Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví a dárcovství

Dobrovolnictví a dárcovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Šliková
Šetření:15. 03. 2012 - 22. 03. 2012
Počet respondentů:199
Počet otázek (max/průměr):35 / 24.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti, 

jsem studentka Provozně ekonomické fakulty na ČZU a chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží k získání podkladů k mé bakalářské práci, jejíž téma je: "Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu".

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit především jaká je informovanost a zkušenosti obyvatel Středočeského kraje ohledně fenoménů dobrovolnictví a dárcovství.

Dotazník je tedy určen pouze obyvatelům Středočeského kraje.

Dotazník je zcela anonymní. 

 

Velmi děkuji za spolupráci!

Odpovědi respondentů

1. Žijete ve Středočeském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18894,47 %94,47 %  
ne115,53 %5,53 %  

Graf

2. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17090,43 %85,43 %  
ne189,57 %9,05 %  

Graf

3. Kde jste se s pojmem "dobrovolnictví" setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (televize, rádio, tiskoviny apod.)13579,41 %67,84 %  
internet10360,59 %51,76 %  
od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.)6739,41 %33,67 %  
ve škole6739,41 %33,67 %  
v zaměstnání5632,94 %28,14 %  
na letácích, billboardech4526,47 %22,61 %  
vlastní zkušenost10,59 %0,5 %  
vlastní neziskovka10,59 %0,5 %  
Sama jsem dobrovolník10,59 %0,5 %  
vicemene vsude10,59 %0,5 %  
sama jsem byla dobrovolníkem 10,59 %0,5 %  
pracuji v neziskovce, zakládala jsem dobrovolnické centrum10,59 %0,5 %  
ve zdravotnictví. resp.v práci10,59 %0,5 %  

Graf

4. Kdo je to podle Vás "dobrovolník"? (Prosím o stručnou charakteristiku)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..

"Pracovník" organizace starající se o základní potřeby lidí

aktivni ucastnik na charitativne - dobrocinnem projektu

Blázen

Clovek, ktery se venuje urcite cinnosti bez naroku na honorar.

činnost, kterou provádím dobrovolně ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu

činnost,kterou koná člověk dobrovolně bez nároku na odměnu ve prospěch jiného člověka

člověk co dělá něco pro někoho zadarmo ( dobrovolně )

Člověk co dobrovolně, bez účelu zisku vykonává nějakou záslužnou činnost

člověk co pracuje bez nároku na mzdu

člověk konající službu či pomoc jinému (člověku, skupině) který to botřebuje a bez nároku na odměnu

člověk který pomáhá a pracuje bez nároku na finanční odměnu a dobrovolně

človek ktery svuj volny cas venuje dobrovolniceni.. me napadaji deti v nemocnici..

člověk který věnuje svůj čas, prostředky, jinou formu energie ve prospěch svého okolí bez nároku na finanční nebo jinou hmatatelnou odměnu.

člověk který vykonáva určitou službu a nemuže očekávat sám pro sebe finanční ohodnocení

člověk nebo skupina, která se věnuje činnosti nad rámec svých povinností a většinou bez náhrady mzdy

člověk ochotný pomoci druhým bez nároku na odměnu

člověk pomáhající především v sociálních službách bez nároku na mzdu

Člověk věnující svůj čas veřejně prospěšné záležitosti.

Člověk vykonávající prospěšnou, případně výdělečnou činnost bez nároku na odměnu.

člověk, jenž vykonává určitou činnost zdarma bez nároku na odměnu.

člověk, který bezplatně poskytuje pomoc, práci apod

Člověk, který dělá určitou prospěšnou věc, z vlastního přesvědčení a bez nároku na úplatu.

Člověk, který dobrovolně pracuje pro dobrou věc bez nároku na finanční ohodnoceni,

člověk, který dobrovolně přispívá svou prací na nějakou prospěšnou věc, aniž by z toho měl nějaký užitek (např. po záplavách odklízí nepořádek)

člověk, který dobrovolně, ve vlastním zájmu pomůže někomu, něčemu...

člověk, který je ochoten ve svém volném čase dělat něco užitečného pro druhé (např. v sociální, zdravotnické, oblasti, v životním prostředí apod.), pokud jde o regitrovaného dobrovolníka, je tato dobrovolná činnost podle určitých pravidel. Tato činnost je bez nároku na finanční odměnu.

člověk, který koná dobro z nezištných důvodů. Rád pomáhá, i když za to nemá odměnu- leda hřejivý pocit u srdce z toho, že pomohl lidem(nebo komukoliv) v nouzi :-)

člověk, který někomu s něčím pomůže (např. při organizaci nějaké akce) aniž by chtěl nebo očekával finanční či jinou odměnu

člověk, který nezištně pomáhá lidem - ať se jedná o manuální práci nebo pomoc např postiženým klientům nějakého ústavu

ČLOVĚK, který pomáhá dobré věci.

Člověk, který pomáhá.

člověk, který poskytne pomoc jinému aniž by z toho měl nějaký zisk

člověk, který pracuje proto, že chce něčemu (někomu) pomoct,bez nároku na mzdu.

člověk, který se angažuje v nějaké -pro něho zajímavé a smysluplné- činnosti bez nároku na honorář.

Člověk, který se ve svém volném čase dobrovolně a bez vidiny finanční odměny věnuje záslužné činnosti.

Člověk, který ve svém volném čase a bez nároku na honořář pomáhá druhým lidem nebo životnímu prostředí.

člověk, který vykonává nějakou činnost dobrovolně, tedy k tomu není nucen a ani za to není nějak hodnocen (tedy placen), dělá to prostě z vlastní dobré vůle a přesvědčení

Člověk, který vykonává samostatně činnost ve prospěch druhých, bez nároku na jakoukoli odměnu.

člověk, který vykonává určitou činnost pro organizaci v rámci svého pracovního volna a nepožaduje za takto odvedenou práci odměnu

člověk, který vykonává určitou činnost, za kterou nečeká finanční ohodnocení

Člověk, který z vlastní vůle pracuje a nepožaduje za to plat.

člověk, který z vlastní vůle pracuje bez nároku na odměnu

Člověk, který z vlastní vůle, bez vidiny příjmu a zviditelnění své osoby pomáhá potřebným.

Člověk, nechtíc za práci peníze, dělajíc pro potěšení vlastní, či veřejné

člověk,který udělá vykoná nějakou činnost bez nároku na odměnu či mzdu

dělá něco navíc bez nároků na odměnu

dobrovolná činnost poskytovaná bez nároku na odměnu

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje část svého času a práce ve prospěch druhých.

Dobrovolník je člověk, který se rozhodne dle svého vlastního uvážení, bez nátlaku a přemlouvání k nějaké činnosti, akci, protože věří v její účelnost a správnost.

Dobrovolník je člověk, který vykonává nějakou činnost bez nároku na finanční odměnu.

Dobrovolník je člověk, který ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

dobrovolník je osoba, která dělá určitou činnost dobrovolně, ze své vlastní vúle, bez požadavku odměny (za tu dotyčnou činnost)

Dobrovolník je osoba, která vykonává určitou činnost dobrovolně a bez nároku na odměnu.

dobrovolnik je ten co pracuje v nejake organizaci zadarmo

Dobrovolník je ten, který vykonává dobrovolnou činnost, věnuje svůj čas, pomáhá druhým - bez nároku na mzdu.

Dobrovolník pomahá či pro někoho pracuje bez finančního ohodnocení

Dobrovolník vykonává dobrovolnou práci „bez nároku na mzdu, která není důsledkem ekonomické nutnosti – například neplacená práce charitativní“.

Dobrovolníkem je ten kdo někomu pomůže bez nároku na honorář.

Je to ten, který pomáhá druhým a nic zato nemá. Ale přeci jen - má dobrý pocit, že mohl pomoci. Aspoň taak to cítím já.

jedinec, který prování práci zdarma pro dobročinné účely

každý, kdo má chuŤ pomáhat, buďto finančně nebo jakoliv při práci, učení atd.

kdo bez nároku na odměnu pomáhá v sociální oblasti lidem

Kdo dobrovolně a nezištně ve svém volném čase pomáhá např. v nemocnicích, sociálních ústavech nebo různě mentálně či fyz. postiženým lidem.

Kdo dobrovolně přispěje finanční částkou, darem nebo vlastní prací na dobročinné účely pro obecně prospěšné věci - potřebným dětem, léčebnám, nebo i vlastní obci apod.

Kdo něco dělá zadarmo a z vlastního přesvědčení

Kdo nezištně nabízí pomoc v situacích a projektech, které jsou veřejně prospěšné, ale nikoliv samofinancovatelné. Bez nároku na odměnu, ve svém volném čase apod.

kdo pomáhá ikidyž nemusí

kdo pracuje dobrovolně a bez nároku na mzdu na společném projektu (například v neziskovce)

když člověk dělá něco dobrovolně bez donucení.

někdo kdo dělá něco bez nároku na odměnu

někdo kdo dělá určitou činnost dobrovolně

nekdo kdo vykonáva urcitou sluzbu bez naroku na nejakou odmenu

někdo, kdo dělá rád pro druhé

Někdo, kdo dobrovolně dělá podřadnou práci zadarmo.

