Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví v očích veřejnosti

Dobrovolnictví v očích veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Moravcová
Šetření:02. 04. 2011 - 10. 04. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):18 / 12.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož výstupy budou použity jako podklad v praktické části mé diplomové práce. Cílem dotazníku je zmapovat současnou informovanost a povědomí věřejnosti o dobrovolnické činnosti v České republice.

Odpovědi respondentů

1. Působíte v současné době jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7873,58 %73,58 %  
ano2826,42 %26,42 %  

Graf

2. Co si představíte pod pojmem dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

aktivní činnost bez nároku na honorář

bezplatná pomoc

bezúplatná pomoc

cokoliv, co není peněžně odměněno

Činnost vykonávaná dobrovolně ku prospěchu někoho jiného, za účelem všeobecného a jiného prospěchu, bez nároku na odměnu.

Činnost zvolená dobrovolně za účelem pomáhání jiným lidem. Je to obohacení jak pro dobrovolíka, tak příjemnce v oblasti mezilidských vztahů.

Činnost, kterou vykonávám z čistého idealismu.

Člověk pomáhá lidem..Dobrovolně, bezplatně...

Člověk, který pomáhá nějaké dobročinné organizace zdarma na plný úvazek nebo ve svém volném čase.

dělá prospěšnou věc, která není finančně ohodnocena

dělání nějaké věci za dobrých účelem a zadarmo

dělat jakkoukoliv činnost z vlastní vůle

dělat něco dobrovolně

delat neco zadarmo cemu verim

Dělat věci, né pro peníze, ale pro svůj dobrý pocit.

dobro

dobrovolná činnost, aktivita, bez nároku na finanční odměnu. Většinou práce pro neziskovou organizaci(ať už ekologickou či humanitární) či výpomoc(odklízení škod, mapování...), někdy i práce v zahraničí. Většinou provádí nadšenci přesvědčení o smysluplnosti činnosti, možnsot získání dobré a zajímavé praxe

dobrovolná pomoc

dobrovolná práce bez úplaty pro dobro nějaké věci

Dobrovolná výpomoc v různých oblastech, bez finanční provize.

dobrovolně někomu pomáhat

Dobrovolnictví je de facto veškerá činnost, kterou člověk nedělá za úplatu. Dělá ji rád, dělá ji proto, že tím může pomoci někomu jinému.

dobrovolník je někdo, kdo pracuje bez nároku na mzdu, podružnou věcí pak je, jestli se to děje v rámci neziskového sektoru (častější varianta), nebo v rámci sektoru komerčního...hodně dobrovolníků lze také najít ve zdravotnictví, různé hospice apod.

dobrovolnou - neplacenou činnost v humanitarni, zdravotni, socialni ci jine neziskove lidem, prirode prospecne oblasti

Docházka do neziskových organizací bez nároku na finanční odměnu

Hodně dřiny pro jistě ušlechtilý cíl, bez finanční odměny.

Jakákoli činnost v neziskové organizaci bez nároku na mzdu.

jakákoliv práce, kterou vykonám bez nucení a sama ze své vůle popřípadě výpomoc ze které nemám žádný zisk kromě dobrého pocitu :)

Kecání s lidmi, dělat jim otroky (přítelkyně to dělá)

Lidé kteří chodí pomáhat s určitými věcmi, z dobrého srdce :-)

něco, co člověk dělá pro dobro druhých a nežádá finanční odměnu

nekariérní činnost, která není finančně odměněna a je vykonávaná ve volném čase - aneb definice, kterou se právě učím do sociální práce :D

někomu nebo něčemu pomáhat bez nároku na honorář

neplacená dobročinná činnost

neplacená práce, pomoc druhým

neziskové zaměstnání nebo práci

nezištná pomoc lidem/zvířatům, kteří to potřebují

nezjištná pomoc potřebným

nic

Obecně prospěšná činnost zdarma/za almužnu.

obetujem svoj cas pre dobru vec za ktoru nic nechcem

Odvedení potřebné práce bez nároku na odměnu.

ochota lidi pomahat jinym bez naroku na plat

organizovaná činnost nad rámec povinností vykonávaná dobrovolně a bez nároku na odměnu

Pomáhat lidem v nouzi

Pomáhat lidem, kteří to potřebují, a neočekávat za to nějakou peněžní odměnu

pomáhat sám od sebe

Pomahat spolecnosti, verejnosti nezistne

Pomoc

Pomoc druhým bez nároku na finanční odměnu.

pomoc druhým osobám mimo rodiných příslušníků

pomoc lidem nebo životnímu prostředí, bez úplaty

Pomoc lidem z vlastní vůle.

