Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví - workcampy

Dobrovolnictví - workcampy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Hrychová
Šetření:21. 10. 2012 - 31. 10. 2012
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):29 / 11.6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který bude sloužit pro mou seminární práci na téma "Analýza dobrovolnického cestovního ruchu ve vztahu k českému účastníkovi".

 

Dotazník je určen občanům ČR, kterým je minimálně 15 let.

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Tereza Hrychová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je zaměřen na dobrovolnické projekty, tzv. workcampy, které dobrovolníkovi zprostředkuje určitá organizace, dobrovolník na projektu vykonává práci zdarma a na oplátku mu je hrazeno ubytování a stravování, příp. volnočasové aktivity. Workcampy nejčastěji trvají 1 až 3 týdny.

Prosím, berte v potaz, že pro účely tohoto dotazníku jsou podstatné jen ty projekty, které se konaly v jiném místě, než je Vaše místo bydliště. Pokud např. bydlíte v Praze 5 a zúčastnili jste se nějakého projektu na Praze 8, odpovídejte tak, jako byste se žádného projektu nezúčastnili.

Odpovědi respondentů

1. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5988,06 %88,06 %  
ano811,94 %11,94 %  

Graf

2. Kolika workcampů v ČR jste se zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1450 %5,97 %  
2337,5 %4,48 %  
4112,5 %1,49 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:1.5
Modus:1

Graf

3. Vzpomenete si, jaká organizace workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA, Hestia, Brontosaurus aj.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
INEX-SDA450 %5,97 %  
Brontosaurus112,5 %1,49 %  
Inex - sda112,5 %1,49 %  
inex112,5 %1,49 %  
nevzpomenu, nezajímal jsem se o to112,5 %1,49 %  

Graf

4. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více českých workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoznačně pozitivní zkušenost675 %8,96 %  
spíše pozitivní zkušenost112,5 %1,49 %  
jednoznačně negativní zkušenost112,5 %1,49 %  

Graf

5. Jaká byla průměrná délka Vašeho projektu? Pokud jste absolvovali více projektů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 týdny337,5 %4,48 %  
3 týdny225 %2,99 %  
2-3 dny225 %2,99 %  
10 dní112,5 %1,49 %  

Graf

6. Jaké bylo hlavní zaměření Vašeho projektu/projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj venkova a místní komunity337,5 %4,48 %  
obnova kulturního dědictví337,5 %4,48 %  
ekologie225 %2,99 %  
sociální práce (práce s dětmi, seniory, lidmi s hendikepem,…)225 %2,99 %  

Graf

7. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na českém workcampu/workcampech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznat nové lidi, navázat přátelství675 %8,96 %  
naučit se něco nového562,5 %7,46 %  
poznat nová místa, cestovat450 %5,97 %  
poznat různé kultury450 %5,97 %  
procvičit si cizí jazyky450 %5,97 %  
lépe poznat sám sebe337,5 %4,48 %  
bavit se, užívat si225 %2,99 %  
odpočinout si, opustit stereotypní způsob života225 %2,99 %  
ověřit si, zda jsem vůdčí typ112,5 %1,49 %  
pomáhat tam, kde je to potřeba112,5 %1,49 %  
získat zkušenosti pro svou kariéru112,5 %1,49 %  
naučit se fungovat ve skupině112,5 %1,49 %  

Graf

8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5480,6 %80,6 %  
ano1319,4 %19,4 %  

Graf

9. Chtěli byste se někdy v budoucnosti workcampu zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, nevímotázka č. 22, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2343,4 %34,33 %  
nevím1935,85 %28,36 %  
ne1120,75 %16,42 %  

Graf

10. Chtěli byste se zúčastnit workcampu v ČR nebo v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v ČR i v zahraničí939,13 %13,43 %  
v zahraničí626,09 %8,96 %  
v ČR626,09 %8,96 %  
nezáleží mi na místě konání projektu28,7 %2,99 %  

Graf

11. V jaké zemi/zemích?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Anglie, Švýcarsko

Čuvašská republika (Rusko) + Anglie

Dánsko, Španělsko (Katalánsko).