Někdo, kdo má určitý cíl a je ochotný k jeho naplnění pracovat bez materiálních potřeb.

někdo, kdo vykonává nějakou veřejně prospěšnou práci bez nároku na finanční odměnu

nesobecký člověk, který je přesvědčený o nějaké myšlence a za tou si jde

OBĚTAVÝ ČLOVĚK, KTERÝ CHCE POMOC ANIŽ BY ZA TO BYL ODMĚNĚN

Ochotný, srdečný, trpělivý člověk

Osoba jež pomáhá a nečeká protislužbu (protihodnotu)

Osoba která není za práci placena.

Osoba pomáhající jiným lidem především nemocným, s handicapem, osobám potřebným (např. děti v dětských domovech atd.). Dále pak pomoc v rámci ekologických programů atd. bez nároku na odpoměnu - výplatu.

Osoba provádějící charitativní činnost bez nároku na honorář

osoba vykonávající nějakou prospěšnou činnost bez nároku na honorář

Osoba, která bez nároku na mzdu pomáhá v určitých sférách společnosti /postižené osoby, senioři, při živelných katastrofách............../V dnešní době jsou dobrovolníci i trenéři mládeže ve sportovních klubech

Osoba, ktera dela ciny a zasluhy z vlastniho presvedceni

Osoba, která nezištně a dobrovolně pomáhá s nějakou činností druhým.

osoba, která se podílí na nějaké činnosti, aniž by čekala za svou pomoc jakoukoli odměnu či finanční obnos

Osoba, která se podílí na pomoci ostatním, kteří to potřebují. Zpravidla bez odměny.

osoba, která udělá nějakou službu a přitom z toho nemá prospěch

osoba, která vykonává činnost z vlastního přesvědčení a bez finančního ohodnocení

osoba, která vykonáva danou činnost ve svém volném čase bez nároku na pěněžní odměnu

osoba, která vykonává práci bez účelu zisku, pro vlastní potěšení a potřebu

osoba, která vykonává určitou činnost bez nucení ale ze své vlastní vůle

Pomáhá bez odměny.

pomáhá potřebným

pomáhá v organizaci bez nároku na výplatu

pomáhá ve svém volném čase, nedostává za práci peníze

pomáhání někomu, bez vidiny výdělku

Pracovník,který dobrovolně a bezplatně vykonává různou práci.

pracuje pro neziskovou organizaci zdarma nebo za symbolickou odměnu z vlastní iniciativy a z důvodu toho, že chce být užitečný ostatním.

Sama jsem dobrovolníka dělala. Půl roku jsem chodila do Domova důchodců. Mojí prácí bylo, abych starým lidem dělala společnost když u nich zrovna nejsou jejich příbuzní. Byla jsem s nimi klidně celé odpoledne. Vymýšlela jsem různá témata o čem se budeme bavit, co budeme dělat.. Pomáhala jsem jim po psychické stránce.

Ten co dělá něco dobrovolně(zadarmo).

Ten co dobrovolně něco udělá

ten co pomáhá zadarmo....

ten co provádí určitou činnost bez nároku na peníze, ale protože chce

Ten kdo bez nároku na odměnu nebo jiný zisk pomáhá druhým

ten kdo cokoli dobrovolně činí

ten kdo dobrovolně vypomáhá

Ten kdo je ochoten dobrovolně udělat něco, co nemusí přímo souviset s jeho prospěchem.

Ten kdo nenuceně, dobrovolně a rád daruje =:o)

ten kdo pomáhá a nic za to neočekává

Ten kdo pomáhá bez nároku na odměnu.

Ten kdo se dobrovolně účastní nějaké bohulibé aktivity, bez nároku na honorář.

ten kdo ve svém volném čase vykonává práci bez platu

Ten kdo vykonává nějakou činnost v rámci zákona o dobrovolnictví. V rámci vysílající organizace vykonává činnost bez náhrady mzdy.

Ten kdo z vlastní vůle pomáhá blízkým nebo cizím lidem, bez nároku na odměnu.

ten který dělá něco dobrovolně

ten který sám od sebe někde pomáhá z nezištných důvodů

Ten na koho namířím zbraní a řeknu mu že je dobrovolník :D

Ten, co dělá něco zdarma a nechce za to finanční, materiální ani jinou náhradu. Prostě to dělá z přesvědčení.

ten, kdo bezplatně vykoná nějakou práci pro blaho druhých

Ten, kdo dělá něco bez nároku na finanční odměnu, obvykle pro charitu, popř. pro jinou aktivistickou organizaci s úmyslem pomoci něčemu (někomu), co považuje za dobré.

ten, kdo dobrovolne pomaha treba detem nebo dlouhodobe nemocnym v nemocnici.

ten, kdo dobrovolně se zúčastní např. nějakého experimentu v oblasti jakékoliv

ten, kdo je ochoten "něco" poskytnout bez naroku na financni odmenu ( napr. dobrovolne darcovstvi krve, kostni drene...)

ten, kdo něco dělá dobrovolně, o svém volném čase, pro dobro jiných

ten, kdo něco udělá zadarmo

ten, kdo pomáhá lidem

Ten, kdo pomáhá neziskovým organizacím v jejich práci bez nároku na honorář.

Ten, kdo pracuje dobrovolně, bez nároku na honorář.

Ten, kdo se dobrovolně stará o druhé, kteří jeho pomoc potřebují - zdravotně nebo mentálně postižené, seniory, znevýhodněné

Ten, kdo udělá něco dobrovolně (např. daruje krev)

Ten, ktery dobrovolně a bezplatně provádí nějakou činnost.

Ten, který vykonává určité aktivity dobrovolně, bez nároku na odměnu, ale organizovaně, na základě dobrovolnické smlouvy (např. dobrovolníci jako společníci v nemocnicích).

učiní něco z vlastní vůle, bez očekávání zisku

Vykonává bezplatně práci ze své vlastní vůle

vykonává prospěšnou činnost bez nároku na honorář

zapojí se do nějaké akce, která má smysl

5. Setkali jste se někdy s pojmem "dárcovství"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18397,34 %91,96 %  
ne52,66 %2,51 %  

Graf

6. Kde jste se s pojmem "dárcovství" setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (televize, rádio, tiskoviny apod.)15584,7 %77,89 %  
internet11261,2 %56,28 %  
od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.)10859,02 %54,27 %  
ve škole7138,8 %35,68 %  
na letácích, billboardech6535,52 %32,66 %  
v zaměstnání6032,79 %30,15 %  
metro10,55 %0,5 %  
vlastní neziskovka10,55 %0,5 %  
darcovstvi krve10,55 %0,5 %  
Sama jsem dárcem10,55 %0,5 %  
běžný pojem dnešní doby 10,55 %0,5 %  
ve zdravotnictví10,55 %0,5 %  
od doktorů10,55 %0,5 %  
v manželství10,55 %0,5 %  
už nevím10,55 %0,5 %  
v nemocnici10,55 %0,5 %  

Graf

7. Co si představíte pod pojmem „dárcovství“? (Prosím o stručnou charakteristiku)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

peněžný dar, věc, cokoliv, co dám ze svých zdrojů

1. bezplatné dárcovství krve, kostní dřeně 2. dárcovství finanční opět např. různým neziskovkám

bez ohledu na odměnu např. daruje krev, část orgánu jen aby pomohl.

Bezúplatné darování věci,finanční hotovosti,krve aj. objektu nebo subjektu pro kterého je darované možností zlepšení anebo pomoci v určité situaci.

blabla

Clovek,ktery venuje urcitou vec pro dobrou vec...napr.darci krve.

činnost, která pomůže někomu jinému,aniž bychom za to cokoli očekávali

člověk bezúplatně daruje něco čeho má dostatek ve prospěch toho kdo má nedostatek (krev, peníze atp.)

ČLOVĚK DOBROVOLNĚ DARUJE

člověk něco daruje za účelem pomoci druhému

člověk pomůže dobré věci

Člověk, který daruje zdarma "něco", co může druhého zachránit.

člověk, který něco daruje, zdarma to poskytne, například někomu potřebnějšímu

Člověk, který věnuje prostředky (finanční, hmotné) na veřejně prospěšnou věc.

Dar bez nároku na protislužbu ..., neplatí u bodu 6

Dar neziskové organizaci

Dárce je člověk, který věnuje část svého majetku (finančního i jiného) ve prospěch druhých.

dárce jednorázově daruje peněžní částku nebo jiný statek či službu určité organizaci. samozřejmě sem patří i dárcovství krve, plazmy, kostní dřeně apod.

dárce krvem, kostní dřeně, orgánů ...