Pomoc ostatním, pomoc při organizaci atp.

pomoc potřebným ze své vlastní vůle

pomoc tam, kde je potřeba

Pomoc tem bez naroku na honorar

pomoc těm, kteří ji potřebují, bez nároku na odměnu za tuto pomoc

pomoc z dobré vůle bez nároku na odměnu

pomoc zdarma

práce bez nároku na odměnu

Práce bez záměru vydělat si.

Práci vykonanou zadarmo a s láskou

prospěšná činnost s minimálním či žádným platem

prospěšná činnost ve volném čase bez nároku na materiální odměnu

Prospěšnou činnost, za kterou osoba nedostává plat nebo mzdu.

Protože jsem dělala v sociální oblasti v péči o staré občany, tak já si představuji dobrovolnictví jako pomoc druhému člověku, který už sám nezvládá se o sebe postarat a stát takovouhle pomoc nemá v zákonech.

Svaté, sblblé, šílené...

Užitečná práce zadarmo

v podstatě jde o charitativní práci ve volném čase bez nároku na mzdu

Ve svém volném čase dělání něčeho pro druhé bez nároků na nějakou odměnu.

vykonávání určité činnosti, ke které mám předpoklady nebo průpravu, praxi, na základě vlastního rozhodnutí.

Vykonávat sociálně prospěšné práce ve svém volném čase, bez nároku na výplatu

vykonávávní společensky neatraktivní činnosti za mnohdy neatraktivní hmotnou-finanční odměnu z vlastního rozhodnutí

Vykovnávání jakékoliv aktivity bez nárokou na honorář

zdarma ve svém volném čase např. práce s drogově závislými, postiženými...

3. Vybavíte si oblasti, ve kterých působí dobrovolníci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

Ano.

asistence starým lidem, tělesně postiženým, v útulcích se zvířaty, úklidové práce, finanční sbírky

Bezdomovci, problémové lidi, lidská práva, práva zvířat

canisterapie, povodně

Deti, bezdomovci, ochrana prirody, postizeni

dobrovolná zdravotní sestra dobrovolný dárce krve pečovatelka pomocnice hasič

drogová prevence, linky důvěry, práce s handicepovanými

Festivaly, prirodni katastrofy

hasici

hasiči, ochrana životního prostředí

hasiči, pomoc při přírodních katastrofách např. povodeně, myslim že i v Dropinu pracují dobrovolníci, dárci krve, v armádě asi také, možná Greenpeace ale nevim jestli nejsou placeni...

hasiči, sběrači odpadků, charitativní sbírky

hasiči, úklidové práce, zdravotní pomoc

hasiči, veřejné sbírky, pomoc dětem, humanitarni mise v rozvojovych zemich, greenpeace, ochrana prirody, cerveny kriz

Hasiči,lékaři

hlavně pomoc nesoběstačným lidem,jako staří,nemohoucí,lidé v nouzi,děti

humanitární činnost

Humanitární pomoc, poradenství v oblasti zdraví nebo práva.

humanitární pomoc, rozvojové projekty, charita, ekologie apod...zajímavé je, že hodně dobrovolnických aktivit se odehrává například u studujících architektů, kteří jsou v rámci studia schopni velmi dlouho pracovat bez nároku na mzdu, výměnou za jakési "know-how", praxi a zkušenosti

humanitární, sociální, náboženské, zdravotnictví, ekologické (a politické :-) )

charita

charita - rozdávání potravin a oblečení potřebným, vybavování škol, nemocnic, mise v Afrických státech týkající se vzdělávání - stavby škol atd.

charita, hasičské sbory, zdravotnictví, pečovatelská služba, dětské domovy...

charita, nabízení věcí pro ni

charita, podvody

charita, povodně

Charita, povodně

charita, pri nejakych akciach

charita, různá sdružení aj.

Charita, zvířata, ekologie...

charitativní činnost, pomoc v oblasti zasažené katastrofou, Evropská dobrovolná služba, dobrovolné bezúplatné poskytování služeb různým agenturám (např. překlady agenturám zajišťujícím adopci dětí na dálku apod)

Charity....

