Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnická činnost v ČR

Dobrovolnická činnost v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Švancarová
Šetření:27. 01. 2011 - 12. 03. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny,

dotazník byl vytvořen za účelem zjištění současného stavu dobrovolnické činnosti v České republice. Zajímají mě názory Vás všech. Nezáleží na tom, zda se podílíte  na dobrovolnické činnosti (dárcovské sms, výpomoc jako dobrovolník) či nikoli.

Děkuji za Váš čas a Vaše názory.

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem "dobrovolnictví"?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Aktivita odváděná bez nároku na honorář v neziskovém sektoru

ani nevím

činnost bez nároku na honorář, která je v zájmu společnosti, pomáhá nějak postiženým lidem/oblastem, je organizována nadacemi či neziskovými organizacemi, přinášející pocit užitečnosti, prospěšnosti a uspokojení dobrovolníkům

činnost bez nároku na odměnu

Činnost konaná za účelem někomu pomoci a pro dobrý pocit z vlastní vůle, ale i ostatních.

činnost která je realizovaná někým, kdo uzavře smlouvu na minimálně 20h týdně bez nároku na finanční ohodnocení

činnost ktorú vykonáva človek, bez nároku na mzdu, v klasickom chápaní. človek ponúka svoju prácu, čas, vedomosti, zručnosti, nehmotné aktíva. hmotné potreby by mu mali byť zabezpečené, napr. špecializovanou organizáciou, občianske združenie, nezsikoé organizácie, nadácie a pod.

činnost vykonávaná dobrovolně

činnost vykonávanou z vlastní vůle za účelem prospěchu věci, v kterou dobrovolník věří.

činnost, která pomáhá společnosti nebo prostřední a je konána nezištně

Činnost, kterou dělám pro někoho, kdo ji potřebuje. A samozřejmě zadarmo a ve svým volným čase.

činnost, kterou někdo dělá zadarmo

Činost pro druhé, jejímž cílem není materiální zisk. Bezúplatně konaná činnost pro druhé.

Člověk z vlastní vůle bez nároku na finanční odměnu pomáhá jednotlivcům, skupinám nebo komunitám, které nemají vlastní prostředky (fyzické, psychické či finanční) k tomu, aby se o sebe postarali.

Dát k dispozici svůj čas a sebe k práci pro druhé - kteří mají jakékoliv sociální znevýhodnění.

Dělat něco z vlastní vůle bez vyžadování odměny.

Dělat ve svém volném čase činnost, která pomůže někomu jinému.

dobrovolná činnost za účelem pomoct, bez nároku na finanční odměnu

dobrovolná pomoc bez finanční odměny

dobrovolná pomoc komukoli potřebnému (např. handicapovaným nebo občanským sdružením) bez nároku na náhrady

Dobrovolně (neplaceně) ztrávený čas nějakou činností

dobrovolne pomahani

dobrovolně pomáhat druhým lidem, kteří jsou v nějaké nouzi či nepříznivé životní situaci

dobrovolně se účastnit čínností které jsou potřeba v tomto uspěchaném světě, pro ty druhé jsou dobrovolníci jako dar s nebes

dobrovolnictví

Dobrovolnou činnost osob, která se zaměřuje na různé sociální, kulturní, školní, a podobné aktivity. Osoby tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a neočekávají za ni jakoukoli odměnu.

Jakoukoli pomoc jiným osobám nebo zvířatům,za kterou dobrovolník nedostane finanční odměnu.

Je práce lidí, kteří pomáhají potřebným lidem, kteří si sami nevystačí nebo potřebují jinou pomoc, třeba začlenení do společnosti, a nežádají za to žádné peníze, dělají to jen z dobroty srdce.

