Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dodržování vlastních hodnot.

Dodržování vlastních hodnot.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Fantová
Šetření:03. 01. 2011 - 25. 01. 2011
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7173,2 %73,2 %  
muž2626,8 %26,8 %  

Graf

2. věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 205859,79 %59,79 %  
15-203839,18 %39,18 %  
méně jak 1511,03 %1,03 %  

Graf

3. Dali jste si někdy nejaké vlastní omězení nebo předsevzetí?(pokud ne dále již nepokračujte)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8385,57 %85,57 %  
ne1414,43 %14,43 %  

Graf

4. Pokud ANO, dodrželi jste ho?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4958,33 %50,52 %  
ano3541,67 %36,08 %  

Graf

5. čeho se vaše předsevzetí nejčastěji týká?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jídla4451,76 %45,36 %  
sportu3743,53 %38,14 %  
utrácení peněz2023,53 %20,62 %  
konec kouření1315,29 %13,4 %  
učení55,88 %5,15 %  
moje hlavní předsevzetí je prodat ten vrak..!!!11,18 %1,03 %  
chlastání :D11,18 %1,03 %  
hrani World of Warcraft ( WoW)11,18 %1,03 %  
2 měsíce před 18. jsem nemel jedinou kapku alkohol11,18 %1,03 %  
školy a vzdělávání obecně11,18 %1,03 %  
nic11,18 %1,03 %  
alkohol11,18 %1,03 %  
zábavy11,18 %1,03 %  
režimu dne, cvičení, učení11,18 %1,03 %  
Alkoholu11,18 %1,03 %  
Kousání nehtů11,18 %1,03 %  
škola, učení11,18 %1,03 %  
škola11,18 %1,03 %  
iné11,18 %1,03 %  
studia11,18 %1,03 %  
je to různé11,18 %1,03 %  
ničeho11,18 %1,03 %  
školy11,18 %1,03 %  
život11,18 %1,03 %  
povahovych rysu11,18 %1,03 %  
zdraví, psychického rozvoje-stres,aj.11,18 %1,03 %  
vztahů11,18 %1,03 %  
učení, organizace času, práce11,18 %1,03 %  
změna charakteru11,18 %1,03 %  

Graf

6. Dáte si ještě někdy nějaký zákaz nebo předsevzetí?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3952 %40,21 %  
nevím2634,67 %26,8 %  
ne1013,33 %10,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. věk

3. Dali jste si někdy nejaké vlastní omězení nebo předsevzetí?(pokud ne dále již nepokračujte)

4. Pokud ANO, dodrželi jste ho?

5. čeho se vaše předsevzetí nejčastěji týká?

6. Dáte si ještě někdy nějaký zákaz nebo předsevzetí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. věk

3. Dali jste si někdy nejaké vlastní omězení nebo předsevzetí?(pokud ne dále již nepokračujte)

4. Pokud ANO, dodrželi jste ho?

5. čeho se vaše předsevzetí nejčastěji týká?

6. Dáte si ještě někdy nějaký zákaz nebo předsevzetí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Fantová, M.Dodržování vlastních hodnot. (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dodrzovani-vlastnich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.