Likvidace dopadů přírodních katstrof, organizace zabývající se lidskými právy a jiné nevládní a neziskové organizace.

nadace, green peace

např. stacionáře pro postižené děti, zájmové kroužky, neziskové organizace

například při povodních

ne

ne

Neziskový sektor (ekologické, humanitární, lidskoprávní organizace).

neznám blázna co by dělal zadarmo

NZDM, ústavy, zahraničí

Oblasti?? Všude

ochrana přírody, památkářství, humanitární akce, doučování, odklízení škod, propagace, sepisování petic.....

olympijské hry - sport, rozvojové země - zdravotnictví, ochrana zvířat (velryby aj.), pomoc při katastrofách - povodně

Péče o nemocné, závislé

pomoc dlouhodobě hospitalizovaným pacientům v nemocnici či jiném zařízení ve smyslu čtení, her atd., dobrovolní hasiči, pomoc při povodních

Pomoc rodinám, dětem, postiženým,dopisování si s vězni.

pomoc v krizových situacích či oblastech, charita, práce s nepřizpůsovými skupinami, pořádání akcí...

povodně

psí útulky, nemocné děti, pomoc po povodních

Sociální (děti, rodiče, nezaměstnaní, staří lidé, drogově a jinak závislí apod.), zdravotnické, kulturní, všichni možní ochranáři přírody, planety a podobně, a různé skupiny propagující nějaké "světo" názory, to bude asi oblast politická.

sociální oblast

Sociální oblast (domovy důchodců, dětské domovy, nemocnice...), ochrana přírody, v Zoo, v muzeích, v divadlech...

sociální oblast- zdraví, handicapované osoby, senioři, děti, zvířata, pří živelných katastrofách apod.

sociální problémy, humanitární pomoc,...

sociální sféra (domovy důchodců, asistence postiženým atd.), pomoc po živelných katastrofách, pomoc lidem v rozvojovích zemích

sociální sféra, zdravotnictví

Sociální, zdravotní oblast. Dobrovolnictví v oblasti přírody

starost o bezdomovce, ekologické aktivity...

Těměř všude kromě politiky

týraní zvířat, děti, pomoc stařím, pomoc lidem chudých zemí

uklid

Útulky,domovy důchodců,nemocnice,stacionáře,občanská sdružení ....

v krizových oblastech-povodně atd.

v oblasti charity, útulků se zvířaty..

Ve zdravotnictví.

viz ot. c.2

všude

vzdělávání, zdravotnictví, napravování škod po přírodních katastrofách...

Záchranářství, charita.

Zájmové aktivity pro postižené děti, pro děti ze sociálně slabších rodin, v domovech důchodců

Zdravotnictví, Hospice, Domovy důchodců, Lékaři bez hranic,

zdravotnictví, humanitární

zdravotnictví, ochranářství, humanitarní akce

Zdravotnictví, pomoc zvířatům, pomoc chudým, bezdomovcům, pomoc přírodě, pomoc při katasrofách-povodních atd.

zdravotnictví, školství

4. Věnoval/a jste se někdy dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5165,38 %48,11 %  
ano2734,62 %25,47 %  

Graf

5. Jaké dobrovolnické činnosti jste se věnoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

dobrovolné bezúplatné poskytování překladů agentuře Pro Contact, o. s. zajišťující adopci na dálku dětí z Guinei, překlady, tlumočení neziskovým organizacím v mém regionu

docházka do stacionářů, výpomoc v neziskové organizaci, která vytváří program pro volný čas pro děti předškolního a mladšího školního věku

ekologie - sbírání odpadů v lese, čistění potoka, sázení stromků, stříhání větví sociální péče - asistence lidem s mentálním postižením

finanční sbírka na chráněné dílny pro mentálně postižené

Charita, útulek, ekologie

Jako malá jsem prodávala různé předměty pro různé organizace (v rámci Skauta).

Kompas, aktivity pro děti ze sociálně slabších rodin Světluška

např. překlad aj textů pro neziskovku

pečovatelka

Plánování akcí v nez. org.

podpora státu

pomoc dětem

pomoc nevidomím

Pomoc starým a nemocným lidem

Poradenství v oblasti zdraví.

pořádání světového poháru

Rekonstrukce cest, oprava staré budovy, kulturní poznávání různých zemí

sbírání odpadků, květinový den

sbírka Dům Na půl cesty

u postižených dětí

Učit seniory základní práce s počítačem a internetem.

uklid

UNICEF

Vedení zájmového kroužku pro děti (6 let), víkendovky s Hnutím Brontosaurus, pomoc s vedením kurzu pro organizátory Hnutí Brotnosaurus, ochranářské brigády na chráněných územích.