Je to činnost, kterou člověk dělá bez nároku na finanční odměnu

Jedná se projev vlastní vůle pro vykonávání určité činnsoti bez nároku na odměnu

Když se někdo na výzvu dobrovolně přihlásí aby si zvednul sebevědomí a ukojil své EGO.

makat zdarma, ovšem pomáhat tím druhým

něco dělám z vlastní vůle, protože chci sama

Neplacenou činnost konanou ve prospěch druhých.

nevím

Nezisková činnost založená na pomoci jiným lidem, vesměs slabším, v těžké životní situaci, sociálně slabé, ...

Nezištná pomoc druhým lidem, především těm, co tuto pomoc z nějakého důvodu potřebují. Dobrovolnictví je zcela dobrovolné, je konáno bez nároku na finanční či jinou odměnu zpravidla ve volném čase dobrovolníka.

nezištná pomocpo třebným

niečo, čo sa poskytuje bezodplatne...nejaka služba

Ochota investovat svůj potenciál a energii do aktivit, při jejichž podpoře nezohledňuji svůj profit z této investice (alespoň ne na prvním místě), ale profit někoho či něčeho na mne nezáislého, co považuji za podstatné.

pomáhání ostatním založené na své vlastní vůli

Pomahat bez naroku platu

pomáhat potřebným bez finančního ohodnocení...

pomoc bez finančního ohodnocení

Pomoc druhým lidem bez úplaty.

pomoc jiným

pomoc jiným lidem bez nároku na finanční odměnu

pomoc nesoběstačným, nebo znevýhodněným osobám bz odměny.

pomoc potřebným

Pomoc potřebným bez nároku na finanční a materiální odměnu pro kterou se dobrovolně rozhodnu.

pomoc zadarmo

Poskytování svých služeb zdarma bez nátlaku. čistě proto, že chci.

Práce bez výplaty

práce pro někoho jiného pro vlastní uspokojení, bez finanční odměny

Práce pro ostatní bez finančního nároku.

Práce vykonaná jedincem ve prospěch druhého na základě svobodného rozhodnutí.

práce zadarmo

práce zdarma pro no

práce zdarma, dárcovské sms

práce, která se dělá dobrovolně bez odměny

práci zadarmo

práci zdarma

pracovníci kteří pracují dobrovolně

Smysluplnou činnost, kterou pomáhám ostatním, aniž bych při tom za ni obdržela finanční odměnu.

Systematické věnování svých životních prostředků (čas, energie, pozornost...) aktivitám nemotivovaným vlastním ziskem, ale zájmem o nadosobní prospěch či rovnou dobro.

určitá pracovní činnost nevyvíjená za účelem dosažení finančního zisku

užitečná činnost vykonávaná bez nároku na finanční odměnu (ve prospěch jiných lidí, přírody, památek, apod.), zábava

věnování osobního času na potřebné účely, bez nároku na mzdu

volný čas trávený pro dobrou druhých

vypomáhat potřebným z dobré vůle, nikoli kvůli penězům

Z vlastní vůle pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje z vážných důvodů (postižení, nemoc...)

že dobrovolně bez honoráře vykonávám prospěšnou činnost

2. Znáte nějaký dobrovolnický program?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4561,64 %61,64 %  
ne 2838,36 %38,36 %  

Graf

3. Jaký dobrovolnický program znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

5P

5P

ADRA

Adra, DMS, Plamínek, Světluška, TeriBear, Nadace Tomáše Bati

ADRA, Charita, Červený kříž

Adra, Patup, Pět P

Červený kříž, Kapka naděje, Kytičkový den, Azylový dům, darování krve nebo kostní dřeně, různé sbírky

Český červený kříž

dobrovolníci v Masarykově onkologickém ústavu

dobrovolníci v nemocnici, 5P

dobrovolnická/sociální pomoc/odpovědnost firem (CSR = Corporate social responsibility)

Dobrovolnicke programy s Adrou, stred...