Dárce přispívá materiálními požitky za určitým účelem.

Dárce věnuje určitou věc nebo obnos jené osobě, která ji potřebuje ( nikdy nevíte kdy to budete potřebovat sami)

Dárcem je ten kdo něco daruje bez nároku na honorář.

Dárcovství - dárce krve, orgánů, ale i věcí donesených do charity, darovat můžu i tolik potřebný úsměv, mě to nestojí nic a druhé osobě to dá mnoho

dárcovství - nabídnutí "někomu" "něco" bez účelu zisku (zadarmo) (např. orgány, krev, kostní dřeň, ale i jiné)

Dárcovství - Něco někomu darujeme bez nároku na finanční odměnu.

Dárcovství - program pravidelného přispívání na veřejně prospěšnou aktivitu ve smyslu individuálního či firemního dárcovství

dárcovství je když někdo (právnická či fyzická osoba) někomu (zpravidla právnické osobě ) přenechá nějakou věc či finanční obnos

dárcovství je opět dobrovolné darování (nejčastěji v souvislosti s orgány lidského těla)

dárcovství krve

dárcovství krve

dárcovství krve

dárcovství krve

Dárcovství krve, plasmy, orgánů...

dárcovství krve,kostní dřeně a orgánů

Dárcovství například charitativním organizacím apod.

Dárcovství představuje dobrovolné předání peněz nebo věcí jiné osobě bez jakéhokoliv zpětného nároku.

Dárcovství se může týkat firem, společností, jednotlivců. Dárci mohou darovat: peníze, zboží, služby.

darování

Darování čehokoli, bez očekávávání, že za to něco dostanu.

darování čehokoliv dobrovolně

Darování finanční částky, něčeho materiálního, pro danou osobu nepotřebného nebo postradatelného nebo části svého těla (krev, ledvinu, část jater nebo posmrtně jiných orgánů) bez nároku na odměnu, pouze pro dobrý pocit nebo z touhy pomoci.

Darování finančních a věcných prostředků. Dále dárcovství v rámci zdravotnictví - krve, orgánů...

darování finančních prostředků nebo potřebných věcí pro potřebu provozu neziskových a rozpočtových organizací. dárcovství krve.

darování krve

darování krve, dřeně apod. bez nároku na odměnu

darování něčeho dobrovolně

Darování něčeho dobrovolně

darování něčeho, co můžu postrádat, pomůže to jiným

Darování orgánů, nebo krve.

darování peněz na dobrý účel

darování pěněžního či jiného daru např. NO. většinou podnokatelským subjektem

darování prostředků

darování př. krve, ogránů

darování svého "majetku" bez nároku na honorář

darování určité věci nebo např. krve, plasmy apod. bez žádné protihodnoty

Darovaní věci, aniž by nám za ni někdo zaplatil.

darovat něco nezištně za účelem pomoci někomu nebo něčemu

darovat nějakou věc

darovat nekomu něco ( krev, krevní plazmu, orgány )

darovat někomu peníze nebo věc

Darovat potřebné "věci" (Krev, kostní dřeň...)

darovat vec

Daruji věc, kterou ostatní například potřebují, ale je to v mých finančních možnostech.

dobrovolné darování (krve, krevních derivátů apod.)

dobrovolné darování něčeho , co vlastním , např. dárcovství krve

Dobrovolné darování něčeho, např. ledviny.

Dobrovolné obdarování, většinou sloužící lidem ve složité sociální situaci.

dobrovolné odevzdání něčeho, co pro nás není nezbytně nutné a jiným to pomůže

Dobrovolné poskytnutí daru, ať už finančního nebo materiálního. Napadá mě ještě dárcovství krve.

Finanční nebo jiná pomoc formou daru, příspěvku

Finanční nebo materiální forma podpory určitému projektu nebo člověku.

finanční pomoc do sociální sféry

hlavně co se týká zdravotnictví, dárcovství orgánů, krve

ihned se mi asociačně vybaví dárci krve

jedinec, který dá něco zdarma, tudíž daruje

když někdo něco daruje, třeba krev

kostní dřeň, odběry krve

Lidé darují krev, kostní dřeň atd.

např DMS - to je bez práce:-) ,sama daruji krev, pravidelné příspěvky pro nějakou mnou vybranou organizaci

např. dárcovství krve

např. darovat krev.

např. doborvolní dárci krve, kostní dřeně, dary při živelných katastrofách

například dárcovství orgánů, krve apod., když někdo chodí dávat krev apod.

například darování krve, či darování věcí lidem po různých katastrofách

Například... kamarád dostane vejplatu tak se automaticky stává dárcem většího finančního obnosu :D ale ne... Pod pojmem dárcovství si představuji osobu která dobrovolně daruje buďto orgán či krev potřebné osobě..

něco bezplatně daruji-věc nebo krev........

něco dám co mám a mohu postrádat bez nároků na odměnu

něco darovat

něco darovat

něco darujeme (krev..)

Něco daruji a nechci za to finanční, materiální ani jinou náhradu. Prostě to dělám z přesvědčení.

něco daruji bez nároku na finanční odměnu např. krev, orgán, předmět apodobně

něco někomu darovat bez nároku na odměnu s cílem pomoci

nědko něco daruje - krev

někdo něco daruje zadarmo

někomu něco nezištně a dobrovolně poskytnout, darovat

Nenucené, dobrovolné a s radostí darované potřebné =:o)

nezištně něco poskytnout

nezištné věnování něčeho (peníze, oblečení, orgány:)

no ze neco daruji

Obdarování druhých osob s sebou samým

obdarovávání někoho finančně či formou konkrétních věcí

okamžitá pomoc někomu, kdo se ne vlastní vinou ocitl v těžké situaci, kterou by sám nebyl schopen zvládnout a proti ktré se nelze pojistit.

Opakovaně darovat peníze na dobrou věc

Osoba nebo instituce, která daruje finanční nebo jiný dar.

Osoba, která něco ( peníze, služby, krev,...) poskytne bez odměny.

Pod pojmem dárcovství si představím dárce krve, kteří "darují" svou krev.

Pod tímto pojmem si jako první představím dárcotvství krve.. akže je to určitě nějaká pomoc druhým.

Pod tímto pojmem si představuji dobrovolné darování, nebo obdarování někoho, ať již je obdarován jednotlivec, nebo skupina, či organizace. Tímto aktem se člověk vzdává části svého majetku ve prospěch někoho jiného.

podpora jiného člověka nebo organizace formou daru (peněžitá nebo jiná)

pomoc nějaké skupině lidí

pomoc nekomu v nouzi

pomoc pro záchranu života nebo i majetku

pomoc, dárek

Poskytnu něco mého bez očekávání protislužby

poskytnutí fyzického či finančního daru bez nároku na odměnu

Poskytnutí něčeho, co je poskytnuto dobrovolně, z vlastní vůle a pro dobrou věc.

Poskytnutí nějaké věci někomu dalšímu bez nároku na náhradu dané věci, nebo odměnu.

Poskytnutí vlastního orgánu potřebným. Dárce krve. Dárcovství bohatých např. firem apod pro potřebné.

poskytovatel financnich prostredku pro nejake dobrocinne a charitativni ucely

pravidelné či nepravidelné poskytnutí určité finanční hodnoty či jiných možnosti pomoci potřebným či potřebného

Pravidelné příspěvky/dary.

predevsim pomoc druhemu

Přenechání /darování něčeho, co bylo mé někomu jinému. Bez očekávání finanční kompenzace.

Přenechání věci, která patří jednomu člověku, člověku druhému za určitých smluvních podmínek, ale bez nároku na úplatu nebo za úplatu nižší, než je cena přenechané věci.

snílek

Sounáležitost s určitou skupinou lidí, které poskytujeme finanční, naturální či jinou pomoc.

Ten co něco daruje

ten který něco daruje

ten, kdo bezplatně vykoná nějakou práci pro blaho druhých

Ten, který daruje např. nějaký dar, krev atd.

Věnování daru peněžitého nebo věcného ve prospěch společnosti. Myslím, že se často za tuto dobročinnou činnost, schovává korupce.

věnování nějaké nejčastěji finanční částky na pomoc potřebným

věnování věcí nebo financí na prospěšné účely

věnovat bez odměny

Z vlastní iniciativy a dobrovolně věnovat a nebo darovat něco co mohu, ale nemusím přímo postrádat.

Z vlastní iniciativy něco daruji, znovu bez účelu zisku... Většinou peníze, případně, krev, plazmu, až orgány

Za účelem pomoci někomu z nouze, nemoci můžu darovat vlastně úplně cokoliv, co danému člověku pomůže. Ať už jde o darování jídla nebo oblečení chudým nebo darování krve, plasmy nebo celých orgánů- samozřejmě dobrovolně, z vlastní vůle a ne pro peníze.