Většinou to byly akce spojené s vybíráním peněz na pomoc druhým, nebo za určitým účelem (např. benefiční koncerty, vystupování zadarmo).

výpomoc v ekosadu, sázení stromků, úklid odpadu

6. Jaký je Váš názor na dobrovolnickou činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [kladnýotázka č. 8, zápornýotázka č. 7, neutrálníotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný5975,64 %55,66 %  
neutrální1620,51 %15,09 %  
záporný33,85 %2,83 %  

Graf

7. Pokud je Váš názor záporný, z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

stojí to moc peněz ktery mi nikdo nevrátí

Veškerou činnost kterou vykonávají tzv. dobrovolnické organizace má vykonávat stát, ze zákona!!!

8. Máte osobní zkušenost s dobrovolníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4658,97 %43,4 %  
ne3241,03 %30,19 %  

Graf

9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pozitivní3473,91 %32,08 %  
negativní510,87 %4,72 %  
různorodá - pozitivní i negativní12,17 %0,94 %  
někdy jsou otravní, jindy ne, záleží na člověku12,17 %0,94 %  
i dobrovolníci bývají nedobrovolní12,17 %0,94 %  
nic12,17 %0,94 %  
Jak kdy. Záleží na člověku.12,17 %0,94 %  
pozitivní i negativní12,17 %0,94 %  
nutili mi dotazník12,17 %0,94 %  

Graf

10. Při jaké příležitosti se o dobrovolnické činnosti dozvídáte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

akce

během události, kde je potřeba pomoci

canisterapie

Český červený kříž, humanitální pomoc, zdravotní osvěta, sbírky při náhlých událostech, přírodních katastrofách.

Dobrovolnická pomoc v Africe.

hasiči

charita

Internet, letáčky

ked treba niekomu pomoct

Letákama

média

Media

média

miss, televizní pořady

Moc ne, jelikož je veřejnost málo informovaná....Dozvěděla jsem se o tom až při literární soutěži, která měla téma MÍT TAK KOUZELNOU HŮLKU a týkala se dobrovolnictví...

na internetu

na internetu

nabídky práce skrze studium

např. při živelných katastrofách

nejspíše při pořádání sbírek, například pro slepé, pro nemocné rakovinou, Tříkrálové apod.

netuším

netuším - promiň jani

Nevím

nevím

nevím

nevím,teď se mi vybavily max povodně

nevím...

o kamarádů, z televize

od kamarádů dobrovolníků

od mé dcery

Od místní charity

Od přítelkyně, ze školy

Olympijské hry.

oslovení na ulici

Po přírodních kalamitách.

Pomoc při živelných pohromách.

pořádání olympijských her, katastrofy

povodně

povodně, požáry

Povodně,požáry

pri prirodnich katastrofach, hlavne zaplavach a taky kdyz pritelky pise diplomku na tohle tema :)))))))))))))))))))))))))

při akcích pořádané TV

Při brouzdání na internetu

Při cestování v USA - ráj dobrovolníků!! - doporučuji se inspirovat! pak letos je Evropský rok dobrovolnictví. V práci.

při chlastání

při již zmiňových povodních

při katastrofách, nečekaných událostech v rodinách nebo ve státě

při katastrofách; na ulicích stánky s informacemi, jak pomoci

Při nejrůznějších katastrofách

při studiu na VŠ

při své práci

Přírodní katastrofy

Přírodní katastrofy.

reklama - letáky, inzerce, osobní kontakt - informace od přátel; a samozřejmě web

sledování televize

škola, internet, www stránky ahoj.info, schůze v Pro Contactu

školní činnosti

televize

TV nebo dotazníkem

tv reklama

Útulky

v médiích - když se stane nějaká nepříjemná událost (povodně, požár, atd.)