Finsko, Anglie

Francie

Francie

Francie

Francie, Anglie, Finsko, Jižní Korea

Německo, Španělsko, Anglie

Německo, Velká Británie- Skotsko

Slovensko

VB

Velká Británie

12. Kolika workcampů v zahraničí jste se zúčastnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2753,85 %10,45 %  
1430,77 %5,97 %  
817,69 %1,49 %  
417,69 %1,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.91
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
INEX-SDA1184,62 %16,42 %  
INEX-SDA.17,69 %1,49 %  
ne17,69 %1,49 %  

Graf

14. Jaká byla průměrná délka Vašeho projektu? Pokud jste absolvovali více zahraničních projektů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 týdny753,85 %10,45 %  
3 týdny538,46 %7,46 %  
10 dní17,69 %1,49 %  

Graf

15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednoznačně pozitivní zkušenost1184,62 %16,42 %  
spíše pozitivní zkušenost215,38 %2,99 %  

Graf

16. Chtěli byste se ještě někdy v budoucnosti nějakého workcampu zúčastnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, nevímotázka č. 18, neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %13,43 %  
nevím430,77 %5,97 %  

Graf

17. Chtěli byste se zúčastnit workcampu v ČR nebo v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v zahraničí666,67 %8,96 %  
v ČR i v zahraničí333,33 %4,48 %  

Graf

18. Jaké bylo hlavní zaměření Vašeho zahraničního projektu/projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obnova kulturního dědictví538,46 %7,46 %  
rozvoj venkova a místní komunity538,46 %7,46 %  
ekologie323,08 %4,48 %  
sociální práce (práce s dětmi, seniory, lidmi s hendikepem,…)323,08 %4,48 %  
festival17,69 %1,49 %  
konstrukční práce- stavba plotu a cesty17,69 %1,49 %  
festival, stavebni prace, prace na farme17,69 %1,49 %  
práce na festivalu, renovace, stavba dětského hřiště17,69 %1,49 %  
vaření na festivalu17,69 %1,49 %  

Graf

19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznat nová místa, cestovat1292,31 %17,91 %  
procvičit si cizí jazyky1292,31 %17,91 %  
poznat nové lidi, navázat přátelství1184,62 %16,42 %  
poznat různé kultury969,23 %13,43 %  
naučit se něco nového753,85 %10,45 %  
odpočinout si, opustit stereotypní způsob života538,46 %7,46 %  
lépe poznat sám sebe323,08 %4,48 %  
získat zkušenosti pro svou kariéru215,38 %2,99 %  
pomáhat tam, kde je to potřeba215,38 %2,99 %  
bavit se, užívat si215,38 %2,99 %  
získat sebevědomí17,69 %1,49 %  
naučit se fungovat ve skupině17,69 %1,49 %  

Graf

20. Cestovali jste v cizí zemi bezprostředně před začátkem workcampu/po skončení workcampu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano753,85 %10,45 %  
ne646,15 %8,96 %  

Graf

21. Cestovali jste hodně během volných chvil na workcampu (společně s ostatními dobrovolníky a vedoucím)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím430,77 %5,97 %  
nesouhlasím323,08 %4,48 %  
souhlasím323,08 %4,48 %  
spíše souhlasím323,08 %4,48 %  

Graf

22. Kde jste se o existenci či nabídce workcampů dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet4262,69 %62,69 %  
rodina, kamarádi, známí3146,27 %46,27 %  
škola811,94 %11,94 %  
nikde11,49 %1,49 %  
bohužel jsem se nikdy o žádném nedozvěděla/nehledala11,49 %1,49 %  
už si nevzpomínám11,49 %1,49 %  
z dotazníku teď11,49 %1,49 %  
TV, rádio, tisk11,49 %1,49 %  

Graf

23. Je pro Vás nabídka workcampů dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 25, nevímotázka č. 25, neotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3958,21 %58,21 %  
ano2334,33 %34,33 %  
ne57,46 %7,46 %  

Graf

24. Co Vám v nabídce workcampů chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

b

mě osobně již nic

Netradiční práce

zajímavé destinace

25. Myslíte si, že jsou workcampy pro nějaké typy lidí nevhodné? Pokud ano, uveďte např. vlastnosti člověka, který by na workcampy raději jezdit neměl.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

alkoholik

alkoholik, narkoman, ...

ano - ti, co nedokáží vyjít s druhými lidmi, nedokáží se přizpůsobit, nedokáží se přizpůsobit většině atd.