Zjednodušeně řečeno finanční či materiální podpora

8. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10354,79 %51,76 %  
ano8545,21 %42,71 %  

Graf

9. O jaké organizace se jedná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Adra

ADRA, PARAPLE, KAPKA NADĚJE, ČERVENÝ KŘÍŽ a pod.

Adra, Vize 1997, Kapka naděje, Pomozte dětem,

ADRIA, Pomoc v tísni, Kuře pomáhá, Kapka naděje, naše dítě....

ALKA

azylový dům - Na půli cesty, sportovní kluby, kdy trenéři pracují zcela dobrovolně bez nároku na mzdy - AFK Veltrusy, Havránek - zájmový klub ve Veltrusech

Bedna

CEV Zvonecek, Pexeso rodine centrum Zbraslav

ČČK

červený kříž, maltézská pomoc, různé organizace, Mělnický osvětoví a okrašlovací spolek...

Člověk v tísni, Adra

Člověk v tísni, Amnesty international, v příbrami Charita Příbram, Dobrý skutek

Člověk v tísni, Diakonie Českobratrské církve evangelické,Oblastní charita KH

Dárcovské centrum pro odběry krve nebo plasmy, pomáhání seniorům nebo dětem. Přesné názvy organizací to si nevzpomenu

Darcovstvi krve a kostni drene.

darování plazmy

DDM, klub Lachtánek

DDM? dobrovolnicví v nemocnici, pomoc seniorům

Dobrovolnické centrum Kladno

Domov důchodců v Příbrami

Fara

Farní charita

Fokus, Fond ohrožených dětí, Adra

Greenpeace, Člověk v tísni, Arcidézní Charita Praha, Mezinárodní červený kříž; Médicens Sans Frontiers aj.

Hestia, Člověk v tísni, Adra

Hestia, Řád Maltézských rytířů, YMCA

hlavně organizace zdravotnictví, ústavů jak dětských tak pro seniory, školy, sport

hromada občanských sdružení, kde pracují lidé bez nároku na finanční odměnu na tom, aby se utvářela "polis" - veřejná společnost (Přátelé Želvy, Studio Ekologika, Vyhlídky, MOOS, apod.)

charita

charyta

INEX - Sda, Greenpeace, Hnutí DUHA, Amnesty International.

Inex, Hestia, IFMSA (international federation medical students association)

Itytaky

K centrum, Tyflo centrum...

KC Motýlek

Klokánek

Klokánek, červený kříž

klubíčko

lékořice

LOMIKÁMEN, JINÁ KÁVA....

Maltézská pomoc, Tmelník, Člověk v tísni

Militarygame, o.s.

např. Člověk v tísni

např. dětské léčebny

např. OS Náš Domov, Otročiněves; SDH Otročiněves

neivm

nejvíce azylové domy, klub Klubíčko - postižené děti

nemocnice, domov důchodců

neziskové organizace v oblasti poskytování sociálních služeb

Neziskové organizace, např. Oblastní charita Kutná Hora

neziskové, charita, dětský domov,stacionář,...

Nízkoprahový klub Kontakt Mělník, Lata Praha

O. S. Toulavé tlapky

o.s. Rodinné centrum Špalíček, rodinné centrum Pec

o.s.Prostor, oblastní charita Kutná Hora

Oblastní charita

Oblastní charita

Oblastní charita Kutná Hora

Oblastní charita Kutná Hora

Oblastní charita Kutná Hora

Oblastní charita Kutná Hora (Dobrovolnické centrum)

Oblastní charita Kutná Hora, Český červený kříž, Sbory dobrovolných hasičů, Sokol, Skaut a celá řada dalších.

Oblastní charita Kutná Hora.

Okamzik, asistence

Organizace Alka

Organizace většinou zaměřené na prác s mladými lidmi. Organizace různých akcí a podobně - spoluúčast není placená, záleží na vlastní iniciativě.

OS život na hraně

Pod Magistrátem města Mladá Boleslav - spolupráce s org. jako Focus, Centrum 83, Eko zahrada. Dále pak dobrovolnická činnost pod Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - Klaudiánova nemocnice.

pomoc při onkologickém onemocnění

Pomocné tlapky, azylový dům pro muže Praha 6, jezdecký klub ORIO (cvičení na koních)

posázavský pacifik, občanské sdružení

postižení

Práce s postiženými - klubíčko beroun, klub zdravotně postižených

Roska Kutná Hora

Římskokatolocká farnost Kralupy, Farní Charita Kralzoy

sdh podlesi, K centrum

sociální služby

Sportovní kluby, Organizace zabývající se určitými sociálními otázkami

stacionář pro postižené děti

Svaz diabetiků ČR

Svaz žen Vehlovice :D

Vyšší Hrádek.

YMCA

Zprostředkují dobrovolnickou činnost, např. Č.K.CH., ADRA

Život dětem

10. Dokážete si vybavit nějaké dobrovolnické či dárcovské akce/projekty, které se odehráli/vají ve Vašem okolí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-darování obnošeného šatstva pro Červený kříž

Adra

Akce farní charity. Sponzorské dary firem do sportu, školám a dětem.

akce na podpou KLUBÍCKO a pod.

akce pro děti v mém volném čase, zajišťování výletů, zájezdů, různé sbírky šatstva, plastových lahví a víček ,...

akce pro děti, dětský den

ALKA

ANO

Ano dokáži. Jde o firemní akce, kdy zaměstnanci vybírají peníze a kupují dárky zavěšené na "stronu přání" před vánoci, jde o nákup "jedinečných kvitancí", kdy výtěžek je věnován různým dětským domovům, nadacím apod.

Ano v Miss Příbramska přispívali návštěvníci dobrovolně a dobročinné účely

ano..

Bedna, dárcovství krve

Benefiční koncerty - celá řada, Dobrovolnicví není nuda - projekt Oblastní charity Kutná Hora, firemní dobrovolnictví České spořitelny - úklid katedrál, společný příspěvek našich přátel na jedno dítě v rámci projektu Adopce na dálku a další.

benefiční koncerty, Tříkrálová sbírka

Besídky pro děti

bílá pastelka, ......

Bílá pastelka, sbírka pro psí útulek

Bohužel ne.

bohužel nevybavuji si

darcovské akce prostřednictvím DMS

dárcovství krve

Dárcovství krve

Darcovstvi krve

Dárcovství krve - Klaudiánova nemocnice (Mladá Boleslav) - darování krve je možné každý den Eko - centrum zahrada (Mladá Boleslav) - pořádají projekty na darování oblečení, hraček do dětských domovů Gymnázium Palackého 191/1 (Mladá Boleslav) - konali se nedávno sbírky hraček, oblečení, knih studentů do dětských domovů a také sbírky knih hlavně pro děti, ale i dospělé na Ukrajině

Dárcovství krve, plasmy, krevních destiček, kostní dřeně, Den zvoníků, Noc kostelů.

darování krve, boj proti rakovině

Darování krve, plazmy

darování plazmy

Daruj krev na VŠE, sbírky při každé větší pohromě (záplavy, zemětřesení) doma i ve světě (např. Japonsko)

daruj krev, zechráníš život

Dobrovolné darování krve Český červený kříž Mělník

Dobrovolníci v charitě, kteří navštěvují domov důchodců, centra pro mentálně postižené a nemocnice. Dárcovské akce - např tříkrálová sbírka, pomocte dětem, světluška, paradle

Dobrovolnictví s Českou spořitelnou, Tříkrálová sbírka, dárcovské - sbírkový projekt Pomozte dětem

humanitarni pomoci ahledne povodni (Mělník)

Jednorázové akce v rámci akcí pro děti či seniory, např. v Azylovém domě atd. V rámci Obl. nemocnice MB - canisterapie, čtení pacientům, Knihovna MB - čtení dětem.

Jednou ze služeb Oblastní charity v Kutné Hoře je Dobrovolnické centrum. V rámci Dobrovolnického centra fungují dva programy: Dobrovolníci v nemocnicích a ústavech sociální péče a Dobrovolníci v charitě. DC vysílá v rámci prvního programu dobrovolníky do nemocnic a ÚSP v Kutné Hoře a Čáslavi. Ti fungují především jako společníci pacientů a obyvatelů domovů důchodců - povídají si s nimi, čtou jim vodí je na vycházky, pořádají pro ně také jednorázové kulturní akce. Dobrovolníci v charitě vykonávají dobrovolnou činnosti pro charitu - např. podílejí se na kulturních akcích pro děti, třídí oblečení v charitním šatníku, podílejí se na Tříkrálové sbírce.

kapka krve??

koncert na podporu mělnického útulku, behefiční akce, akce Tmelníku, pomoc znevýhodněným dětem s doučováním od Člověka v tísni

lékořice

Louky v nemocnici :)

Můj syn, tehdy student gymnázia ( GVP ) byl organizátorem sbírky pro HAITI po zemětřesení a pod záštitou společnosti Adra spojil studenty více pražských gymnázií a dokázal je nadchnout pro společný projekt, který by ovšem nevznikl bez podpory škol, Adra a v neposlední řadě také rodičů. Nyní můj syn studuje 1. ročník stejné fakulty jako slečna, která připravuje tuto práci :-) ( Oldřich Hajlich )

např. pro nevidomé, pro děti s leukémii, rakovinou a další

např. sbírka na podporu nějakého rozvojového projektu

například dárcovství krve v nemocnicích

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne to si vybavit nedokažu Adélko :P

Ne.