Greenpeace, Amnesty International, Peer programy

hasiči

Hestia, INEX

Hnutí Brontosaurus např.

chození do domova pro seniory

klub SAM

možnosti dobrovolnictví v neziskových organizacich - Charita, Adra, Renarkon apod.

nemocniční klauni, dobrovolníci v nemocnicích (konkrétně jsem četla články o Krči, Motole, Střešovicích)

od Adry, dělání společnosti, dětem, důchodcům

paraple

pět p

pět p

Pět P

Pmocné tlapky, Asistenční služba pro seniory

pohoda, greenpeace, svoboda zvířat, hnutí duha

pomoc při povodních 2010

povídání si s lidmi v domově pro seniory

Pri Městské a Diecézní charitě ČB KR Smečno - dobrovolníci při pořádání psychorehabilitačních pobytů

Program Pět P pořádaný ZSF JČU v ČB. Také mnoho sociálních a podobných organizací má své dobrovolníky (např. Charita, Člověk v tísni, různé ústavy sociálních služeb, atp.)

Program Pět P, program ddobrovolnictví v nemocnicích, dobrovolnictví pro seniory atd.

Projekty Hnutí Brontosaurus.

Sbírky a dobrovolnická pomoc při přírodních katastrofách, dobrovolnická pomoc v různých zařízeních (nemocnice, domovy důchodců, neziskové organizace - Tyflocentrum, Fokus atd.)

sbírky na povodně, tříkrálová sbírka, dárcovství krve, Kapka naděje, kasičky, Kuře

Traveni casu s postizenymi detmi

Tríninkové programy neziskovek se supervizí (3p, Sue ryder atd.)

Tříkrálové a jiné veřejné sbírky, Program Pět P,

tříkrálové sbírky

Tříkrálové sbírky, dárcovství krve, dobrovolní hasiči, Kapka naděje, veřejné pouliční sbírky

v ČR nepoznám nijaký dobrovoľnicky program,u nás na Slovensku poznám jednu agetúru ktorá sa venuje aj dobrovolnickym program.

Večer lidí dobré vůle Maltézská pomoc Veřejné sbírky

zaměstnanecký poměr

Zdravotnín klauni

Znám www.dobrovolnici.cz.

4. Zúčastnil/a jste se nějaké dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3953,42 %53,42 %  
ano3446,58 %46,58 %  

Graf

5. Jaké dobrovolnické činnosti jste se zúřastnil/a a proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Byla jsem členkou tohoto klubu, protože mě bavilo setkávat se se zajímavými lidmi a pracovat s dětmi.

Červený kříž - darování věcí, darování krve

Českého červeného kříže z důvodu pomoci tělesně postiženým lidem

Dělám vedoucího v dětském oddíle. Nemám za to nic jen starost o tlupu dětí. Není to přesně dobrovolnická práce ale čas to zabere. Dělám to protože jsem do oddílu dřív taky chodila.

dobrovolnice pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

dobrovolnictví v nemocnici 5P výpomoc při organizaci film. festivalu o lidských právech proč? - zábava, smysluplné trávení volného času, získání zkušeností a kontaktů, pocit sounáležitosti s lidmi "podobného ražení"

Dobrovolnik v romskem centru, prace s postizenymi

Dobrovolný záchranář. ČČK.

Docházela jsem do domova důchodců aktivizovat seniory, zaměřovala jsem se hlavně na trénování paměti. Hlídala jsem děti z pěstounských rodin při setkávání pěstounů s odborníky, výpomáhala při dni bez bariér vozíčkářům. K účasti na prvních dobrovolnických akcí jsem byla oslovena v rámci studia. práci se seniory jsem vyhledala sama, protože se starými lidmi pracuji ráda.

drování oblečení charitě, dárce krve, dobrovolný hasič, veřejné sbírky

finančně jsem přispěla dětským domovům či zařízením pro postižené, protože finanční příspěvek tyto organizace jistě potřebují

charitatvní sbírky světluška, bílá pastelka, květinový den.... z důvodu pomoci a dobrého pocitu

Chodila jsem do domova důchodců za jedním pánem. Většinu času proseděl sám u stolu v jídelně. Jednou dvakrát týdně jsem za ním zašla, aby měl pocit, že není sám. Povídali jsme si, luštili křížovky...