Ano. Pokud je člověk neschopný pracovat ve skupině, či vůbec neumí daný cizí jazyk, nedoporučovala bych mu se workcampu zúčastnit.

člověk asociální - samotář nevyhledávající společnost, člověk silně autoritativní, člověk nepřizpůsobivý - neschopný kompromisů, člověk z cukru - takový, kterému manuální práce a nižší úroveň komfortu nevyhovuje, člověk xenofobní atp.

lenoch

lidi, kteri se nezapojuji do spolecneho deni, nechteji navazovat kontakty, rasisticky lidi

líný, arogantní, nepřizpůsobivý

myslím si, že na workcampy mohou jezdit osoby bez omezení. nevím, jak je to pro osoby s nějakým zdarvotním omezením, ale řekla bych, že i tyto osoby se mohou ve spcicializovaných workcampech zapojit

nekamarádský, netolerantní

Někdo, kdo neni rád s lidmi

nekomunikativní, nespolečenský, uzavřený, líný, bez zájmu

Nepřizpůsobivý, neochotný pracovat, neschopný akceptovat jiný názor či vést diskuzi, extrémně uzavřený nebo přehnaně dominantní a dále ti, kteří se na projekt jedou jen pobavit a projekt berou jako levnou variantu dostat se na chvíli od rodičů

nervák

Nevhodný pro lidi, kteří nechtějí pomáhat, nemají zájem poznávat nové lidi a kultury.

nevím, žádnou zkušenost nemám

Normální člověk

pro líné lidi

pro pohodlné lidi

Samotáře, nervní idioty a "pipinky".

se závažným postižením

ti, co neradi pracují zadarmo, peciválové

to nevím

velmi stydlivý, bojácný, neurotický, příliš pohodlný, velmi nešikovný

výbušný, fyzicky či jinak postižený, nepřátelský, ..

workcampy jsou obecně nevhodné pro člověka s vlastním, nezmedializovaným rozumem

Zhýčkaný člověk (vzhledem k poněkud polním podmínkám na workcampech - spaní ve stanech/na lehátkách, příprava jídla účastníky, nákup surovin v diskontech...)

26. Zde můžete napsat Vaše osobní zkušenosti z workcampů, názory na tento druh dobrovolnictví apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel zatím nemám žádné osobní zkušenosti

děs a hrůza, již nikdy

Já jsem byla vždy spokojena a všem, kdo mají rádi nové věci, bych doporučila

Krátkodobé dobrovolnictví je vhodný způsob strávení léta především pro studenty středních a nižších ročníků vysokých škol. Rozvíjí nejen jejich jazykové schopnosti, ale i celkově jejich osobnost a vlastní uvědomění. Je to sociálně dostupná varianta cestování, kterou si může dovolit takřka každý mladý člověk. Z vlastní zkušenosti však mohu říct, že s rostoucím věkem a počtem absolvovaných projektů přichází neodvratně bod nasycení; člověk cítí, že je čas se posunout někam dál a strávit prázdniny/ dovolenou jinak (zkusit si dobrovolnictví z opačné strany v pozici koordinátora krátkodobého projektu, vedoucího krátkodobého projektu, odjet na dlouhodobý a geograficky více vzdálený projekt, zcela opustit oblast dobrovolnictví). Přestože jsem již ve fázi, kdy s krátkodobým dobrovolnictvím (tzv. workcampy) spíše končím, nikdy nebudu litovat, že jsem v 18 letech překonala svůj stud a na první projekt vyjela. Za to, kým v tento okamžik jsem, vděčím především letním workcampovým zkušenostem.

Myslím si, že workcampy jsou velmi dobrá zkušenost pro každého, kdo někdy na některém z projektů byl. Odnese si spoustu vzpomínek, nových přátel a bude na workcamp vzpomínat do konce života.

nemam

nemám

oba workcampy byly velmi prinosne - zejména novi pratele z celeho sveta,..poznani novych kultur

pro mladé lidi perfektní způsob, jak se "levně" dostat do zahraničí, zlepšit si jazykové schopnosti, naučit se spolehnout se sám na sebe, naučit se nové věci atd.

super

Svět se mění, mění se i způsoby a potřeby dobrovolnictví, je třeba přizpůsobit....

