myslíte si že by se měla marihuana řadit mezi drogy?

10. Jste pro zlegalizování marihuany?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Bral jste někdy drogy?

2. Znáte někoho, kdo bere, nebo bral drogy?

3. Myslíte si, že se dnes mládež dostane k drogám snadněji než dříve?

4. Myslíte si, že je mládež dostatečně informovaná o této problematice?

5. Myslíte si, že je společnost dostatečně informovaná o této problematice?

6. Myslíte si, že je otázka drog dostatečně opatřena?

7. Myslíte si, že se dá zabránit šíření nemocí spojených s drogami (např. AIDS)?

8. Znáte někoho trpícího některou z nemocí spojovaných s drogami?

9. Myslíte si že by se měla marihuana řadit mezi drogy?

10. Jste pro zlegalizování marihuany?

11. Jakého jste pohlaví?

12. Jaký je váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řeháková, N.Dnešní společnost a drogy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://dnesni-spolecnost-a-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.