V novinách

V práci (pracuji v NO, ne již však jako dobrovolník).

v TV

většinou z internetu nebo od známých

vybirani penez na dobrocinne sbirky

z médií

Z médií. Velmi často před Vánocemi a v podobných obdobích kdy jsou lidé trošku nalomenější, a pak samozřejmě když člověk sám vyhledává nějaký způsob pomoci.

z novin a televize, pokud se něco významného povede nebo naopak nepovede

z televize

z tisku, Tv, ale také z organizace Postižené děti, kde jsem členem

z ulice

ze školy

zprávy - většinou kampaně na získání finančních prostředků a informace o jejich zneužití

živelné katastrofy, pouliční sbírky, benefiční koncerty

11. Jaké dobrovolnické kampaně či akce pořádané nevládními neziskovými organizacemi si vybavíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

? Asi žádné

.

ADRA - doučování dětí ze soc. slabších rodin, Brontosaurus a Čmelák - pomoc v přírodě

Adra,červený kříž,klokánek

Asi nějaké ty benefiční koncerty.

AVON pochod proti rakovině prsu, kurzy první pomoci - Červený kříž, Kapka Naděje - benefiční koncert

Běh pro paraple

benefiční koncerty

bohužel mě momentálně nic konkrétního nenapadá

ČČK a první pomoc

Česko proti chudobě, Tříkrálová sbírka

Český červený kříž, humanitální pomoc, zdravotní osvěta, sbírky při náhlých událostech, přírodních katastrofách.

čím víc dám tím vic ti druzí rozkradou

Demonstrace, výpomoc v přírodě, cestování do zahraničí za účelem doborovlonické činnosti.

Dobročinný bazar (Lékořice), akce pro děti v nemocnici

dobrovolnicke zadne. pouze kampane na financni sbirky. na konkretni kampan si nepamatuju. nejake zaplavy v cechach a ted sem videl plakat na podporu japonska

Evropská dobrovolná služba EVS, Evropský rok dobrovolnictví MVČR

greenpeace

greenpeace, cerveny kriz

Hnutí Duha, Nesehnutí, Greenpeace...

humanitární pomoc

humanitární sbírky všeho druhu

Charita, Kuře-pomozte dětem, nadace Táni Kuchařové, Člověk v tísni atd

Charita.

International amnesty, Green peace, Červený kříž,

Kapka nadeje

kapka naděje

kuře

Květinový den

květinový den, avon pochod, světluška, pastelka, unicef ...

Likvidace škod způsobených povodněmi.

Maltezská pomoc, Šance, Houpajda

momentálně asi žádné

momentálně si nevybavím

Momentálně žádnou.

možná Mezi ploty, Apriliáda...

naposled Auto*mat od Duhy minulý víkend

např. Kapka naděje a naše Postižené děti

ne

netuším

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

Nevím

nevybavím si

Opravdu netuším

Pestrá společnost a.s

pomoc dětem ulice, světluška, bílá pastelka, kompas, Pět P

pomoc při povodních v čr a nábor dobrovolníků

Pomoc rozvojovým zemím.

pomoc v etiopii, streetworking, hnutí duha, greenpeace

postavme školu v Africe...a dále teď nic konkrétního

povodně

sbírka Bílá pastelka, drop-in, činnost pro charitativní organizaci Adra, tábor pro handicepované děti v Bělči

Sleduju aktivity AI, z těch aktuálních třeba ADRA - pomoc Japonsku, pak třeba ty zaměřené na násilí na ženách - ASANTE KENYA a podobně

světluška

Tak to spíše akce pomoci lidem v nouzi nebo v nepříznivých přírodních podmínkách, tedy spíše katastrofách

tak v současné době především Japonsko, dlouhodobě viditelné jsou také projekty člověka v tísni, greenpeace; z těch méně viditelných bych zmínil Realita.TV a přímé akce na záchranu hospodářských zvířat z velkochovů

teď mě nic nenapadá možná dárcovství krve, přísun základních potravin do postižených oblastí

tři krále, charita

Úklid po povodních

Unicef

Unicef - vakcíny

Zadne.

zahraniční pomoc

žádná

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné..

