Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví VŠ studentů

Dobrovolnictví VŠ studentů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Mrázková
Šetření:26. 11. 2013 - 03. 12. 2013
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Iveta Mrázková a ráda bych Vás za naši studijní skupinu (Edita Svobodová a Lucie Kalinová) v oboru Speciální pedagogika na PdF UHK požádala o vyplnění dotazníku, který se věnuje tématu dobrovolnictví u vysokoškolských studentů. Tento dotazník je součástí semestrální práce a je určen vysokoškolským studentům jakéhokoli oboru a ročníku.

Tímto šetřením bychom rády zjistily, zda by se studenti vyskokých škol podíleli na dobrovolnictví u lidí s mentálním postižením a jaké by byla jejich motivace pro takové dobrovolnictví. Nezáleží na tom, zda jste někde byli jako dobrovolníci či ne.

Děkujeme za Váš čas, který nám věnujete vyplněním.

Iveta Mrázková, Edita Svobodová, Lucie Kalinová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8386,46 %86,46 %  
Muž1313,54 %13,54 %  

Graf

2. Vyberte typ studia, který studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské (Mgr., Ing.)5456,25 %56,25 %  
Bakalářské (Bc.)4243,75 %43,75 %  

Graf

3. Vyberte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 24 let4344,79 %44,79 %  
21 - 22 let3637,5 %37,5 %  
25 - 26 let1212,5 %12,5 %  
18 - 20 let55,21 %5,21 %  

Graf

4. Vyberte zaměření vysoké školy, kterou studujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pedagogické3132,29 %32,29 %  
Humanitní2222,92 %22,92 %  
Ekonomické1818,75 %18,75 %  
Lékařské1313,54 %13,54 %  
Technické77,29 %7,29 %  
Přírodovědné55,21 %5,21 %  

Graf

5. Máte zkušenost s dobrovolnictvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, osobníotázka č. 6, Ano, zprostředkovanou (znám dobrovolníka)otázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, osobní4445,83 %45,83 %  
Ne3536,46 %36,46 %  
Ano, zprostředkovanou (znám dobrovolníka)1717,71 %17,71 %  

Graf

6. V jaké oblasti máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce s dětmi a mládeží4370,49 %44,79 %  
Sociální služby3150,82 %32,29 %  
Zdravotnictví1727,87 %17,71 %  
Kultura1727,87 %17,71 %  
Ekologie1422,95 %14,58 %  
Sport58,2 %5,21 %  

Graf

7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 a více let2032,79 %20,83 %  
Nepracoval/a jsem1321,31 %13,54 %  
Méně než měsíc1219,67 %12,5 %  
1 - 6 měsíců1016,39 %10,42 %  
6 - 12 měsíců58,2 %5,21 %  
Nepracoval/a jsem11,64 %1,04 %  

Graf

8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?

Vyberte, prosím, u každé varianty hodnotu 0 - 5; 0 = není/nebyla by Vaší motivací; 1 (= nejmenší motivace) - 5 (= největší motivace)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Známý, příbuzný pracuje jako dobrovolník2.1043.197
Touha pomoci druhým3.5632.1
Získání zkušeností a znalostí3.6352.107
Touha něco změnit2.992.198
Chuť vyzkoušet něco nového, poznat nové lidi3.1151.976
Poznání organizace, ve které bych chtěl pracovat2.52.292
Reference pro budoucího zaměstnavatele2.992.614
Proplácení cestovného1.1252.109
Snadnější získání zaměstnání2.5423.061
Pozitivní přístup lidí z organizace2.8442.111
Jiná motivace1.5522.768
Nechci být dobrovolníkem1.3232.635

Graf

9. Dovedl/a byste si představit práci u lidí s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5052,08 %52,08 %  
Ne2728,13 %28,13 %  
Nevím1919,79 %19,79 %  

Graf

10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lehkou mentální retardaci (mentální úroveň srovnatelná přibližně s dítětem středního školního věku)5759,38 %59,38 %  
Downův syndrom (různá mentální úroveň + charakteristické tělesné znaky)3637,5 %37,5 %  
Středně těžkou mentální retardaci (mentální úroveň srovnatelná přibližně s dítětem předškolního až mladšího školního věku)3031,25 %31,25 %  
Dětskou mozkovou obrnu (DMO)3031,25 %31,25 %  
Ani s jedním typem postižení3031,25 %31,25 %  
Kombinované postižení (např. mentální retardace + smyslové postižení)1414,58 %14,58 %  
Demenci99,38 %9,38 %  
Těžkou mentální retardaci (uvažují na úrovni batolete)88,33 %8,33 %  
Hlubokou mentální retardaci (často kombinované postižení, potřeba komplexní péče)55,21 %5,21 %  

