Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví na Liberecku

Dobrovolnictví na Liberecku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Roubíčková
Šetření:21. 04. 2016 - 20. 05. 2016
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník k bakalářské práci

Vážení respondenti,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Technické univerzitě v Liberci, Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, v oboru Sociální práce. Dotazník je zcela anonymní, poskytnuté informace poslouží pouze jako podklad k vypracování mé bakalářské práce na téma Dobrovolnictví na Liberecku

 

Zakroužkujte nebo elektronicky podtrhněte, prosím, u každé z otázek odpověď (odpovědi), které platí, popřípadě dopište chybějící. Stačí krátké vyjádření.

 

Děkuji za Váš čas a spolupráci

Adéla Roubíčková

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2896,55 %96,55 %  
muž13,45 %3,45 %  

Graf

2. Do které věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 – 441758,62 %58,62 %  
25 – 34517,24 %17,24 %  
18 – 24517,24 %17,24 %  
45 – 5426,9 %6,9 %  

Graf

3. Mimo tuto dobrovolnou činnost jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec - pokud ano, uveďte prosím ve vlastní odpovědi vaší pracovní pozici1034,48 %34,48 %  
student827,59 %27,59 %  
na rodičovské dovolené724,14 %24,14 %  
nezaměstnaný413,79 %13,79 %  
OSVČ26,9 %6,9 %  
produkční13,45 %3,45 %  
technik13,45 %3,45 %  
terénní sociální pracovník13,45 %3,45 %  
sociální pracovník13,45 %3,45 %  
asistent pedagoga - speciální pedagog13,45 %3,45 %  
psycholog VS ČR13,45 %3,45 %  
kulturní referentka13,45 %3,45 %  
administrativní pracovník13,45 %3,45 %  
Zdravotnický asistent13,45 %3,45 %  

Graf

4. Kolik hodin týdně věnujete dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 5 hodin2379,31 %79,31 %  
6 - 10 hodin310,34 %10,34 %  
16 - 20 hodin13,45 %3,45 %  
21 hodin a více13,45 %3,45 %  
11 - 15 hodin13,45 %3,45 %  

Graf

5. Jak jste se o práci dobrovolníka v dané organizaci dozvěděl/la?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od přátel1655,17 %55,17 %  
z internetového vyhledávače413,79 %13,79 %  
od kolegy z práce310,34 %10,34 %  
od rodiny26,9 %6,9 %  
ze Zpravodaje13,45 %3,45 %  
během odborné praxe13,45 %3,45 %  
emailem13,45 %3,45 %  
od spolužáků13,45 %3,45 %  
Z pořadu v televizi13,45 %3,45 %  
děti zde chodili do školky a já tam začala pomáhat13,45 %3,45 %  
sama jsem si organizaci vyhledala13,45 %3,45 %  
na dni otevřených dveří liberecké nemocnice formou letáčku Dobromysl13,45 %3,45 %  

Graf

6. Vaše cílová skupina klientů? - prosím popište:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
senioři26,9 %6,9 %  
tělesné postižení mladí lidé13,45 %3,45 %  
sociálně slabí13,45 %3,45 %  
onkologicky nemocní a dětští pacienti13,45 %3,45 %  
děti a mládež13,45 %3,45 %  
děti do tří let věku13,45 %3,45 %  
zdravotně a mentálně postižení a senioři13,45 %3,45 %  
seniori13,45 %3,45 %  
děti s autismem13,45 %3,45 %  
děti ZŠ13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 10-15 let
osoby se zdravotním znevýhodněním
Zahraniční student - jsme hostitelská rodina
děti ze zš
lidé s různým i kombinovaným postižením, senioři
Rodiny, potažmo děti ohrožené sociálním vyloučením
Děti
dospělý lidé s kombinovaným postižením
oběti trestných činů
zdravotně znevýhodnění
Psi
Tělesně i psychicky postižení. Většinou mladiství.
děti 2-6let
staří nemocní lidé, kteří jsou osamocení
mladí lidé s různým postižením
těl. postižení
pacienti onkologie a pacienti dětské psychiatrie
děti, senioři, blízcí
1862,07 %62,07 % 

