Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dobrovolnictví

Dobrovolnictví

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Bachůrek
Šetření:15. 11. 2010 - 05. 12. 2010
Počet respondentů:26
Počet otázek (max/průměr):31 / 23.85
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro lidi, kteří vykonávají dobrouvolnou činnost!

Cílem průzkumu je zjistit povědomí o dobrovolnické činnosti od samotných dobrovolníků a to z jakého důvodu se rozhodli pro dobrovolnou činnost, jak ji vnímají a jaký přínos jim přináší supervize a školení. Průzkum slouží jako podklad pro tvorbu bakalářské práce, zabývající se analýzou dobrovolnického centra z hlediska řízení lidských zdrojů.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o organizaci, ve které působíte jako dobrovolník? (Od známého, z rodiny, internet, tisk, televize, výstava)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dozvěděl sem se to z internetu

Dozvěděla jsem se to z výstavy, která byla u nás ve škole.

imzerát v místním zpravodaji

Inf.leták

internet

internet

internet.. hledal jsem něco, čím bych vyplnil volný čas.. a po čase se škola málem stala druhořadou záležitostí..

na letáčku

Od kamarádky

od přátel

Od vychovatelky na internátě

od známé

Od známé

Od známého

od známého

od známého

odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína

Při slavnostním otevření střediska, kam jsem to se známou šla okouknout.

působím u různých organizací

reklama v podchodě u obchodního domu Prior

skautský oddíl.

tisk

Z novin

z vyvěšených plakátů na oknech centra

základní škola

ze státní správy

2. Z jakého důvodu jste se rozhodl pro dobrovolnou službu (označte i více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost získat nové dovednosti a zkušenosti1765,38 %65,38 %  
Pocit, že moji pomoc lidé potřebují 1765,38 %65,38 %  
Snaha uplatnit své schopnosti1557,69 %57,69 %  
Možnost navazovat nové vztahy se zajímavými lidmi (sdílející stejné hodnoty a názory)1350 %50 %  
Přesvědčení, že člověk pomůže šířit dobrou myšlenku934,62 %34,62 %  
Zkušenost s obtížnou osobní nebo rodinnou situací519,23 %19,23 %  
Náboženské přesvědčení311,54 %11,54 %  
nutnost odpracovat určitý počet hodin13,85 %3,85 %  
peníze na živobytí/živ.minimum13,85 %3,85 %  
v rámci praxe do školy13,85 %3,85 %  
dobrá praxe v rámci oboru13,85 %3,85 %  
spíš jsem si říkala proč ne13,85 %3,85 %  
Pocit, že dělám něco užitečného, smysluplného13,85 %3,85 %  
podmínka školy13,85 %3,85 %  
obohacuje mě to13,85 %3,85 %  
Osobní příklad mých příbuzných nebo známých13,85 %3,85 %  

Graf

3. Se kterým tvrzením „proč právě dobrovolnictví“ se shodujete (označte i více odpovědí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dává mi možnost dělat smysluplnou činnost2284,62 %84,62 %  
Chci pomáhat lidem1661,54 %61,54 %  
Dobrovolnictví mi dává možnost být užitečný1557,69 %57,69 %  
Získám možnost sebezdokonalování1350 %50 %  
Rád bych získal praxi v oboru, kterému se dále chci věnovat1142,31 %42,31 %  
Mám trochu volna a chci je využít pro dobrou věc830,77 %30,77 %  
Zaujala mě myšlenka dobrovolnictví830,77 %30,77 %  
Poznám při tom nové přátele726,92 %26,92 %  
Mám přístup k různým vzdělávacím programům, výcvikům a školením, které jsou zprostředkované organizací623,08 %23,08 %  
Potřebuji získat praxi, a vaše nabídka se mi líbila ze všech nejvíce519,23 %19,23 %  
nutnost odpracovat určitý počet hodin13,85 %3,85 %  
pocit naplnění13,85 %3,85 %  
sdílená radost je dvojnásobná radost13,85 %3,85 %  

Graf

4. Navštěvujete Supervize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1557,69 %57,69 %  
Ano1142,31 %42,31 %  

Graf

5. V čem vidíte klady supervize?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Můžu si vyslechnout jaké problémy mají ostatní dobrovolníci, což mi dává pocit, že nejsem jediná, koho něco trápí. Pokud mám já sama nějaký problém, můžu se svěřit, případně prodiskutovat s ostatními a hledat nějaké řešení. Je přítomný supervizor, který je odborník a můžu se zeptat i na jeho odborný názor.