Ne. O ničem téměř nevím a když o něčem slyším, tak až po skončení akce - slabá propagace... Např. akce o.s. Nedrog.

nevím

nevím

nevím o žádných

nevybavím si

Nezávislý festival,,Dejvické hudební léto" - výtěk z této akce jde na stacionář postižených dětí

nové dobovolnické centrum v domově důchodců

o Vánocích jsem pár dárků dostal.

Oblastní nemocnice Příbram

Opět odpovídám, DD Příbram

OS Náš domov pořádá každým rokem +- 10 akcí pro obyvatele Otročiněvsi. SDH provádí úklid okolí vsi; pořádá sběr železného šrotu; pomáhal s věcmi, které byly vybrané od obyvatelstva pro postižené povodněmi; pořádání sportovních událostí nejen pro děti

Paraple, Bariéry, Měsíčkový den, Světlušky

Patelky pro Afghánistán Kuře

pomoc postiženým, nemocným, zvířatům

práce ve stacionáři pro seniory, předvánoční akce v azylových domech, dětských domovech ap. Např. naše firma hodně pro tyto instituce dělá - během roku můžeme přispívat finančně, před Vánocemi se jedná právě o přání lidí z těchto neziskovek, která se snažíme splnit. Jsouto konkrétní dary pro konkrétní lidi, což podle mne je důležité. Z financí, keré u nás vybereme se zase koupí něco, co ten např. dětský domov potřebuje.

primární prevence ve Středočeském kraji

Při povodních v roce 2002

různé sportovní akce - Veltrusy - běh veltruským parkem, turnaj v badmingtonu, turnaje petanQue, dárcovské akce ve sportovních klubech

Sběr oblečení pro charitu (možná Farní charita v Berouně, ale nejsem si jistá).

sbirani škebli ve vypustene řece, sběr odpadu

setkání s rómskými dětmi na den dětí

srdickove dny? bila pastelka

Strom splněných přání, Zdravotní klaun, Pomocná ruka

Světluška, Pomozte dětem,

Tříkrálová sbírka, Den s Českou spořitelnou = dobrovolnictví.

Tříkrálová sbírka, sbírka Modrá píšťalka Svazu diabetiků, příspěvky vybírané na boj s rakovinou - atd.

Tříkrálová sbírka,dobrovolníci ve střediscích Oblastní charity Kutná Hora,v nemocnicích,v domovech důchodců aj.

tvoje bába

Univerzitní upír Plzeň

V Praze v METRU, bohužel již téměř denně a zrovna zde bych řekla, že dobroty lidí některé subjekty zneužívají.

Vedení jednorázových akci pro děti v Rodinných centrech v Kutné Hoře

Veřejné městské plavecké závody, peníze vydělané touto akcí šly do nemocnice na dětské odd.

Veřejné sbírky pro útulky, na důchodce na děti z dětských domovů. Sama jsem se v rámci školní akce zúčastnila prodeje stužek v boji proti AIDS.

výběr peněžní hotovosti na lidi postižené povodní

výtvarné akce pro seniory

Zumba narozeniny

žlutý měsíček

11. Jaký si myslíte, že má dobrovolnictví a dárcovství vliv na rozvoj regionu, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní11360,11 %56,78 %  
nevím, nedokážu posoudit7539,89 %37,69 %  

Graf

12. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13270,21 %66,33 %  
ano5629,79 %28,14 %  

Graf

13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zaměstnání3867,86 %19,1 %  
v médiích (televize, rádio, tiskoviny apod.)2544,64 %12,56 %  
internet1628,57 %8,04 %  
od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.)1323,21 %6,53 %  
ve škole916,07 %4,52 %  
na letácích, billboardech712,5 %3,52 %  
na pohovoru v GE Money11,79 %0,5 %  

Graf

14. Co je to podle Vás "firemní dobrovolnictví"?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Bezplatná pomoc druhým osobám organizovaná zaměstnavatelem

dle mého názoru se jedná o typ dobrovolnictví, které realizuje firma - např. adopce nějakého dítěte v rozvojové zemi.

dobročinné akce pořádané zaměstnavatelem s účastí zaměstnanců

Firemní dobrovolnictví je společná aktivita komerční firmy a neziskového sektoru, kdy pracovníci za obvyklou mzdu hrazenou zaměstnavatelem pracují pro neziskovou organizaci.

Firemní dobrovolnictví je společná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

firma kolektivně vyhlásí, že se bude dobrovolně účastnit nějaké dobrovolnické akce. Více to motivuje.

firma po dohodě s neziskovkou vysílá své zaměstnance na dobrovolnické aktivity a financuje zaměstnance, jako by byli "v práci"

firma si dělá dobré jméno tím, že finančně podporuje některé NO. Oboustranně prospěšné

firma si určí určitý projek kam jsou odesílani finance

Firma umožňuje svým zaměstanncům posílet se na projektech neziskových organizací v jejich pracvoním čase v dané a domluvené dny. Jde o manuální, někdy i odbornou práci.

firma, resp. její zaměstnanci se podílí na dobrovolnických akcích nebo je organizují, např. dětské dny, výlety/akce se senory, podpora lidí s handicapem

Firmy v určitém regionu dotují finančně či materiálně např. sportovní organizace, školy, nemocné apod.

Fondy na různé firemní akce.

když zaměstnanci nějaké firmy zdarma-bez mzdy- pomáhají nějaké neziskové organizace

Kooperativa - Pomocné tlapky( pomoc po povodních apod.)

lidé z firmy jeden den pomáhají třeba v dětském domově a kde je potřeba...někde mimo jejich zaměstnání

Myslím si, že to znamená, když se nějaká firma rozhodne podpořit např. neziskovou organizaci tím, že zaměstnanci místo běžné práce jdou v určité dny v roce pomáhat této organizaci dobrovolnou prací. Např. Česká spořitelna jde dva dny v roce pomáhat do charity s tím, co je zrovna aktuálně potřeba.

Např. uvolnění zaměstnanců ze zaměstnání na určitou dobu, obvykle jeden den, kvůli konkrétní charitativní akci, např. v domovech důchodců, hospicech apod.

neplacené nevolnictví

Obecně prospěšné aktivity podniku s podporou dobrovolné činnosti zaměstnanců.

Organizace dobročinných akcí napřímo přes zaměstanavatele, vzhledem k mé poznámce výše. Považuji tento systém za průhlednější a hůře zneužitelný.

Pokud čas na dobrovolnictví umožní zaměstnavatel.

pokud firma zajistí někomu co si přeje a jsou do toho zařazeni zaměstnanci.

pokud nějaké firma poskytne své zaměstnance pro vykonání nějakých prací pro jinou (zpravidla neziskovou) organizaci nebo ve prospěch společnosti či komunity obecně

Pokud zaměstnanci z jedné firmy jdou dobrovolně a bezúplatně vykonat prozpěšnou práci do jiné organizace.

POmoc od firmy- dobrovolná

pomoc, kterou organizuje firma

práce o které si naivně myslíte, že vám k něčemu pomůže

pracovníci firmy se rozhodnou zdarma vykonat nějakou práci - např. vymalovat azylový dům

sbírky mezi zaměstnanci, pomoc zaměstnanců v rámci dobrovolnictví

společná akce zaměstnaců firmy za účelem nějaké akce pro jiné

totéž jako u fyzické osoby - jedince. Firemní je zaštítěno firmou

u nás například pomoc při úklidových pracech v ZOO, v Dětském domově

Větší firmy se zapojují do dobrovolnických aktivit např. "neziskovek" především svojí aktivní účastí na akcích, kde vystupují jako dobrovolníci.

Viz bod 10.

viz bod 9 + ale je to i pomoc (úklid) v ZOO, příjemný den strávrný při opravě hradu ap. Takže je to leckdy i dobrodružství

zaměstnanci firmy dostanou volno, aby mohli jít vykonat dobrovolnickou činnost

Zaměstnanci firmy jdou pomáhat bezúplatně v rámci svého volna.