Chodím navštěvovat seniory a chdím s nima ven, baví mě to

Každoročně se účastním Charitní Tříkrálové sbírky a jíných činností charity. Mám dobrý počit, že dělám něco užitečného a potřebného.

Organizování kurzů v rámci Hnutí Brontosaurus. Protože je to možnost jak pomoci mladým lidem v osobnostním rozvoji a navíc pomoc v péči o krajinu.

Organizování táborů pro mládež, organizování seminářů pro mládež, organizování studentských besed a diskusních kroužků či jak to nazvat

Pomahala jsem slečně na vozíčku, zvládat cestu po Praze, a jednomu pánu připoutanému na lůžko jsem dělala společnost předčítala knížky, noviny a diskutovala s ním. Svůj volný čas jsem chtěla využít nějak užitečně, a baví mě pomáhat lidem.

Pomáhání v děcáku, ve stacionářích s důchodci, tvorba promo materiálů, výpomoc s PR, fundraisinf atd. Prostě mě to baví a dělá mi to dobře :-)

pomoc při povodních 2010, protože to postižení potřebovali

pomoc s úklidem v Arpidě a pomoc s přípravou výstavy pro ochranu životního prostředí - snaha pomoci lidem, kteří potřebují pomoc

pracoval jsem a nedostal jsem výplatu

Program 5P v rámci školy

program Pět P, nová zkušenost a ochota pomoci

Sbírání odpadů v přírodě. Je potřeba to udělat, ale není to náplní žádné placené profese.

sbírky na povodně, darování krve, Tříkrálové sbírky, DMS Kuře

Sbírky Světluška a proti domacímů násílí (byla jsem aktivním účastníkem "vybírala jsem peníze")

V rámci praxe během studia, potom dobrovolně. Případně "chození s kasičkou" v rámci sbírky.

Večer lidí dobré vůle na Velehradě Práce se seniory Protože hledám nové zkušenosti a mám z toho dobrý pocit.

veřejná sbírka

vyčištění parku od odpadků, protože mě SERE, jaký jsou lidi prasata :D

výpomoc na jednom internim odd

vyučování romskýchdě tí

zakládání Charity po revoluci v r. 1991 - šatník, úklid atd..

6. Z jakých důvodů se na dobrovolnické činnosti nepodílíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

časová vytíženost

časová vytíženost, ostych, neznalost programů v mém okolí

finanční důvody, nemohu si dovolit pracovat bez odměny, nejsem v dostatečně dobré sociální situaci.

Chci začít, rozhlížím se. V nabídkách, které jsem našla, bylo požadováno vzdělání, které zatím nemám, studuji.

ještě jsem se neodhodlala

jsem student

když mam čas chodim na brigádu

když mam volno chodim na brigádu

Když odcházím ráno v 6h do práce a vracím se ve 22h a později, nechce se mi už dobrovolničit. Druhý den před noční šichtou se mi taky nechce dobrovolničit a když mám konečně volno, tak dobrovolně uklízím, vařím, peru a spím.

mal som záujem, ale situácia sa zmenila a nemohl som na tuto činnosť nastupiť.

málo času

mám jiné preference využití svých omezených zdrojů

mám své zájmy

Neby jsem oslovena

Nedostatek casu

nedostatek času

Nedostatek času.

nedostatek informací, slabá motivace

nemám čas

nemám čas

nemám čas

nemám čas

nemám dost informací

nemám na to čas

nemám přílis času a ve volném se věnuji pomoci památkám pod hnutím brontosaurus, s lidmi bych pracovat nechtěla

nemam zaujem

nenaskytla se mi příležitost, nedostatek volného času

není čas:-( dělám frontlinera greenpeace

Nepodílím - už se ale informuji kde a jak mohu pomoci (viz ADRA)

neuspěla jsem u psychotestů

nevím

nevím

nevím

nevím

nezájem

o žádných nevím (kromě přispívaní na charitu)

Pomáhám na přímo v rodině.