12. Myslíte si, že je veřejnost v současné době dostatečně informovaná o dobrovolnické činnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4760,26 %44,34 %  
nevím2329,49 %21,7 %  
ano810,26 %7,55 %  

Graf

13. Jaké jsou podle Vás současné nedostatky v informovanosti veřejnosti o dobrovolnické činnosti a jak byste současnou situaci vylepšil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

ano

bylo by dobré chodit do škol a informovat studenty, že můžou pomáhat a že to má vliv sehnat i práci

častější zveřejňování dobrých příkladů

Dát víc prostoru v televizi

dobrovolnickým službám je poskytována malá "reklama." Není zřízen jednotný server, který by zajišťoval informace o všech formách dobrovolnictví. Navrhovala bych zřídit webový server, kde by byly ukládány všechny informace o všech odvětvích, kde je potřeba dobrovolnických služeb.

Dobrovolnictví se musí více publikovat, sel bych cestou kampaní a osvěty. Propagoat dobrovolnictví jako moderní, morální a ve světě běžné.

Fakt netuším

Informace se dostanou jen k těm, kteří si je sami najdou,ne k široké veřejnosti, více medializace

je to k ničemu

Je třeba mezi lidi vnést povědomí, že dělat něco dobrovolně je dobré a že na to mají být hrdí! Zanést dobrovolnictví do životopisů, brát na to ohled při výběru zaměstnání, brát to jako něco normálního. (Viz zkušenosti z USA!)

Jsou opravdu velké nedostatky...s vylepšení vám ovšem nepomohu

lidé se dnes více ženou za penězi a nepřemýšlí o tom, že i jim nebo v jejich rodině může nastat nějaký problém, myslím, že by bylo dobré nastavit i možnost snížit si daně, jako je to na západě od našich kranic obvyklé, aby bylo více prostředků pro lidi staré, nemocné...

Lidé se tolik nezajímají o druhé a pokud nedostanou zaplacenoc věc je nezajímá. Vnitřní uspokojení nepovažují za dostatečnou odměnu. O dobrovolnictví informují zejména nástěnky na chodbách některých vysokých škol, např. s pedagogickým zaměřením, pokusila bych se informovat věřejnost alespoň v prostředcích MHD či v rádiu.

Lidé si pletou dobrovolnickou činnost s charitou a povinností.

Lidé v dnešní době mají dost starostí sami se sebou, hlavně po finanční stránce a bohatí zase přispívají, podle mě, jen tam kde jsou vidět a nejhorší je, že dobrý dobrovolník ani nestojí o to, aby se jeho činnost zveřejňovala a tím se taky vytrácí příklad chování

Lidé, kteří se nezajímají o dobrovolnictví, o něm ani nechtějí slyšet.

málo informací na webu a v mediích vůbec

Málo informací ve všech médiích. Mělo by se o těchto aktivitách hodně psát i mluvit.

málo informačních letáků, více reklam na internetu, i v novinách

málo rozvinutá, je ve městech

málo se o dobrovnolnictví píše a vylepšit by se to dalo spolupráce s redakcemi, které jsou k tomu otevřené

Málo se o ní informuje. Užívala bych více reklam o těchto věcech. Rozhodně by tyto reklamy byly mnohem smysluplnější než třeba přiblblé reklamy na vložky :o)

Media dostatecne neinformujou

Mediální kampaně.

mělo by se o tom mluvit jako o normální věci

místo aby nám televize nova ukazovala že má pan novák doma novou slepičku a kohoutka mohla by informovat podrobněji o různých dlouhodobých problematikách a ukazovat jestli je dobrovolnická činnost prospěšná, proč a jak a také radit kam jít pokud se někdo chce těmto činnostem věnovat. Na druhou stranu kdo má zájem cestu si najde sám. V dnešní době je ovšem trend si hledět každý svého což někdy je dobře někdy ne.. bohužel pokud jde o neziskovou org. chápu že místo reklamy použije peníze na svou činnost a proto by měla alespon media spolupracovat s dobrovolníky zadarmo a podporovat je alespon takto v činnosti

Moc se o ní neví a kdyby se rozšířilo povědomí, tak by se určitě několik lidí přidalo

myslim si, ze kdo chce pomoci, tak si potrebne informace najde sam.

Myslím si, že NNO se snaží plně využít všech dostupných prostředků k tomu, aby získali co nejvíce dobrovolníků (je to koneckonců v jejich zájmu). Stát bych do tohoto procesu nezatahoval.

