Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dokáže reklama prodat jenom protože je?

Dokáže reklama prodat jenom protože je?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Drvota
Šetření:24. 04. 2014 - 09. 05. 2014
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovídejte prosím pouze pokud znáte ústní vodu Listerine. Dotazník slouží jako podklad ke zpracování seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5869,05 %69,05 %  
Muž2630,95 %30,95 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201113,1 %13,1 %  
2378,33 %8,33 %  
2578,33 %8,33 %  
1667,14 %7,14 %  
3944,76 %4,76 %  
2244,76 %4,76 %  
2444,76 %4,76 %  
3144,76 %4,76 %  
2133,57 %3,57 %  
2933,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 45
15
30
26
27
35
19
57
48
40
50
38
32
12
58
33
17
60
42
37
44
13
36
3136,9 %36,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.87
Minimum:16
Maximum:48
Variační rozpětí:32
Rozptyl:68.46
Směrodatná odchylka:8.27
Medián:24.5
Modus:20

Graf

3. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/Svobodná6476,19 %76,19 %  
Ženatý/Vdaná1619,05 %19,05 %  
Rozvedený/Rozvedená44,76 %4,76 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4047,62 %47,62 %  
Vysokoškolské3238,1 %38,1 %  
Základní1214,29 %14,29 %  

Graf

Částku uvádějte bez značení Kč

5. Měsíční příjem domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200001011,9 %11,9 %  
300001011,9 %11,9 %  
40000910,71 %10,71 %  
078,33 %8,33 %  
5000044,76 %4,76 %  
10000033,57 %3,57 %  
2500033,57 %3,57 %  
3500033,57 %3,57 %  
1000033,57 %3,57 %  
750022,38 %2,38 %  
ostatní odpovědi 18000
1
45000
19000
11000
20.000
7000
15000
60000
28000
17000
38000
12000
55000
23000
350000
27000
4000
3000
6000
3035,71 %35,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24684.76
Minimum:0
Maximum:60000
Variační rozpětí:60000
Rozptyl:243357978.1
Směrodatná odchylka:15599.94
Medián:24000
Modus:20000

Graf

 

6. Považujete tuto reklamu za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrální6173,49 %72,62 %  
Vtipnou1315,66 %15,48 %  
Nevkusnou1214,46 %14,29 %  

Graf

7. Za nejvýraznější prvek reklamy považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příběh3339,29 %39,29 %  
Samotný produkt2630,95 %30,95 %  
Hlavního představitele2529,76 %29,76 %  

Graf

8. Tvar láhve a barvu ústní vody považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pro Listerine typický (snadno identifikovatelný)6172,62 %72,62 %  
Neutrální1416,67 %16,67 %  
Nemám názor910,71 %10,71 %  

Graf

9. Dokázal byste Listerne poznat pouze podle tvaru láhve a barvy, aniž byste viděl etiketu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6678,57 %78,57 %  
ne1821,43 %21,43 %  

Graf

10. Ústní vodu Listerine kupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas2732,14 %32,14 %  
Když je v akci2630,95 %30,95 %  
Nekupuji2529,76 %29,76 %  
Pravidelně67,14 %7,14 %  

Graf

11. Cenu za Listerine považuejete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše vyšší6172,62 %72,62 %  
Průměrnou2327,38 %27,38 %  

Graf

12. Znal jste Listerine ještě něž jste viděl reklamu na něj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5464,29 %64,29 %  
ne3035,71 %35,71 %  

Graf

13. Kolik ústních vod jiných značek znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22732,14 %32,14 %  
12226,19 %26,19 %  
31922,62 %22,62 %  
více1619,05 %19,05 %  

Graf

14. Znáte televizní reklamu na jinou ústní vodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6375 %75 %  
ano2125 %25 %  

Graf

15. Považujete Listerine za produkt:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný5265 %61,9 %  
ve své kategorii nejlepší2632,5 %30,95 %  
podprůměrný22,5 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď < 12 - 20 >:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Měsíční příjem domácnosti:

6. Považujete tuto reklamu za:

7. Za nejvýraznější prvek reklamy považujete:

8. Tvar láhve a barvu ústní vody považujete za:

9. Dokázal byste Listerne poznat pouze podle tvaru láhve a barvy, aniž byste viděl etiketu?

10. Ústní vodu Listerine kupujete:

11. Cenu za Listerine považuejete za:

12. Znal jste Listerine ještě něž jste viděl reklamu na něj?

13. Kolik ústních vod jiných značek znáte?

14. Znáte televizní reklamu na jinou ústní vodu?

15. Považujete Listerine za produkt:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rodinný stav:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Měsíční příjem domácnosti:

6. Považujete tuto reklamu za:

7. Za nejvýraznější prvek reklamy považujete:

8. Tvar láhve a barvu ústní vody považujete za:

9. Dokázal byste Listerne poznat pouze podle tvaru láhve a barvy, aniž byste viděl etiketu?

10. Ústní vodu Listerine kupujete:

11. Cenu za Listerine považuejete za:

12. Znal jste Listerine ještě něž jste viděl reklamu na něj?

13. Kolik ústních vod jiných značek znáte?

14. Znáte televizní reklamu na jinou ústní vodu?

15. Považujete Listerine za produkt:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drvota, J.Dokáže reklama prodat jenom protože je? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dokaze-reklama-prodat-jenom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.