Náhled na určitý problém z více úhlů; pomoc při řešení problému (rada)

největší klad je rozbor složité situace před nímž dobrovolník stojí a na supervizi se takové složité situace rozebírají a supervizor ( nezávislý odborník ) poskytne radu a manuál jak se s tou situací vypořádat, jako dobrovolník mám ze supervizí dobrý pocit

Potkám lidi, kteří mi "rozumí", kteří řeší podobné problémy a můžou mi předat své zkušenosti.

pro mě ztráta času

sdílení se s ostatními, mít možnost slyšet další zkušenosti, získat inspiraci

setkání, probrání dotazů a důležitých témat...

Skoro v ničem

supervize navštěvuji, pouze, když jsem přinucena (nepřímo). Jsou mi naprosto k ničemu, je to pro mě ztráta času. Pro jiné - nemusí.

ve všem, je to potřeba pro dobrovolnickou činnost

ve zpětné vazbě, v to, že my odborník poradí v situacích, ve kterých si nevím sama rady

6. V čem vidíte zápory supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

malá účast

ne každý je schopen se otevřít ve skupině cca 15 osob...

Někdy dost dobře nedokážu vyjádřit co mě trápí, před ostatními (většinou cizími) lidmi.

pro mě nic nového neřeší a je to hovor o "ničem" - z mého pohledu

účastní se ji velmi málo dobrovolníků

Velký kolektiv posluchačů - někdy je nepříjemné mluvit o určitém problému před ostatními dobrovolníky

zápory? nemám záporné pocity ze supervize

Ztráta času, neuznané hodiny

Žádné zatím nevidím.

7. Z jakého důvodu nenavštěvujete supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Mé pracovní vytížení mi to zatím nedovolilo. Jsem ráda, že stíhám chodit jednou týdně na dobrovolnickou činnost.

nedostatek času

nejsou v nabídce

Nevím co to je

nevím co to je

Nevím co to je supervize.

Nevím o co se jedná

nevím, co to je

Nevím, co to je

nevím, co to je

nevím, co to je

nevím, co to je..

protože jsem o tom nikdy neslyšela ;)

protože žádné řízené supervize nemáme, můžeme si myslím o ně zažádat, ale vím, že vedení nemá moc času

8. Co by Vás přimělo navštěvovat Supervize?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

informace

kdby byly nabídnuty

Kdyby měl den 48hodin

kdybych věděl, o co jde..

kdybych věděla, že na mě supervizor má čas a že v tom vidí klady

kdybyste mi prozradili, co se pod tímto názvem skrývá

musel by mi někdo říct co to obnáší a jaké to má výhody

Nevím

nevím

nevím, co to je

nevím, co to je

Propagace

to, kdybych věděla oč se jedná

viz předchozí .

Zjištění o co se jedná a zaujetí myšlenkou apod.

9. Co byste na supervizích změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

měli by se konat častěji

Myslím, že nic, jen aby tam chodili všichni dobrovolníci z té organizace, která to pořádá.

nevím, asi nic :)

Nic

nic

nic - nejraději, opět zdůrazňuji, že pro mě - bych je nejraději zrušila. Pro jiné mohou být přínosné.

nic mě nenapadá

nic mne nenapadá

pokud možno větší účast pracovníků přijímacích organizací (malá zpětná vazby)

pouze dobrovolná účast

V tuhle chvíli asi nic. Možná bych jen nebylo od věci vyzkoušet si někdy supervizi individuální namísto skupinové.

10. Jaká je pro Vás optimální doba trvání Supervize?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nula110 %3,85 %  
45 minut110 %3,85 %  
tak aby všichni účastníci mohli prodiskutovat své 110 %3,85 %  
1 - 2 hodiny110 %3,85 %  
1,5 hod.110 %3,85 %  
vždycky supervize trvala 2 hodiny110 %3,85 %  
2 h110 %3,85 %  
2 hod110 %3,85 %  
60 minut110 %3,85 %  
1,5 hodiny110 %3,85 %  

Graf

11. Jak by podle Vás měla supervize probíhat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

diskuze o problémech...