Myslím, že některé menší neziskovky by měli dostat více šancí se ukázat nejen veřejnosti, ale především případným sponzorům. V médiích se propagují většinou jen ty největší a nejznámější.

nedostatečná konkretizace problému a způsobu řešení

nedostatečná propagace - více reklamy v médiích, která sleduje či poslouchá spousta lidí

neinformovanost o konaných akcích, lepší informovanost (internet, letáky)

Není to tolik o nedostatku informací, jako spíše o nedostatku zájmu, roli zde patrně sehraje až demografická obměna - příchod nové generace, která dobrovolnictví a roli NNO bude vnímat odlišně od generace našich rodičů. Ten nezájem, nebo řekněme despekt vůči dobrovolnictví a vůbec vůči celému NNO, se projevuje předsudky, úzkým prostorem v médiích, reklamě a veřejném prostoru všeobecně; mám zato, že problematika NNO a dobrovolncitví je stále málo diskutována, podporována a ve srovnání s jinými se jí nedostává tak veliké publicity. Zatímco na západě - můžu říci především v oblasti ekologie a ochrany přírody (země jako Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko) je dobrovolnictví vnímáno jako určitá společenská prestiž, něco co je společensky žádoucí a nad to hodnoceno velice kladně, v ČR je dobrovolnictví vnímáno bohužel pořád spíše jako jakási "nadstavba", nebo luxus, který si nemůže dovolit každý.

netuším

neviem

nevím

nevím

Nevím

Nevím

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nezájem o dobrovolnickou činnost

nijak rači

o jaké dobrovolnictví jde, co dělá, jak pomáhá a výsledky pomoci; jak různě může konkrétní člověk pomoci

osobní kontakt a diskuse s veřejností

prentace na internetu, prezentace vysledku jejich prace

Prezentací v médiích.

propagace a osvěta v médiích

Především nezájem lidí o dobrovolnickou činnost. Chtělo by to více přednášek na základních a středních školách.

Především spíše nezájem lidí o dobrovolnou nezištnou práci - nevyhledávají si informace, nechtějí spolupracovat, nedůvěřují neziskovkám... Snd více diskuzí, kampaní, evidentní důkazy prospěšnosti(prezentace výsledků)

Reklama a televizní a rozhlasové kampaně, diskuze v médiích

Společnost je dle mého informovaná dost,bohužel dnes se najde velice málo lidí,kteří mají dostatek volného času aby udělali v podstatě něco navíc - pro někoho jiného bez zisku

upovedomit lidi víc o pozitivach dobrovolnictví

uspěchaná doba a nedůvěra člověka v předkládané aktivity nedostatky v informovanosti - formálnost, neschopnost motivovat

víc bych tuto činnost propagovala

vic to resit v mediich

více peněz do reklamy

Více propagovat dobrovolnictví. Není dostatečně vidět pro osoby, které se o to přímo nezajímají, ale mohly by se o dobrovolnictví zajímat, pokud by bylo více propagováno.

více přednášek na středních školách

více reklamy v médiích která nejsou na podobnou tématiku zaměřená

vnímám jenom jednorázové akce,pouze když se "něco" stane

všeobecná nedostatečná informovanost a jednotný informační systém nebo server pro dobrovolnické činnosti

z mého pohledu je málo informací o možnosti připojit se k dobrovolníkům jinak, než zasláním DMS...

Za nedostatek považuji zejména zveřejňováním kont a žádosti o příspěvek bez toho aniž by bylo transparentní kdo je majitelem konta, jaká organizace to zaštiťuje a jak bude s penězi naloženo - to je dost odrazující, jelikož může docházet a často dochází ke zneužití vybraných částek. Nutno udělat opatření ze strany státu např.ohledně možnosti restaurací a jídelen darovat hotová jídla - v současnosti se to musí vyhazovat, nelze to dát ani útulkům pro zvířata, což je nehorázné plýtvání.

zadne informace nemam. takze asi jakekoliv info by bylo dobre. treba pokud by nejaka celebrita ci znama osobnost nejake dobrovolnictvi absolovovala

Zlepšit povědomost u mladých a ty už poví něco doma... Nějaká zajímavá reklamka by taky neuškodila - hl. se nevnucovat

zvýšit míru prezentace, mám pocit, že se zaměřuje spíše na velká města

žádná dobrovolnická činnost, toto všechno má zařizovat a financovat stát!!! Za socializmu to fungovalo!!!