Graf

7. Jaká je Vaše motivace být dobrovolníkem/cí a co je náplní Vaší dobrovolnické práce? (stručný popis)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomáhat klientovi při divadelních zkouškách. Dobrý pocit z pomoci druhému.13,45 %3,45 %  
pomáhat druhým13,45 %3,45 %  
Rukodělné dílny, drobná představení. Dělá mi to radost.13,45 %3,45 %  
společenství13,45 %3,45 %  
dělat něco smysluplného13,45 %3,45 %  
naplňování volného času klientů13,45 %3,45 %  
kulturní akce pro seniory, pomoc lidem13,45 %3,45 %  
dobrý pocit z práce13,45 %3,45 %  
snaha o smysluplné prožívání volného času v souladu s přírodou13,45 %3,45 %  
Motivací je práce s lidmi/dětmi. Náplní je vedení zájmového kroužku.13,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi nedokážu přesně popsat
Jsme hostitelská rodina pro zahraničního studenta ze střefní školy. Chceme poznat jiný pohled na svět a lépe poznat dami sebe prostřednictvím někoho jiného. Chcrme sdílet naši kulturu a způsob života
smysluplná činnost, volnočasové aktivity pro děti
volný čas
motivaci přesně netuším, mám ráda výzvy... náplní je doučování dětí ohrožených sociálním vyloučením, jež v běžném školském systému z nejrůznějších důvodů selhávají.
Pomoc dětem. Zabavit je na odpoledne jak z pěstounské rodiny tak domova děti
získat nové informace pro studium, být užitečný a pomáhat. Náplní je využít volný čas s klienty, strávit ho dle jejich přání a být jim k tomu nápomocen.
morální povinnost, podpora snaha ulehčit v težké životní situaci. náplní je odborné psychologické poradenství.
Pomáhat druhým, vyplnit volný čas.
Venčenî
Dobrý pocit. Létající divadlo na kolečkách. Divadlo s postiženými dětmi z jedličkova ústavu.
náplnění
byla jsem nezaměstnaná a alespoň jsem někomu mohla pomoci
dělat něco smysluplného a zároveň odpočinout si od své normální práce -jsem matka s malými dětmi
dobrovolník v divadelním spolku, zájmová činnost pro mladé s postižením-kombinované vady, mentální retardace, slepota, downův syndrom)
pomoc
potřeba realizace pychosociální prací, náplň - arteterapie, ruční a výtvarné práce
h
Trávit volný čas se seniory, číst jim knihy, noviny, jít s nimi na procházku. Dělat něco smysluplného ve volném čase.
1965,52 %65,52 % 

Graf

8. Myslíte si, že jste svou prací přínosem pro organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1448,28 %48,28 %  
spíše ano1241,38 %41,38 %  
nedokážu posoudit413,79 %13,79 %  
jsou vidět konkrétní výsledky13,45 %3,45 %  
doufám, jinak by tento program neběžel tolik let a mě nevysílali do lokalit, do kterých se jiného dobrovolníka bojí poslat13,45 %3,45 %  

Graf

9. Myslíte si, že jste svou prací přínosem pro klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1655,17 %55,17 %  
spíše ano1034,48 %34,48 %  
nedokážu posoudit26,9 %6,9 %  
rasdost dětí, spokojenost rodičů13,45 %3,45 %  
zpětně vím, že na uto otázku by bylo možno odpovědět až po ldouhodobé evaluaci. Dítě se prospěchově nijak zásadně nelepší, ale minimálně se těší na doučování13,45 %3,45 %  

Graf

10. Byl Vám organizací předložen nebo představen dobrovolnický program (plán), ve kterém jsou určeny podmínky náboru, rozsah a náplň školení, možnosti supervize a zhodnocení Vaší práce ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1551,72 %51,72 %  
ne1448,28 %48,28 %  

Graf

11. Cítíte se plnohodnotným členem týmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit1551,72 %51,72 %  
spíše ano a jak se to projevuje?931,03 %31,03 %  
ano a jak se to projevuje?517,24 %17,24 %  
spíše ne a jak se to projevuje?26,9 %6,9 %  
neznám ostatní členy týmu13,45 %3,45 %  
Jsem doceněna lidmi se kterými pracuji 13,45 %3,45 %  
pracovníci chtějí zpětnou vazbu, když je nějaký problém, chtějí znát i můj názor.13,45 %3,45 %  
rozvinuté osobní vztahy s ostatními dobrovolníky v organizaci a respekt k moji práci a úsudku.13,45 %3,45 %  
účastnila jsem se porad a mohla říkat své názory13,45 %3,45 %  
jsem zapojena do rozhodování, supervize, komunikace s koordinátorem13,45 %3,45 %  
porady dobrovolníků a celého týmu, společné rozhodování13,45 %3,45 %  
velmi pozitivní zpětná vazba, získala jsem cenu Křesadlo 201413,45 %3,45 %  