Sociální stát mě jakožto pracujícího připraví na daních a poplatcích o více než 65% hodnoty mé práce. Tudíž pro pokrytí potřeb svých a své rodiny musím vyjít s tím malým zbytkem.

Stát mě oškubává už dost na daních, tím moje odhodlání pomáhat nad rámec nutnosti dokonale zlikvidoval.

7. Pokud probíhá veřejná sbírka, zapojujete se do této akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4967,12 %67,12 %  
ne2432,88 %32,88 %  

Graf

8. Jakým způsobem se zapojujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční příspěvek při pouličních sbírkách3673,47 %49,32 %  
dárcovská sms2653,06 %35,62 %  
finanční příspěvek do kasičky v obchodních domech1734,69 %23,29 %  
jinou formou1122,45 %15,07 %  

Graf

9. Co podle Vašeho názoru může zapojení do dobrovolnické činnosti dobrovolníkovi přinést?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi nové přátele

Cokoli (peníze, zkušenosti, přátele... je to více méně o náhodě, poněvadž to samé přinese více méně jakýkoli typ aktivity). Především tedy zkušenost s tím, že mohu žít něčím jiným než sám sebou.

Dobrovolníkovi především dobrý pocit z pomoci někomu jinému, společnosti a celému světu pak, za předpokladu, že by to dělalo lidí víc, mnohem více.

dobrý pocit

dobrý pocit

dobrý pocit

dobrý pocit

dobry pocit

dobrý pocit

dobrý pocit pomoci lidem v nouzi

dobrý pocit pomoci potřebným

Dobrý pocit z nesobeckého chování, nové přátele, poučení o oblasti dobrovolnictví, do které se zapojil.

Dobrý pocit, nové známé a pokud jsou to sbírky na ulicích, mírné zlepšení komunikačních schopností

dobrý pocit, pocit ze je na tomto světě platný, rozhled, pomoc druhym,

Dobrý pocit, radost že dělá něco užitečného.

Dobrý pocit, reklamu,...

dobrý pocit, rozšíření obzorů

dobrý pocit, sebenaplnění

Dobrý pocit, seznámení se s lidmi podobně uvažujícími.

dobrý pocit, uspokojení

dobrý pocit, v životě ho to nezavede do špatných kolejí, pozná nové přátele

dobrý pocit, zkušenosti

dobrý pocit, zkušenosti, poznání nových lidí

dobrý pocit, že dělám něco dobrého, co pomůže ostatním

dobrý pocit, že mohl pomoci dobré věci

dobrý pocit, že může pomoci ostatním, aniž by si z toho nárokoval odměnu - jenom pro dobrou věc

Dobrý pocit, že někomu (nečemu) pomáhá, dobré reference na jeho osobu

dobrý pocit, že někomu pomohl, nové zkušenosti a dovednosti, zlepšení komunikace atd. a může si to napsat do životopisu:-d

Dobrý pocit, že pomohl lidem, kteří pomoc potřebují.

dobrý pocit, že pomohl někomu, kdo to potřeboval

Dřinu, životní zkušenost, sklamání realitou, kontakty, poznatky.

Duševní naplnění a představu o tom, jak některé věci fungují

Chuť dělat něco užitečného, kompenzace vlastních problémů...