Jinak než dosud

měla by mi hlavně přinést odpovědi na moje otázky

měla by probíhat tak aby všichní dobrovolníci měli z toho dobrý pocit tj. získali znalosti jak se vypořádat se složitými situacemi s touto čiností

Mělo by to být indiviuální, netlačit na pilu. Většinou téma supervize vyplnye až podle toho jaíc lidé se sejdou

mít možnost klást supervizorovi otázky, sdílení zkušeností s dalšími dobrovolníky, prostor pro vzdělávání, hry, vytvoření dobré pohody

nemám námitky

nula

podle požadavů dobrovolníků se stejným zaměřením

Sejde se supervizor a skupina (popř. jedinec) supervidovaných a probírají svoje problémy, každý dostane možnost vyjádřit se, pokud chce. Když někdo řekne, co ho trápí, ostatní mohou diskutovat, supervizor může poskytnou odbornou radu. Vše co se řekne na supervizi podléhá mlčenlivosti.

zhodnocení probíhající dobrovolnické práce, nastínění problému (pokud se vyskytl či vyskytuje), pohled ostatních (jak by problém řešili oni), pohled supervizora/rky, konečné zhodnocení

12. Jak Vám vyhovuje současný supervizor(ka)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Absolutně, nemám nic, co bych vytkla.

ano

naše supervizorka je profesionálka myslím že nejen já ale i všichni mí spoludobrovolníci tedy kolegové jsou spokojení

ne

nula

současnou supervizorku jsem měla pouze jednou, od přístí roku bychom měli mít novou

Vcelku ano, ale někdy by supervizorka mohla supervizi "víc vést", klást více otázek a více nás někam směřovat.

Vůbec

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje, mohla by být trochu akčni.

13. Navštívil(a) jste školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1350 %50 %  
Ano1350 %50 %  

Graf

14. Co Vás na školení zaujalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

člověk se vždy dozví něco nového, nebo si to co už ví zopakuje

dobrý úvod do praxe

navštívila jsem jedno školení na pomoc při havarijních situacích-krizové události, kt. mě opět nic nedalo.

Nic

nové informace

odbornost v problematice dané tématiky

Praktické příklady a modelová situace

přístup lektorů, prostředí, zkušenost lektorů, propracovanost

to, že se můžu nějak dále vzdělávat a posouvat dál

vše

15. Co Vás naopak na školení nezaujalo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Bylo mi lhostejné

Dlouhá teorie, v praxi byla k ničemu, člověk ji rychle zapomene..

Když na školení přicházím s tím, že mne to obohatí, vždy si něco odnesu...

někdy některe dotazy, které kladou dobrovolnici

některé jsou dlouhé a nudné

není nic takového

nevím

Školení bylo dobré.

to, že mi to ubírá čas, který bych jinak mohla strávit se svou vlastní rodinou

viz výše

všechno mě zajímalo

zaujalo mě vše

16. Z jakého důvodu nenavštěvujete školení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jako k čemu?

jelikož na to nemám dostatek času a "kolegyně" mi sdělili, že to které navštívily byly nezáživné

jsem zatím student

nedostatek času, nepřisuzuju jim důležitost pro svou dobrovolnickou činnost

Nestíhám to časově

nevím

Nikdo mě na žádné nepozval.

vlastně ani nevím

Zatím jsem neměla možnost se nějakého školení účastnit.

Zatím mi žádné nebylo nabídnuto, s dobrovolnictvím začínám.

Žádné mi nabídnuto zatím nebylo

17. Co by Vás přimělo navštěvovat školení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

asi nic

Asi zajímavé téma, problematika, ve které bych se chtěla opravdu zdokonalit.

Existence takového školení

informace

jiná doba konání školení :-)

možná více času a téma, které by mě hodně zaujalo

Nabídka na školení

nevím

povinnost

Vědomí, že se dozvím nějaké nové poznatky z mého oboru.

zajímavé téma

zajímavé téma a více času

18. Co byste na školení změnili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bylo by dobré zvíšit interaktivitu

časový interval

místo, bylo daleko a cets abyla nákladná

možná víc komunikovat s posluchači

myslím, že v naší organizaci by bylo dobré nějaké počáteční zaškolení ( seznámení) s činností, prostory a potřebami organizace, na to ale není čas, a tak se často nedostává dostačující péče dobrovolníkům. Jinak si myslím, že je docela velký výběr zajímavých školení, ale dobrovolníci se o nich často nedozví, tudíž větší informovanost o školení pro lidi z řad dobrovolníků

nic

nic

nic

nic

nic mne nenapadá

Nic.

