Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dojíždění za prací a za školou

Dojíždění za prací a za školou

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Brejla
Šetření:15. 04. 2008 - 29. 04. 2008
Počet respondentů:260
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:nelze zjistit
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím,

chtěli bysme vás všechny poprosit o zodpovězení kratičkého (11 otázek) dotazníku na téma dojiždění za prací a za školou. Tento dotazník bude použit jako zdroj dat pro výzkum naší semestrální práce pro předmět psychologie. V této naší práci zkoumáme možnosti a meze člověka při dojíždění. Například jak dlouho lidé dojíždí, co jim na dojíždění vadí nejvíce a podobně. Tím že těchto 11 otázek zodpovíte nám velmi pomůžete, jelikož potřebujeme v co nejkratším čase zíkat co nejvíce dat. Předem vám proto děkujeme.

Tomáš Brejla

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
216424,62 %24,62 %  
223312,69 %12,69 %  
203111,92 %11,92 %  
23218,08 %8,08 %  
19145,38 %5,38 %  
24135 %5 %  
1593,46 %3,46 %  
1772,69 %2,69 %  
1662,31 %2,31 %  
4862,31 %2,31 %  
ostatní odpovědi 26
27
29
18
28
35
25
31
14
13
33
30
42
37
58
46
12
34
47
45
39
54
5621,54 %21,54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.22
Minimum:15
Maximum:39
Variační rozpětí:24
Rozptyl:15.8
Směrodatná odchylka:3.98
Medián:21
Modus:21

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14355 %55 %  
Muž11745 %45 %  

Graf

3. Dojíždíte (hlavní důvod dojíždění):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do školy18370,38 %70,38 %  
Do práce7729,62 %29,62 %  

Graf

4. Jak dlouho průměrně dojíždíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 minut - 1 hodinu11243,08 %43,08 %  
1 - 30 minut8733,46 %33,46 %  
1 - 3 hodiny5320,38 %20,38 %  
3 hodiny a více83,08 %3,08 %  

Graf

5. Dojíždíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lokálně15358,85 %58,85 %  
Mezi městy10741,15 %41,15 %  

Graf

6. Kolikrát průměrně přestupujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřestupuji11142,69 %42,69 %  
1x6625,38 %25,38 %  
2x6324,23 %24,23 %  
3x a více207,69 %7,69 %  

Graf

7. Kolik v průměru investujete do dojíždění měsíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 500 Kč12046,15 %46,15 %  
500 - 1000 Kč8833,85 %33,85 %  
1000 - 2000 Kč4216,15 %16,15 %  
2000 Kč a více103,85 %3,85 %  

Graf

8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MHD13250,77 %50,77 %  
Autobus meziměstský4517,31 %17,31 %  
Vlak meziměstský4517,31 %17,31 %  
Automobil3814,62 %14,62 %  

Graf

9. Jak většinou využíváte čas během dojíždění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poslech hudby, čtení13551,92 %51,92 %  
Jinak5621,54 %21,54 %  
Studium3613,85 %13,85 %  
Spánek3312,69 %12,69 %  

Graf

10. Co vám vadí na dojíždění nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strávený čas12246,92 %46,92 %  
Přecpané dopravní prostředky7629,23 %29,23 %  
Nic259,62 %9,62 %  
Vynaložené peníze218,08 %8,08 %  
Jiné166,15 %6,15 %  

Graf

11. V případě vašeho budoucího zaměstnání (za předpokladu odpovídajícího platového ohodnocení) jste ochotni dojíždět:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 minut - 1 hodinu17266,15 %66,15 %  
1 - 3 hodiny4718,08 %18,08 %  
1 - 30 minut3714,23 %14,23 %  
3 hodiny a více41,54 %1,54 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Dojíždíte (hlavní důvod dojíždění):

 • odpověď Do práce:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 24 - 58 > na otázku 1. Věk

5. Dojíždíte:

 • odpověď Lokálně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):
 • odpověď Mezi městy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Autobus meziměstský na otázku 8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlak meziměstský na otázku 8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 hodiny na otázku 4. Jak dlouho průměrně dojíždíte?

6. Kolikrát průměrně přestupujete?

 • odpověď Nepřestupuji:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Automobil na otázku 8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dojíždíte (hlavní důvod dojíždění):

4. Jak dlouho průměrně dojíždíte?

5. Dojíždíte:

6. Kolikrát průměrně přestupujete?

7. Kolik v průměru investujete do dojíždění měsíčně?

8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):

9. Jak většinou využíváte čas během dojíždění?

10. Co vám vadí na dojíždění nejvíce?

11. V případě vašeho budoucího zaměstnání (za předpokladu odpovídajícího platového ohodnocení) jste ochotni dojíždět:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dojíždíte (hlavní důvod dojíždění):

4. Jak dlouho průměrně dojíždíte?

5. Dojíždíte:

6. Kolikrát průměrně přestupujete?

7. Kolik v průměru investujete do dojíždění měsíčně?

8. Druh dopravy (pouze jedna možnost – ta, ve které strávíte nejvíce času):

9. Jak většinou využíváte čas během dojíždění?

10. Co vám vadí na dojíždění nejvíce?

11. V případě vašeho budoucího zaměstnání (za předpokladu odpovídajícího platového ohodnocení) jste ochotni dojíždět:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Brejla, T.Dojíždění za prací a za školou (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://dojizdite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.