Graf

12. Jak dlouho předpokládáte, že budete dobrovolníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dokud mne to bude bavit a naplňovat1965,52 %65,52 %  
rád/a bych co nejdéle to bude možné413,79 %13,79 %  
pokud se vyprofiluji z dobrovolníka na zaměstnance v dané organizaci310,34 %10,34 %  
do té doby až mi skončí rodičovská dovolená26,9 %6,9 %  
než najdu zaměstnání26,9 %6,9 %  
až dostuduji13,45 %3,45 %  
pokud to bude pro mne časově a organizačně reálné13,45 %3,45 %  

Graf

13. Víte kolik je v dané organizaci dobrovolníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1862,07 %62,07 %  
ano, počet...827,59 %27,59 %  
726,9 %6,9 %  
cca 2513,45 %3,45 %  
613,45 %3,45 %  
přibližně 8, ale počet je velmi proměnlivý, dobrovolníci fluktuují13,45 %3,45 %  
13013,45 %3,45 %  
zhruba 37013,45 %3,45 %  
1213,45 %3,45 %  
cca 10 aktivních13,45 %3,45 %  

Graf

14. Znáte ve Vašem okolí někoho, kdo také vykonává dobrovolnickou službu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, počet...2482,76 %82,76 %  
ne517,24 %17,24 %  
5413,79 %13,79 %  
2310,34 %10,34 %  
1026,9 %6,9 %  
326,9 %6,9 %  
asi 213,45 %3,45 %  
nepočítala jsem je13,45 %3,45 %  
50 + kolegové dobrovolníci13,45 %3,45 %  
113,45 %3,45 %  

Graf

15. Byla Vám organizací nabídnuta psychologická nebo supervizní pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1448,28 %48,28 %  
ano1344,83 %44,83 %  
není potřeba13,45 %3,45 %  
přímo organizací ne, ale sdružením pro dobrovolníky, se kterým mám dobrovolnickou smlouvu, ano.13,45 %3,45 %  

Graf

16. Byla s Vámi sepsána smlouva o dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %72,41 %  
ne827,59 %27,59 %  

Graf

17. Je v organizaci koordinátor dobrovolníků nebo kompetentní osoba, za kterou můžete přijít s jakýmkoliv dotazem ohledně Vaší dobrovolnické služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %72,41 %  
ne827,59 %27,59 %  

Graf

18. Dostal/a jste někdy odměnu od organizace za Vaší dobrovolnou službu? (pozitivní zpětnou vazbu, lístek na kulturní nebo sportovní akci atd.....)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jakou...1655,17 %55,17 %  
ne1034,48 %34,48 %  
lístky na festival13,45 %3,45 %  
poděkování a knížku13,45 %3,45 %  
knihu, lístek na kulturní akci, certifikát za počet dobrovolnických hodin, večeři13,45 %3,45 %  
obědy, lístky na ples13,45 %3,45 %  
pozitivní zpětná vazba13,45 %3,45 %  
zpětná pozitivní vazba13,45 %3,45 %  
pzv, drobný předmět13,45 %3,45 %  
vstupenky na festival Jeden svět, kde jsem ostatně taky dobrovolničila...13,45 %3,45 %  
Jak zpetnou vazbu tak i malé dárky 13,45 %3,45 %  
zpětnou vazbu ano, pozvánku na oslavu narozenin klienta, kalendář dané organizace.13,45 %3,45 %  
společenské události, rozsáhlá možnost vzdelávání, kursy, školení, zvyšování kvalifikace13,45 %3,45 %  
zpětnou vazbu, lístek na kulturní akci13,45 %3,45 %  
nevzpomínám si13,45 %3,45 %  
pozitivní zpětná vazba, nabídka školení13,45 %3,45 %  
zpětná vazba, lístek na kulturní akce13,45 %3,45 %  
výtvarné kurzy v hodnotě 10000,-kč z fondu liberecké nemocnice, Křesadlo 2014, věcné dary od oddělení dětské psychiatrie pro mé děti, pozvánky na kulturní akce pořádané Dobromyslí, poděkování vedení nemocnice - dárkový balíček, pohoštění a posezení s hlavní sestrou, pozvánka k posezení v čajovně a poskytnutí rozhovoru o mém dobrovolnictví s polskými dobrovolníky13,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Roubíčková, A.Dobrovolnictví na Liberecku (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-na-liberecku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.