nula

zahrnul bych tzam věci které sou pro dobrolniky podstatné

19. Jak by podle Vás měla školení probíhat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

3x ročně, ve městě kde organizace sídlí,

aktivně, interaktivně

Diskuze, věci z praxe

formou přednášek, her, diskuzí, vedená odborným pracovníkem

interaktivně

Interaktivní formou, převážně praxe, případové studie atd.

jedno jak, hlavně musí zaujmout a musím si z něho odnést nějaké nové postřehy a informace

jednotlivé bloky zvolit tak , aby byly zajímavé, zkusit zatáhnout účastníky do některého tématu, dát prostor pro sdílení zkušeností

krátce,výstižně

měla by probíhat v dobrých podmínkách (aby bylo v místnosti tak akorát), aby jsme dostávali probíranou problematiku zpracovanou od školícího sebou.

motivační

Nejde o průběh, spíš o lidský přístup, trošku přátelské prostředí.

nemám tušení

Nevím, nedovedu si představit. Ale asi by bylo velmi časově i finančně náročné.

nula

Oborově

osobní zkušenosti a příklady, diskuze, hry

poutavým způsobek, kdy přednášející zapojuje dobrovolníky do diskuze

pravidelně, odborně podle požadavků uživatelů

stejně jako doposud, možná by se jich mohli zúčastnit stávající dobrovolníci (zkušenosti...)

tak aby všichní zúčastnění měli ze školení dobrý pocit a by si odnesli nové znalosti

tak jak probihaji

tak, aby školitelé předali co nejefektivněji informace a dovednosti těm co školí. Aby účastníci opravdu ovládali to, co je na papíru napsáno, že mají ovládat

to si netroufám posuzovat

to záleží podle druhu školení

20. Jaká témata na školení uvítáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleží od typu školení13,85 %3,85 %  
"Jak si poradit s nepříjemným chováním personálu"13,85 %3,85 %  
novinky v dobrovolnictví, nové postupy, právo13,85 %3,85 %  
Marketing, reklama13,85 %3,85 %  
obsluha inv.vozíku13,85 %3,85 %  
práce s handicapovanými13,85 %3,85 %  
komunikaci v soc. práci, typologie klientů atd.13,85 %3,85 %  
senior, opuštěné děti, 13,85 %3,85 %  
marketingové komunikace, komunikace13,85 %3,85 %  
řešení složitých situací13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi nevím
Ty, co se shodují s praxí organizace
Zkušenosti jiných,na co si dát pozor,....
reklama, pr, sponzoring,....
zajímavá, časová
práce se seniory
jak jednat s psychicky nemocnými lidmi
psychologické jevy
-
spíše předávání konkrétních zážitků, zkušeností
užitečná pro mou dobrovolnickou činnost
specializuji se na opery a operety seniorům
provoz a fungování org., pedag. vzdělávání
otázky komunikace s lidmi, jak porozumět druhému
praktická
Psychologie, Organizace
1661,54 %61,54 % 

Graf

21. Jaké formě školení dáte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netradiční zábavnou formou – hry, formou rodinného setkání aj. spojené se školením1142,31 %42,31 %  
Tradiční formou – školení probíhající pod vedením odborných lektorů1038,46 %38,46 %  
Kombinace13,85 %3,85 %  
něco mezi 13,85 %3,85 %  
podvedením lektora, ale zábavnou formou13,85 %3,85 %  
vzala bych jakokoliv vhodnou formu - ale k tématu13,85 %3,85 %  
Netradiční školení vedené odbornými lektory13,85 %3,85 %  

Graf

22. Zaškrtněte položky, které Vás zaujmou, nebo o ně máte zájem (označte i více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezplatné školení s certifikátem v sociální službě1973,08 %73,08 %  
Odborné konzultace s psychology ohledně dobrovolnictví1557,69 %57,69 %  
Školení první pomoci1453,85 %53,85 %  