14. Uvítal/a byste větší informovanost o činnostech dobrovolníků a neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6279,49 %58,49 %  
ne1620,51 %15,09 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 16, mužotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5975,64 %55,66 %  
muž1924,36 %17,92 %  

Graf

16. Uveďte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231215,38 %11,32 %  
25911,54 %8,49 %  
21810,26 %7,55 %  
2456,41 %4,72 %  
2233,85 %2,83 %  
třicet33,85 %2,83 %  
5033,85 %2,83 %  
3733,85 %2,83 %  
5222,56 %1,89 %  
1722,56 %1,89 %  
ostatní odpovědi 20
osmnáct
29
42
35
19
dvacet dva let
dvacetšest
64
18
67
41
dvacet jedna
mezi 20 a 25 lety
40
sedmdesát let
dvacetčtyři
28
30
33
sedumdesátdevět
47
12
padesát
38
2835,9 %26,42 % 

Graf

17. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [studentotázka č. 18, zaměstnanecotázka č. 18, živnostníkotázka č. 18, nezaměstnanýotázka č. 18, v domácnostiotázka č. 18, v důchoduotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4253,85 %39,62 %  
zaměstnanec2532,05 %23,58 %  
v důchodu56,41 %4,72 %  
živnostník45,13 %3,77 %  
v domácnosti11,28 %0,94 %  
nezaměstnaný11,28 %0,94 %  

Graf

18. Bydliště (kraj)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hlavní město Praha → konec dotazníku, Středočeský → konec dotazníku, Jihomoravský → konec dotazníku, Jihočeský → konec dotazníku, Královéhradecký → konec dotazníku, Karlovarský → konec dotazníku, Liberecký → konec dotazníku, Olomoucký → konec dotazníku, Moravskoslezský → konec dotazníku, Pardubický → konec dotazníku, Plzeňský → konec dotazníku, Ústecký → konec dotazníku, Vysočina → konec dotazníku, Zlínský → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3038,46 %28,3 %  
Středočeský78,97 %6,6 %  
Zlínský67,69 %5,66 %  
Jihomoravský67,69 %5,66 %  
Praha45,13 %3,77 %  
Olomoucký45,13 %3,77 %  
Pardubický33,85 %2,83 %  
Moravskoslezský33,85 %2,83 %  
Vysočina33,85 %2,83 %  
Liberecký22,56 %1,89 %  
Jihočeský22,56 %1,89 %  
Plzeňský22,56 %1,89 %  
Karlovarský22,56 %1,89 %  
Ústecký22,56 %1,89 %  
Královéhradecký22,56 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaký je Váš názor na dobrovolnickou činnost?

  • odpověď kladný:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní na otázku 9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

8. Máte osobní zkušenost s dobrovolníky?

  • odpověď ano:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní na otázku 9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

14. Uvítal/a byste větší informovanost o činnostech dobrovolníků a neziskových organizací?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pozitivní na otázku 9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Působíte v současné době jako dobrovolník?

4. Věnoval/a jste se někdy dobrovolnické činnosti?

6. Jaký je Váš názor na dobrovolnickou činnost?

8. Máte osobní zkušenost s dobrovolníky?

9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

12. Myslíte si, že je veřejnost v současné době dostatečně informovaná o dobrovolnické činnosti?

13. Jaké jsou podle Vás současné nedostatky v informovanosti veřejnosti o dobrovolnické činnosti a jak byste současnou situaci vylepšil/a?

14. Uvítal/a byste větší informovanost o činnostech dobrovolníků a neziskových organizací?

15. Pohlaví

16. Uveďte prosím Váš věk

17. Zaměstnání

18. Bydliště (kraj)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Působíte v současné době jako dobrovolník?

4. Věnoval/a jste se někdy dobrovolnické činnosti?

6. Jaký je Váš názor na dobrovolnickou činnost?

8. Máte osobní zkušenost s dobrovolníky?

9. Pokud ano, jaká tato zkušenost byla?

12. Myslíte si, že je veřejnost v současné době dostatečně informovaná o dobrovolnické činnosti?

13. Jaké jsou podle Vás současné nedostatky v informovanosti veřejnosti o dobrovolnické činnosti a jak byste současnou situaci vylepšil/a?

14. Uvítal/a byste větší informovanost o činnostech dobrovolníků a neziskových organizací?

15. Pohlaví

16. Uveďte prosím Váš věk

17. Zaměstnání

18. Bydliště (kraj)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moravcová, J.Dobrovolnictví v očích veřejnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-v-ocich-verej.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.