Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Pak
Šetření:28. 10. 2012 - 30. 10. 2012
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let3884,44 %84,44 %  
26-35 let48,89 %8,89 %  
35 let a víc36,67 %6,67 %  

Graf

2. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [student/-ka SŠotázka č. 3, student/-ka VŠ bakalářského studiaotázka č. 3, student/-ka VŠ magisterského studiaotázka č. 3, student/-ka VŠ doktorského studiaotázka č. 3, zaměstnaný/-á, vč. OSVČotázka č. 3, nezaměstnaný/-á → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/-ka VŠ bakalářského studia2351,11 %51,11 %  
zaměstnaný/-á, vč. OSVČ920 %20 %  
student/-ka VŠ magisterského studia817,78 %17,78 %  
nezaměstnaný/-á48,89 %8,89 %  
student/-ka SŠ12,22 %2,22 %  

Graf

3. Znáte pojem dohoda o provedení práce (DPP)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4097,56 %88,89 %  
ne12,44 %2,22 %  

Graf

4. Znáte pojem dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3892,68 %84,44 %  
ne37,32 %6,67 %  

Graf

5. Jste (vyberte jednu nebo více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující na DPP2048,78 %44,44 %  
pracující na DPČ1331,71 %28,89 %  
zaměstnaný na pracovní smlouvu1229,27 %26,67 %  
OSVČ512,2 %11,11 %  

Graf

6. Podle Vás hlavní rozdíl mezi DPP a DPČ spočívá v

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozsahu práce3278,05 %71,11 %  
druhu konané práce49,76 %8,89 %  
nevím37,32 %6,67 %  
místě výkonu práce12,44 %2,22 %  
obsahu práce12,44 %2,22 %  

Graf

7. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
max. 300 hodin1946,34 %42,22 %  
max. 150 hodin1024,39 %22,22 %  
v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby614,63 %13,33 %  
nevím512,2 %11,11 %  
max. 500 hodin12,44 %2,22 %  

Graf

8. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPČ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby2048,78 %44,44 %  
nevím1229,27 %26,67 %  
max. 300 hodin614,63 %13,33 %  
max. 150 hodin24,88 %4,44 %  
max. 750 hodin12,44 %2,22 %  

Graf

9. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPP, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10000 korun1741,46 %37,78 %  
nevím819,51 %17,78 %  
více než 2500 korun717,07 %15,56 %  
více než 5000 korun49,76 %8,89 %  
více než 6500 korun49,76 %8,89 %  
více než 12000 korun12,44 %2,22 %  

Graf

10. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPČ, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 2500 korun1639,02 %35,56 %  
nevím1331,71 %28,89 %  
více než 5000 korun512,2 %11,11 %  
více než 6500 korun37,32 %6,67 %  
více než 10000 korun37,32 %6,67 %  
více než 12000 korun12,44 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vám

2. Jste

3. Znáte pojem dohoda o provedení práce (DPP)

4. Znáte pojem dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

5. Jste (vyberte jednu nebo více možností)

6. Podle Vás hlavní rozdíl mezi DPP a DPČ spočívá v

7. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPP

8. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPČ

9. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPP, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

10. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPČ, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vám

2. Jste

3. Znáte pojem dohoda o provedení práce (DPP)

4. Znáte pojem dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

5. Jste (vyberte jednu nebo více možností)

6. Podle Vás hlavní rozdíl mezi DPP a DPČ spočívá v

7. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPP

8. Víte, kolik hodin ročně je možné pracovat na DPČ

9. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPP, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

10. Jaká je podle vašeho názoru částka odměny z DPČ, z níž se již musí odvádět sociální a zdravotní pojištění

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pak, A.dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://dohody-o-pracich-konanych-mi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.