Graf

23. Co byste zlepšili ve Vaší neziskové organizaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi nic jsem spokojený s jejím fungováním

lepší komunikaci s dobrovolníky, například termíny supervizí zdělovat dříve než dva dny před ní a podobně

nejsem členem žádné organizace

nejspíše nic

Nelíbí se mi přílišné papírování a dokladování jakékoliv činnosti (zápisy, protokoly, fotodokumentace) - za chvíli pod tunami papárů zdechneme.

nemám o ní tolik informací, abych soudila

Nevím

nevím

nevím

nic

nic

nic

nic mě nenapadá

ředitele, organizování, úřadování

s organizací jako takovou se v podstatě nesetkávám, takže spolu nejsme víceméně v kontaktu

se svou org. Samari jsem spokojená - je tam pochopení a vstřícný přístup od ředitelky. S ostatním personálem je to střídavo-oblačno.

strukturu

troškiu bych ji probudila,

vedení přístup lidí k dobrovolnictví průběh schůzek

větší soudržnost

Více komunikace mezi jejími členy

více setkávání, supervizí, větší zpětná vazba s řadovými pracovníky přijímací organizace

více týmové práce

vzájemnou informovanost různých složek o činnosti, občas bych potřebovala i trochu povzbudit

zatím mě nenapadlo nic, co bych chtěla zlepšit :)

Zatím nic

24. Co Vám v dobrovolnickém centru chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nic

-

-

asi nic

budu se opakovat, ale je to lepší komunikace

Co mi chybí, se snažím spolu s přáteli nějak nahradit, nebo se bez toho obejít. Konkrétně teď zrovna nic nemohu jmenovat.

dobrá koordinatorka, akční typ, mělo by vidět, že se něco děje, že nespíme zimním spánkem , nové nábory dobrovolníků.

méně byrokracie

Nějaké častější setkání, ne jen na supervizích.

nemáme nikoho, kdo by s dobrovolníky pracoval

nevím

nevím

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic mě nenapadá

nic mne nenapadá

peníze... (ne pro mě ale pro činnost)

školení a pokud jsou tak informace o nich

V tuto chvíli asi nic :)

věšák

více akcí pro dobrovolníky, kde bychom se mohli navzájem více poznat - např. nějaká víkendovka :-)

více kontaktních míst

25. V čem vidíte přínos z dobrovolnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

"Člověk je bohatý tím, co učinil pro druhé", to je myšlenka, se kterou se ztotožňuj - to je přínos pro dobrovolníka no a pro ty "příjemce" - to by asi měly potvrdit statistiky, co všechno se udělalo, když vyznávají lidi právě tuto myšlenku, v těchto informacích ale nemám přehled, nezabývám se jimi

Bezplatná pomoc a práce pro druhé, a i když to tak nevypadá - i pro sebe. Pro svůj dobrý pocit.

Dobrovolníci přinášejí radost spoustu osamoceným lidem, dávají svůj čas lidem, kteří to potřebují, to je v dnešní době cenné, protože lidem čas schází.

Je to zkušenost, která je užitečná nejen pro mě a dává i jiným

jiný pohled na věc.. že ne vše se musí točit kolem peněz (ano, bez nich by to nešlo, ale že nic taky nejde do mé kapsy)

mohu pomáhat lidem, je to užitečné pro ně i pro mě

můžu pomoci

nové zušenosti, poznávání nových lidí, získání praxe v oboru, ...

Odpracovávám si hodiny pro praxi :) dále se cítím být užitečná, mám možnost poznat dokonale zařízení, jak funguje, získávám nové zkušenosti.

podle očekávání - viz bod 2

pomoc druhým

pomoc lidem, dobrý pocit

pro mě - pocit uspokojení z užitečné a dobře odvedené práce klienti - bez komentáře, jejich úsměv, když nás při příchodu vidí, mluví za vše

Přínos lidem okolo mě, moc dobrý pocit, zkušenosti, zodpovědnost,....

rozvíjí mou osobnost a pomáhá mi poznávat jakou radost dokáže člověku udělat pouhá návštěva, jaké je, když člověk přijde mezi cizí lidi a vidí, jak na něj čekají, jak ho mají rádi

Rozvoj osobnosti, který je zároveň prospěšný druhé straně.

seberealizace

sebevzdělávání, přínos pro druhé

setkávání s různými lidmi,rozšiřování svého prostoru

seznámení se s lidmi stejného cíle , myšlení a úsilí pomáhat lidem radost z toho že těm kterým pomáháme jsou stejně rádi a mají z toho radost

utříbení si životních hodnot, získání nadhledu, více si vážím obyčejných věcí a maličkostí. Dobrovolnictví mi dodává dobrou náladu. :)

Už jsem psal výše

užitečnost

v osobnostním růstu. v šíření lásky. v tom, že něco dělám dobrovolně, z vlastního přesvědčení, podle sebe

ve všem co děláme, je to obrovský plus a potřeba tu práci dělat.