Graf

11. Kde byste chtěl/a pracovat jako dobrovolník u lidí s mentálním postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Centra volnočasových aktivit4850 %50 %  
Denní stacionář3334,38 %34,38 %  
Rodina3132,29 %32,29 %  
Společenské akce2930,21 %30,21 %  
Domovy sociální služeb (dříve Ústavy sociální péče)2526,04 %26,04 %  
Víkendové pobyty2526,04 %26,04 %  
Tábory2526,04 %26,04 %  
nikde55,21 %5,21 %  
nechtela33,13 %3,13 %  
nechtěla bych33,13 %3,13 %  
RADSI NIKDE11,04 %1,04 %  
nechtěla bych, tuto variantu tady ale nemáte11,04 %1,04 %  
Nechci11,04 %1,04 %  
nechcel11,04 %1,04 %  
nechtěl11,04 %1,04 %  
nejsem schopna pracovat u lidí s mentálním postižením (nevhodné otázky)11,04 %1,04 %  
proč kdo pracuje zadarmo11,04 %1,04 %  

Graf

12. Chtěl/a byste pracovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci pracovat s člověkem s mentálním postižením3031,25 %31,25 %  
S jedním člověkem s mentálním postižením pod odborným dohledem2526,04 %26,04 %  
Se skupinou do pěti osob s mentálním postižením pod odborným vedením1616,67 %16,67 %  
S jedním člověkem s mentálním postižením s bez odborného1515,63 %15,63 %  
Se skupinou do pěti osob s mentálním postižením bez odborného vedení77,29 %7,29 %  
Se skupinou více než pěti osob s mentálním postižením pod odborným vedením33,13 %3,13 %  

Graf

13. Aktivity byste vykonával/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po dohodě s okolím (pečovatelé / rodina)4951,04 %51,04 %  
Dle přání osoby s mentálním postižením2121,88 %21,88 %  
Dle vlastního mínění1515,63 %15,63 %  
nevykonávala22,08 %2,08 %  
Kombinace výše zmíněných11,04 %1,04 %  
Kombinace všech možností11,04 %1,04 %  
kombinace všeho11,04 %1,04 %  
nechci pracovat s osobou s mentálním postižením...špatně vypracovaný dotazník...11,04 %1,04 %  
je hloupé, že mi tyto otázky vybíhají, přestože na ně nemohu odpovědět, snižuje to důvěryhodnost tohoto testu, kdy lidé odšktnou něco jenom proto, aby to nemuseli řešit, protože jejich odpověď na otázku chybí11,04 %1,04 %  
Kombinací: podle přání soby s MP, po dohodě s okolím, s ohlédnutím na mé vlastní možností, limity a zkušenosti11,04 %1,04 %  
neeeeeee11,04 %1,04 %  
záleží na situaci11,04 %1,04 %  
nic11,04 %1,04 %  

Graf

14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromí (domov / stacionář / apod.)3738,54 %38,54 %  
V zařízení pro volný čas3738,54 %38,54 %  
Na místě nezáleží2526,04 %26,04 %  
Nechci aktivity s lidmi s mentálním postižením vykonávat2526,04 %26,04 %  
Na veřejnosti (nákupy ve městě / návštěvy restauračních zařízení / návštevy kulturních akcí apod.)1717,71 %17,71 %  

Graf

15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravidelné návštěvy (alespoň 1x týdně)3233,33 %33,33 %  
Občasné návštěvy (výjimečně)2121,88 %21,88 %  
Vůbec se nechci angažovat2121,88 %21,88 %  
Víkendové akce1010,42 %10,42 %  
Dlouhodobé pobyty (např. tábory)77,29 %7,29 %  
Jednodenní výlety55,21 %5,21 %  

Graf

16. Proč byste dobrovolnictví ukončil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času7881,25 %81,25 %  
Neadekvátní vedení od organizace4647,92 %47,92 %  
Nadměrné požadavky klientů či jejich rodin4344,79 %44,79 %  
Neshody s rodinou nebo pečujícími osobami4142,71 %42,71 %  
Neshody s osobou s mentálním postižením3940,63 %40,63 %  
Nesplněná očekávání2627,08 %27,08 %  
Demotivující přístup okolí (vrstevníků)1111,46 %11,46 %  
psychická náročnost práce s mentálně postiženými jedinci11,04 %1,04 %  
nedokážu předem říct11,04 %1,04 %  
opět, nechci pracovat s lidmi s mentálním postižením, takže nemám důvod dobrovolnictví s nimi ukončovat11,04 %1,04 %  
Když bych zjistila, že "na tohle nemám"11,04 %1,04 %  
ani bych ho nezačala, nemám odvahu a nervy pracovat s postiženými lidmi11,04 %1,04 %  
psychická náročnost práce s postiženým11,04 %1,04 %  
prachyyyyyyyyyyy11,04 %1,04 %  
Nezačala bych ho11,04 %1,04 %  

Graf

17. Doporučil/a byste dobrovolnictví u osob s mentálním postižením přátelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4748,96 %48,96 %  
Ano3334,38 %34,38 %  
Ne1616,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte zkušenost s dobrovolnictvím?

