Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dodržování pracovněprávních povinností zaměstnavatelem

Dodržování pracovněprávních povinností zaměstnavatelem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Fedorová
Šetření:19. 03. 2020 - 17. 04. 2020
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se týká dodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatele. Získané odpovědi budou použity do bakalářské práce nesoucí toto jméno. Tento dotazník je určen všem respondentům, kteří mají uzavřenou pracovní pracovní smlouvu se zaměstnavatelem.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4573,77 %73,77 %  
Muž1626,23 %26,23 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let3354,1 %54,1 %  
31-45 let1931,15 %31,15 %  
46-60 let813,11 %13,11 %  
61 let a více11,64 %1,64 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské vzdělání, Vyšší odborné vzdělání2947,54 %47,54 %  
Maturita2744,26 %44,26 %  
Výuční list46,56 %6,56 %  
Základní11,64 %1,64 %  

Graf

4. Kolik pracujete let ve Vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Déle než 3 roky2744,26 %44,26 %  
1-3 roky1931,15 %31,15 %  
Méně než rok1524,59 %24,59 %  

Graf

5. Jakou pracovní dobu máte uvedenou v pracovní smlouvě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 hodin3760,66 %60,66 %  
12 hodin711,48 %11,48 %  
6 hodin23,28 %3,28 %  
7,511,64 %1,64 %  
Není uvedeno 11,64 %1,64 %  
42,5 hodin týdně11,64 %1,64 %  
Flexibilní (max. 20 hodin týdně) - DPP 11,64 %1,64 %  
flexibilní pracovní doba11,64 %1,64 %  
20 hodin týdně11,64 %1,64 %  
7,5 hodin11,64 %1,64 %  
týdenní pracovní doba11,64 %1,64 %  
6,611,64 %1,64 %  
nechci uvést11,64 %1,64 %  
půl úvazek11,64 %1,64 %  
Flexibilní 11,64 %1,64 %  
6.5 hodin11,64 %1,64 %  
13hodin11,64 %1,64 %  
20 hodin týdně - půlúvazek11,64 %1,64 %  

Graf

6. Vyžaduje Váš zaměstnavatel práci přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen z vážných důvodů nebo po domluvě se mnou3455,74 %55,74 %  
Ne, práci přesčas zaměstnavatel nevyžaduje2134,43 %34,43 %  
Ano, nařizuje práci přesčas, ale bez mého souhlasu69,84 %9,84 %  

Graf

7. Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, dostáváte za tuto práci příplatek nebo náhradní volno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy dostanu příplatek za práci přesčas nebo se domluvím na náhradním volnu3049,18 %49,18 %  
Nepracuji přesčas1829,51 %29,51 %  
Ne, zaměstnavatel neposkytuje příplatek za práci přesčas ani náhradní volno1321,31 %21,31 %  

Graf

8. Dodržují se u Vás v zaměstnání povinné přestávky nejdéle po 6 hodinách práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dodržují5285,25 %85,25 %  
Žádné přestávky nemám69,84 %9,84 %  
Ne, přestávka je déle než po 6 hodinách práce34,92 %4,92 %  

Graf

9. Máte dostatek informací potřebných k výkonu Vaší práce (pracovní náplň, rozsah práce...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zaměstnavatel mě o všem informuje4878,69 %78,69 %  
Ne1321,31 %21,31 %  

Graf

10. Byl/a jste informován/a o možných rizicích při práci a předcházení jim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zaměstnavatel mě informoval o bezpečnosti práce před nástupem do zaměstnání3557,38 %57,38 %  
Ano, zaměstnavatel mě informoval, ale až v průběhu pracovního poměru2032,79 %32,79 %  
Ne, zaměstnavatel mě neinformoval69,84 %9,84 %  

Graf

11. Účastníte se pravidelných školení o bezpečnosti práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4878,69 %78,69 %  
Ne1321,31 %21,31 %  

Graf

12. Poskytuje Vám zaměstnavatel ochranné pracovní pomůcky (např. pracovní obuv, pracovní oděv...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, poskytuje3354,1 %54,1 %  
Ne, zaměstnavatel mi neposkytuje žádné potřebné ochranné pomůcky1626,23 %26,23 %  
Ano, ale ne všechny potřebné k výkonu mého zaměstnání1219,67 %19,67 %  

Graf

13. Byl/a jste někdy nucen/a zaměstnavatelem k práci, která neodpovídá Vaším pracovním schopnostem nebo zdravotnímu stavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4777,05 %77,05 %  
Ano, zaměstnavatel vyžadoval práci, která neodpovídala mým schopnostem1219,67 %19,67 %  
Ano, zaměstnavatel vyžadoval práci ohrožující můj zdravotní stav23,28 %3,28 %  

Graf

14. Prodělal/a jste ve Vašem zaměstnání pracovní úraz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neprodělal/a5691,8 %91,8 %  
Ano, ale pracovní úraz nebyl zapsán do knihy úrazů34,92 %4,92 %  
Ano, pracovní úraz jsem prodělal/a a byl zapsán do knihy úrazů23,28 %3,28 %  