Šlo o skvělou zkušenost, kterou mohu jen doporučit...dosud jsem s některými lidmi, které jsem na workcampu poznala v kontaktu.

Workcampy v Čechách, kde se nesetkáte s cizinci mi připadají méně zajímavé, proto si raději vybírám projekty v zahraničí/s cizinci

Zúčastnila jsem se již 4 workcampů, každý z nich mi něco dal, ať už v pozitivním či negativním směru. Velmi záleží na osobě vedoucího a na organizaci celého projektu, byla jsem na projektech vysloveně zbytečných, kde výsledek neměl žádnou váhu, i na těch, kde měl člověk na konci pocit, že byl prospěšný, toto se však dopředu nedá odhadnout. Workcampy jsou určitě vhodné pro ty, kteří chtějí cestovat, poznat nové přátele a procvičit jazyk, dle mého názoru však takové campy, které nejsou vysloveně o dobrovolnictví (sociální práce, práce s hendikepovanými), spíše příležitostí, jak levně strávit prázdniny a zažít něco netradičního. Kdo opravdu stojí o dobrovolnictví, vybere si podle mě projekt buď delší, nebo v méně civilizovaných zemích.

27. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5582,09 %82,09 %  
muž1217,91 %17,91 %  

Graf

28. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-26 let4973,13 %73,13 %  
27-35 let710,45 %10,45 %  
36-45 let57,46 %7,46 %  
15-19 let45,97 %5,97 %  
46-60 let11,49 %1,49 %  
nad 60 let11,49 %1,49 %  

Graf

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou3755,22 %55,22 %  
vysokoškolské2537,31 %37,31 %  
středoškolské bez maturity34,48 %4,48 %  
vyšší odborné11,49 %1,49 %  
základní11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?

 • odpověď ano:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi INEX-SDA na otázku 13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoznačně pozitivní zkušenost na otázku 15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nová místa, cestovat na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nové lidi, navázat přátelství na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi procvičit si cizí jazyky na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?

 • odpověď INEX-SDA:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nová místa, cestovat na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi procvičit si cizí jazyky na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nové lidi, navázat přátelství na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

 • odpověď poznat nová místa, cestovat:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi INEX-SDA na otázku 13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nové lidi, navázat přátelství na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi procvičit si cizí jazyky na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoznačně pozitivní zkušenost na otázku 15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)
 • odpověď poznat nové lidi, navázat přátelství:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nová místa, cestovat na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi procvičit si cizí jazyky na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi INEX-SDA na otázku 13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?
 • odpověď procvičit si cizí jazyky:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi INEX-SDA na otázku 13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nová místa, cestovat na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nové lidi, navázat přátelství na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoznačně pozitivní zkušenost na otázku 15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

22. Kde jste se o existenci či nabídce workcampů dozvěděli?

 • odpověď rodina, kamarádi, známí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednoznačně pozitivní zkušenost na otázku 15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

23. Je pro Vás nabídka workcampů dostatečná?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nová místa, cestovat na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi procvičit si cizí jazyky na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi INEX-SDA na otázku 13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poznat nové lidi, navázat přátelství na otázku 19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v ČR?

8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?

9. Chtěli byste se někdy v budoucnosti workcampu zúčastnit?

13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?

15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

22. Kde jste se o existenci či nabídce workcampů dozvěděli?

23. Je pro Vás nabídka workcampů dostatečná?

27. Vaše pohlaví:

28. Váš věk:

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v ČR?

8. Zúčastnili jste se někdy dobrovolnického projektu/workcampu v zahraničí?

9. Chtěli byste se někdy v budoucnosti workcampu zúčastnit?

13. Vzpomenete si, jaká organizace Váš workcamp/workcampy zprostředkovala (např. INEX-SDA)?

15. Byl pro Vás workcamp pozitivní či negativní zkušeností? (Pokud jste absolvovali více zahraničních workcampů, odpovídejte na základě Vaší průměrné zkušenosti.)

19. Co bylo Vaší hlavní motivací k účasti na zahraničním workcampu/workcampech?

22. Kde jste se o existenci či nabídce workcampů dozvěděli?

23. Je pro Vás nabídka workcampů dostatečná?

27. Vaše pohlaví:

28. Váš věk:

29. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrychová, T.Dobrovolnictví - workcampy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dobrovolnictvi-workcampy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.