Získám nové kontaky a zkušenosti, zábava

26. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 27, mužotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2076,92 %76,92 %  
muž623,08 %23,08 %  

Graf

27. Věková skupina

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 25 let1038,46 %38,46 %  
16 – 20 let623,08 %23,08 %  
51 – 55 let27,69 %7,69 %  
26 – 30 let27,69 %7,69 %  
46 – 50 let27,69 %7,69 %  
41 – 45 let27,69 %7,69 %  
65 – 70 let13,85 %3,85 %  
36 – 40 let13,85 %3,85 %  

Graf

28. Profese

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student726,92 %26,92 %  
studentka519,23 %19,23 %  
zahraniční obchodní manager13,85 %3,85 %  
sociální pracovník13,85 %3,85 %  
žádná13,85 %3,85 %  
studentka UTB 13,85 %3,85 %  
ekonom13,85 %3,85 %  
student marketingových komunikací13,85 %3,85 %  
chci dělat pracovníka v sociálních službách13,85 %3,85 %  
student VŠ13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi učitelka
nezaměstnaný
důchodkyně - dříve programátorka
pedagog
sociální pracovnice
admistritativní pracovnice
623,08 %23,08 % 

Graf

29. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou1453,85 %53,85 %  
Vysoká škola623,08 %23,08 %  
Základní škola415,38 %15,38 %  
Vyšší odborná škola27,69 %7,69 %  

Graf

30. V jaké organizaci se angažujete a jaký druh dobrovolné služby vykonáváte (oblast pomoci - senioři, děti, krizové události, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

angažuji se v organizaci Samari a jsem dobrovolnicí v Domově důchodců

DC Adra, v domově pro seniory

děti a mládež

děti, studenti

Junák-svaz skautů a skautek, vedení družiny menších dětí a příležitostné spolupořádání různých souvisejících akcí(tábory, výlety, sbírky...)

Komunitní centrum( oblast mateřského centra a práce s dětmi ml. škol. věku)

krizové události, první pomoc

nevypisuji úmyslně

oblast pomoci - děti, volnočasové aktivity

postížené děti, senioří

Samari - senioři

Samari - senioři

Samari, chodím do domova pro seniory a dříve v Charitě

Samari, o.s. Zlín; děti

Samari(děti) , Salesiánský klub dětí a mládeže (děti a mládež)

Sdružení Samari, dobrovolnictví - Hrádek Fryšták - zařízení pro klienty s mentálním a tělesným postižením, za dvěma vozíčkáři. Sama ještě jen tak docházím za ležícím klientem do Penzionu Burešov ve Zlíně.

Senioři

senioři

senioři, krizové udalostí

Studentská unie

Studentská unie UTB - pro studenty

studentská unie UTB - studenti

Studentská Unie UTB, oblast studentů VŠ

Studentská unie, společenské akce pro studenty

V seniorském centru připravuji pravidelné besedy a pořady pro seniory o operách, operetách a baletech s videoukázkami. Totéž dělám pro Domy s pečovatelskou službou a Kluby seniorů po celém městě.

ZTP

31. Jak dlouho vykonáváte dobrovolnou činnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky415,38 %15,38 %  
4 roky415,38 %15,38 %  
rok311,54 %11,54 %  
dva roky27,69 %7,69 %  
3. rokem13,85 %3,85 %  
cca 1,5 roku13,85 %3,85 %  
7 měsíců13,85 %3,85 %  
cca rok a půl13,85 %3,85 %  
3 měsíce13,85 %3,85 %  
3 rokem13,85 %3,85 %  
ostatní odpovědi 2 měsíce
chvíli
2roky
od 15
Od ledna 2008
přes rok
1 rok
726,92 %26,92 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Bachůrek, D.Dobrovolnictví (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dobrovolnictvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.