Graf

15. Vysílá Vás zaměstnavatel na pracovní cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, na pracovní cesty mě nevysílá3557,38 %57,38 %  
Ano, zaměstnavatel mě vysílá na pracovní cesty s mým souhlasem2236,07 %36,07 %  
Ano, ale bez mého souhlasu46,56 %6,56 %  

Graf

16. Dosahuje odměna za Vaši odvedenou práci alespoň minimální mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy5285,25 %85,25 %  
Většinou ano58,2 %8,2 %  
Ne46,56 %6,56 %  

Graf

17. Dostáváte od zaměstnavatele mzdu (plat) v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5895,08 %95,08 %  
Ne34,92 %4,92 %  

Graf

18. Všiml/a jste si ve Vašem zaměstnání šikany nebo diskriminace některého zaměstnance zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4878,69 %78,69 %  
Ano1321,31 %21,31 %  

Graf

19. Opustil/a byste zaměstnání v případě šikany (diskriminace) ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by se šikana týkala mé osoby4167,21 %67,21 %  
Ano, když by se šikana týkala mé nebo i jiné osoby1422,95 %22,95 %  
Ne69,84 %9,84 %  

Graf

20. Přemýšlel/a jste o odchodu z Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne jsem spokojen/a3049,18 %49,18 %  
Ano, ale nenašel/nenašla jsem jiné odpovídající zaměstnání2337,7 %37,7 %  
Ano, jsem ve výpovědní lhůtě813,11 %13,11 %  

Graf

21. Opustil/a byste zaměstnání v případě nedodržování pracovněprávních povinností ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud bych měl/a jinou nabídku práce3354,1 %54,1 %  
Ano, změnil/a bych zaměstnání i v případě, že bych neměl/a jinou nabídku práce1829,51 %29,51 %  
Ne, zaměstnání bych neměnil/a58,2 %8,2 %  
Ne obrátil/a bych se na Státní úřad inspekce práce58,2 %8,2 %  

Graf

22. Byl/a byste ochoten/ochotna porušit pracovní kázeň, pokud by Vám zaměstnavatel odmítl podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, pracoval/a bych do konce výpovědní lhůty2947,54 %47,54 %  
Ano, ale jen z vážných důvodů2642,62 %42,62 %  
Ano, porušil/a bych pracovní kázeň69,84 %9,84 %  

Graf

23. Jaké skutečnosti by Vás vedly k opuštění stávajícího zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

.

.

(jsem ve výpovědní lhůtě) vedení, které nejenže si neváží nikoho ze svých zaměstnanců, přestože většina z nich pracuje na víc než na 100 %, ale které se navíc chová bezcharakterně, nevypočitatelně a podrazácky

aktuálně jen hypotetické, nechci odcházet

Dodatek k otázkám 20,21,22 - již jsem důvodů tohoto dotazníku práci opustil. Důvody - povinnost splnit objem práce bez ohledu na přesčasy (které nebyly zaměstnavatelem řešeny) a konstantní nedodržování domluveného nadřízenými

jen z vážných důvodů

Jen ze by me vynesli nohama napred

Jiná, lepší nabídka

Kdybych se nepohodla se šéfovou, kdybych dostala lepší nabídku

Když mi práce nebude dávat smysl

kolektiv

Lepsi prace, vice penez, vice odmen, lepsi chovani od vedeni firmy..

Lepší nabidka

lepší nabídka odjinud, šikana, vážné pochybení zaměstnavatele, výrazné zhoršení pracovních podmínek

Lepší podmínky u jiného zaměstnavatele.

Lepší pracovní nabídka

Malá výplata, nevycházeni s vedením, velmi špatný kolektiv.

Malý plat

Najíti jiného zaměstnání.

např. nedodržení termínu výplaty

Nedodržení smluvních podmínek

Nedodržení zákoníku práce

Nedodržování povinnosti zaměstnavatele

nemoc

Neodpovídající mzda nebo náplň práce

Neplacení mzdy, šikana, špatné vztahy na pracovišti,

nepřátelský kolektiv

Nevim

Nevím, ale dovedu si představit, že by nějaké mohly nastat.

Nevím, jsem spokojená

Nevyplaceni mzdy

nevyplacení mzdy, snížení mzdy, přidání práce

Nevyplacení mzdy.

nevyplatenie, zlé vzťahy, podvody, zadávanie práce, ktorú nemám uvedenú v zmluve, ...

Nižší mzda, horší práce

O hodně ale opravdu hodně víc peněz

odpovídající pozice jinde za stejné nebo lepší kondice

Perspektivnější zaměstnání blíže mému bydlišti

Platové

pokud bych měla sehnané jiné a lepší místo

porušení pracovní smlouvy a slušnosti

Pružná pracovní doba a vyšší plat.

Sikana, spatne pracovni podminky a prostredi, kolektiv

Smrt

snížení platu

stěhování

Stěhování

stěhování, rodina, špatný kolektiv

syndrom vyhoření

Šikana

šikana, neodůvodněná snížená mzda (opakovaně)

teď mě nic nenapadá

Trvalá šikana ze strany nadřízeného a z ní vyplývající zdravotní problémy.