Jedině pocit uspokojení nad sebou samým.

jen pocit vykonání dobrého skutku

Morální úplatu vlastnímu svědomí="Dobrý pocit". Duchovní růst, kultivaci ega. Seberealizaci, sebepřesažení.

může se pak lépe zařadit do pracovního života- v životopise to působí dobře

nalézt nové lidi

naplnění duševních hodnot, poznání určité specifické skupiny lidí, získání zkušeností

něco čeho si cení více než vynaloženého času a úsilí

nevím

nevím

nevím, je to jeho volba.

nic

nic

nové kontakty, vlastní uspokojení, že mohl někomu pomoci

nové zkušenosti

nové zkušenosti

nové zkušenosti

Pěkný pocit, vzpomínky, zážitky. Pocit naplnění. Pokud někdo třeba spáchá nějaký zločin nebo jinou věc, která ho trápí, může mu dobrovolnictví pomoct "odčinit" ten čin.

Pocit pomoci potřebným

pocit užitečnosti, mnoho zkušeností, poznání nových lidí, poznání sama sebe, zábavu,...

Pomoc blížnímu - příklad a motivace pro asociálně myslící lidi...

Pomoc lidem, zajištění pracovní síly v organizacích, které si financování nemohou dovolit.

pozitivní pocit, že i on sám se na ní podílí a je její součástí, nové zkušenosti

Psychickou podporu,že pomáhá.

radost a smysluplné naplnění volného času

sebapoznanie, čo to znamená obetovať sa, čo je to byť nezištný

seznámení s novými lidmi, pocit dobře vykonané práce

smysl

smysl života když navštíví starého a opusštěného člověka, dobrovolníky to naplňuje

Spoustu lidí by zadarmo asi nepracovalo, ale taková práce může dát hodnoty k nezaplacení. Nové kontakty, zlepšení komunitaktivních dovedností, naplnění volného času.

uspokojení

uspokojení z pomoci jiným, pokoru, radost ze svého života

uspokojeni, moznost delat co ho bavi a nebo se neco naucit

větší solidariitu mezi lidmi

viz otázka 1

vlastní uspokojení

Zkusenosti, naplneni

Zkušenosti nejrůznějšího druhu. Vymanění se z tupě sebestředného ekonomického myšlení.

zkušenosti s nějakou konkrétnější prací, pakliže je obsahem dobrovolnické iniciativy

zkušenosti, pocit užitečnosti, naplnění volného času

Zkušenosti, seberealizace, praxe.

10. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
261317,81 %17,81 %  
2779,59 %9,59 %  
2568,22 %8,22 %  
2256,85 %6,85 %  
2456,85 %6,85 %  
2056,85 %6,85 %  
2145,48 %5,48 %  
1934,11 %4,11 %  
2934,11 %4,11 %  
2334,11 %4,11 %  
ostatní odpovědi 28
33
37
30
353
54
45
62
36
15
51
31
63
41
50
1926,03 %26,03 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.31
Minimum:19
Maximum:54
Variační rozpětí:35
Rozptyl:52.37
Směrodatná odchylka:7.24
Medián:26
Modus:26

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4967,12 %67,12 %  
muž2432,88 %32,88 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitou3547,95 %47,95 %  
vysokoškolské3142,47 %42,47 %  
střední vzdělání s výučním listem45,48 %5,48 %  
základní vzdělání34,11 %4,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte nějaký dobrovolnický program?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinou formou na otázku 8. Jakým způsobem se zapojujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Znáte nějaký dobrovolnický program?

4. Zúčastnil/a jste se nějaké dobrovolnické činnosti?

7. Pokud probíhá veřejná sbírka, zapojujete se do této akce?

8. Jakým způsobem se zapojujete?

10. Věk

11. Pohlaví

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Znáte nějaký dobrovolnický program?

4. Zúčastnil/a jste se nějaké dobrovolnické činnosti?

7. Pokud probíhá veřejná sbírka, zapojujete se do této akce?

8. Jakým způsobem se zapojujete?

10. Věk

11. Pohlaví

12. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švancarová, A.Dobrovolnická činnost v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dobrovolnicka-cinnost-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.