Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dochází v ČR ke zneužívání nebo nadužívání odposlechů ze strany PČR?

dochází v ČR ke zneužívání nebo nadužívání odposlechů ze strany PČR?

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivo Koloušek
Šetření:16. 11. 2023 - 19. 11. 2023
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník hledá odpověď na hlavní výzkumnou otázku, zda dochází v České republice ke zneužívání nebo nadužívání úkonů odposlechu ze strany Policie ČR.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-304141,41 %41 %  
31-503232,32 %32 %  
51-702626,26 %26 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž4545 %45 %  
žena4545 %45 %  
jiné1010 %10 %  

Graf

3. Je vám známo, že Policie ČR užívá ke své práci odposlechy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9898 %98 %  
Nevím11 %1 %  
Ne11 %1 %  

Graf

4. Jakým způsobem se k Vám dostávají informace o skutečnosti, že Policie ČR užívá odposlechy? (Můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet a sociální média6464 %64 %  
Televize a rozhlas3232 %32 %  
Noviny a tisk44 %4 %  

Graf

5. K objasnění jakého typu kriminality se dle Vašeho názoru odposlechy užívají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Korupce a drogová kriminalita5858 %58 %  
Kyberkriminalita2626 %26 %  
Násilná trestná činnost1616 %16 %  

Graf

6. Jaký mají odposlechy pro práci Policie ČR význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší efektivita vyšetřování7777 %77 %  
Nevím2020 %20 %  
Nemají významný vliv na efektivitu vyšetřování33 %3 %  

Graf

7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivní6969 %69 %  
Negativní2020 %20 %  
Nevím1111 %11 %  

Graf

8. Jak byste hodnotili svoji důvěru v Polici ČR v oblasti dodržování zákonných postupů při užívání odposlechů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důvěřuji6767 %67 %  
Nedůvěřuji1919 %19 %  
Nemám názor1414 %14 %  

Graf

9. Jsou, dle Vašeho názoru, zákonná pravidla pro používání odposlechů Policií ČR vhodně nastavená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsou dostatečně jasná a vhodně nastavená4949 %49 %  
Nejsem si jistý/á3636 %36 %  
Ne, jsou nejasná a ohrožující1515 %15 %  

Graf

10. Jak byste hodnotili vztah mezi potřebou Policie ČR užívat odposlechy a respektem k občanským právům a svobodám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V zákonem stanovených případech je možné občanská práva omezit na nezbytně nutnou dobu5858 %58 %  
Občanská práva a svobody jsou nedotknutelné4040 %40 %  
Na občanská práva není potřeba brát ohled22 %2 %  

Graf

11. Jak často myslíte, že Policie ČR užívá odposlechy v rámci své práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5858 %58 %  
Zcela výjimečně2424 %24 %  
Neustále1818 %18 %  

Graf

12. Máte obavy, že Policie ČR odposlechy zneužívá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6363 %63 %  
Ano2727 %27 %  
Občas1010 %10 %  

Graf

13. Myslíte, že je nutný nezávislý dohled nad používáním odposlechů Policií ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nezávislý dohled je důležitý8787 %87 %  
Nevím88 %8 %  
Ne, není třeba nezávislého dohledu55 %5 %  

Graf

14. Jak byste ohodnotili míru společenského dohledu nad používáním odposlechů Policií ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepříliš transparentní a slabá kontrola5757 %57 %  
Transparentní a důsledně kontrolované2424 %24 %  
Neexistuje dostatečný dohled a kontrola1919 %19 %  

Graf

15. Je Vám známo, jakou funkci plní Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6363 %63 %  
Ano3737 %37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jakým způsobem se k Vám dostávají informace o skutečnosti, že Policie ČR užívá odposlechy? (Můžete vybrat více možností)

 • odpověď Internet a sociální média:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kyberkriminalita na otázku 5. K objasnění jakého typu kriminality se dle Vašeho názoru odposlechy užívají?

6. Jaký mají odposlechy pro práci Policie ČR význam?

 • odpověď Nevím:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

9. Jsou, dle Vašeho názoru, zákonná pravidla pro používání odposlechů Policií ČR vhodně nastavená?

 • odpověď Nejsem si jistý/á:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám názor na otázku 8. Jak byste hodnotili svoji důvěru v Polici ČR v oblasti dodržování zákonných postupů při užívání odposlechů?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

10. Jak byste hodnotili vztah mezi potřebou Policie ČR užívat odposlechy a respektem k občanským právům a svobodám?

 • odpověď Občanská práva a svobody jsou nedotknutelné:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

12. Máte obavy, že Policie ČR odposlechy zneužívá?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Transparentní a důsledně kontrolované na otázku 14. Jak byste ohodnotili míru společenského dohledu nad používáním odposlechů Policií ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví:

3. Je vám známo, že Policie ČR užívá ke své práci odposlechy?

4. Jakým způsobem se k Vám dostávají informace o skutečnosti, že Policie ČR užívá odposlechy? (Můžete vybrat více možností)

5. K objasnění jakého typu kriminality se dle Vašeho názoru odposlechy užívají?

6. Jaký mají odposlechy pro práci Policie ČR význam?

7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

8. Jak byste hodnotili svoji důvěru v Polici ČR v oblasti dodržování zákonných postupů při užívání odposlechů?

9. Jsou, dle Vašeho názoru, zákonná pravidla pro používání odposlechů Policií ČR vhodně nastavená?

10. Jak byste hodnotili vztah mezi potřebou Policie ČR užívat odposlechy a respektem k občanským právům a svobodám?

11. Jak často myslíte, že Policie ČR užívá odposlechy v rámci své práce?

12. Máte obavy, že Policie ČR odposlechy zneužívá?

13. Myslíte, že je nutný nezávislý dohled nad používáním odposlechů Policií ČR?

14. Jak byste ohodnotili míru společenského dohledu nad používáním odposlechů Policií ČR?

15. Je Vám známo, jakou funkci plní Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví:

3. Je vám známo, že Policie ČR užívá ke své práci odposlechy?

4. Jakým způsobem se k Vám dostávají informace o skutečnosti, že Policie ČR užívá odposlechy? (Můžete vybrat více možností)

5. K objasnění jakého typu kriminality se dle Vašeho názoru odposlechy užívají?

6. Jaký mají odposlechy pro práci Policie ČR význam?

7. Jaký je váš názor na používání odposlechů Policií ČR v boji proti trestné činnosti a zajištění veřejného pořádku?

8. Jak byste hodnotili svoji důvěru v Polici ČR v oblasti dodržování zákonných postupů při užívání odposlechů?

9. Jsou, dle Vašeho názoru, zákonná pravidla pro používání odposlechů Policií ČR vhodně nastavená?

10. Jak byste hodnotili vztah mezi potřebou Policie ČR užívat odposlechy a respektem k občanským právům a svobodám?

11. Jak často myslíte, že Policie ČR užívá odposlechy v rámci své práce?

12. Máte obavy, že Policie ČR odposlechy zneužívá?

13. Myslíte, že je nutný nezávislý dohled nad používáním odposlechů Policií ČR?

14. Jak byste ohodnotili míru společenského dohledu nad používáním odposlechů Policií ČR?

15. Je Vám známo, jakou funkci plní Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Koloušek, I.dochází v ČR ke zneužívání nebo nadužívání odposlechů ze strany PČR? (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://dochazi-v-cr-ke-zneuzivani-n.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.