Zaměstnanci státní správy, nebo bankovnictví pracují jeden, či několik dní v roce např. v nemocnici, nebo pomáhají při úklidu města, či jinde, kde je potřeba

zaměstnancům firmy je umožněno věnovat nějaké pracovní dny na práci v neziskovkách

zaměstnanec firmy vykoná nějakou činnost bez náhrady mzdy

Zaměstnavatel/firma podporuje své zaměstnance v dobrovolnictví, umožňuje jim tuto činnost nebo ji přímo organizuje.

15. Jak byste zhodnotil/a informovanost o dobrovolnictví a dárcovství v regionu, ve kterém žijete? (Označte prosím na stupnici od 1 do 5ti jako ve škole : 1 = velmi dobrá informovanost, 5 = špatná informovanost)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
47439,36 %37,19 %  
37238,3 %36,18 %  
52613,83 %13,07 %  
2168,51 %8,04 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.59
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:4
Modus:4

Graf

16. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických a dárcovských aktivitách ve vašem regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16487,23 %82,41 %  
ne2412,77 %12,06 %  

Graf

17. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10455,32 %52,26 %  
ano8444,68 %42,21 %  

Graf

18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 19, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6057,69 %30,15 %  
ne4442,31 %22,11 %  

Graf

19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha aktivně pomáhat potřebným4473,33 %22,11 %  
chuť zažít něco nového, mít nové zážitky3355 %16,58 %  
získání pracovních zkušeností2846,67 %14,07 %  
navázání nových vztahů, přátelství2541,67 %12,56 %  
chtěl/chtěla jsem uplatnit své znalosti/schopnosti1626,67 %8,04 %  
zaplnění volného času1016,67 %5,03 %  
vliv okolí (společnost, rodina, přátelé apod.)813,33 %4,02 %  
cestování11,67 %0,5 %  
pocit uspokojení11,67 %0,5 %  
Mít radost z radosti druhých11,67 %0,5 %  

Graf

20. Z jakého důvodu se nechcete věnovat dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1.časová vytíženost, 2.ve svém zaměstnání v sociální sféře - jsem ráda, když pracovní doba skončí a já již nemusím nic řešit a pomáhat, v pracovní době pomáháme už i tak nad rámec svých možností a povinností.

bohužel z časových

cas..

čas

časový důvod

Chtěla bych ale zatím nemám čas.

málo času

Málo času.

momentálně nemám v plánu se organizovaně na akcích podílet, vždy když se v životě dostnu do situace, kdy je třeba někoho nebo něco podpořit udělám to dle svého uvážení.

myslím, že nejsem vhodný člověk

Ne, že nechtěla, jen vím, že nemůžu napsat "ano", protože s jistotou to říct nemůžu

nedostatek casu,venovat se necemu za co nedostanu odmenu

nedostatek času

nedostatek času

nedostatek volného čau ve které by se chtěla této činnosti věnovat

Nejsem ten vhodný typ.

neláká mě to

nemám čas pracovat bezplatně

nemam čas...

nemám kdy a v rámci své práce pomáhám nad rámec lidem kolem sebe z podstaty své povahy

nemám na to čas

nemám na to čas ani zájem

Nemám na to čas.

nemám předpoklady

nemám trpělivost

nenaplnuje me to

NENÍ ČAS

není čas ,síla a informace

není to o tom,že bych nechtěla....spíš mi to nyní časově nevychází,možná v budoucnu

Nepřemýšlela jsem o tom

nevim

Nevím v jakém oboru bych se dobrovolnictví věnovala.

nevím, zatím jsem o tom nepřemýšlela, ale zárověň netrvdím, že nemám a zájem, ale nemohu odpovědět, že to mám v plánu, protože prostě ještě nevím :D

Nevím, zda chci, nebo nechci. Záleželo by, co by to bylo a jestli bych na to měl čas.

Nevím, zda se v budoucnu někdy budu věnovat dobrovolnictví, tato volba však v předchozí otázce není, nemám žádné důvody pro nechtění, prostě jen "prozatím nevím"

neznalost

pracovní vytížení

Pracuje se za peníze

Pracuji 13-15hod denně vč. studia plus se věnuji hudbě na profesionální úrovni... Nemám čas pracovat někde zadarmo. A ani nemám motivaci to dělat, když ten čas mohu věnovat práci, která mi vydělává více než dobře.

upřednostním práci s finančním ohodnocením

V tuto chvíli nemám v plánu se věnovat dobrovolnictví, pakliže by došlo k určité krizové situaci, tak samozřejmě bych se rád připojil, ale jistě to nemám naplánované dopředu.

z časových důvodů

zatím jsem o tom dobudoucna prostě neuvažovala

zatím nemám duvod

21. Můžete prosím uvést, o jakou činnost se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- v dětském domově - charity day v rámci zaměstnání

administrativa a poradenství

akce pro děti

akce pro děti pořádané svazem žen na vsi

asistence lidem s mentálním postižením, doprovod člověka na vozíku

Asistované zaměstnání

boj proti rakovině, darování krve

Činnosti s dětmi klientů v azylovém domě.

Dárcovství krve

denní stacionář pro seniory, farní charita - pomoc při rozvážení jídla pro klienty farní charity, péče o staroušky ve stacionáři

Dětský tábor a kroužek

Dobroovlnické centrum Kladno - pravidelné návštěvy dítěte v dětském domově

dobrovolnictví na LDN

dobrovolnictví pro neziskovou organizaci - administrativa, psaní projektů, finanční management i přímá práce s klienty

dobrovolný úklid pláže v USA + ochrana želvích vajec

doprovod postižených.

doučování dětí ze sociálně slabších rodin

firemní akce

humanitarni pomoc pri povodnich ( mělník a okoli)

Charitativní akce pro dětský klub, Vedení dětského kroužku

charitativní sbírky, pracování s mentálně ratardovanými lidmi

Charity Day (firemní akce)

jednak můj syn viz otázka č. 10 a dále pak namlouvání reklamních spotů - např. Postavme školu v Africe apod. bez nároku na umělecký honorář.

Jednorázové akce pro děti, seniory - volnočasové aktivity, v rámci org. Focus - zprostředkované přátelství, dárce krve

Jsem dárce krve, zvoník, spolupořadatel Dne zvoníků a Noci kostelů na Mk, Tříkrálová sbírka

KC Motýlek, pomoc s handicapovanými dětmi

Krátkodobý projekt Inexu, informační stánek na Šumavě pro Hnutí DUHA.

Kulturní akce pro seniory v Domově důchodců, účast na Tříkrálové sbírce, pomoc při organizování Dětského dne.

např. při povodních

naše občanské sdružení Přátelé Želvy, spolupráce s jinými občanskými sdruženími (příprava loňského ročníku farmářských trhů v Mělníku, příprava bleších trhů v Mělníku, spolupráce se sdružením MOOS na propagaci jejich aktivit)

Návštěvy v Domovech pro seniory, vedení dětského oddílu, účast na Tříkrálové sbírce

opravy a údržby, dárcovství krve, příspěvky na nadace

Organizace studentského projektu

organizace, výpomoc na dděts. táborech

osobní asistent u postižených dětí

Pomáhám v OS Náš Domov.

Pomáhání UNICEF při různých akcí, překládání textu z aj do češtiny

Pomoc nevidomým.

Pomoc při odstraňování škod po povodních.

Pomoc při povodních na severu Čech.

pomoc při úklidu

pomoc útulku pro opuštěná zvířata

pomoc v zemědělství

Pomoc vozíčkáři

Pořádání jednorázových naučných akcí pro děti

Povodně 2002

Práce pro Svaz diabetiků

Práce při stavbě sportovního areálu pro veřejnost

práce s dětmi

Práce v dětském domově, práce v ZOO, organizace hudebního léta, pomoc s tělesně postiženými

prasovala jsem jako dobrovlník v domově důchodců

Pravidelná účast na tříkrálovém koledování (12x), misijní koláč, úklid kostela a další.

prodávání kytiček na rakovinu

Prodávání srdíček, kytiček a podobných předmětů pro dětská oddělení nemocnic (k zakoupení přístrojů apod.)

Prodej drobných předmětů pro charitativní organizaci

prodej charitativnich predmetu

Prodej placek pro Květinka, o.s. za 50,- Kč za kus do zapečetěné tašky.

produkcni cinnost na charitativnim konzertu

Průzkum spokojenosti klientů neziskové organizace, tvorba děkovných balíčků pro dárce, propagace akce neziskovky atd.

Různé brigády, údržba zeleně, čištění okolí,

různé dobrouvelné akce

Různé práce pro ŘK Farnost Kralupy

Sama jsem založila a vedu neziskovou organizaci

sázení stromků, úklid, pomoc žábám při jarní migraci

sociální pracovník

Společnice dětí na dětském oddělení v Kutné Hoře.1 x týdně cca 2-3 hod.Četla jsem jim pohádky,povídala si s nimi,hráli jsme různé hry s ohledem na jejich zdravotní stav.Nejvíce jsem se věnovala dětem po úrazu páteře.

sport

studentská organizace

úklid zahrady a okolí v dětském domově Vendula

úklid v Dětském domově

Úklid venkovních prostor.

