Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dojíždění do školy

Dojíždění do školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Knesplová
Šetření:24. 01. 2019 - 07. 02. 2019
Počet respondentů:131
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosíme o vyplnění tohoto dotazníku "Dojíždění do školy". Má za úkol zjistit jakým způsobem se studenti dostávají do školy. Dotazník je určen pro studenty! Ti, co nenavštěvují školu nemusí dále pokračovat. Děkujeme za vyplnění a za váš čas.

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9673,28 %73,28 %  
Muž3526,72 %26,72 %  

Graf

2. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-266448,85 %48,85 %  
16-195340,46 %40,46 %  
12-15129,16 %9,16 %  
6-1121,53 %1,53 %  

Graf

3. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vesnice5239,69 %39,69 %  
Okraj města4937,4 %37,4 %  
Centrum města3022,9 %22,9 %  

Graf

4. Jakou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola6146,56 %46,56 %  
8-leté gymnázium2720,61 %20,61 %  
Jiná SŠ2116,03 %16,03 %  
4-leté gymnázium1511,45 %11,45 %  
2. stupeň ZŠ64,58 %4,58 %  
1. stupeň ZŠ10,76 %0,76 %  

Graf

5. Jak dlouho vám trvá cesta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 a více minut7758,78 %58,78 %  
11-20 minut3829,01 %29,01 %  
6-10 minut139,92 %9,92 %  
0-5 minut32,29 %2,29 %  

Graf

6. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pěškyotázka č. 7, Autemotázka č. 8, Autobusemotázka č. 9, Vlakemotázka č. 9, MHDotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autobusem4433,59 %33,59 %  
MHD2619,85 %19,85 %  
Vlakem2619,85 %19,85 %  
Autem2418,32 %18,32 %  
Pěšky118,4 %8,4 %  

Graf

7. S kým chodíte do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sám/a872,73 %6,11 %  
S kamarádem327,27 %2,29 %  

Graf

8. Vyberte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jezdím s rodiči1458,33 %10,69 %  
Mám vlastní auto1041,67 %7,63 %  

Graf

9. Vyberte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přímý spoj5859,79 %44,27 %  
S přestupem3940,21 %29,77 %  

Graf

10. Zaplníte celé auto?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1458,33 %10,69 %  
Spíše ne625 %4,58 %  
Spíše ano312,5 %2,29 %  
Ano14,17 %0,76 %  

Graf

11. Kolik vás stojí doprava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 Kč a více3839,18 %29,01 %  
5-10 Kč3131,96 %23,66 %  
11-20 Kč1414,43 %10,69 %  
Méně než 5 Kč1414,43 %10,69 %  

Graf

12. Využíváte studentské slevy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8291,11 %62,6 %  
ne88,89 %6,11 %  

Graf

13. Vyhovuje vám způsob dopravy?

1- nejlepší 5- nejhorší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24134,17 %31,3 %  
33529,17 %26,72 %  
12722,5 %20,61 %  
4119,17 %8,4 %  
565 %4,58 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.82
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:2
Modus:2

Graf

14. Kolik minut před vyučováním přijdete do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 minut3226,67 %24,43 %  
11-20 minut2823,33 %21,37 %  
31 a více2722,5 %20,61 %  
0-5 minut1815 %13,74 %  
21-30 minut1512,5 %11,45 %  

Graf

15. Využíváte stejný způsob dopravy i domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8671,67 %65,65 %  
Spíše ano1915,83 %14,5 %  
Spíše ne108,33 %7,63 %  
Ne54,17 %3,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik vám je let?

 • odpověď 20-26:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoká škola na otázku 4. Jakou školu navštěvujete?

4. Jakou školu navštěvujete?

 • odpověď Vysoká škola:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-26 na otázku 2. Kolik vám je let?

5. Jak dlouho vám trvá cesta?

 • odpověď 21 a více minut:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 Kč a více na otázku 11. Kolik vás stojí doprava?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlakem na otázku 6. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do školy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S přestupem na otázku 9. Vyberte:

6. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do školy?

 • odpověď Autem:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím s rodiči na otázku 8. Vyberte:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám vlastní auto na otázku 8. Vyberte:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Zaplníte celé auto?

15. Využíváte stejný způsob dopravy i domů?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám vlastní auto na otázku 8. Vyberte:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Kde bydlíte?

4. Jakou školu navštěvujete?

5. Jak dlouho vám trvá cesta?

6. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do školy?

8. Vyberte:

10. Zaplníte celé auto?

11. Kolik vás stojí doprava?

12. Využíváte studentské slevy?

13. Vyhovuje vám způsob dopravy?

14. Kolik minut před vyučováním přijdete do školy?

15. Využíváte stejný způsob dopravy i domů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik vám je let?

3. Kde bydlíte?

4. Jakou školu navštěvujete?

5. Jak dlouho vám trvá cesta?

6. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do školy?

8. Vyberte:

10. Zaplníte celé auto?

11. Kolik vás stojí doprava?

12. Využíváte studentské slevy?

13. Vyhovuje vám způsob dopravy?

14. Kolik minut před vyučováním přijdete do školy?

15. Využíváte stejný způsob dopravy i domů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Knesplová, L.Dojíždění do školy (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://dojizdeni-do-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.