 • odpověď Ano, osobní:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 6 měsíců na otázku 7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 a více let na otázku 7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?

6. V jaké oblasti máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

 • odpověď Práce s dětmi a mládeží:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 a více let na otázku 7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?

8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?

 • odpověď Jiná motivace=0:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní přístup lidí z organizace=0 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?
 • odpověď Proplácení cestovného=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pozitivní přístup lidí z organizace=0 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reference pro budoucího zaměstnavatele=0 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snadnější získání zaměstnání=0 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?
 • odpověď Reference pro budoucího zaměstnavatele=5:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snadnější získání zaměstnání=5 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?
 • odpověď Snadnější získání zaměstnání=0:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reference pro budoucího zaměstnavatele=0 na otázku 8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?

9. Dovedl/a byste si představit práci u lidí s mentálním postižením?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinované postižení (např. mentální retardace + smyslové postižení) na otázku 10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středně těžkou mentální retardaci (mentální úroveň srovnatelná přibližně s dítětem předškolního až mladšího školního věku) na otázku 10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denní stacionář na otázku 11. Kde byste chtěl/a pracovat jako dobrovolník u lidí s mentálním postižením?
 • odpověď Ne:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Doporučil/a byste dobrovolnictví u osob s mentálním postižením přátelům?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec se nechci angažovat na otázku 15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?

10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:

 • odpověď Ani s jedním typem postižení:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec se nechci angažovat na otázku 15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci aktivity s lidmi s mentálním postižením vykonávat na otázku 14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?
 • odpověď Lehkou mentální retardaci (mentální úroveň srovnatelná přibližně s dítětem středního školního věku):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středně těžkou mentální retardaci (mentální úroveň srovnatelná přibližně s dítětem předškolního až mladšího školního věku) na otázku 10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinované postižení (např. mentální retardace + smyslové postižení) na otázku 10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:

12. Chtěl/a byste pracovat:

 • odpověď Nechci pracovat s člověkem s mentálním postižením:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci aktivity s lidmi s mentálním postižením vykonávat na otázku 14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec se nechci angažovat na otázku 15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Doporučil/a byste dobrovolnictví u osob s mentálním postižením přátelům?

14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?

 • odpověď Nechci aktivity s lidmi s mentálním postižením vykonávat:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec se nechci angažovat na otázku 15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Vyberte typ studia, který studujete:

3. Vyberte Váš věk:

4. Vyberte zaměření vysoké školy, kterou studujete:

5. Máte zkušenost s dobrovolnictvím?

6. V jaké oblasti máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?

8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?

9. Dovedl/a byste si představit práci u lidí s mentálním postižením?

10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:

11. Kde byste chtěl/a pracovat jako dobrovolník u lidí s mentálním postižením?

12. Chtěl/a byste pracovat:

13. Aktivity byste vykonával/a:

14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?

15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?

16. Proč byste dobrovolnictví ukončil/a?

17. Doporučil/a byste dobrovolnictví u osob s mentálním postižením přátelům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Vyberte typ studia, který studujete:

3. Vyberte Váš věk:

4. Vyberte zaměření vysoké školy, kterou studujete:

5. Máte zkušenost s dobrovolnictvím?

6. V jaké oblasti máte zkušenosti s dobrovolnictvím?

7. Jak dlouho jste pracoval/a jako dobrovolník?

8. Pokud jste jako dobrovolník nepracoval/a, tak co by Vás k práci dobrovolníka motivovalo, popř. pokud jste pracoval/a, tak co Vás k tomu přivedlo?

9. Dovedl/a byste si představit práci u lidí s mentálním postižením?

10. Chtěl/a byste pracovat s člověkem, který má:

11. Kde byste chtěl/a pracovat jako dobrovolník u lidí s mentálním postižením?

12. Chtěl/a byste pracovat:

13. Aktivity byste vykonával/a:

14. V jakém prostředí byste chtěl/a aktivity vykonávat?

15. Do jaké míry byste se byl/a ochoten/a angažovat?

16. Proč byste dobrovolnictví ukončil/a?

17. Doporučil/a byste dobrovolnictví u osob s mentálním postižením přátelům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mrázková, I.Dobrovolnictví VŠ studentů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-vs-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.