úklidové práce

V psím útulku

v Tyflo centru, jako dobrovolná pomocnice

vedení neziskové organizace pro zdravotně postižené děti

Viz. odpověď na otázku č.4

vypamíhání v organizaci, která se snaží pomoci lidem bez domova a v materiální nouzi

výpomoc při přípravě občerstvení na veletrh vegetariánů

výpomoc při sportovní akci Czech open 2011 (profesionální golfový turnaj European Tour)

Vystoupení se skupinkou dětí v domově důchodců.

výuka první pomoci dětí v MŠ a ZŠ

World aids day - prodej stužek, IFMSA - přednášková činnost pro žáky ZŠ - sexuální výchova a zdravá reprodukce, Abilympiáda - Jedličkův ústav,

zahranicni pracovni tabor-rekontrukce stare horcke cesty, pomoc při organizaci festivalu

Zpravil sem kámošovy káru

22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6882,93 %34,17 %  
ne1417,07 %7,04 %  

Graf

23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navrhl mi to někdo ze známých (kamarád/ka, kolega, partner/ka apod.)3744,05 %18,59 %  
z vlastní iniciativy3440,48 %17,09 %  
osobně od některého z členů organizace pro kterou jsem pracoval/a1922,62 %9,55 %  
pomocí sdělovacích prostředků (televize, rádio, noviny, internet...)1315,48 %6,53 %  
nezisková organizace mě kontaktovala sama od sebe67,14 %3,02 %  
srkze školu (MUNI Brno)11,19 %0,5 %  
díky škole11,19 %0,5 %  
zaměstnavatel11,19 %0,5 %  
chodím na dobrovolné hasiče, tam to organizovali11,19 %0,5 %  
Ve škole, bylo nám to nabídnuto od učitelů.11,19 %0,5 %  
Nabídky přímo od člověka z Květinka, o.s. na SŠ11,19 %0,5 %  
v zaměstnání11,19 %0,5 %  
ve farnosti, nebo ve své organizaci, umím rozdělit svůj čas a svou činnost na takové, které patří do profesionální - placené práce a na dobrovolnickou aktivitu.11,19 %0,5 %  
ve škole11,19 %0,5 %  
firemní akce- intranet11,19 %0,5 %  
jako člen Svazu diabetiků ČR11,19 %0,5 %  
mám spotižené souruózence, v tomto prostředí jsem prakticky vyrůstala, takže to pro mne je samozřejmost pomáhat11,19 %0,5 %  

Graf

24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha aktivně pomáhat potřebným5767,86 %28,64 %  
chuť zažít něco nového, mít nové zážitky2934,52 %14,57 %  
získání pracovních zkušeností2630,95 %13,07 %  
chtěl/chtěla jsem uplatnit své znalosti/schopnosti2630,95 %13,07 %  
zaplnění volného času2125 %10,55 %  
navázání nových vztahů, přátelství2125 %10,55 %  
předešlá znalost organizace, se kterou jsem spolupracoval/a1720,24 %8,54 %  
vliv okolí (společnost, rodina, přátelé apod.)1619,05 %8,04 %  
rozvíjení veřejné společnosti11,19 %0,5 %  
splnění praxe11,19 %0,5 %  
rozpad morálních zásad společnosti11,19 %0,5 %  
Ulít se ze školy11,19 %0,5 %  
Chtěla jsem mezi lidi a pomáhat ostatním.11,19 %0,5 %  
volno ve škole11,19 %0,5 %  
pro své vzdělání a praxe potřebné do školy11,19 %0,5 %  
I v aktivním životě jsem pracovala vždy i pro druhé, v důchodu proto pokračuji11,19 %0,5 %  

Graf

25. Myslíte, že měla účast na dobrovolné činnosti nějaký přínos pro Váš život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7690,48 %38,19 %  
ne89,52 %4,02 %  

Graf

26. V čem spatřujete tento přínos?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Cítím se duševně velice užitečně a potřebně, když pomáhám těm, kteří to potřebují. Naplňuje mě to.

Člověk se setkává s novými lidmi, vnitřní naplnění potřeby někomu pomáhat - dobrý pocit, že mohu někomu pomoci, ulehčit život či ho aspoň zpestřit.

dobra zkusenost

dobrý pocit

Dobrý pocit v možné záchraně člověka.

Dobrý pocit z odvedené práce

Dobrý pocit ze sebe sama.

Dobrý pocit, že jsem něco smyslplného pro někoho udělal.

Dobrý pocit.

dobrý příklad ve výchově dalších generací.

Duševní naplnění

inspirivala mě, čemu bych se chtěla dál věnovat

Je pro mě radostí vidět radost těm, kterým pomáháme.

Jistá zodpovědnost

k nalezení nových přátel a v naději lepšího života tech kteří to potřebují

kvalitně strávený čas

Lepší pocit ze své osoby. Určitý pocit naplnění.

měla jsem lepší pocit, že aspon něco trošku dělám pro druhé

moje vnitřní radost, že jsem mohla udělat radost i druhým

Může se nám stát to samé.

myslím, že se člověk naučí lépe chápat handicapované a rozumět jim

na základě dlouhodobé dobrovolnické spolupráce s organizací jsem pak u této organizace získala pracovní místo

naplnění - pocit dobře vykonané práce, pomoci potřebným...

Naučila jsem se jednat s různými lidmi a uvědomila jsem si, že to, co mám, není samozřejmost.

nové zážitky

Noví přátelé, dobrý pocit z vykonané práce.

Nový pohled na aktivity dobrovolníků

Nový pohled na lidi s postižením, zkouška mých vlastníchschopností a hranic, zlepšení jednání a komunikace s lidmi.

obohatí ho

Organizace,kde jsem působila jako dobrovolník v první řadě splnila mé očekávání a nakonec jsem v ní získala práci,postavení,vzdělání,přátelství,poznala jsem dobré lidi,kteří se ani v dnešní době nehoní za penězi a ještě dokáží pomáhat jiným a přeto jsou šťastní a spokojení.Jejich životy jsou naplněny.

Otevřenost pro potřeby druhých, možnost zažít něco se spolupracovníky, i s těmi, pro které programy byly - vzájemné obohacení

peníze nejsou všechno a za ty dětské úsměvy to stálo

Pocit užitečnosti, nové kontakty, rozšíření obzorů.

pomoc potřebným

pomohla jsem

Pomohla jsem druhému člověku dosáhnout něčeho čeho sám není schopen, mohla jsem přispět k tomu aby se tento člověk stal soběstačnějším v dosahování svých cílů

pomohu ostatním , kteří potřebují

Poznal jsem,co to obnáší. A že je těžké cpát lidem nehodnotný produkt za šílenou cenu. Jedinou výhodou bylo, že se jednalo o charitativní projekt na dět, kterým nějaká nemoc znehodnotila dosavadní život.

poznání něčo do té doby neznámého a pro mě nového, navázání nových přátelství

Poznání nových a zajímavých lidí; zkušenosti.

Prakticky se jedná o část životní náplně, přínos je samotná pomoc potřebným a v nemalé míře i vlastní zadostiučinění. Není lepší pocit, než když Vás někdo pochválí za vykonanou službu a nemusí Vás vynášet do nebe někdy stačí vidět radost obdarovaného.

pro své vzdělání a praxe potřebné do školy

Pro svůj dobrý pocit, že dokážu někomu pomoci nebo trávit s někým čas a učit ho nové věci aniž bych za to získala nějaké peníze

předání zkušeností a znalostí

přínos komunikačním dovednostem, trénink veřejného vystupování, trénink trpělivosti..

rozvoj

Rozvoj osobnosti (komunikace s lidmi), kontakty a vlastní seberealizace.

Seberealizace, nové znalosti, zkušenosti, dovednosti..

seznámení s dalšími lidmi - tvorba horizontálních sítí

seznámení se s fungováním neziskové organizace

smysluplná činnost

spousta krásně rozesmátých dětských očí, podpora druhých v nelehkém životním osudu

srovnat si hodnoty.

stačí dobrý pocit

trocha sebereflexe neškodí. Vcítit se do kůže klientů...

uvědomění si možnosti proměnlivosti jednotlivých životních období, kdy se střídají ta lepší s horšími, v nichž je třeba postiženým pomáhat - ať už v jejich osobních životech či s jakýmkoliv zlepšením nebo zpříjemněním podmínek k životu

Uvědomila jsem si jak se lidé v DD musí cítít. Někteří se mi hodně svěřovali, bylo to někdy dost citlivé. K hodně lidem jsem získala blízký vztah, jednu pani jsem měla natolik ráda, že jsem jí říkala babičko. Po půl roce mého navštěvování umřela. Bohužel, doma jsem to obrečela. A tohle byl i důvod proč jsem přestala.

uvědomit si hodnotu svého životu , pomoc lidem v nouzi

V dobrém pocitu z pomoci potřebným.