Vazne poruseni povinnosti zamestnavatele, vyrazne lepsi pracovni nabidka

Výrazná (např. poloviční) redukce platu Výrazné nemorální požadavky ze strany zaměstnavatele Bossing, mobbing Porušení podmínek pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele

Vysoká míra stresu, nepřátelská atmosféra v týmu

Zatím to bylo vždy jen vyhození z nadbytečnosti.

zdravotní důvody zaměstnavatel by mi neposkytoval alespoň většinu informací nutných k výkonu profese změna místa výkonu práce ( po stěhování zaměstnavatele )

změna

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Vyžaduje Váš zaměstnavatel práci přesčas?

  • odpověď Ano, ale jen z vážných důvodů nebo po domluvě se mnou:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy dostanu příplatek za práci přesčas nebo se domluvím na náhradním volnu na otázku 7. Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, dostáváte za tuto práci příplatek nebo náhradní volno?
  • odpověď Ne, práci přesčas zaměstnavatel nevyžaduje:
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepracuji přesčas na otázku 7. Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, dostáváte za tuto práci příplatek nebo náhradní volno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Kolik pracujete let ve Vašem zaměstnání?

5. Jakou pracovní dobu máte uvedenou v pracovní smlouvě?

6. Vyžaduje Váš zaměstnavatel práci přesčas?

7. Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, dostáváte za tuto práci příplatek nebo náhradní volno?

8. Dodržují se u Vás v zaměstnání povinné přestávky nejdéle po 6 hodinách práce?

9. Máte dostatek informací potřebných k výkonu Vaší práce (pracovní náplň, rozsah práce...)?

10. Byl/a jste informován/a o možných rizicích při práci a předcházení jim?

11. Účastníte se pravidelných školení o bezpečnosti práce?

12. Poskytuje Vám zaměstnavatel ochranné pracovní pomůcky (např. pracovní obuv, pracovní oděv...)?

13. Byl/a jste někdy nucen/a zaměstnavatelem k práci, která neodpovídá Vaším pracovním schopnostem nebo zdravotnímu stavu?

14. Prodělal/a jste ve Vašem zaměstnání pracovní úraz?

15. Vysílá Vás zaměstnavatel na pracovní cesty?

16. Dosahuje odměna za Vaši odvedenou práci alespoň minimální mzdy?

17. Dostáváte od zaměstnavatele mzdu (plat) v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou?

18. Všiml/a jste si ve Vašem zaměstnání šikany nebo diskriminace některého zaměstnance zaměstnavatelem?

19. Opustil/a byste zaměstnání v případě šikany (diskriminace) ze strany zaměstnavatele?

20. Přemýšlel/a jste o odchodu z Vašeho zaměstnání?

21. Opustil/a byste zaměstnání v případě nedodržování pracovněprávních povinností ze strany zaměstnavatele?

22. Byl/a byste ochoten/ochotna porušit pracovní kázeň, pokud by Vám zaměstnavatel odmítl podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Dosažené vzdělání:

4. Kolik pracujete let ve Vašem zaměstnání?

5. Jakou pracovní dobu máte uvedenou v pracovní smlouvě?

6. Vyžaduje Váš zaměstnavatel práci přesčas?

7. Pokud po Vás zaměstnavatel vyžaduje práci přesčas, dostáváte za tuto práci příplatek nebo náhradní volno?

8. Dodržují se u Vás v zaměstnání povinné přestávky nejdéle po 6 hodinách práce?

9. Máte dostatek informací potřebných k výkonu Vaší práce (pracovní náplň, rozsah práce...)?

10. Byl/a jste informován/a o možných rizicích při práci a předcházení jim?

11. Účastníte se pravidelných školení o bezpečnosti práce?

12. Poskytuje Vám zaměstnavatel ochranné pracovní pomůcky (např. pracovní obuv, pracovní oděv...)?

13. Byl/a jste někdy nucen/a zaměstnavatelem k práci, která neodpovídá Vaším pracovním schopnostem nebo zdravotnímu stavu?

14. Prodělal/a jste ve Vašem zaměstnání pracovní úraz?

15. Vysílá Vás zaměstnavatel na pracovní cesty?

16. Dosahuje odměna za Vaši odvedenou práci alespoň minimální mzdy?

17. Dostáváte od zaměstnavatele mzdu (plat) v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou?

18. Všiml/a jste si ve Vašem zaměstnání šikany nebo diskriminace některého zaměstnance zaměstnavatelem?

19. Opustil/a byste zaměstnání v případě šikany (diskriminace) ze strany zaměstnavatele?

20. Přemýšlel/a jste o odchodu z Vašeho zaměstnání?

21. Opustil/a byste zaměstnání v případě nedodržování pracovněprávních povinností ze strany zaměstnavatele?

22. Byl/a byste ochoten/ochotna porušit pracovní kázeň, pokud by Vám zaměstnavatel odmítl podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fedorová, M.Dodržování pracovněprávních povinností zaměstnavatelem (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://dodrzovani-pracovnepravnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.