V pocitu, že člověk nežije jen sám pro sebe. ale i pro druhé.

v tvojí bábě

Viděla jsem, jak se tam pracuje se seniory a ve svém zaměstnání se tomuto přístupu chci vyvarovat.

Vidím, že se mám dobře.

Víra ve změnu přístupu celé společnosti pokud se zůčastňuji takovýchto akcí.

viz 24

viz ot. 24

viz otázka 24

Výše zmiňovaná motivace se naplnila.

zažila jsem něco nového, potkala jsem se s různými lidmi, kteří buď byli vlídní a nebo neměli vůbec zájm

Získání zkušeností, praxe i přátel.

zkusenost

Zkušenost a pocit nápomoci ostatním

zkušenost, vnitřní obohacení

zlepšení života dětí

zviditelnění, přiblížit přínos a aktivitu organizace více veřejnosti

27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát, vždy při mimořádných akcích2529,76 %12,56 %  
dlouhodobě více než 1 rok2428,57 %12,06 %  
výjimečně, při jednorázové akci2226,19 %11,06 %  
dlouhodobě méně než 1 rok1315,48 %6,53 %  

Graf

28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5970,24 %29,65 %  
nevím, nejsem si jistý/á1517,86 %7,54 %  
momentálně stále pracuji jako dobrovolník910,71 %4,52 %  
ne11,19 %0,5 %  

Graf

29. Daroval/a jste někdy nějakou finanční částku na dobročinné účely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 30, neotázka č. 31].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17392,02 %86,93 %  
ne157,98 %7,54 %  

Graf

30. Pokud ano, jednalo se o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázový dar13276,3 %66,33 %  
jsem pravidelný dárce4123,7 %20,6 %  

Graf

31. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14476,6 %72,36 %  
muž4423,4 %22,11 %  

Graf

32. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 26 let8344,15 %41,71 %  
27-40 let4423,4 %22,11 %  
41-65 let4021,28 %20,1 %  
do 18ti let2010,64 %10,05 %  
65 a více10,53 %0,5 %  

Graf

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské9651,06 %48,24 %  
vysokoškolské4222,34 %21,11 %  
základní2010,64 %10,05 %  
vyšší odborné168,51 %8,04 %  
vyučen/a136,91 %6,53 %  
bez vzdělání10,53 %0,5 %  

Graf

34. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující8645,74 %43,22 %  
student7640,43 %38,19 %  
živnostník94,79 %4,52 %  
na mateřské dovolené84,26 %4,02 %  
nezaměstnaný63,19 %3,02 %  
v důchodu31,6 %1,51 %  

Graf

35. Vaše náboženské vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání15381,38 %76,88 %  
věřící3518,62 %17,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kde jste se s pojmem "dobrovolnictví" setkali?

 • odpověď internet:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?

6. Kde jste se s pojmem "dárcovství" setkali?

 • odpověď internet:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?
 • odpověď od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.) na otázku 3. Kde jste se s pojmem "dobrovolnictví" setkali?

8. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě více než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a

11. Jaký si myslíte, že má dobrovolnictví a dárcovství vliv na rozvoj regionu, ve kterém žijete?

 • odpověď pozitivní:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě méně než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?

12. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi od známých (rodina, přátelé, partner/ka apod.) na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi v médiích (televize, rádio, tiskoviny apod.) na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu) ?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi navrhl mi to někdo ze známých (kamarád/ka, kolega, partner/ka apod.) na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi osobně od některého z členů organizace pro kterou jsem pracoval/a na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomocí sdělovacích prostředků (televize, rádio, noviny, internet...) na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi předešlá znalost organizace, se kterou jsem spolupracoval/a na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vliv okolí (společnost, rodina, přátelé apod.) na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaplnění volného času na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím, nejsem si jistý/á na otázku 28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě méně než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě více než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vícekrát, vždy při mimořádných akcích na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 25. Myslíte, že měla účast na dobrovolné činnosti nějaký přínos pro Váš život?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat potřebným na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít něco nového, mít nové zážitky na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/chtěla jsem uplatnit své znalosti/schopnosti na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi získání pracovních zkušeností na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně, při jednorázové akci na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi navázání nových vztahů, přátelství na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/chtěla jsem uplatnit své znalosti/schopnosti na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít něco nového, mít nové zážitky na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi navázání nových vztahů, přátelství na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat potřebným na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaplnění volného času na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi získání pracovních zkušeností na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?

18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/chtěla jsem uplatnit své znalosti/schopnosti na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít něco nového, mít nové zážitky na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi navázání nových vztahů, přátelství na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat potřebným na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zaplnění volného času na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi získání pracovních zkušeností na otázku 19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?

22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě více než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a

25. Myslíte, že měla účast na dobrovolné činnosti nějaký přínos pro Váš život?

 • odpověď ano:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vliv okolí (společnost, rodina, přátelé apod.) na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě méně než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dlouhodobě více než 1 rok na otázku 27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi touha aktivně pomáhat potřebným na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pomocí sdělovacích prostředků (televize, rádio, noviny, internet...) na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi z vlastní iniciativy na otázku 23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi navázání nových vztahů, přátelství na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 17. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu) ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chuť zažít něco nového, mít nové zážitky na otázku 24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?

34. Jaký je Váš sociální status?

 • odpověď pracující:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41-65 let na otázku 32. Do jaké věkové kategorie se řadíte?
 • odpověď student:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18ti let na otázku 32. Do jaké věkové kategorie se řadíte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete ve Středočeském kraji?

2. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

3. Kde jste se s pojmem "dobrovolnictví" setkali?

5. Setkali jste se někdy s pojmem "dárcovství"?

6. Kde jste se s pojmem "dárcovství" setkali?

8. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

11. Jaký si myslíte, že má dobrovolnictví a dárcovství vliv na rozvoj regionu, ve kterém žijete?

12. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?

15. Jak byste zhodnotil/a informovanost o dobrovolnictví a dárcovství v regionu, ve kterém žijete? (Označte prosím na stupnici od 1 do 5ti jako ve škole : 1 = velmi dobrá informovanost, 5 = špatná informovanost)

16. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických a dárcovských aktivitách ve vašem regionu?

17. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu) ?

18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?

22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?

23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?

24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?

25. Myslíte, že měla účast na dobrovolné činnosti nějaký přínos pro Váš život?

27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a

28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?

29. Daroval/a jste někdy nějakou finanční částku na dobročinné účely?

30. Pokud ano, jednalo se o:

31. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

32. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

34. Jaký je Váš sociální status?

35. Vaše náboženské vyznání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete ve Středočeském kraji?

2. Setkali jste se někdy s pojmem „dobrovolnictví“?

3. Kde jste se s pojmem "dobrovolnictví" setkali?

5. Setkali jste se někdy s pojmem "dárcovství"?

6. Kde jste se s pojmem "dárcovství" setkali?

8. Znáte nějaké neziskové organizace ve Vašem okolí, které spolupracují s dobrovolníky?

11. Jaký si myslíte, že má dobrovolnictví a dárcovství vliv na rozvoj regionu, ve kterém žijete?

12. Slyšeli jste někdy o „firemním dobrovolnictví“?

13. Kde jste se doslechli o "firemním dobrovolnictví"?

15. Jak byste zhodnotil/a informovanost o dobrovolnictví a dárcovství v regionu, ve kterém žijete? (Označte prosím na stupnici od 1 do 5ti jako ve škole : 1 = velmi dobrá informovanost, 5 = špatná informovanost)

16. Uvítal/a byste více informací o dobrovolnických a dárcovských aktivitách ve vašem regionu?

17. Pracujete nebo pracoval/a jste někdy jako dobrovolník/nice (tedy bez nároku na finanční odměnu) ?

18. Máte v plánu se někdy v budoucnu věnovat dobrovolnictví?

19. Z jakého důvodu se chcete stát dobrovolníkem?

22. Odehrávala se tato činnost ve Středočeském kraji?

23. Jakým způsobem jste se dozvěděl/a o možnosti pracovat jako dobrovolník?

24. Co Vás motivovalo k dobrovolnické práci?

25. Myslíte, že měla účast na dobrovolné činnosti nějaký přínos pro Váš život?

27. Jako dobrovolník/nice jste pracoval/a

28. Pokud byste měl/a možnost, zúčastnil/a byste se znovu nějaké dobrovolné aktivity?

29. Daroval/a jste někdy nějakou finanční částku na dobročinné účely?

30. Pokud ano, jednalo se o:

31. Uveďte prosím Vaše pohlaví:

32. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

34. Jaký je Váš sociální status?

35. Vaše náboženské vyznání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šliková, A.Dobrovolnictví a dárcovství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-a-darcovstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.